Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
150 Intencji DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) wymagające uwolnieniaSławomir Majda oraz przyjaciele.
Zestaw wielu zdefiniowanych intencji, nawyków i misji których należy się pozbyć i to w miarę szybko.
Zaledwie część z nich opisałem w Art 800 intencji artykuly.php?id_artykulu=63
Wzorce AA, DDA, a ogólnie rzecz biorąc nieprzytomności narkotyczno - alkoholowej owocują bowiem prostytucją oraz wojnami. Czyli osoba z takimi pomysłami ma w zestawie obciążeń karmę prostytutki oraz zabójcy.
Dla patrzącego z zewnątrz pojawiają się niekiedy zabawne sytuacje. Znajomy odreagowywał sobie DDA na warsztatach. Trwało to pewien czas, aż nagle wystrzeliły mu na plecach astralne sztuczne błoniaste skrzydła. On z nieprzytomnym wzrokiem pomyślał chwilę i rzekł-,,Kosmici są. Naprawdę!”. W nawaleniu narkotycznym lub jako ich odreagowanie, część osób może obcować z kosmitami, widzieć ich. I takie intencje opisane niżej również należy sobie odreagować.


Intencje DDA

Całość dostępna w osobnym pliku


1) Pociągu, chęci do utrzymywania transu alkoholowego, narkotycznego oraz innych rzeczy, używek, oraz do szkodliwych istot.
2) Pociągu, chęci, nawyków do uciekania od prawdy o sobie i otaczającym świecie, ludziach w trans alkoholowy, narkotyczny oraz w inne
3) Wmawiania sobie oraz innym, że alkohol, narkotyki i wszelkie inne używki przyniosą ulgę
4) Obwiniania siebie oraz własnej Duszy o alkoholizm, narkomanie oraz o inne używki , współuzależnienia
5) Podtrzymywania, kontrolowania innych, siebie, bóstw za pomocą alkoholu, narkotyków i innych używek
6) Ściągania do siebie narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych rzeczy i substancji, od innych osób w celu sprawowania nad nimi kontroli, władzy
7) Ściąganie do siebie narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych rzeczy i substancji, od innych osób w celu odkupienia win, oczyszczenia karmy
8) Ściągania do siebie narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych rzeczy i substancji, oraz od innych osób aby się nimi zajmować
9) Przychodzenia z pomocą narkomanom, alkoholikom oraz uzależnionym od innych używek czy innych osób
10) Interesowania się powodami picia czy ćpania narkomanów, alkoholików
11) Interesowania się powodami , dla których inni poddają się różnym używkom czy współuzależnieniu
12) Narzekania, mszczenia się, wyładowania agresji na narkomanach, alkoholikach oraz na uzależnionych od wszelkich innych rzeczy, substancji, a także od innych osób
13) Przymilania się do narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych rzeczy oraz substancji, a także od innych osób
14) Do matkowania narkomanom, alkoholikom oraz uzależnionym od innych rzeczy oraz substancji, a także od innych osób
15) Chęci ratowania świata, ludzi oraz ich Dusz z narkomani, alkoholizmu oraz innych używek, współuzależnienia
16) Chęci oświecania, zbawiania, uzdrawiania narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych rzeczy, substancji, osób
17) Kłamania, oszukiwania siebie oraz narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych używek , rzeczy czy osób
18) Chęci chronienia narkomanów, alkoholików oraz uzależnionych od innych używek, rzeczy czy osób
19) Chęci posiadania w energiach szkła, energetycznych butelek, strzykawek oraz wszelkich innych symboli wytworzonych przez dawne libacje alkoholowe, transe narkotyczne oraz przez stosowanie jakichkolwiek innych używek przez dawnych awatarów Duszy
20) Lęku przed życiem na trzeźwo, przytomnie
21) Do picia, narkotyzowania się, zażywania bądź stosowania innych używek, rzeczy w celu dobrej zabawy, chęci przejawiania się w doborowym towarzystwie
22) Do chęci bycia, utrzymywania wibracji tyrana i despoty
23) Bezradności wobec życia, karmy i narastających w związku z nimi problemów
24) Nienawiści, złorzeczenia alkoholikom, narkomanom oraz uzależnionym od innych używek, rzeczy czy osób
25) Nienawiści, niechęci do rodziców, rodziny oraz wszelkich innych bliskich mi osobach spożywających alkohol, narkotyki oraz uzależnionych od innych używek, rzeczy czy od osób
26) Życia w rodzinie alkoholowej, narkotykowej oraz innej uzależnionej od wszelkich innych substancji, rzeczy czy osób
27) Do życia w niezaspokojonej miłości
28) Ukrywania i supresji nienawiści i żalu do siebie
29) Bycia kimś gorszym, innym od wszystkich


