Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mania wielkości -intencje

Skróty: MD-moja dusza
BDŻ Bóg dający życie
LDIBT-ludzie, dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta 
Autorzy Sławomir Zgłobicki i Małgorzta Krata

1. Naszego bycia/nie m.in. nieomylnymi, najwspanialszymi, egocentrycznymi, mającymi zawsze/nie i prawie zawsze rację i słuszność w każdej sprawie i sytuacji m.in. z powodu ego -ja- swojego i duszy wielkości Galaktyki i większej, z powodu pustki w umyśle, z powodu naszej nieomylności, manii wielkości nad innymi wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, płci, rasy IDBT a nawet wobec samego Stwórcy oraz naszego w związku z tym odrzucania/nie wszelkiej m.in. pomocy, współpracy, relacji z innymi istotami, które chciałyby/nie i mogłyby/nie nam pomóc, nawet tych których Bóg Dawca Życia by widział oraz naszego i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego promowania/nie, udowadniania/nie naszej i odpowiednio cudzej m.in. pustki, nieomylności, najwspanialszości, egocentryzmu, z powodu ego ,,-ja-” oraz z powodu swojego i duszy wielkości m.in. aby napompować/nie nasze ego, poczuć się lepiej i odpowiednio gorzej, z własnej i cudzej min. próżności i mani wielkości, a także aby przejawić się jako istota niezależna, wolna i lepsza nie tylko, co byśmy razem rośli w swojej próżności i manii wielkości i byli najwspanialsi i niezależni wobec wszelkich istot nawet tych które Bóg Dawca Życia by widział aby nam pomagały i nas wspierały oraz naszego i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3.Naszego m.in. nadymania się/nie, puszenia się/nie i obrastania/nie m.in. w dumę, pychę, satysfakcję, samouwielbienie, wspaniałość z powodu naszego m.in. nieomylności, rozwoju duchowego, fizycznego, pozbycia się obciążeń, blokad, pustki z powodu naszej wiedzy, relacji z Bogiem, bóstwami i nie tylko oraz z wszelkich innych powodów a także naszego uważania/nie że nikt nie jest wystarczająco dobry i odpowiedni aby nas m.in. uczyć, podpowiadać, coś nam sugerować, abyśmy z nim rozmawiali, przebywali i słuchali, nawet jeśli są to rady i podpowiedzi służące naszemu dobru i zgodne z kategoriami Boga Dawcy Życia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
4. Naszego uważania/nie, że inne IDBT nie mają m.in. prawa ani kompetencji aby nas m.in. pouczać, podpowiadać, napominać, kierować nami w zakresie m.in. naszego życia, istnienia, naszej wiedzy, nieomylności, blokad, obciążeń, kodowań, pustki i nie tylko nawet jeśli służy to naszemu i cudzemu dobru i jeśli jest zgodne z kategoriami Boga Dawcy Życia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
5.Naszego blokowania nam jasnowidzenia, jasnosłyszenia m.in z powodu naszej nadmiernej dumy, próżności i napompowanego ego, nieomylności, pustki po to abyśmy nie widzieli cudzych blokad, uwikłań, obciążeń, pustki i tym samym nie naśmiewali się z nich i dodatkowo nie czuli się od nich lepsi i bardziej oświeceni i bliżej Boga oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
6.Naszego uważania/nie wszelkich IDBT którzy pracują w świetle Boga Dawcy Życia nad własnym uwolnieniem za m.in. starych pierników i starych wyjadaczy i nie tylko, którzy już swoje osiągnęli i już się wystarczająco/nie uwolnili i naszego uważania, że my osiągniemy więcej i będziemy lepsi, nieomylni i damy sobie i innym nową, lepszą jakość oraz więcej i szybciej osiągniemy oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
7.Naszego uznawania/nie wszelkich m.in. autorytetów, fachowości, poważania wszelkich IDBT którzy mają/nie większą niż my m.in. wiedzę, doświadczenie a także widzą i rozumieją zgodnie z boskimi kryteriami wszelkie nasze i cudze m.in. blokady, obciążenia, kodowania, uwikłania, pustkę i nie tylko i naszego bycia w takie istoty zapatrzonymi i obdarzania ich bezgranicznym zaufaniem i odpowiednio z powodu naszej mani wielkości i wielkiego ego ich lekceważenia, unikania i nie szanowania oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
8.Naszego na rozmaite sposoby wdrażania/nie, realizowania/nie i wymyślania/nie przez pryzmat własnego ego i własnej mani wielkości, nieomylności,wszelkich m.in. planów, pomysłów, projektów jak m.in. budowanie/nie wszelkich imperiów, mocarstw a w tym ziemskich, astralnych i nie tylko w celu m.in. kontrolowania innych, władania nimi i nie tylko powodujących/nie m.in. destrukcję, zniszczenie i służących/nie dobru i złu wszelkich IDBT oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
