Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
DDA - medytacja. Warsztatowa praca z afirmacjami na temat uzależnień narkotycznych i alkoholowych.

Tekst modlitwy z filmowej gawędy.

  

- Boże Dawco Życia, wspólnie z moją Duszą, z całą naszą Istotą prosimy o ochronę dla nas, a także dla wszystkich zebranych, dla wszystkich widzów.
- Prosimy o to, abyś Boże sobą wypełnił całą przestrzeń do której, ku której się zwracamy w tej modlitwie. Prosimy Boże też, abyś dopowiedział co jeszcze, abyś wskazał mnie i mojej Duszy, a także wszystkim, którzy korzystają z tej modlitwy, wskazał drogę wyjścia z wszystkich blokad, uwikłań narkotyczno-alkoholowych, a także hipnotyczno- transowych, które mamy, a do których też przyczyniliśmy się u wszystkich zebranych, u wszystkich widzów.
- Boże Dawco Życia, prosimy Ciebie wspólnie z moją Duszą, z całą naszą Istotą, bytem, tworem o udrożnienie kanału czakrowego, prowadzącego od Ciebie aż do mojego serca, o zdjęcie zeń z nas, z mojej Duszy wszystkich blokad, uwikłań, kapeluszy, rogów, oporów, zaparć i nie tylko ich, które blokują nam, a także widzom kontakt z Tobą Boże, przytomne odbieranie i przyjmowanie tego, co Ty dajesz Boże, przytomne oglądanie rzeczywistości, przytomne doświadczanie rzeczywistości, jaką Ty stworzyłeś dla nas i dla innych.
- Prosimy Boże o to wspólnie z moją Duszą, z całą naszą Istotą, bytem, tworem, abyś uwolnił nas i wszystkich widzów od wszelkich blokad narkotyczno- alkoholowych, hipnotycznych- transowych, od wszelkich kodowań, które my, a także widzowie i osoby tu zebrane mamy. Nasze Dusze mają wkodowane z wszelkich przyczyn samodzielnie bądź przez innych, w nasze i wszystkich zebranych, 21 kanałów czakrowych kananały czakrowe, w 12 ciał aurycznych, w płaszcze auryczne, w skrzydła Duszy, w ich płaszcze i w ich ciała auryczne, w łańcuchy DNA, RNA wszystkie 12, we wszystkie punkty akupunkturowe, w meridiany, we wszystkie narządy, układy, obiegi energii w materii, w naszych i ich organizmach, w aparaty mowy, w nasze mózgi, móżdżki, układy nerwowe w ich odpowiedniki, w nasze układy krwionośne, układy wchłaniania i wydalania, obiegi energii materii, w nasze i ich, w naszą sferę seksualną, sposoby doświadczania rozmnażania, interakcji z płcią odmienną, w nasze życie codzienne, w relacje pracy zawodowej, w sposoby zarabiania pieniędzy i nie tylko...
- Boże Dawco Życia, ponieważ te wzorce są takimi, które potrafią znieprzytomnić zarówno Dusze jak i osoby, to prosimy o trzeźwość i przytomność dla nas i dla wszystkich na czas, bezpośrednio po tej modlitwie, a także na późniejszy okres, kiedy może nastąpić odreagowanie nasze bądź naszych Dusz .
- Prosimy o otwarcie naszych serc, a także serc wszystkich widzów, ich Dusz na trzeźwe i przytomne życie, na trzeźwość w każdym przejawieniu, w naszej i ich egzystencji
