Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Widma [z ,,Gwiezdnych wrót”] -intencje do przepracowania

Od wielu lat pracuję z obciążeniami duchowymi omawianymi szeroko w podręcznikach i na seminariach psychologii. Pracuję również z obciążeniami karmicznymi ludzkich Dusz. Ponieważ jak wiele innych osób widzę ludzkie Dusze, to wielokrotnie napotkałem rozmaite wzorce obciążeń, które w miarę możliwości staram się opisać i znaleźć w Bogu skuteczny sposób, na uwolnienie się od nich.
Skrajne wzorce negatywnych obciążeń można by podzielić na ,,standardowe” tj.
- Psychologiczne: min. psychopatię, socjopatię
-Dewiacje a w tym min. zoofilię Link, nekrofilię, ascezę, satyrianizm[ wzorce satyra] Link i odpowiednio nimfomanki itp.
-Wzorce duchowe kodowania np. w wiedźmy Link, kobiety modliszki link, obciążenia hinduskich boskich matek Link, guru joga, czarna tantra itp.
-Bałwochwalstwo, własne bogowanie [ubóstwienie siebie lub kogoś innego] oraz tego konsekwencje
- Pośród dziwacznych obciążeń, jako nietypowe i trudne do zdefiniowania wzorce duchowe związane z ubóstwieniem siebie, można wyliczyć min. wzorzec Goauda Link, kodowanie sobie Merkab i innych figur geometrycznych Link, oraz rozmaite inne ślubowania a w tym min. religijne.
Jak wygląda wzorzec ,,Widma” zobaczymy w serialu TV ,,Gwiezdne Wrota Atlantyda”. Link Jest on jeszcze słabo rozpoznany. Niezbyt często, ale jednak tu na Ziemi, możemy spotkać tzw. zwyczajną Duszę, której osobowość posiada wzorce owego Widma. Na poziomie astralnym istota wygląda dokładnie jak pokazano to na filmach. Zastanawia mnie czy scenarzyści, lub pomysłodawca filmowego Widma, ktoś kto postać wykreował jako pierwszy do potrzeb serialu, miał wizje lub wglądy na trzeźwo, czy też był pod wypływem używek. Nie łatwo jest bowiem napotkać taki ujawniony wzorzec obciążenia. Gdybym nie modlił się, to spotkanie z Widmową istotą, mogło by być nieprzyjemne, lub nigdy nie zaistnieć. Również z uwagi na brak jakichkolwiek pozytywnych rozwiązań dla tego uwikłania. Dusza z takim kodowaniem ma bowiem wewnętrzną wolę czynienia destrukcji wszelkimi środkami. Ale Dusza czyni to na dwa sposoby, energetycznie jako ona sama i osobno poprzez własne osobowości ziemskie. W tym przypadku pełni rolę pomocnika śmierci, np. krwawego władcy, wodza, kata, oprawcy itp. Osoby zaatakowane przez kogoś kto ma wzorzec aktywny,,Widma” mogą być niszczone na wszelkie sposoby. Łatwo jest znaleźć historycznego króla, kacyka, władcę a nawet rodzica o wzorcach socjopaty. Trudniej jest znaleźć ideę i sposób na uwolnienie się od tego kodowania i od jego skutków. Napisałem ,,uwolnienie siebie”. Wszak zamiast wykazywać komuś negatywne kodowania, szukajmy ich najpierw u siebie. Na terapie trafiło już wiele osób z karmą III Rzeszy, karmicznych pracowników obozów koncentracyjnych, karmicznych Ssmanów i nie tylko ich. Można by domniemać, że tamte inkarnacje ich Dusz mogły mieć aktywne wzorce filmowego Widma.
Jak pokazuje to terapia regresywna, cały strój, wygląd i zachowania Widma zostały kiedyś wkodowane w specjalnych inicjacjach. Inicjacje karmiczne są powszechne nawet obecnie. Scjentolodzy w XXI wieku składają przysięgi wierności swoim przełożonym oraz grupie i idei na okres miliarda lat. Inicjacje z dawnych wieków kończyły się śmiercią osoby tak inicjowanej. Dotyczy co obciążenia wiedźmy i np. kobiety modliszki. Inicjacja w Widmo powoduje nałożenie na siebie maski, niczym pancerz zbrojnego średniowiecznego rycerza. Poprzez terapie związane z pracą nad karmą duszy[ min. regresing] wiele osób dowiedziało się, o technikach inicjowania min. w Goauda, w wiedźmę, w czarną modliszkę, w bycie bogiem, w boską matkę, w prostytutkę, na żołnierza, we władcę haremu itp.

