Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ogień, płomienie. Intencje.
Fragmenty zestawienia
Naszego mi. oglądania, wymyślania, pokazywania, poszukiwania, promowania, tworzenia rozmaitych min. sztuczek, pokazów, iluzji, zadań, doświadczeń, pogromów, pożarów, płomieni związanych min. z wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia min. ogniami, fluidami, światłami, świętymi ogniami, pożarami, blaskami, błyskami, płomieniami min. cywilnymi, domowymi, wojskowymi, bitewnymi, religijnymi, żywiołowymi, piekielnymi, niebiańskimi, kosmicznymi i nie tylko z nimi oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków.
Wzorzec odwrotny związany z byciem ofiarami i odpowiednio beneficjentami tego, że inni oglądają, wymyślają.....Naszego min. rozpalania, gaszenia, używania, tworzenia, niszczenia, podtrzymywania roznoszenia, promowania min. sztuczek, pokazów, iluzji, zadań, doświadczeń, pogromów, programów, pożarów związanych min. z wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia min. ogniami, fluidami, pożogami, świętymi ogniami, płomieniami ich wszelkimi nośnikami takimi min. jak np. napalm, świece, pochodnie, zapałki, krzesiwa, żagwie, Arka przymierza, boży gniew, boskie pioruny i ich odpowiedniki i nie tylko oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków. /+Wzorzec odwrotnyNaszego min. rozpalania, gaszenia, używania, tworzenia, niszczenia, podtrzymywania roznoszenia, promowania wszelkimi nośnikami min. wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, wielkości min. ogni, fluidów, pożogi, świętych ogni, płomieni świateł, kadzideł, pożarów, blasków, błysków i nie tylko ich oraz ich wszelkich odpowiedników do (-nie)celów min. religijnych, mistycznych, mitycznych, ołtarzowych, świątynnych, dewocyjnych, modlitewnych, mesjanistycznych, prometejskich, i nie tylko a w tym Zaratustriańskich, chrześcijańskich, buddyjskich, hinduistycznych, wiedźmich, satanistycznych, lucyferańskich i nie tylko oraz naszego promowania, czczenia tak min. bałwochwalstwa, Białego astralu, Dusz, ludzi, istot, bytów, tworów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków. /+Wzorzec odwrotny.
Naszego min. nazywania innych i naszego bycia nazywanym min. wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia min. ognistymi, płomienistymi, ogniami, płomieniami, świętymi ogniami, świętymi płomieniami, blaskami, ciemnymi, ciemnością, mrocznymi, mrokiem, szarymi, szarością i nie tylko oraz naszego bycia nimi, stawania się nimi, wzorowania się na nich, stawania się nimi, bycia ich wzorcami przyczyniania się do tego że z innymi tak się stało i nie tylko oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków. /+Wzorzec odwrotny.
Naszego min. rozpalania, gaszenia, używania, tworzenia, niszczenia, podtrzymywania
roznoszenia, promowania wszelkimi nośnikami min. wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, wielkości min. ogni, fluidów, pożogi, świętych ogni, płomieni świateł, kadzideł, pożarów, blasków, błysków i nie tylko ich oraz ich wszelkich odpowiedników do (-nie)celów min. wszelkich dewiacji, sadomasochizmu, socjopatii, psychopatii, pedofilii, zoofilii, homoseksualizmu, zboczeń, narkomanii, alkoholizmu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków. /+Wzorzec odwrotny.
Naszego min. rozpalania, gaszenia, używania, tworzenia, niszczenia, podtrzymywania
roznoszenia, promowania wszelkimi nośnikami min. wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, wielkości min. ogni, fluidów, pożogi, świętych ogni, płomieni świateł, kadzideł, pożarów, blasków, błysków i nie tylko ich oraz ich wszelkich odpowiedników do (-nie)celów min. zawodowych w naszej i cudzej min pracy zarobkowej, w życiu codziennym, w polityce i nie tylko oraz naszego doświadczania tego samodzielnie i grupowo wszelkich pozytywnych(-nie) i negatywnych (-nie)skutków. /+Wzorzec odwrotny.
Dodano : 11-02-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1162 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.