30) Izolowania się od innych ludzi
31) Niezdolności do spontaniczności, odprężenia się
32) Szukania uznania poczucia własnej wartości , miłości, uznania, w oczach alkoholików, narkomanów oraz uzależnionych od wszelkich innych rzeczy oraz substancji czy osób
33) Do traktowania siebie zbyt poważnie
34) Do zachowywania się jako ofiara wobec alkoholików, narkomanów oraz uzależnionych od innych rzeczy, substancji czy osób
35) Do braku odpowiedzialności za siebie
36) Za branie odpowiedzialności za innych, za cały świat
37) Do bezlitosnej krytyki siebie oraz innych
38) Za poczucie winy odczuwanego wobec własnych potrzeb
39) Za poczucie winny dotyczącego tego kim byłam, jestem
40) Lęku powstającego przy konfrontacji z innymi ludźmi, istotami, Duszami
41) Za czucie się wojownikiem mającym na celu przetrwanie w środowisku narkotycznym, alkoholowym oraz wszelkim innym gdzie na porządku dziennym było celebrowanie różnych używek oraz rzeczy czy osób
42) Intencje, nawyki, potrzeby do bycia dorosłym dzieckiem alkoholika
43) Poczucia wstydu do siebie oraz za innych ćpających, alkoholizujących się oraz uzależnionych od innych wszelkich używek, rzeczy czy osób
44) Podtrzymywania w organizmie zatrucia, zanieczyszczenia
45) Podtrzymywania chęci ćpania, picia alkoholu oraz wszelkich innych używek
46) Chęci wchodzenia we współuzależnienie
47) Popierania współuzależnieni a
48) Intencji, nawyków , transów do przejawiania się jako alkoholik, narkoman bądź jako uzależniony od wszelkich innych substancji, rzeczy czy osób, istota
49) Do chęci terapeutyzowania alkoholików, narkomanów oraz wszelkich innych uzależnionych od substancji, rzeczy lub osób
50) Do bycia więźniem własnych przekonań oraz Duszy
51) Do używania wulgaryzmów, przekleństw , dosadnych czy nieprzyzwoitych słów
52) Chęci posiadania w energiach, energetycznych symboli marihuany, opiów oraz innych narkotyków, ich ekstraktów i innych używek
53) Intencji, nawyków, potrzeb bycia na odlocie i w transie narkotycznym, alkoholowym oraz jakimkolwiek innym
54) Podtrzymywania żali i pretensji narkotycznych i alkoholowych
55) Intencje, nawyki, potrzeby produkowania wina, alkoholów, narkotyków oraz innych substancji i rzeczy uzależniających
56) Intencje, nawyki, potrzeby sprzedawania wina, alkoholów, narkotyków oraz innych substancji i rzeczy uzależniających
57) Intencje nawyki, potrzeby do rozdawania wina, alkoholów, narkotyków oraz innych substancji i rzeczy uzależniających
58) Intencje, nawyki, potrzeby bycia dilerem
59) Doświadczania kaca i pociągu do kaca
60) Przymusu brania narkotyków, alkoholu
61) Przymusu spotykania się z moimi dilerami
62) Bekania, rzygania po alkoholu, narkotykach i innych używkach
63) Niekontrolowanego puszczania kału i moczu po alkoholu, narkotykach i wszelkich innych używkach
64) Wymyślania, brania, sprzedawania coraz to lepszych narkotyków, alkoholu i wszelkich innych używek
65) Bycia wiedźmą stosującą używki, narkotyki, alkohol
66) Tracenia skrzydeł duszy przez zażywanie narkotyków, alkoholu, wszelkich innych używek
67) Blokowania czakr, ciał aurycznych, DNA przez alkohol, narkotyki oraz wszelkie inne używki
68) Problemów z pamięcią i problemów zdrowotnych przez alkohol, narkotyki i wszelkie inne używki
69) Niszczenia sobie wątroby, mózgu, nerek przez alkohol, narkotyki oraz wszelkie inne używki
70) Doświadczania biedy, nędzy i ubóstwa przez alkohol, narkotyki i wszelkie inne używki
71) Pisania natchnionych ksiąg, wed, biblii pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
72) Pisania podręczników satanistycznych, lucyferańskich pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
73) Bycia zawodowym narkomanem, alkoholikiem
74) Bycia amatorem narkomanem, alkoholikiem
75) Chowania sobie zapasów alkoholu, narkotyków oraz wszelkich innych substancji na późniejszą okazję
76) Braku jasnej myśli bez alkoholu, narkotyków i wszelkich innych substancji
77) Przymus poprawiania sobie myślenia za pomocą alkoholu, narkotyków i wszelkich innych substancji
78) Intencje, nawyki, przymus afirmowania sobie pustki, próżni, nicości na skutek picia, ćpania oraz zażywania innych używek
79) Posiadania genów zwierzęcych na skutek zażywania alkoholu, narkotyków oraz wszelkich innych substancji
80) Bycia niewolnikiem pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek

Potomstwo, ciąża, dzieciństwo
81) Narkotyzowania, alkoholizowania własnego potomstwa
82) Obwinianie własnego dziecka/dzieci o alkoholizm, narkomanie, oraz o przyjmowanie innych używek, substancji , a także o współuzależnienie
83) Uzależniania własnego potomstwa od wszelkich innych używek
84) Do wychowywania w rygorze bez przejawiania miłości, współczucia
85) Do chęci kontrolowania potomstwa
86) Rodzenia i wychowywania dzieci o wzorcach dorosłego dziecka alkoholika
87) Rodzenia i wychowania tyranów, despotów
88) Karmienia i uspokajania dzieci winem, alkoholem, narkotykami i wszelkimi innymi używkami
89) Bycia pojonym w dzieciństwie alkoholem , narkotykami i wszelkimi innymi używkami
90) Usuwania ciąży za pomocą alkoholu , narkotyków i wszelkich innych używek
91) Zażywania alkoholu , narkotyków i wszelkich innych używek w ciąży
92) Bycia płodzonym przez pijaków i narkomanów oraz wszelkich innych uzależnionych
93) Bycia homoseksualistą/ homoseksualistką, transwestytą/ transwestytką na skutek brania narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych używek
94) Poszukiwania znawców i koneserów używek, narkotyków, alkoholi
95) Rodzenia pijanych i nawalonych, naćpanych dzieci
96) Rodzenia pijanych, nawalonych, naćpanych potworków, kosmitów
97) Niszczenia rodziny
98) Do posiadania i rodzenia dzieci kalekich, potworów za sprawą narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych używek
99) Gwałcenia i bycia gwałconym pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych substancji
100) Doświadczania blokad w seksie pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
Inni
101) Do chęci ingerowania w życie innych
102) Dotyczące bycia potworem wobec siebie i innych
103) Intencji, nawyków, misji identyfikowania się z jakimkolwiek pokoleniem uzależnionym od wszelkich używek
104) Identyfikacji ze sprawami innych ludzi, istot oraz ich Dusz
105) Rozsiewania wokół siebie i innych zapachów narkomana, alkoholika, palacza
106) Pchania w odbytnicę oraz pochwę własną i cudzą różnych przedmiotów pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych substancji
107) Wyrywania serc pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych substancji
108) Likwidowania ludzi pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
109) Likwidowania miast, wsi, państw pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
110) Blokowania innych ludzi, Dusz, istot pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
111) Doświadczania pijackiego braterstwa oraz jego skutków
112) Niszczenia pijaków, narkomanów
113) Zabijania pijaków, narkomanów
114) Zabijania pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
115) Mszczenia się na innych za pomocą alkoholu, narkotyków oraz wszelkich innych używek
116) Posiadania niewolników pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek

Bóg
117) Likwidowania samego Boga pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
118) Niszczenia Boga pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
Umowy
119) Kasację wszystkich pijackich, nieprzytomnych i narkomańskich umów oraz ich skutków
120) Kasację wszystkich pijackich, nieprzytomnych i narkomańskich intencji, nawyków, potrzeb, ślubowań oraz ich skutków
121) Doświadczania okrutnych cierpień na skutek przyjmowania umów pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
122) Przyjmowania i dawania inicjacji narkotycznych i alkoholowych oraz wszelkich innych pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
123) Przyjmowania i rzucania sieci, lin, kajdan pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
Astral
124) O kasacje wszelkich inspiracji, wpływów, podszeptów zaczerpniętych z astralu do ćpania, picia alkoholu, uzależniania się od jakiejkolwiek substancji, rzeczy czy osoby
125) Blokowanie czakr, ciał aurycznych , DNA przez kosmitów, astrale po przez transy alkoholowe, narkotyczne oraz wszelkie inne
Kosmici, bóstwa
126) Obcowania z kosmitami
127) Odlotu na latających talerzach z kosmitami
128) Bycia kosmitom
129) Bycia porywanym i operowanym przez kosmitów
130) Zachłanności na wizje z kosmitami
131) Zachłanności, intencji, potrzeb miłego powrotu z odlotu
132) Śmiania się i radowania z wizji alkoholowych, narkotycznych
133) Oczekiwania na wizje alkoholowe, narkotyczne
134) Odbywania stosunków z szatanem, Bogiem, Jezusem i bóstwami pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych substancji
135) Odbywania seksu z kosmitami, bóstwami pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
136) Doświadczanie biedy i ubóstwa przez transy alkoholowe, narkotyczne oraz wszelkie inne z udziałem kosmitów
137) Materializowania złota, materii dzięki kosmitom, transom alkoholowym, narkotycznym oraz wszelkimi innymi
138) Materii, bogactw dzięki kosmitom, transom alkoholowym, narkotycznym oraz wszelkimi innymi
139) Doświadczania iluzji, omamów pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
140) Bycia bogiem za sprawą narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych używek
141) Bycia bogiem zawodowym za sprawą narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych używek
142) Obcowania z dziwacznymi bogami o dziwacznych zdeformowanych kształtach omamów pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
143)
144) Bycia bogiem amatorem za sprawą narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych używek

Kapłaństwo
145) Komunii z bóstwem za pomocą wina, alkoholów, narkotyków oraz innych wszelkich substancji i rzeczy uzależniających oraz od grup astralnych
146) Bycia kapłanem pijakiem, narkomanem
147) Bycia kapłanem uzależnionym od wszelkich innych substancji, rzeczy, oraz od grup astralnych
148) Bycia ofiarą kapłana narkomana, alkoholika
149) Bycie ofiarą kapłana uzależnionego od wszelkich innych substancji, rzeczy oraz od grup astralnych
150) Bycia składanym w ofierze przez naćpanych i pijanych kapłanów
151) Bycia składanym w ofierze przez kapłanów uzależnionych od wszelkich innych substancji, rzeczy oraz od grup astralnych
152) Bycia składanym w ofierze przez kapłanów uzależnionych od wszelkich innych substancji, rzeczy osób, oraz od grup astralnych
Religie
153) Zakładania religii pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
154) Likwidowania religii pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek
155) Wzorowanie się na boskich pijakach, a tych co nawaleni twierdzą ze są bogami
156) Wpływ rodziców co popchnęli do szkółki z religijnymi pijakami


Dodano : 06-06-2012 Przez: s_majda Przeczytano: 1337 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 28-08-2012 15:28:48
  A-On woli narkotyki

  H-Coś o tym wiem ...Sprzedaje mu je'

  'A-Narkotyki są niebezpieczne'

  H-Dobre są, dla niego. Alkohol mu już nie pomaga bo jest za słaby. Lepiej znieczulić się na zło świata i poczucie beznadziejności...inną metodą.

  Narkotyki najlepsze wyjście. (zasłyszane)
 • s_majda 10-03-2013 11:23:45
  Zrozumiałam dlaczego tak duzo osob wokolo mnie pije i mnie zapraszaja i chca ze mną imprezować mimo ze sie migam od tego nie zrażają sie i ciągle zapraszają. wpadłam na to robiac DDa( intencje) [z otrzymanego listu]
 • s_majda 08-05-2013 11:03:12
  odreagowanie dda.... jest straszne śmiać mi sie chce tak bardzo dziś, [10:56:36] Maria: ze zaraz zacznę w głos się śmiać

  [10:59:38] Sławomir Majda: pijacka radość a potem łzy- już to mieliśmy,do tygodnia będziesz ryczeć ze 2 dni na okrągło

  [11:15:10]Maria: i weź sie uwolnij od oparów fajkowych...jak mam stanowisko pracy nad samą palarnią i mi dymią za oknem...masakra

  [11:16:16] Sławomir Majda: znajomy miał gabinet nad prosektorium- nie bez powodu
 • Sławomir M. 20-06-2013 15:11:45

  [7:11:13 PM] Roksana: jak ja mam dostać odpowiedź od Stwórcy skoro mimo modlitwy wstępnej, intencji na wiedźmę, oddanie kapeluszy w pokłonie wciąż podobno mam wielki kapelusz wiedźmy, który blokuje otrzymanie odpowiedzi od Stwórcy, pogubiłam się w tym już...