Wzorzec Widma może mieć skutek w inkarnacji Duszy w albinosa. 


1. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami ubranymi min. na czarno, z białymi długimi włosami, z białą skóra, z nosami będącymi mieszaniną nozdrzy owadów, ryb i ludzi, jako samce i jako samice, oraz namnażania ich liczby, przyciągania ich do siebie, bycia do nich ściąganymi, otaczania się nimi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami powalającymi całe narody oraz Boga na kolana i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. naszego/cudzego bycia(nie) [przez nas i dla nas ]min. rozmaitymi Widmami, żywienia(nie) się emocjami, strachem, nienawiścią, energiami innych, życiem innych ich majętnościami, i nie tylko oraz zdobywania (nie)pożywienia, żeru polując(nie) na ludzi, Dusze i jako drapieżniki, zabijania(nie) ich, rozrywania(nie) ich, wysysania z innych życia m.in. za pomocą rozmaitych technik i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. naszego i cudzego przez nas grupowego, stadnego, oraz indywidualnego, solowego żerowania, polowania na innych Ludzi, dusze, istoyt, byty, zwierzęta, bogów, bóstwa [ i odpowiednio przez innych na nas ] jako (nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy min. tzw. Widma i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami podległymi (nie)własnej Duszy i innym Duszom działającym solowo min. żołnierze, jak królowa lub król całego Roju destrukcyjnych Widm, dusz, istot i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami żyjącymi (nie)i działającymi (nie)z sercem i umysłem otwartymi (nie), zamkniętymi (nie)na miłość, radość istnienia, życzliwość, ciepło, na przejawianie człowieczeństwa i na współtworzenie z Bogiem dla najwyższego dobra i odpowiednio dla destukcji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami pchającymi się do władzy cywilnej, religijnej, świeckiej, wojskowej, do bogowania, do bałwochwalstwa, do tworzenia i likwidowania królestw, imperiów, religii, państw, ludzi, dusz i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami o umysłach min. socjopaty, psychopaty, dewianta, samotnika, żołnierza, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
9. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami szczęśliwymi (nie), z powodu własnych uwikłań, przez układy, przez pracę, przez żerowanie na innych i nie tylko oraz przez pomaganie innym i dla najwyższego dobra oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
10. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami szukającymi sobie podobnych i szukającymi min. Boga, szukającymi wyjścia z uwikłań, pytania się czy jesteś my normalni
11. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. tzw. Widmami i ich odpowiednikami specjalistami i fachowcami od mokrej roboty, od rzezi, zagłady, mordowania, patroszenia, katowania, biczowania, od urządzania sobie i innym wszelakiej apokalipsy
12. naszego/cudzego wzbudzania przerażenia z racji bycia rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. Widmami, bycia(nie) czczonymi(nie), postrzeganymi(nie) jako bóstwo , z powodu wielkości, sposobu poruszania(nie) się, łowienia(nie),siły, pojawiania(nie) się i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
13. naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. Widmami żarłocznymi(nie) i pochłaniania wszystkiego i wszystkich jacy wpadną nam w ręce i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
14. naszego/cudzego bycia(nie) bycia rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru rasy min. Widmami tępionymi (nie)przez ludzi ,zabijanymi (nie), uśmiercanymi (nie)m.in. w polowaniach, w rozmaitych pułapkach i nie tylko a także bycia(nie) atrakcyjnymi(nie) i groźnymi(nie) obiektami polowań, z powodu m.in. zagrożenia(nie) dla ludzi, a także dla korzyści, dla naszych mocy i artefaktów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
15. naszego/cudzego tworzenia, wybierania(nie), wybrania(nie), posiadania(nie) , jako m.in. rozmaitych opiekunów, ochroniarzy, strażników m.in. Widm, oraz innych specjalnie szkolonych gwardzistów, psychopatów, socjopatów, dewiantów ,oraz m.in. czucia(nie) się z tym wyróżnionymi(nie), mocniejszymi(nie),bezpiecznymi(nie) a także poczucia, że posiadamy(nie) w sobie m.in. moce niemal boskie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków/ wzorzec odwrotny naszego bycia nimi min zawodowo, karmicznie, min. dla hobby, z nudów ….i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
16. naszego/i cudzego min. tworzenia, wybierania(nie), posiadania(nie) rozmaitych hierarchii , m.in. rozmaitych opiekunów, ochroniarzy, strażników m.in. Widm i ich odpowiedników, oraz awansowania w ich gronie, upadania w ich środowisku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza. 