9.Naszego bycia/nie we wszelkiego rodzaju transach, hipnozach, kodowaniach i pod wpływem innych IDBT, które powodują/nie u nas i u innych m.in. egocentryzm, nieomylność, manię wielkości, wielkie buchające ego , pustkę i nie tylko oraz nasze realizowanie/nie wszelkiego rodzaju chorych i odpowiednio zdrowych idei, pomysłów, planów, w tym m.in. planów bogowania, rządzenia, budowania imperiów, piramid i nie tylko, królestw ziemskich i astralnych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków.
10. Naszego m.in. widzenia/nie, analizowania/nie, oceniania/nie i nie tylko u innych IDBT wszelkich ich m.in. obciążeń, kodowań, blokad, uwikłań, omylności, pustki i nie tylko oraz naszego ich na siłę i po dobroci m.in. upominania, nawracania, zmieniania a także naszego posiadania/nie takich jak i oni wzorców i obciążeń, które tak bardzo bolą nas u innych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków
11.Naszego posiadania/nie wyłączności i monopolu na prawdę i wiedzę i naszego w związku z tym bycia/nie dla innych IDBT m.in. guru, nauczycielami, głosicielami słowa bożego i nie tylko m.in. dla zaspokojenia własnego ego i aby się dowartościować i pokazać naszą wiedzę i wielkość oraz z wszelkich innych przyczyn oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
12. Naszego oceniania/nie, porównywania/nie innych poprzez zestaw naszych własnych m.in. przekonań, filtrów, wzorców, obciążeń, transów, hipnoz, pustki i nie tylko oraz naszego bycia/nie tak traktowanymi przez innych co budzi nasze m.in zdenerwowanie, podminowanie, rozdrażnienie, irytację i nie tylko bo m.in. pokazuje to nasze ułomności, słabości i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków.
13.Naszego bycia/nie m.in głupimi, postrzelonymi, powalonymi, odchylonymi od normy, szaleńcami, bez piątej i każdej innej klepki, downami, autystycznymi, gumbasami, gnomami, goudami i nie tylko oraz bycia(nie) w ten sposób postrzeganymi(nie) przez inne IDBT a także samego BDŻ, bóstwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
14.Naszego bycia/nie m.in słabym, złymi i odpowiednio dobrymi m.in. uczniami, podopiecznymi i nie tylko wobec wszelkich IDBT i naszego twierdzenia/nie że m.in. co my tam możemy się nauczyć o tego młodszego, starszego i nie tylko przecież to ja znam wszystkie prawdy, mam całą wiedzę o galaktyce, to ja z Bogiem rozmawiam o oni, to dopiero zaczynają lub kończą i nie tylko no i skoro jestem tak uduchowiony(nie), to przecież w każdej innej kwestii jak relacje z bliskimi, sex, dieta, zdrowie to ja też mam zawsze rację, słuszność i w ogóle mam wyłączność naprawdę objawioną(nie) oraz naszego i cudzego doświadczania(nie) tego skutków.
15. Naszego dostrzegania/nie, widzenia/nie, zauważania/nie u siebie i u innych wszelkiego rodzaju wzorców i prawdziwej/nie głębokiej przyczyny ich powstania po to aby coś z tym z robić np. oddać Stwórcy i odpowiednio nie robić nic tylko m.in. napawać się tym, że inni to mają gorzej i bardziej przechlapane, ja to jestem dopiero oświecony i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków.
16. Naszego bycia/nie jedynymi sprawiedliwymi we wsi oraz przekonywania/nie o swojej i odpowiednio cudzej m.in. nieomylności, najwspanialszości, oraz propagowania/nie takich i wszelkich innych egocentrycznych, próżnych idei, poglądów, samouwielbienia, pustki i nie tylko z wszelkich powodów m.in. bo ja tak chce i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania(nie) tego skutków.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

 


Dodano : 12-12-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1290 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 07-01-2016 18:54:49

    "Jestem wszechwiedzącym palcem". ,,Myślący jak Dunaj" władca Rumuni zatrudniał 100 000 osób do spisywania treści wszystkich rozmów telefnicznych. W pewnym sensie wyprzecił Google o całą epokę. 

  • s_majda 21-01-2016 20:38:47

    A wiesz, już wiem chyba, co mnie rozłożyło  na łopatki na długo,i "załatwiło na cacy" bo myślałam,że Tybet i pokrewne, to też pewnie, ale zrobiłam takie int. w rodzaju "jestem nikim"...i zorientowałam się,że to było to, jak rzuciłam okiem na "manię wielkości". ..Nikomu nie życzę...Z otrzymanego listu