Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Tarot, runy, karty i inne wyrocznie. Intencje
Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji


Warto w INP odwołać się do historii samego tarota (skąd pochodzi, rozwój tarota, rozwój talii- Dusza mogła się przyczynić albo utożsamić się z kreatorem kart, mogła własne talie tworzyć w astralu, inspirować innych albo nawet tzw. ‘twórców’ tarota), o tym jak jest używany (specjalnie przechowywany, z dbałością o detale, energetyczne uczenie się, oswajanie tarota, nauka symboliki, przechowanie w wyznaczonym miejscu, medytacja nad kartami każdego dnia, uczenie się rozkładów). Brakuje wiedzy, co się robi z tarotem, jak jest używany, jak się przyucza do używania go, jak stawia się go klientom, sobie i SKĄD pochodzi ta wiedza. INP są ogólne - dlatego zostały dodane inne metody.
Przy rozpisywaniu INP warto posłużyć się artykułem
Link
Dusze są sprytne i potrafią nieźle zwodzić- bez rozpiski konkretnych czynności, bez odniesienia się do historii, twórców INP będą kolidować z tymi rozpisanymi poniżej- bo Dusza nadal będzie posiadać utożsamienia z twórcami, będzie tworzyć coś na wzór tarota za plecami inkarnacji. Może również wypierać, spychać to wszystko a jako osobowość będzie doświadczać się srogie skutki- np. pobieranie energii, ataki energetyczne, opętania itp.
Zdania są dość obszerne, ale zróbmy uwolnienie raz, a nie przez całe lata.

1. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn posiadania i nie posiadania m.in. wszelkiego rodzaju wzorców, kodów, transów, iluzji, misji, wszelkich rodzajów obciążeń dotyczących m. in. naszego, cudzego posługiwania się, nie posługiwania się, unikania używania m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, wyroczni, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko- służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, jasnowidzów, wróżbitów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz na wszelkie sposoby naszego bezpośredniego i pośredniego przesyłania w każdym celu, rozmaitych energii, w tym m.in. reiki oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat, inicjowania innych i bycia inicjowanymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
(*Dusza może twierdzić, że nie posiada, więc może oporować z rozkodowaniem)
2. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia pośrednikami m.in. do nawiązywania kontaktu z wszelkiego rodzaju energiami, istotami, z kosmitami, z bytami, tworami , a także do przepowiadania nam samym i innym przeszłości, przyszłości, teraźniejszości we wszelkich wymiarach naszej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
3. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia pośrednikami jacy m.in. poprzez transcendentalne ośrodki emisyjne (a w tym poprzez Jezusa, aniołów, archaniołów, bogów greckich, kosmitów, wniebowstąpionych mistrzów, wyrocznie i nie tylko) otrzymują (i odpowiednio nie otrzymują) poprzez kanał informacyjny, czyli poprzez nas i innych informacje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, telepatią, telebimami, antenami, wróżbitami oraz bez użycia, z użyciem języka werbalnego w transie, w zaburzonym stanie świadomości i odpowiednio na trzeźwo i przytomnie a w tym poprzez nasze i cudze użycie i nie używanie m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, jasnowidzów, wróżbitów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz naszego bezpośredniego i pośredniego przesyłania rozmaitych informacji, energii w tym m.in. reiki oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków [chaneling]
4. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn otrzymywania i nie otrzymywania ze wszelkich źródeł m.in. przekazów łatwych, trudnych do zrozumienia, również poprzez zapisywanie, niezapisywanie ich na nośniku informacyjnym, w naszych i cudzych energiach a w tym poprzez nasze i cudze użycie, nie używanie wyroczni i m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz naszego bezpośredniego i pośredniego przesyłania rozmaitych energii w tym m.in. reiki oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn otrzymywania i nie otrzymywania ze wszelkich źródeł m.in. informacji ogólnikowych, i precyzyjnych-szczegółowych na temat naszego i cudzego życia, karmy, losu, Boga, bóstw, na temat przeznaczenia m.in. poprzez wpadanie, nie wpadanie w transy, przez opętywanie i bycie opętywanymi, nieopętywanymi* istotami a w tym poprzez nasze i cudze użycie, nie używanie wyroczni i m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz naszego bezpośredniego i pośredniego przesyłania rozmaitych energii oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków (*Dusza może twierdzić że nie jest opętywana a korzysta z usług)
6. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn kodowania nam samym i innym rozmaitych obciążeń, zachłanności, transów, przyzwyczajeń, myślenia m.in., że przewodnicy duchowi, aniołowie, archanioły, serafiny, kosmici, bogowie, bóstwa, wysłannicy światła i ciemności, obce cywilizacje, wniebowstąpieni mistrzowie m.in. poprzez nasze i cudze używanie, nie używanie m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii przekazują i nie przekazują nam informacje, wiadomości których jakość zgodna jest z naszym i cudzym indywidualnym poziomem wibracji, energii, istoty oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
7. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn kodowania nam samym i innych zachłanności, transów, przyzwyczajeń, myślenia m.in., że poprzez nasze i cudze używanie, nie używanie wyroczni i m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii -to my dostąpimy i odpowiednio nie dostąpimy oświecenia, rozwoju duchowego polegającego m.in. na kontakcie z istotami, bytami, tworami jakie są najbliżej Stwórcy, Uniwersum, ?ródła, a nawet samym Bogiem oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn kodowania nam samym i innym rozmaitych obciążeń, zachłanności, transów, przyzwyczajeń, więzów, ślubów, kodów, przysiąg, myślenia m.in. że mamy i odpowiednio nie mamy zobowiązań do używania naszych i cudzych wyroczni i m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii we wszelkich wymiarach naszej i cudzej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia istotami m.in. jakie bezpośrednio i pośrednio inicjowały, inicjują a także które są inicjowane, nie inicjowane w używanie, nie używanie naszych i cudzych wyroczni i m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wyroczni, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii we wszelkich wymiarach naszej i cudzej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn posiadania i nie posiadania wszelkiego rodzaju wzorców działania, uzależnień oraz naszego uzależniania, nieuzależniania nas samych i innych od m.in. korzystania, nie korzystania z usług wyroczni i m.in. wszelkiego rodzaju wróżek, jasnowidzów, astrologów, terapeutów oraz innego typu, rodzaju, poziomu, płci przewodników duchowych, posługującymi się m.in. magicznymi pośrednikami (m.in. wszelkimi kartami a w tym anielskimi, cygańskimi, tarota oraz I Cingiem, kościami do gry, runami, horoskopami, wszelkimi narzędziami i nie tylko do kontaktu ze zmarłymi (kościami, tablicami ouija), wahadłami, kamieniami, kryształami, chipami, wszelkimi używkami a w tym narkotykami, alkoholem oraz przez przesyłanie rozmaitych energii) oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
11. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia m.in. wróżkami, wyroczniami, guru, autorytetami, astrologami, terapeutami i wszelkiego innego rodzaju, poziomu, płci przewodnikami, doradcami duchowymi, bóstwami, świętymi czytającymi m.in. w energiach naszych i cudzych za pomocą magicznych pośredników, astrologów, wróżbitów a w tym za pomocą naszych i cudzych m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, za pomocą wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), za pomocą wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii we wszelkich wymiarach naszej egzystencji , oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.
12. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia m.in. astrologami, wyroczniami, duchowymi guru, świętymi, bóstwami, prorokami, władcami, kapłanami a także innymi autorytetami w dziedzinie postępowania w życiu dla innych ludzi, istot, dusz, bytów tworów, dla nas samych a także naszego opierania postępowania i odpowiednio nie opierania postępowania w życiu według m.in. słów, inicjatyw wszelkich wyroczni, astrologów, wszelkich rodzajów, poziomów, płci autorytetów duchowych, nie dopuszczając i odpowiednio dopuszczając* do tego głos, wolę Stwórcy, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków. (*Dusza może mówić że wolą Stwórcy jest korzystanie z pośredników bo od tego są)
13. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju, poziomu strażnikami, ochroniarzami, producentami, dystrybutorami, sprzedawcami, dostawcami, świadkami m.in. wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie w tych i innych celach rozmaitych energii, a także innego typu pośredników duchowych i magicznych praktyk- w tym istot, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji oraz naszego opracowywania takich działań, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju, poziomu strażnikami, ochroniarzami, świadkami ślubowań, przysiąg, kodów dotyczących inicjowania, nie inicjowania, posługiwania, nie posługiwania się m.in. gwiazdami, wszelkimi kartami a w tym anielskimi, cygańskimi, tarota oraz I Cingiem, kościami do gry, runami, horoskopami, wszelkimi narzędziami i nie tylko do kontaktu ze zmarłymi (kościami, tablicami ouija), wahadłami, kamieniami, kryształami, chipami, wszelkimi używkami a w tym narkotykami, alkoholem oraz przesyłaniem rozmaitych energii i wszelkiego innego tego rodzaju pośrednikami magicznymi w ezoterycznej i nie tylko pracy duchowej, dla nas samych i innych ludzi, dusz, istot, bytów tworów, we wszelkich wymiarach naszej i cudzej egzystencji oraz naszego opracowywania takich działań, inicjacji, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
8. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn zwalniania i uwalniania a także nie zwalniania, nie uwalniania, trzymania m.in. wszelkich istot, dusz, bytów, tworów, będących naszymi strażnikami i świadkami składanych przez nas i innych przysiąg, ślubowań, kodów, dotyczących m.in. naszego i cudzego inicjowania i posługiwania się gwiazdami, wszelkimi kartami a w tym anielskimi, cygańskimi, tarota oraz I Cingiem, kościami do gry, runami, horoskopami, wszelkimi narzędziami i nie tylko do kontaktu ze zmarłymi (kościami, tablicami ouija), wahadłami, kamieniami, kryształami, chipami, wszelkimi używkami a w tym narkotykami, alkoholem oraz z przesyłaniem rozmaitych energii oraz z wszelkiego typu innymi pośrednikami w naszej i cudzej ezoterycznej i nie tylko pracy duchowej, we wszelkich wymiarach naszej i cudzej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, obciążeń promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
9. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby, z wszelkich idei oraz przyczyn min. za darmo, za pieniądze i nie tylko- kodowania, manipulowania i odpowiednio nie kodowania, nie manipulowania życiem innych istot, dusz, ludzi, bytów tworów, tak aby wychodziło nam samym oraz im, to co chcą usłyszeć, albo w ogóle żeby coś powiedzieć i w jakiś sposób zaaranżować przyszłość klientowi, a potem niech się dzieje co chce, za pomocą m.in. gwiazd, wszelkich kart a w tym anielskich, cygańskich, tarota oraz I Cingu, kości do gry, run, horoskopów, wszelkich narzędzi i nie tylko służących do kontaktu ze zmarłymi (kości, tablic ouija), wahadeł, kamieni, kryształów, chipów, wszelkich używek a w tym narkotyków, alkoholu oraz przez nasze bezpośrednie i pośrednie przesyłanie rozmaitych energii, a także innego typu symboli i pośredników magicznych , a także vice versa, we wszelkich wymiarach naszej i cudzej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, obciążeń, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. mojego, mojej Duszy, całej naszej istoty we wszelkich płciach na wszelkie sposoby z wszelkich przyczyn kodowania nam samym i innym rozmaitych obciążeń, zachłanności, transów, przyzwyczajeń, wiary, myślenia, utwierdzania nas i innych w przekonaniu m.in., że ostateczny los ludzki zapisany jest w horoskopach, gwiazdach, kartach tarota, piramidach i innego typu magicznych symbolach i pośrednikach, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji oraz naszego opracowywania takich technik, promowania ich, i udzielania informacji innym na ich temat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków

Warto dodać takie kwestie jak:
kolekcjonowanie, zbieranie, chowanie, oszukiwanie samych siebie i innych że ma się np. karty, pośredników i nie tylko

Dodano : 16-05-2013 Przez: Sławomir M. Przeczytano: 1186 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.