  [7:28:04 PM] Mirka: intencje dot. Stwórcy konieczne i DDA

  w DDA jest tak-

  150 intencji DDA, 

  DDA dodatek, 

  DDA kosmici, 

  DDA papierosy

  Modlitwy uwalniające tu bym zalecała pakiet podstawowy, czyli prostytucja, wojsko, DDA, satanizm+ CD serce/ miłość

  http://modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1477

  Jak Duszyczka ma oddać kapelusze jak Stwórcy nie ufa, ani nie ma uzdrowionych relacji

  pokłon uzdrawiający relacje ze Stwórcą

  Tak samo w intencjach jak mówisz np. posiadania kapeluszy wiedźmy to też warto dodać ,,posiadania, nie posiadania w naszej, cudzej istocie, bycie, tworze i poza nimi kapeluszy, kodowań, blokad i nie tylko m.in. jakie blokują (nie blokują) przepływ darów Stwórcy,,

  Dusza tkwiąca w danym wzorcu może twierdzić że nie posiada np. kapelusz wiedźmy a ma go widoczny

  Co ważne jeszcze...a

  gdy ty jako osobowość prosisz Stwórcę o odpowiedź podając argumenty http://modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1164

  (możesz użyć że kiedyś Dusza prosiła o pomoc Boga Dawcę Życia- a teraz w transach i urojeniach jest)

  i prosisz by była to zrozumiała dla Ciebie odpowiedź to będzie ona :)

  [8:08:31 PM] Roksana: a co do papierosów, to rzuciłam jakieś 7 lat temu, pisałaś bo widzisz że się od tego nie uwolniłam? teraz nawet jak poczuję dym to mnie odrzuca...

  [8:09:12 PM] Mirka: to że ty rzuciłaś nie oznacza że Dusza siebie nie narkotyzuje, nie pali, nie ćpa. Dusza może być zupełnym przeciwieństwem osobowości i mimo to osobowość doświadcza skutków poczynań Duszy. Ja w życiu nie paliłam a moja Dusza chodziła z fajką i paliła do czasu jak robiłam intencje (oddałam Stwórcy).  Mirka dnia June 26 2013 20:02:32

  Warto także oddać Stwórcy wszelkiego rodzaju, poziomu układy, ślubowania, misje m.in. oświecania ziemian, kosmitów, galaktyk a także pobierania poza ziemią wszelkich nauk, poznawania dróg oświecenia.

  Równolegle zaleca się przepracowanie intencji dotyczących 

  kosmitów, UFO, 

  posiadania wszelkich rodzajów, poziomów, płci pośredników, przewodników, opiekunów duchowych a w tym kosmitów.

  Wszelkie inne wątki są mile widziane i jeśli ktoś ma pomysł, co jeszcze to proszę się nim podzielić 

  Artykuł : ¦wiadkowanie, strażnikowanie ślubów, a w tym

 • Sławomir M. 28-06-2013 10:41:02

  Jest pewien mechanizm dla Dusz tzw. droga ujścia.

  Kiedy osobowość przerobi intencje dotyczące DDA (150 DDA; kosmici, UFO; DDA papierosy, DDA dodatek) a wzorce działania z mantry wymiany nie to mają szansę do kontynuowania dalszej nietrzeźwości.

  Dodatkowo myślą, że mają zasługi, korzyści karmiczne z tego tytułu iż przejmują cudzą nieprzytomność...  Mirka dnia July 16 2013 23:08:40

  INK - inkarnacja

  BDŻ- Bóg Dawca Życia

  D - Dusza  [7/16/2013 8:33:57 PM] Asia: 

  <<< póki co- różnie bywało czasem stawiała opór, wtedy przygadywałam, by zobaczyła konsekwencje jakie Stwórca jej ukazuje ja swojej, też powiedziałam jakie są konsekwencje, te co wyczytałam z artykułu o downach. Ale ona się obśmiała, bo to przecież INK będzie downem, a nie dusza.

  [7/16/2013 8:35:11 PM] Mirka: tak ale będzie downem i zastopuje jej rozwój do ,,boskości,, o kilkaset lat wstecz jedna taka inkarnacja i jest ,,w plecy,,,,

  [7/16/2013 8:36:36 PM] Asia: no to mi powiedziała, że kilkaset lat to nic wielkiego, da się wytrzymać, bo to przecież ink będzie się poniewierać, a nie D.

  [7/16/2013 8:36:45 PM] Mirka: trzeźwość taka przemawia jak nic

  bo bilans taki będzie, że straci i to wiele i dodatkowo nowe balasty, a kiedy nastąpi trzeźwienie wtedy ból dla Duszy, nie do zniesienia,

  co więcej- nie chce ujrzeć prawdy jaką Stwórca jej pokazuje

  a więc- nie dopuszcza prawdy bo wie że słona cena za to będzie

  [7/16/2013 8:39:33 PM] Asia: powiedziała, że ona zadba o działkę dla siebie na stałe, nie musi trzeźwieć. W końcu nie ma ciała i się nie rozchoruje jak ink (znowu mnie obśmiała)

  [7/16/2013 8:40:07 PM] Mirka: a co jak zabraknie działki i dilerzy się oświecą

  [7/16/2013 8:41:33 PM] Asia: jej nie zabraknie, przecież wiesz, że to nie możliwe, żeby wszyscy dilerzy się oświecili, (tak są przecież skonstruowane ślubowania Ami, żeby były nie wykonalne i tam też jest taki durny argument)

  [7/16/2013 8:42:45 PM] Mirka:a działki może zabraknąć... bo to jest możliwe

  [7/16/2013 8:45:17 PM] Asia: przecież w duchowym świecie działki, są energetyczne, a energii nigdy nie brakuje. (to było jej, i odesłałam ją do BDŻ aby się dopytała co następuje w czasie tysiącletniego domknięcia i jaki jest jego cel, powiedziała, że jak będzie pamiętała to się zapyta, no to będę jej przypominała...)