-Oddajemy Tobie Boże nasze i ich wszystkich wzorce inkarnacji w rośliny narkotyczne, takie jak: grzybki, mak, ajałaska, w sporysz, kokaina i wszystkie inne rośliny o hipnotycznym, narkotycznym znaczeniu, a także w rośliny takie jak winogron bądź inne, z których wykonywany jest alkohol taki czy inny - prosimy o uwolnienie nas od tych wszystkich wzorców, a także o uwolnienie ofiar naszego działania od takich wzorców. -Przepraszamy teraz wszystkich, którym sprzedawaliśmy, oferowaliśmy, darowaliśmy, rozmaite narkotyki. Często takim wyróżnikiem u władcy było danie komuś działki narkotyku, albo alkoholu- tak naprawdę stawał się dilerem. Przebaczamy sobie i wszystkim sprawcom naszych nieszczęść, wszelkie doświadczone pomieszanie życiowe, destrukcyjne, szkodliwe inkarnacje, szkodliwe doświadczenia zaistniałe w czasie i przestrzeni, w czasie, czasach i pół-czasach, które zaistniały przez spożywanie przez nas i przez sprawców naszych nieszczęść rozmaitych narkotyków i alkoholi.-Pobłogosław Boże nas trzeźwością i przytomnością, a także ofiary naszych działań. Wskaż drogę wyjścia z tego.
- Przepraszamy Ciebie Boże wspólnie z moją Duszą, a także przepraszamy ofiary naszych działań za bałwochwalstwo, którego staliśmy się promotorami, myśleliśmy, że jesteśmy beneficjentami, a staliśmy się też ofiarami.
- Przepraszamy Ciebie Boże za czczenie różnych bóstw jedno, dwu i trzy – głowych, wielogłowych, wielorękich, za czczenie penisów, pochew, za kult boskich matek, różnych postaci, które siebie ogłosiły bogami i nie tylko, za promocje takich postaw, przepraszamy Ciebie, także ofiary naszych działań. - Prosimy o oprzytomnienie dla nich i dla nas. Prosimy Boże o pełen detoks dla nas i dla ofiar naszego działania, o detoksykacje naszych dusz, Istot, bytów, tworów, ciał energetycznych, Proszę Boże abyś dał to wszystko, co masz lepszego od wszystkich wzorców ćpania, narkotyzowania się, spożywania narkotyków, alkoholi, od ulegania transów hipnoz kodowań wszystkim. Prosimy abyś dał nam oraz ofiarom naszych działań to wszystko, co masz lepszego. Prosimy też Boże o ochronę dla nas od tych wszystkich, którzy chcieliby dalej nas narkotyzować, alkoholizować, utrzymywać w nieprzytomności, we wszelkich celach, również w celach takich jak próby czy chęci władania nami.
- Oddajemy Tobie Boże wszelkie umowy, ślubowania, porozumienia, inicjacje, które moja Dusza, ja, cala nasza Istota, a także ofiary naszych działań przyjęli od nas, a my od innych oczywiście i od samych siebie w formie autohipnozy, czy autokodowania zostały nam i innym narzucone pod wpływem ćpania, kiedy my i inni znajdowali się pod wpływem narkotyków, alkoholi, hipnoz.
- Przebaczamy sobie stosowanie takich pomagaczy, przebaczamy wszystkim, którzy to promowali, przepraszamy wszystkich za taka promocję, za stosowanie tego.
- Oddajemy Tobie Boże wszystkie nasze wizje i ich skutki narkotyczne alkoholowe, hipnotyczne, które przyszło nam realizować lub które jeszcze nie zostały zrealizowane, a szykują się do realizacji, rezygnujemy z nich na trzeźwo i przytomnie.
-Prosimy Boże abyś dopowiedział, -co jeszcze? Prosimy o Twoje boskie prowadzenie dla nas, a także ofiar naszego działania dla mnie, dla mojej Duszy i całej naszej Istoty, bytu, twora, dla wszystkich widzów. Prosimy o bezpieczeństwo pełne, aby nie było żadnego pomieszania Boże, ale też wskaż drogę każdemu z osobna Duszy, Istocie jak wyjść z naszych, a jak oni maja wyjść a własnych uwikłań, z uwikłań karmicznych, ale też z uwikłań obecnej inkarnacji Duszy tu i teraz..... Dziękuję.


Dodano : 05-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1362 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.