Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
św. Serafin. Intencje
Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji


Spisane z biografii świętego.

św. Serafin i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. Intencje
1. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach bycia wychowywanymi istotami m.in. w duchu głębokiej religijności na przyszłego świętego , oraz naszego przejmowania postaw po rodzicach. 2. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczania m.in. izolacji od świata ,ludzi ,bliskich , oraz mieszkania w całkowitym odosobnieniu i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 3. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach prowadzenia życia m.in. według reguły św. Pachomiusza - zawsze skromnie ubrany i wszelkiego przejawiania ,brania do nas i naszego promowania takich wzorców w naszym życiu.
4. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczenia rezygnacji m.in. z obronny i barnie na nas wszelkich ciężarów życia i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków.
5. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach promowania wzorców m.in. osamotnienia ,izolacji ,pustelnika , i naszej rezygnacji ze spotkania z ludźmi , poświęcając czas na modlitwę. 6. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach podtrzymywania ,promowania ,utrzymywania m.in. zakazu dostępu do nas kobietom (i odpowiednio mężczyznom w żeńskich inkarnacjach mojej Duszy, całej naszej istoty) ,oraz naszego całkowitego milczenia , zaprzestania mówienia aby nie rozmawiać i rozmawiać tylko z przychodzącymi do nas osobami.
7. Naszej rezygnacji m.in. z pełnienia wszelkich funkcji. 8. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach składania m.in. ślubów milczenia ,i całkowitego ograniczenia kontaktów z ludźmi.
9. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach ograniczenia m.in. spożywania pokarmów do chleba i wody. 10. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczania ,sygnalizowania m.in. przed innymi ludźmi, istotami naszych złożonych zobowiązań milczenia i naszego padania na twarz przed nimi z wszelkich przyczyn i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 11. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach bycia błogosławionymi m.in. przez przełożonych i nie tylko oraz naszego błogosławienia innych , a także naszego brania coraz to większych ciężarów na nas i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 12. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach całkowitego m.in. zatracania się w cierpieniu, i utraty kontaktu z rzeczywistością i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków.
13. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach wyrzekania się m.in. wszelkich ludzkich uczuć ,emocji ,ciepła ,szczęścia ,bliskości z drugim człowiekiem i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 14. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach stosowania m.in. surowych praktyk ascetycznych i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków.
15. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach zaprzeczania m.in. naturze ludzkiej ,Bogu przez promowanie, stosowanie ascezy celibatu ,ślubów milczenia czystości ,wyrzeczenia się nas samych. 16. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczania m.in. pogorszania się stanu zdrowia przez stosowanie surowych praktyki ascetyczne i ciężkiej pracy. 17. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach stosowania wobec nas m.in. praktyki umartwiania się i nie tylko i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 18. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach skupiania się m.in. na praktykach aż, do utraty naszej świadomości tego, co działo się wokół nas.
19. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczania zatworniczestwo , jeszcze surowszej formy ascezy , naszego zamknięcia w celi i całkowitego odosobnienia, skupienia się wyłącznie na modlitwie. 20. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach zatracania się w nowych umartwieniach , i brania coraz to nowe ciężary na nas, popadając w coraz to większe szaleństwo. 21. Naszej chęci dorównywaniu największym cierpiętnikom. 22. Naszej rezygnacji z codziennych potrzeb i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 23. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach trzymania przekonania, że życie, a w tym nasze to największy grzech na świecie i karania się za to ,naszego promowania ,przejmowania ,brania do nas takich wzorców.
24. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczenia bólu przez stosowanie zasad wyrzekania się , przez ślubowania czystości i milczenia ,przez branie promowanie ,przejmowanie nie tylko takich wzorców do nas i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków.
25. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach poszukiwania m.in. samotności , izolacji z wszelkich przyczyn.
26. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach podążania w naszym życiu po drabinie doskonałości i brania coraz więcej na nas ciężarów.
27. Naszej trzymanej wiary w to że „Musimy być wybranymi istotami, skoro Opaczność Boża nad nami czuwa i spiera nas kiedy tak sobie samym dokładamy cierpienia i trosk”
28. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczania powolnego rodzenia się w nas pragnienia życia zakonnego i spędzania czasu w odosobnieniu i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 29. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach doświadczenia dobrych rad od innych w tym od istoty Lokesia, byśmy podążali drogą którą oni idą i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków. 30. Naszego z wszelkich przyczyn, we wszelkich płciach spędzania całego życia na izolacji i wyrzeczeniu się , w małej zagubionej w śród lasów mieścinie i nie tylko, oraz doświadczanie tego skutków.
Dodano : 20-04-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 1373 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.