  [7/16/2013 8:46:11 PM] Mirka: nie do końca - nie wie jak narkotyki funkcjonują, a szpikuje się nimi

  [7/16/2013 8:47:35 PM] Asia: a... i przez chwilę miała wahnięcie w kierunku możliwości chęci otrzeźwienia, tylko teraz boi się skutków tego przejściowego stanu, że będzie ją za bardzo bolało. Powiedziałam, żeby poprosiła BDŻ o wsparcie i pomoc, żeby było Jej lżej, z argumentem, że przecież robi to w najlepszym celu dla dobra wszystkich  Mirka dnia July 16 2013 23:24:49

  BDŻ- Bóg Dawca Życia

  D - Dusza

  ink - inkarnacja 

  TD - Twoja Dusza  Przyzwyczajenie do cierpienia, niechęć do zmian  [7/16/2013 9:00:13 PM] Asia: toteż jedyne wyście widzę w codziennej modlitwie o leczenie nas miłością BDŻ, wiadomo przecież, że miłość BDŻ leczy wszystko, i można nią wszystko. Już to powiedziałam MD i że możemy przecież codziennie chodzić razem do BDŻ żeby nam pomagał w dochodzeniu MD do przytomności i trzeźwości

  [7/16/2013 9:01:42 PM] Mirka: niektóre Dusze mogą być tak otwarte że zaraz wszystko pójdzie - po jednej modlitwie czy intencji...ale wtedy inkarnacja ma kontakt ze Stwórcą jaki tylko chce + zmiany na planie fizycznym

  jak brakuje kontaktu ze Stwórcą - że nie ma dialogu to jakiś przekręt Duszy

  chodzi w tym stwierdzeniu o to, że jak Dusza nie doświadczy głęboko co uczyniła to wpaść może ponownie w to samo bagno

  [7/16/2013 9:04:17 PM] Asia: Ale przecież D. doświadcza na moich plecach

  [7/16/2013 9:04:17 PM] Mirka: bo ,,w cale to nie bolało,,,,, ,,nie dało do myślenia,,,, - ,,jak będę chciała szybko się uwolnię z bagna,,,,

  [7/16/2013 9:05:01 PM] Asia: a mnie już bolało, i dało do myślenia, ja się zmieniłam, i pustkę wypełniłam BDŻ

  [7/16/2013 9:05:13 PM] Mirka: kto drogę skraca ten upada podpytaj Stwórcy, może da ci sugestie, sen, przeczucie co do tego stanu

  bo Dusza ,,powinna,,,, poczuć to co ty - ale czy czuje to? czy wypiera? upycha?

  [7/16/2013 9:06:27 PM] Asia: już teraz nie wiem kiedy mówisz o MD, a kiedy do mnie

  [7/16/2013 9:07:39 PM] Mirka: z tobą rozmawiam-

  a jak odbierasz podwójnie więc do ciebie to i TD

  [7/16/2013 9:08:29 PM] Asia: no skoro ja mam odczuwać to co ona to ona chyba powinna czuć to samo co ink, a wiem na pewno, że swoje już dostałam po tyłku, bo inaczej nie było by zmiany.... i co ja swoje przerabiam i teraz podwójnie mam przerabiać za szanowną D?

  nie wiedziałam kto tu drogę skraca, bo ja nie skróciłam, pracowałam swoje bez czarodziejskich przyspieszeń, tylko dużym nakładem pracy...

  [7/16/2013 9:18:46 PM] Mirka: powinna czuć - może już do takiego bólu przywykła, często tak się zdarza

  [7/16/2013 9:21:36 PM] Asia: no to przepłaczę, tego się nie boję, jeśli to pomoże :)

  [7/16/2013 9:22:06 PM] Mirka: :)

  TD już podpytała Stwórcy?

  [7/16/2013 9:30:20 PM] Asia: zdaje się że tak, bo mocno unika tego tematu, poratowała się wtedy w sobie znany sposób, czyli dała w żyłę

  sorry, przeczytałam czy podpadła a nie czy podpytała

  [7/16/2013 9:31:45 PM] Mirka: podpadła czy takie ma wyobrażenie?

  [7/16/2013 9:34:56 PM] Asia: chyba podpytała, bo przecież zainteresowała się skutkami wychodzenia i jak ona sobie z tym ma poradzić. Wiadomo że narkotyki są poważniejsze niż alkohol... powiedziałam jej ze po pierwsze ma moje pełne wsparcie i zaangażowanie i jeśli tego nie wykorzysta to nikt jej nie da gwarancji kiedy znowu będzie miała taką okazję, a po drugie zawsze mamy miłość i łaskę BDŻ i ostatecznie wszystko zależy od Niego. 

  a odnośnie podpadki to nic nie mówi, tyko się odwraca

  [7/16/2013 9:35:36 PM] Mirka: a podpytaj co się stało by tego uniknąć

  w przyszłości, że pomożesz

  [7/16/2013 9:40:28 PM] Asia: oj coś w jakieś konszachty wdała się z Lucyferem niestety...

  [7/16/2013 9:41:46 PM] Mirka: Lucyfer- nie szkodzi (że to uczyniła teraz możesz to zmienić) niech powie ci więcej będziecie wiedzieć jak temu zapobiec, wspólnie ze Stwórcą

  [można pochwalić Duszę za odwagę że ci to mówi]

  [nie często się dzieje że coś mówią]

  [7/16/2013 9:45:53 PM] Asia: wiem, miała ochotę bawić się w uzdrowiciela, ale takiego nie byle jakiego, tylko takiego co to umarłych uzdrawia i w tym jej pomagał Lucyfer. Zresztą ślady tych działań widać przecież u mnie... ona się boi mocy Lucyfera, no i wstyd jak beret przed BDŻ

  (dzięki BDŻ, że ma jeszcze choć trochę poczucia humoru:)

  idę spać, poprosiłam żebyśmy razem poszły na szczerą rozmowę z BDŻ, ale tym razem partnerską, obie, opowiemy BDŻ na jakim jesteśmy etapie i poprosimy o pomoc. Ja powiem że oddałam się i chcę żyć tyko i wyłącznie zgodnie z Jego wolą i na Jego odpowiedzialność oraz poproszę o łaskę i uzdrowienie MD

 • s_majda 02-07-2015 14:26:26
  Zrobiłam 2 intencje UFO, ale kolejne 2 to już nie mogłam wypowiedzieć tak bardzo się śmiałam-pełen odlot :D.

