Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wampiry i im podobni -intencje

Opracowanie Małgorzata Krata

1.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizycznymi, energetycznymi, duchowymi m.in. wampirami, kainitami, wilkołakami, Drakulami, pijawkami, widmami, zombi, rozmaitymi „Dziećmi Nocy”, Dziećmi Mroku i nie tylko oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków

2.Naszego jak i jako nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, kainitami, drakule, pijawki, zombi, strzygi, widma, Dzieci Nocy”, Dzieci Mroku, bóstwa, boginie m.in. żerowania, wyciągania, wysysania z innych ludzi, istot, dusz, bytów, tworów, bóstw, bogiń, Boga m.in. energii, witalności, sił życiowych, talentów, pomysłów, umysłów, mózgów, krwi, tlenu a w tym bezpośrednio i pośrednio za pomocą rozmaitych technik jak m.in. ssawki, słomki, rurki, podpięcia, kanały energetyczne i fizyczne, za pomocą rozmaitych m.in. połączeń fizycznych, energetycznych, duchowych, telepatii i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

3.Naszego bycia/nie m.in. kodowanymi, inicjowanymi na bycie/nie i działanie/nie jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, kainici, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego wchodzenia w ich m.in. skórę, przybierania ich cech, wyglądu, schematów działania, sposobów odżywiania się, ról społecznych, grupowych, płciowych, motywów działania i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

4.Naszego walczenia/nie, rywalizowania/nie jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, kainici, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko a w tym pomiędzy sobą, z podobnymi nam istotami i z innymi ludzmi, duszami, istotami, bóstwami, boginiami i nie tylko a w tym o przywództwo, o panowanie, o dominację, władzę, terytoria, żerowiska i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

5.Naszego należenia/nie do wszelkich m.in. ras, klanów, rodzin, sekt a w tym m.in. Camarilli i Sbatu i nie tylko oraz społeczeństw, grup, rodzajów, rang, gatunków, płci rozmaitych m.in. fizycznych, energetycznych, duchowych m.in. wampirów, wilkołaków, kainitów, pijawek, widm, strzyg, zombi, Dzieci Nocy, Dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego wyróżniania się/nie od innych tego typu istot m.in. wyglądem, zachowaniem, kolorem, wielkością, talentami, cechami, sposobami m.in rozmnażania, żerowania, odżywiania, seksualnością, mocami, dyscyplinami, doświadczeniami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

6.Naszego jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko bycia/nie potomkami, dziećmi m.in. Kaina, kainitami i wyklętymi/nie, izolowanymi/nie, wykluczonymi/nie min przez ludzi, dusze, bóstwa, boginie, a nawet przez Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

7.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, płci m.in. królami, przywódcami, książętami, bóstwami, boginiami, rodzicami, rodziną rozmaitych m.in. fizycznych, energetycznych, duchowych m.in. wampirów, wilkołaków, kainitów, pijawek, widm, strzyg, zombi, Dzieci Nocy, Dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

8.Naszego posiadania/nie, trzymania/nie m.in lęku, strachu, obawy przed byciem/nie m.in. zdemaskowanymi, skompromitowanymi, odkrytymi, ujawnionymi przez m.in. ludzi, istoty, dusze, bóstwa, boginie, Boga, przez śmiertelników, wrogów i nie tylko jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko

9.Naszego posiadania/nie ciągłego i czasowego m.in. nienasycenia, głodu i pożądania m.in. krwi, energii, mocy, źródeł utrzymania, wszelkich ludzi, istot, dusz, bytów, tworów, bóstw, bogiń, Boga i nie tylko jaki i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

10.Naszego bycia/nie m.in. postrzeganym, uznawanym, podejrzewanym i oskarżanym przez innych, przez śmiertelników, ludzi, dusze, istoty a w tym słusznie i odpowiednio bezpodstawnie o bycie/nie i działanie/nie jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

11.Naszego bycia/nie zabijanymi, tępionymi, niszczonymi, likwidowanymi jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko przez wszelkich ludzi, istoty, śmiertelników, dusze, bóstwa, boginie i nie tylko a w tym poprzez wbijanie nam kołków drewnianych i innych m.in. w serce i nie tylko, poprzez obcinanie nam głów, rozmaitymi innymi metodami oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