Dodano : 03-03-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1376 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 07-03-2016 23:17:32

  Chinki upodabniają się do księżyca w ten sposób, że na twarz nakładają rozmaite bielidła unikają słońca itp.  Motywacja to jedno, ale obciążenia karmiczne Duszy to drugie.  Malowanie twarzy maścią ołowianą, lub bielą cynkową szkodziło cerze i organizmowi. Osoba mogła upodabniać się mocno do  Widma, a nawet do królowej roju Widm.  

 • Małgorzata Krata 12-03-2016 13:15:14

  22. Naszego tworzenia/nie, przyjmowania/nie, udzielania/nie nam i innym LIDBT przez nas i przez innych rozmaitych m.in. inicjacji, kodowań, wtajemniczeń, pieczęci, namaszczeń i ich odpowiedników na bycie/nie i jako one rozmaitymi wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, rasy, zakresu, koloru m.in. Widmami  shinigami, wiedźmami, pomocnikami śmierci i ich odpowiednikami oraz jako te i podobne posiadania/nie, realizowania/nie, tworzenia/nie, udzielania/nie, likwidowania/nie rozmaitych m.in. misji, zobowiązań, umów, nakazów, zakazów, przysiąg, obietnic a w tym na działanie w ich grupie i jako one i odpowiednio przeciw nim oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

   23, Naszego jak i jako rozmaici wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, rasy, zakresu, koloru m.in. Widma  shinigami, wiedźmy, pomocnicy śmierci i ich odpowiedniki i nie tylko one m.in. walczenia/nie, likwidowania/nie, zwalczania/nie ich i nas samych, oraz Boga, Mesjaszy i bóstwa bycia/nie tak traktowanymi jako takie i podobne istoty przez innych LIDBT a także naszego posiadania/nie, tworzenia/nie, trzymania/nie, zwalniania/nie rozmaitych m.in. sojuszników, sitw, przeciwników, armie, zastępy, poddanych, dowódców w takich i podobnych m.in. sposobach działania, przejawiania się, wojnach, potyczkach, najazdach i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

 • 12-03-2016 13:21:07

  17.  naszego i cudzego bycia rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy m.in. rozmaitymi Widmami , shinigami, wiedźmami, zdobywcami, wodzami, żołnierzami i ich odpowiednikami, które konstruują/nie, wymyślają/nie, kreują/nie, wytwarzają/nie coraz to inne, lepsze i nowocześniejsze metody, urządzenia, idee, przyrządy, wynalazki, pojazdy bojowe i nie tylko służące do zabijania, torturowania, łapania, żerowania i wikłania  innych LDIBT  oraz Boga, bóstw, Mesjaszy i nie tylko,  tak by nie mieli żadnych/nie szans w starciu, obcowaniu, walce z nami oraz by cały proces żerowania trwał szybko i łatwo i był zakrojony na szeroką skalę i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczanie tego skutków

  18.  naszego i cudzego uważania innych LDIBT KZ za nic, na ścierwa, mięso spożywcze, armatnie, rzeczy atlantyckie, za rzeczy nabyte i zbyte, żywy cel, materiał do eksperymentów, badawczy, do zabawy i nie tylko jako rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy m.in. rozmaite Widma , shinigami, wiedźmy, zdobywcy, wodzowie, żołnierze i ich odpowiedniki i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczanie tego skutków

