Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
5 ciał aurycznych ponad głową. Cz VIII
Współautorka Dorota Kielan

Mamy 12 ciał aurycznych.
Powszechnie wymieniane 7- ciał dla ciała fizycznego i te zapominane 5 ciał aurycznych znajdujących powyżej głowy. Każde z tych 5-u wyższych ciał aurycznych ma swoje centrum w odrębnej czakrze znajdującej się ponad głową, których to czakr jest również 5 szt.
Do każdej z 12 warstw aurycznych podłączone jest 2 szt. łańcuchów DNA i RNA które również powinniśmy poddać Bogu do oczyszczenia. 12 nici DNA jest na starcie, 2 obecnie każdy ma aktywne, pozostałe poprzez rozwój poszczególnych ciał budzą się i każda z obudzonych nici ma kontakt z pozostałymi ciałami, aż do 12.
7 warstw aurycznych na anielskich skrzydłach to aury poboczne.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite uzdrowienie i przekazanie Tobie wszystkich moich 12 ciał aurycznych oraz wszystkich moich płaszczy aurycznych. Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne i całkowite, bezpieczne oraz niewinne uaktywnienie wszystkich 12 moich ciał aurycznych oraz wszystkich moich płaszczy aurycznych.
Oddaję teraz Tobie Boże wszelkiej jasności wszystkie moje 12 ciał auryczne oraz wszystkie moje płaszcze auryczne. Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości ze wszystkimi moimi 12 ciałami aurycznymi oraz wszystkimi moimi płaszczami aurycznymi to wszystko co uznajesz za stosowne i właściwe. Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości ze wszystkimi moimi 12 ciałami aurycznymi oraz wszystkimi moimi płaszczami aurycznymi to wszystko co jest dla mnie i wszechświata najlepsze, najwartościowsze, i jedynie słuszne.


Oczyszczenie ciał aurycznych zacząć należy od 12 warstwy a nawet od zewnętrznego płaszcza aury.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego płaszcza znajdującego pomiędzy moją 12 moją warstwą auryczną a wszechświatem. Proszę o oczyszczenie i uzdrowienie tego płaszcza aury na wszystkich połączeniach z wszechświatem; na wszystkich przestrzeniach tego płaszcza aury, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tego płaszcza aury.

Przechodzimy teraz do 12 warstwy aurycznej.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej na wszystkich jej przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych w niej i we mnie wzorców śmierci, wzorców mojego umierania. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej aktywnych i uśpionych, zakodowanych i podtrzymywanych w niej i we mnie wzorców ulegania innym istotom niż wszechmogący Bóg wszelkiej jasności.
Proszę dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej. Proszę Wszechmogącego Boga, dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej z jego bożymi energiami z jego bożym planem dla mnie.
Pozwalam aby ten mój czakram uzdrowiony bożą Miłością świecił i jaśniał bardziej niż tysiące słońc.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie oraz dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej na wszystkich połączeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnętrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami ciała fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczołami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów).
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej, w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi moimi tkankami, narządami, organami ciała fizycznego i duchowego oddziałującymi na tę całą moją własną 12-ą warstwę auryczną jak również we wszystkich innych wzajemnych relacjach. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich wkodowanych nam kiedyś i od wszystkich przyjętych intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem ludzkim, niewolnikiem astralnych istot i bogów astralnych, niewolnikiem idei, pomysłów, niewolnikiem energii i myślokształtów.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej na wszystkich połączeniach ze wszystkimi planetami wszechświata, z gwiazdami, ze wszystkimi ciałami kosmicznymi wszechświata. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej intencji, nawyków i potrzeb złego odżywiania się, niszczenia siebie źle dobraną dietą, pokarmami, płynami. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich zakodowanych i podtrzymywanych w związku z jej funkcjonowaniem intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości, niszczenia Duszy.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej w kontekście oddziaływań i połączeń z moją własną kundalini.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej w kontekście oddziaływań i połączeń ze wszystkimi myślokształtami, ze wszystkimi energiami moimi i wszechświata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kanałami energetycznymi.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej strażników, żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, niej wszystkich fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ślubowań, zobowiązań. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, i do niej energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych. Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb umierania, uśmiercania mojego ciała poprzez choroby i blokady wprowadzone do niej przez inne istoty energetyczne i istoty fizyczne.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich podłączonych do mnie, do niej wzorców chorób, dolegliwości, napięć, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwości, napięć, cierpienia.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii Reiki, wahadeł, piramid i wszystkich innych inicjacji ich strażników oraz wszystkich skutków inicjacji.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całej mojej własnej 12-ej warstwy aurycznej od wszystkich przyjętych i wkodowanych mi kiedyś inicjacji i energii satanistycznych i z nimi współbrzmiących.