2.Naszego posiadania/nie lęku, niechęci do m.in. światła, słońca, Boga a w tym ze strachu, że mogą nas zniszczyć, spalić, zgładzić jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświdczania/nie tego skutków

13.Naszego życia i istnienia oraz przebywania m.in. w ukryciu, na uboczu, w izolacji, z dala od ludzi, dusz, istot, Boga, w cieniu, w mroku, na znanych nam terytoriach i żerowiskach jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

14.Naszego posiadania/nie m.in. kłów, zębów, pazurów, białej skóry, jęzora, zimnego ciała, uszu, futra, rogów i nie tylko jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

15.Naszego spania/nie w rozmaitych m.in. trumnach, norach, dziuplach jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

16.Naszego prowadzenia/nie nocnego trybu życia jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego posiadania/nie ku temu rozmaitych cech przystosowawczych i umiejętności nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

17.Naszego zapładniania/nie, uprawiania seksu z istotami innych ras, gatunków a w tym ludźmi, duszami, istotami jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

18.Naszego odczuwania/nie, doświadczania/nie m.in. ekstazy, spełnienia, podniecenia, kopa, uniesienia, naćpania, naładowania, rozkoszy po zażyciu, wypiciu, wyssaniu cudzej m.in. krwi, energii, mocy, talentów, mózgów, sił witalnych i życiowych i nie tylko jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

19.Naszego posiadania/nie rozmaitych m.in. nadludzkich, niezwykłych, nieziemskich, boskich m.in. talentów, umiejętności, darów i nie tylko a w tym niezwykłej m.in. zręczności, szybkości, siły, zwinności a w tym w lataniu, skakaniu, przemieszczaniu się, działaniu, walczeniu jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

20.Naszego bycia/nie nieśmiertelnym, niezniszczalnym i takim jakiego można zgładzić, unieszkodliwić tylko wybranymi technikami i metodami a w tym takimi jaki nie są znane i dostępne większości rozmaitym śmiertelnikom, ludziom, duszom, istotom, bóstwom, boginiom i nie tylko orza naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

21.Naszego bycia/nie niezwykle, ponadprzeciętnie wrażliwymi, czułymi i odpowiednio zupełnie znieczulonymi i niewrażliwymi na nasz i cudzy m.in. ból, dotyk, cierpienie, słowa, argumenty, miłość, na Boga, boskie dary, boskie światło i nie tylko jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

22.Naszego posiadania/nie zwierzęcych/nie m.in. umiejętności a w tym wyostrzonego słuchu, węchu, dotyku, intuicji, przebiegłości, sprytu i nie tylko a w tym jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

23.Naszego posiadania/nie rozmaitych wyróżników, odzień, peleryn, insygniów, kodów, inicjacji, uwikłań, biżuterii, butów, pojazdów, legowisk, żerowisk, rodzin, dzieci i nie tylko jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

24.Naszego m.in łowienia, śledzenia, zanęcania, wypatrywania i atakowania naszych m.in. ofiar, żerów, żerowisk, łupów wszelkich ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń i nie tylko jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

25.Naszego doświadczania/nie skutków tego że inni ludzie, istoty, dusze chronią się przed nami, bronią się przed naszymi m.in. atakami, żerowaniem, sępieniem, żyłowaniem, wysysaniem ich m.in. energii, krwi, witalności, mózgów, sił, mocy, finansów, myśli i nie tylko a w tym będących skutkiem naszej działalności jak nie tylko jako wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci min fizyczne, energetyczne, duchowe m.in. wampiry, wilkołaki, Drakule, pijawki, widma, strzygi, zombi, Dzieci Nocy, dzieci Mroku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice "Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

 


Dodano : 05-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1090 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 07-02-2021 09:06:44

    Filmy o wampirach nigdy mnie nie pociągały. Ostatnio przyjrzałem się na czym polegają wzorce odtwarzane przez postacie wampirów na filmach. Na razie rozpoznałem dwa typy. 

    1) Wampir jako uosobienie geja. Postacie żyjące na odludziu, czyniącymi rozmaite praktyki, tak aby nikt ich nie widział. Na ustach w astralu geje mają zwykle widoczny afrodyzjak, a wampiry ślady krwi. Podobieństw można znaleźć więcej.

    2) Wampirzenie odmienne, polega na kradzieży od innych ich dorobku, wiedzy, nawet cech urzeczywistnienia, cudzych talentów i nie tylko.