Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Motyle – Intencje do przemodlenia.

Motyle – Intencje do przemodlenia.
Autora Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.Naszego bycia/nie wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motylami a w tym dziennymi i odpowiednio nocnymi-ćmami, małymi i odpowiednio dużymi a także wszelkimi innymi im podobnymi m.in. owadami uskrzydlonymi spokrewnionymi z chruścikami i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie najbardziej/nie zaawansowanymi ewolucyjnie, jakich ciało składa się z segmentów połączonych pomiędzy sobą błoniastymi stawami umożliwiającymi swobodę ruchu, a także takimi jakich ciało chroni i pokrywa chitynowy oskórek pokryty warstwą drobnych łusek i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie ciała zbudowanego m.in. z trzech części a w tym głowy, tułowia i odwłoka i z innych części o różnym kształcie, ilości i przeznaczeniu i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie głowy m.in. kulistej oddzielonej/nie od tułowia a w tym takiej głowy jaka powstała w wyniku zrośnięcia rozmaitych segmentów m.in. sześciu i jaka posiada/nie oczy, czułki i aparat gębowy m.in. ssący i odpowiednio gryzący i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie oczu dużych i odpowiednio małych m.in. złożonych z mniejszych oczek tzw ommatidów jakie pozwalają widzieć świat zewnętrzny/wewnętrzny jako mozaikę i oczu jakie posiadają i zapewniają dobre i odpowiednio złe parametry wzrokowe jakie pozwalają/nie na widzenie przede wszystkim ruchu i obrazów zamazanych i odpowiednio wyraźnie, zniekształconych/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie aparatu gębowego typu ssącego jaki przystosowany jest m.in. do odżywiania się nektarem, pyłkiem kwiatowym, spijania wody i do innych celów a w tym takiego aparatu ssącego jaki zbudowany jest z długiej/krótkiej ssawki-rurki, jaka może być zwijana i ukrywana pod spodem głowy jaka jest krótka i odpowiednio długa, a nawet dłuższa od ciała i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie czułek małych, dużych, krótkich, długich, o rozmaitych kształtach i budowie a w tym takich jakie maja na całej/nie powierzchni porozmieszczane receptory zapachu i jakie służą również jako narząd słuchu, równowagi, wychwytujący także drgania powietrza i wszelkie inne rzeczy oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie tułowia zbudowanego z segmentów m.in. z trzech i nie tylko oraz z umieszczonymi na nich odnóżami w różnej ilości, jakości, przeznaczeniu, kształcie a w tym trzech par odnóży i nie tylko jakie sa smukłe/nie, długie/krótkie i jakie sa /nie pokryte łuskami czy też włoskami a także jakie posiadają/nie rozmaite receptory a w tym takie które pozwalają odbierać bodźce chemiczne czy każde inne oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie skrzydeł a w tym o różnych kształtach, kolorach, wielkości, ilości m.in. dwóch par i nie tylko m.in. zbudowanych z dwuwarstwowej/nie błony rozpiętej na żyłkach jakie znajdują się pomiędzy warstwami tej błony i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania/nie małej/dużej masy ciała w stosunku do wielkości skrzydeł oraz skrzydeł długich, wąskich, ostro zakończonych jakie pozwalają m.in odbywać dalekie loty i odpowiednio skrzydeł szerokich i wyraźnie zaokrąglonych jakie pozwalają wykonywać szybkie zwroty, uniki w lataniu oraz wszelkich innych skrzydeł m.in. jakie służą do wykonywania różnej ilości uderzeń nimi i jakie zapewniają różną jakość lotu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania m.in. skrzydeł jakie są/nie pokryte łuskami o powierzchni nierównej/równej, bruzdkowanej, a także łusek zapachowych m.in. androkinialnych i innych oraz łusek o różnych kształtach m.in. szerokołopatkowych, włoskowatych, elipsowatych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one posiadania odwłoka o widocznej, wyraźnej i odpowiednio słabo widocznej sedymentacji, a także naszego posiadania/nie na końcu odwłoka tzw pokładełka teleskopowego służącego/nie do składania jaj oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie taka istotą jaka doświadcza/nie we własnym życiu i rozwoju przeobrażenia zupełnego a więc takiego jakiego elementem rozwoju jest stadium poczwarki poprzedzony przez stadia jaja i larwy i w wyniku którego powstaje/nie osobnik dorosły tzw imago oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one wabienia/nie i bycia/nie wabionymi m.in. zapachowo przez osobniki płci żeńskiej i odpowiednio męskiej m.in. w celach rozrodu oraz naszego przekazywania/przyjmowania spermy i przechowywania/magazynowania jej aż do zapłodnienia jaj, a także naszego składania jaj za pomocą wysuwanego pokładełka jakie umożliwia ich umieszczenie, przyklejenie w rozmaitych miejscach m.in. na roślinach, w szczelinach, korze drzew czy też w innych miejscach i odpowiednio poprzez rozrzucanie jaj podczas lotu m.in. na trawy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie i doświadczania/nie stadium rozwojowego larwalnego m.in. jako gąsienica o miękkim ciele, wszelkich kolorów, schitynizowanej głowie, z aparatem gryzącym, przyssawkami na odnóżach a także żarłocznymi, szybko/nie, intensywnie/nie rosnącymi a w tym odżywiającymi się m.in. roślinami czy woskiem z plastrów miodu i wszelkim innym pokarmem oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie poczwarkami m.in. ukrytymi w kokonie lub kolebce gdzie dokonują się specyficzne przemiany a w tym rozpuszczanie elementów stadia larwalnego i zamiany ich w odżywczą papkę jaka zaopatruje przekształcający i zmieniający się organizm m.in. podczas odbudowywania ówcześniej rozpuszczonych elementów ciała jakie odbudowują się już w zupełnie/nie inny sposób będący już formą osobnika dorosłego i jaka po wszystkich etapach linienia wychodzi z kokonu poprzez niszczenie i rozrywanie, rozpychanie jego oskórka oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one doświadczania stopniowych przeobrażeń po wyjściu z poczwarki m.in. twardnienia szkieletu z chityny, wzrostu i twardnienia skrzydeł i naszego doświadczania/nie życia krótkiego/długiego nawet kilkugodzinnego i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie chętnie/nie zjadanymi przez inne zwierzęta m.in. przez jaszczurki, owady, osy, mrówki, muchy oraz naszego w celach obronnych wytwarzania/nie toksyn ochronnych m.in. przed drapieżnikami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.Naszego jak i jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, rasy, koloru, znaczenia m.in. motyle a w tym dzienne i odpowiednio nocne, małe i odpowiednio duże oraz jako owady i nie tylko one bycia/nie obiektem polowań, uśmierceń m.in. w celach kolekcjonerskich, pokazowych przez rozmaitych ludzi, dusze, istoty z uwagi na nasze m.in. kolory, kształty, wizualne walory i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 15-09-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1233 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.