  s_majda dnia VII 02 2015 14:23:45 Ja miałem ubaw kiedy je sobie spisywałem. Przy odreagowaniu-po upływie jakiegoś czasu już mi tak wesoło nie było.
 • s_majda 20-07-2015 20:48:23
  Niektórzy duchowi nauczyciele twierdzą, że Bóg dał ludziom DMT aby mogli postrzegać równoległe światy i nawiązywać z nimi kontakty. Cząsteczka DMT (dimetylotryptamina) jest psychoaktywną substancją chemiczną, którą naturalnie wytwarza nasza szyszynka i znajduje się także w wielu roślinach. Cząsteczka ta powoduje intensywne wizje i wejście w inne światy... lecz jest różnica między cząsteczką DMT z ludzkiej szyszynki, która jest w odpowiednim czasie wytwarzana naturalnie przez szyszynkę człowieka i tą spożywaną ze świata roślin bez żadnej naszej wiedzy na temat naszej chemii całego organizmu.

  Wszystkie substancje chemiczne jakie produkuje nasze ciało (w stu procentowo zdrowym ciele człowieka) są dokładnie wyważone i w odpowiednim czasie zmiksowane według najlepszej Boskiej recepty płynącej prosto z Największego Źródła Mądrości. Żaden człowiek nie potrafi być aż tak dobrym aptekarzem jakim jest Bóg. Substancja DMT naturalnie wydzielana przez ludzką szyszynkę i sztucznie wprowadzana w nasze ciało to całkiem dwie różne rzeczy, z czym później wiąże się osobisty los człowieka.

  Pod wpływem DMT wydzielanym w naszej szyszynce człowiek ewoluuje i rozpoznaje prawdziwą rzeczywistość.

  W chwili, kiedy budzi się nasza szyszynka budzą się również inne partie ciała, działają już inne hormony i wszystko jest podłączone w naszym ciele w harmonijny sposób. Nasz organizm pracuje jak jedna wielka chemiczna fabryka, która w naturalny sposób wytwarza czynniki chemiczne potrzebne do naszej egzystencji. Ludzie, którzy wprowadzają w siebie DMT w nieodpowiedzialny sposób, w celu zabawy, ciekawości nie mogą liczyć na duchową odnowę ciała i duszy. Choć prawda jest taka, że DMT występuje prawie w każdej żywej istocie na Ziemi nie wolno niemądrze eksperymentować z tą substancją.

  Niestety, większość osób poszukujących szybkiego wzrostu duchowego są gotowi narażać swoje umysły i to za wszelką cenę aby przyśpieszyć ten proces... i nie ważne jest dla nich czy to będzie narkotyk czy inne pokusy..Zaczerpnięte z internetu.
 • Roksana 11-03-2018 21:13:18

  Naszego a przez nas i cudzego min. przebywania/nie w gronach istot, ludzi min. nieprzytomnych, nawalonych, pijących, ćpających, palących

  naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że inne istoty, ludzie, dusze namawiają/nie, kładą/nie presję na nas w kwesti min. picia, ćpania, palenia

  naszego a przez nas i cudzego min. odczuwania/nie potrzeby, pragnienia by min spróbować smaku alkoholu, narkotyków, papierosów, napić się, nawalić

  Naszsgo a przez nas i cudzego min. doceniania/nie pozytywów płynących z przytomności, trzeźwości, przytomnego i trzeźwego życia

  Naszego a przez nas i cudzego min. ściągania/nie cudzej nietrzeźwości, nieprzytomności, hipnoz, transów na nas

  Naszego a przez nas i cudzego min. zachowywyania/nie się, mówienia/nie, myślenia/nie nielogicznie, gadania/nie bez sensu, bez logiki, spójności, bez ciągu przyczynowo-skutkowego

  Naszego a przez bas i cudzego min. wdychania/nie oparów alkoholu, narkotyków, papierosów, wymachiwania/zamienianie/nie się w zwierzę i zachowywyania/nie się jako takie po alkoholu, narkotykach, papierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. działania/nie nieprzytomnie, nielogicznie, bez sensu min po alkoholu, narkotykach, papierosach, Naszego a przez nas i cudzego min. prowadzenia/nie rozmów min. filozoficznych, głębokich po/przy alkoholu, narkotykach, papierosach, Naszego a przez nas i cudzego min. roluźniania/nie się, uspokajania/nie po alkoholu, narkotykach, papierosach, naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że nie umiemy bawić się, rozmawiać, działać bez alkoholu, narkotyków, papierosów, Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie min nieprzytomnych oczu, wyglądu, myśli,

  Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie min zabawnymi, radosnymi, przyjaznymi, społecznymi po alkoholu, narkotykach, papierosach,

  Naszego a przez nas i cudzego min. płakania/nie, bycia/nie wylewnymi/nie, zwierzania/nie się, żalenia/nie się po alkoholu, narkotykach, papierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. picia/nie, palenia/nie, ćpania/nie min grupowo/samotnie

  Naszego a przez nas i cudzego min przeklinania/nie, bycia/nie chamskimi, bezpretensjonalnymi po alkoholu, narkotykach, ppaierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. wpatrywania/nie się bezmyślnie przed siebie po alkoholu, narkotykach, papierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. bycia/nie agresywnymi/nie po alkoholu, narkotykach, papierosach,

  Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że rozmowy po alkoholu są nielogiczne, wątki się urywają, nic nie jest logiczne ale i nie tylko oraz wszelkie tego skutki

  Naszego a przez nas i cudzego min przytulania/nie się, całowania/nie, uprawiania/nie seksu po alkoholu, narkotykach, papierosach,

  Naszego a przez nas i cudzego min. odpływania/nie w min inne światy, w inne rzeczywistości, myślami po alkoholu, narkotykach, papierosach,

  Naszego a przez nas i cudzego min. doświadczania/nie, że śmierdzimy alkoholem, narkotykami, papierosami,