I tak oto mamy przykładową modlitwę do oczyszczenie 12 warstwy naszej aury. To samo należy powtórzyć dla wszystkich po kolei niższych warstw aurycznych. Dla każdej osobno. Chociaż tak wysoko nie ma już pasożytów czy drobnoustrojów to jednak pewne oddziaływania relacje z nimi mogą występować.
Pomiędzy każdą warstwą znajduje się kolejny niższy płaszcz auryczny, który też trzeba poddać Bogu do oczyszczenia.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz, skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy, całego płaszcza znajdującego pomiędzy moją 12 moją warstwą auryczną a 11 moją warstwą auryczną. Proszę o oczyszczenie i uzdrowienie tego płaszcza aury na wszystkich połączeniach z wszechświatem; na wszystkich przestrzeniach tego płaszcza aury, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych tego płaszcza aury.

Teraz możemy przejść od 11-ej warstwy naszej aury. To da się zrobić. Potrzeba tylko nieco czasu, aby to wszystko opowiedzieć Bogu i aby przyjąć to wszystko, co przyjdzie od odpowiedzi od Boga. Kolejno schodzimy w dół aż do 8-ej warstwy aury i płaszcza oddzielającego tę warstwę od 7- warstwy naszej aury oczyszczonego w poprzednim ćwiczeniu.

Większość opisanych tu blokad i ograniczeń zapisywana jest tylko do poziomu 4 warstwy aurycznej. Powyżej mogą pojawić się co najwyżej pęknięcia, rysy, jakieś drobne zawirowania energii.

Na koniec po przejściu wszystkich wysokich ciał aurycznych prosimy tak:
Boże sił stwórczych Miłości, proszę o pełną, właściwą i trwałą komunikację pomiędzy wszystkimi 12-ma moimi ciałami aurycznymi.

Modlitwę podobnie jak inne z tego cyklu należy czytać codziennie przynajmniej przez 3 tygodnie. A jeśli masz otwarty czakram serca zapytaj zawsze serca swego, czy ciało, czakry masz już oczyszczone. Ono ci powie i nigdy się nie myli, gdy jest otwarte i czyste.

Dodano : 23-05-2008 Przez: s_majda Przeczytano: 878 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 30-12-2009 22:46:10
    Możesz mi podesłać linka do tej strony komplet czakr i aur do czyszczenia (ja afirmuję tą od 12 aury- i potem sobie afirmuję do 4 - po około 1,5 godz da się przerobić) - dzisiaj pierwszy dzień czuję sięnormalny. Nie chwalę dnia przed zachodem ale jest naprawdę OKI. Jest o wiele mniej informacji przesyłanych z zewnątrz. Depresja i niechęć do życia mija. Przepraszam, za bzdury które wypisywałem i traktowałem jako swoje (faktów było sporo ale coś mi się wydaję że to jacyś kolesie myśli podsuwali i potem dawali jakieś odpowiedzi) Zobaczymy jak będzie w inne dni.

    z otrzymanego listu

    odpowiedź

    Dla Ciebie praca z sercem jest chyba teraz najważniejsza