  19.  naszego poczucia, że jesteśmy tak groźni, śmiercionośni, mocni, a nawet boscy i niepokonani, niezwyciężeni, nieśmiertelni, samoleczący się, samoodnawiający się, wyjątkowi jako rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy m.in. rozmaitymi Widma , shinigami, wiedźmy, zdobywcy, wodzowie, żołnierze i ich odpowiedniki, że już nie potrzebujemy/nie dodatkowej, a nawet żadnej ochrony  ze strony innych LDIBT KZ, a nawet BDZ, i że nikt nam nie da rady, nawet sam BDZ i nie tylko On oraz naszego i cudzego doświadczanie tego skutków

  20.  naszego robienia/nie wszelkimi sposobami rozmaitych czystek, przesiewów, eliminacji, eksterminacji LDIBT KZ m.in. przez tworzenie/nie rozmaitych obozów koncentracyjnych, [obozów i farm wykańczających życie, niewolniczych , zagłady] jako rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy m.in. rozmaite Widma , shinigami, wiedźmy, zdobywcy, wodzowie, żołnierze i ich odpowiedniki -kiedy m.in. jest ich za dużo, nie pasują nam, dla rozrywki, dla żeru, bo mamy apetyt na to, by napawać się, radować śmiercią, cierpieniem i procesem umierania, uchodzenia życia z LDIBT KZ i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

   21. naszego posiadania/nie umiejętności pozostawania w uśpieniu, hibernacji przez długi czas m.in. cyklicznie/nie m.in.  z powodu braku/nie żeru, ze względu na niesprzyjający czas, by potem się przebudzić/nie jak i jako rozmaitego rodzaju, poziomu, wielkości, płci, koloru, rasy m.in. rozmaite Widma , shinigami, wiedźmy, zdobywcy, wodzowie, żołnierze i ich odpowiedniki i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutów

 • s_majda 13-03-2016 14:15:36

  Dobrze jest pamiętać  w kwestii żerowania o finansach....

  24. Naszego jak i jako rozmaici wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, rasy, zakresu, koloru m.in. Widma  shinigami, wiedźmy, pomocnicy śmierci i ich odpowiedniki i nie tylko one m.in. żerowania na dobroci i hojności, na finansach min. Boga, naszych rodziców, żon, mężów, dzieci, społeczeństwa innych LDIBTZK i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczanie tego skutków

 • s_majda 19-03-2016 08:25:08

  Polskim wkładem w promocję Widma albinosa, jest wiedźmin Geralt z Rivii – fikcyjna postać, bohater powieści i opowiadań Andrzeja Sapkowskiego oraz opartych na nich produkcji: komiksów, filmu, serialu telewizyjnego oraz gier komputerowych. Jego losy i przygody zostały spisane w kilku tomach opowiadań oraz liczącej pięć tomów Sadze o wiedźminie. 

 • s_majda 04-04-2016 07:51:33

  Po wygranej bitwie pod Warną, spadły ceny niewolnic w Stambule. Jedna kosztowała tyle co para butów. W ,,normalnych warunkach" kosztowały tyle co pół konia. W filmowej opowieści o widmach, mocno akcentowane jest porywanie przez nich ludzi, którzy nigdy już nie powracali do domów.   

 • 30-06-2016 13:26:22

  Wczoraj robiłam intencje z widma, bo zrobiłam przedtem tylko w 1 stronę, a przedwczoraj przyszły dwie dziewczynki z białymi włosami, by żerować na moim ogródku: chciały zjeść wszystkie owoce, nie pytając o pozwolenie. I przypomniały mi swoim zachowaniem, że czas te widma dokończyć, w końcu główne zajęcie widm to żerowanie, no i przyszło coś na czarno, raczej w płaszczu, wystraszyłam, bo stało blisko mnie, ale patrzyło w monitor, na którym miałam wyświetlone intencje widma.

   

  Podczas oddawania intencji Bogu, czułam jakby wypalanie gorącem określonych miejsc na ciele np. na barku, może na barku była wypalona ranga widma, tak sobie tylko pomyślałam. Do intencji dodałam ,,wampiry,, oraz ,, na owocach naszej pracy,,