  Naszego a przez nas i cudzego min.śpiewania/nie, tańczenia/nie, bawienia się przy wódeczce, butelkach, papierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. robienia/nie z siebie idotów, debili, kretynów, wydórniania/nie się, pajacowania/nie po alkoholu, narkotykach

  Naszego a przez nas i cudzego min., wpadania/nie w transy, hipnozy, nieprzytomność po alkoholu, narkotykach, palenia

  Naszego a przez nas i cudzego min zapijania/nie min smutków, bólu, depresji, emocji

  Naszego a przez nas i cudzego min., bycia/nie jedyną osobą niepijącą w gronie, grupie istot, ludzi

  Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie.min umiejętności odmawiania/nie gdy proponują nam alkohol, narkotyki, papierosy, używki

  Naszego a przez nas i cudzego min. mówienia/nie w specficzny sposób, charakterystyczny dla alkoholików, narkomanów, palaczy, naszego a przez nas i cudzego min. wpadania/nie w kłopoty, problemy po alkoholu, narkotykach, papierosach

  Naszego a przez nas i cudzego min. posiadania/nie min. umiejętności bycia/nie min przytomnymi, trzeźwymi, logicznymi wśród pijących, palących, ćpających, odurzających się,

 • Karolina Blitek 22-03-2018 22:31:12

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości bycia dziećmi, krewnymi, przodkami, alkoholików, ćpunów, LDIBTZRK przebywających w transach, hipnozach, podlegających jeszcze skutkom hipnoz i transów, nieprzytomnych umów, odczuwającymi wewnętrzny wyuczony przymus, nakaz, nawyk, potrzebę, prowokowania i rozdrażniania partnerów, znajomych, przyjaciół, oraz wszelkich nawet tych nastawionych do nas pozytywnie/negatywnie, nieuprzedzonych/uprzedzonych co do nas, mających o nas niskie/wysokie mniemanie, szanujących nas/nie, wspierających nas/nie, akceptujących nas i nasze działania/nie LDIBTZRK, a nawet Boga Dawcy Życia, by wreszcie wylazło z nich takie samo bydlę/socjopata/psychopata/dewiant/cham/prostak/tyran/despota (...) jak z ojca oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości przerzucania na innych LDIBTZRK naszych/cudzych męczących wzorców DDA pochodzących z hipnoz oraz transów narkotyczno-alkoholowych, zaniżających wibracje nad podnoszeniem których oni mogli trudzić/nie się latami, przekreślając efekty ich czasochłonnych medytacji, pracy nad sobą, nad charakterem, nad modlitwami, intencjami, nawykami, potrzebami, nad duszą i całą ich wielowymiarową istotą, które mogły zająć im całe/nie wcielenia oraz doświadczania wszelkich tego skutków. 

  Naszego wierzenia w, przekonywania innych do, bycia przekonywanymi do tego, że alkoholikom, ćpunom, socjopatom, dewiantom, psychopatom ze względu na tkwiący w nich szeroki zakres patologii/nie, ułomności/nie, nieprzytomności i nieświadomości należy/nie, wybaczać/nie, darować/nie, odpuszczać/nie, a w końcu ostatecznie cicho wycofać się i zaakceptować ich wszystkie destrukcyjne/nie działania biernie na nie przyzwalając, ignorując je, uznać za normalne, lub odpowiednio przyklaskiwać im, dostarczać wszystkiego czego pragną, aby nie zaczęli zachowywać się jeszcze gorzej, kiedy nie dostaną czego chcą, oraz, aby uniknąć większego zła -ich zemsty, przemocy/nie, tej psychicznej, jak i tej fizycznej, agresji/nie, znęcania się/nie, nękania/nie, prowokowania/nie, zaczepiania/nie, konfliktów/nie, prześladowania/nie, bycia szczutymi/nie oraz doświadczania wszelkich tego skutków.                                                                                                 

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości wierzenia w, przekonywania innych LDIBTZRK do tego, że zakres patologii/nie w którym tkwią ćpuni, alkoholicy, socjopaci, dewianci, psychopaci, despoci, tyrani, ŁCH i ŁK ich uniewinnia/nie, a tym samym nie muszą/muszą odpowiadać za błędy, które popełniają, mając swojego rodzaju immunitet oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości przekonywania innych LDIBTZRK do tego, że alkoholikiem, ćpunem, socjopatą, dewiantem, psychopatą, despotą, tyranem nie jest się z wyboru oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości przekonywania innych LDIBTZRK do tego, że alkoholikiem, ćpunem, socjopatą, dewiantem, psychopatą, despotą, tyranem się rodzi oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości przekonywania innych LDIBTZRK do tego, że alkoholikiem, ćpunem, socjopatą, dewiantem, psychopatą, despotą, tyranem się nie rodzi, a zostaje się nim dopiero później, z powodu okrucieństwa otoczenia, wadliwego systemu oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości bycia przekonanymi/przekonywania innych, że to społeczeństwo, uwarunkowania kulturowe, wychowanie, geny i okrutny świat są winne alkoholizmowi, ćpaniu, socjopatii, psychopatii, dewiacji, despotyzmu i tyranii jedynych niewinnych, moralnych, nieszczęsnych i zbyt szlachetnych na ten świat uwikłanych w tę tematykę LDIBTZRK oraz doświadczania wszelkich tego skutków. 

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości przekonywania innych LDIBTZRK/bycia przekonywanymi, że jedyną/nie, bezpieczną/nie, metodą radzenia sobie z alkoholikiem, ćpunem, tyranem, despotą, dewiantem, psychopatą, socjopatą jest bycie mu posłusznym/nie, i popłynięcie/nie razem z nim, co prowadzi do pogłębienia/nie bezradności, zależności oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego wybierania na swoich wychowanków oraz rodziców, alkoholików/nie, ćpunów/nie, tyranów/nie, despotów/nie, dewiantów/nie, psychopatów/nie, socjopatów/nie, aby dowieść LDIBTZRK, bóstwom, półpogom, asurom, żywym Bogom, weryfikatorom, pośrednikom, guru, sitwom astralnym, a nawet samemu Bogu Dawcy Życia, że jesteśmy w stanie sprostać każdej próbie i poradzić sobie nawet z najgorszymi LDIBTZRK, a nawet oświecić/nie ich, nie ulegając ich prowokacjom, zgodnie z tym, że zasługi i nagrody od Boga, są proporcjonalne do włożonego wysiłku, czasu, energii, a najwięcej wysiłku wymaga właśnie przepychanie się z kimś, kto w ogóle nie chce się zmienić oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości tłumaczenia troski o alkoholików, ćpunów, socjopatów, dewiantów, psychopatów, despotów, tyranów, ŁCH tym, że odsuwanie się od nich, jak reszta społeczeństwa i wstydzenie się ich jest przejawem braku troski, złego serca oraz niewyrozumiałości oraz doświadczania wszelkich tego skutków. 

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości uniewinniania, krycia, bronienia alkoholików, ćpunów, socjopatów, dewiantów, psychopatów, despotów, tyranów, ŁCH i doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego jako LDIBTZRK życia w świadomości bycia winnymi wszystkich nieszczęść naszych rodzin oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach półczasach, całej wielowymiarowości jako LDIBTZRK kojarzenia radości z wesołkowatym gwarem pijaczków oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach w całej wielowymiarowości jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych i hipnozach kojarzenia miłości z komunią nawaleńców, cierpieniem za innych oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach w całej wielowymiarowości jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych i hipnozach, doświadczania kłopotu z rozpoznaniem, odróżnieniem nieprzytomnych, upojonych, nietrzeźwych, niepoczytalnych, naćpanych, odurzonych LDIBTZRK od przytomnych, trzeźwych i poczytalnych oraz doświadczania wszystkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych prowokowania wszystkich LDIBTZRK do karania/nie nas za zło, o które się podejrzewamy/nie i obwiniamy/nie oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych podejrzewania się o zło i samodzielnego karania/nie za nie oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych nie ufania czystości naszych własnych zamiarów oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych obawiania/nie się spontaniczności, naszego własnego wnętrza, naszych własnych myśli, emocji i odczuwania niechęci do przyjrzenia się temu skąd one pochodzą, z jakich programów u nas wynikają, co je zapoczątkowało oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach alkoholowych, narkotycznych DDA, desperackiego szukania uwagi, aprobaty, uznania, uwagi oraz płacenia za nie każdej ceny oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK uzyskiwania uwagi chociażby poprzez idiotyczne inicjacje, bezsensowne praktyki, za które pochwali/nie, mistrz/nie, guru/nie oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach alkoholowych poszukiwania miejsca w sektach obiecujących/nie, bezwarunkowe/nie, zrozumienie, ochronę, wsparcie, bezpieczeństwo, opiekę, wspólnotę, miłość braterską wszystkich ze wszystkimi nie patrząc/patrząc na cenę i warunki uczestnictwa, a także uczniostwa u wszelkich guru/nie, bhaktów/nie, kapłanów/nie, nauczycieli/nie, rabbich/nie, pastorów/nie, ewangelistów/nie, mentorów/nie, egzegetów/nie i innych LDIBTZRK oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych posiadania trudności ze zdefiniowaniem miłości, radości, bezpieczeństwa oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych gloryfikowania wzorców składających się na syndrom DDA oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych przekazywania/przejmowania wzorców, wibracji DDA, wzorców alkoholika, narkomana, tyrana, despoty, psychopaty, socjopaty, dewianta wszelkiej rangi, płci oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych pielęgnowania narkotyczno-alkoholowych sentymentów oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych reagowania nienawiścią, wściekłością, podejrzliwością na miłość oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych ratowania ofiar alkoholików oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego w czasie, czasach, półczasach, całej wielowymiarowości, jako LDIBTZRK w transach narkotyczno-alkoholowych obrażania się na innych LDIBTZRK oraz na Boga Dawcę Życia za naszą własną błędną interpretację ich słów, komunikatów, sygnałów oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

  Naszego bawienia się na podwórku w dilerów handlujących niby-narkotykami oraz doświadczania wszelkich tego skutków.

   

 • s_majda 22-08-2020 19:33:28

  Edyta, 12:40 Ja chyba przerwę zrobię z modlitwami, bo jak pijana chodzę drugi tydzień. 

  Ewa, 12:43 Tak ale jest wiele modlitw, no nie da się tego przerobić. Ja mam teraz 5 sztandarowych, które staram się codziennie a i tak ciężko mi coś dodać

  Edyta, 12:44Po wysłuchaniu uwalniania od satanizmu mnie tak poskładało. Tylko powtarzałam. Nieprzytomna byłam już w trakcie. 

  Ewa, Tez tak mam, do tego stopnia, uszkodziłam sobie i jakiemuś innego kierowcy lusterka. I mowię koniec, nie wsiadam do auta po intencjach albo drzemkę robię.

  Sławomir Majda, 12:40 Wy macie w astralu, pijackie braterstwo w firmie, a nie od modlitwy cię znieprzytomniło. Do domu już ledwo trafiasz, jak wytrawny nałogowiec. 

  Edyta, 12:49Dosłownie

  Sławomir Majda, 12:49 Wiem, bo mi Dusza twojego męża mówi. Oni mają baniak w firmie jak w gorzelni na tysiące litrów i tam to pędzą, a to Whisky ktoś umie robić. 

  Edyta, 12:51 No sami degustatorzy Whisky w realu, trafiłeś. 

  Sławomir Majda,  1012:51 Skończyć można w rynsztoku z tego picia w świecie astralnym. Pies do ucha człowiekowi nasika i taki będzie skutek.

  Edyta, 12:53 Jak myślę o alkoholu to mi sie na wymioty zbiera... Chyba mnie duchowo nakarmili

  Sławomir Majda, 12:54 Ciekawe czemu ciebie Bóg tam pokierował do pracy u nałogów? 

  Edyta, 12:54No pijana jestem, nie wiem czemu mnie tam pokierował. To co intencje z alkoholizmu? Muszę odreagować najpierw.