Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kryzysy zwyczajne i nadzwyczajne intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. doświadczania/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów, zastojów, recesji, stagnacji, przełomów, impasów, upadków, wzlotów, marazmów, dołków, przesileń, trudności, załamań, opałów, opresji i nie tylko a w tym nagłych, nieoczekiwanych, oczekiwanych, zapowiedzianych, niezapowiedzianych m.in. wywołanych, spowodowanych przez nas samych, przez innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory, kosmitów, bóstwa, boginie, boskie matki, strażników a w tym karmicznych, weryfikatorów i nie tylko a także przez Boga oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego bycia/nie m.in. sprawcami, promotorami, twórcami, zarządcami wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów, zastojów, recesji, stagnacji, przełomów, impasów, upadków, wzlotów, marazmów, dołków, przesileń, trudności, załamań, opałów, opresji, sytuacji zwyczajnych i nadzwyczajnych i nie tylko a w tym nagłych, nieoczekiwanych, losowych, bolesnych, oczekiwanych, zapowiedzianych, niezapowiedzianych m.in. takich gdzie my i inni zmuszeni jesteśmy do działania pod presją, presją czasu i jakie niosą w konsekwencji rozmaite urazy, skutki m.in fizyczne, psychiczne, duchowe m.in. w postaci negatywnych/pozytywnych przeżyć naszych i cudzych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby życie, istnienie wszelkich ludzi, dusz, istot, bytów, tworów musiało być/nie i jest/nie naznaczone ciągłymi zmianami m.in. w następstwie wszelkich krytycznych w mniejszym bądź większym stopniu zdarzeń, przypadków a w tym losowych, niezależnych od nas, również z uwagi na ciągłe zmiany, niepewność jutra, życia, istnienia, niepewność decyzji Boga, z powodu naszego i cudzego istnienia w rozmaitych niepewnych otoczeniach, środowiskach gdzie obok wartości pozytywnych równolegle istnieją również negatywne co powoduje/nie u nas i u innych stan ciągłej/nie nierównowagi, dysharmonii i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego ograniczania/nie, zwalczania/nie, unikania/nie, minimalizowania/nie i bycia/nie ochranianymi m.in. przez Boga przed wystąpieniem, wchodzeniem w nie oraz od przyczyn i skutków wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów, zastojów, recesji, stagnacji, przełomów, impasów, upadków, wzlotów, marazmów, dołków, przesileń, trudności, załamań, opałów, opresji i nie tylko a w tym nagłych, nieoczekiwanych, oczekiwanych, zapowiedzianych, niezapowiedzianych, losowych, życiowych m.in. wywołanych, spowodowanych przez nas samych, przez innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory, kosmitów, bóstwa, boginie, boskie matki, strażników a w tym karmicznych, weryfikatorów i nie tylko a także przez Boga oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego doświadczania/nie w naszym życiu istnieniu rozmaitych okresów przełomowych, decydujących i rozstrzygających m.in zwrotów, zmian, wzlotów i odpowiednio upadków, odmiany wszystkiego/nie na lepsze i odpowiednio na gorsze a w tym w naszych m.in. relacjach małżeńskich, rodzinnych, w życiu codziennym, w pracy, zdrowiu, w finansach, w religii, w kontaktach i interakcjach z ludzi, duszami, istotami, bytami, tworami, kosmitami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami, Bogiem i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego doświadczania/nie silnego pogorszenia się i odpowiednio silnej poprawy a w tym z pomocą i udziałem naszym, innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, Boga i nie tylko we wszelkich dziedzinach naszego i cudzego życia, istnienia, rozwoju duchowego i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego doświadczania/nie rozmaitych m.in. kryzysów, problemów w naszym i cudzym zdrowiu, chorowaniu i zdrowieniu a w tym takich jakie polegają na silnym pogorszeniu się sytuacji zdrowotnej i najcięższym, decydującym okresie w przebiegu choroby m.in. jako jej przesilenie i nie tylko i jaki to okres prowadzi do zdecydowanej poprawy, ozdrowienia i odpowiednio do pogorszenia, czy nawet śmierci oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego doświadczania/nie, powodowania/nie rozmaitych kryzysów m.in. gospodarczych, ekonomicznych, finansowych jakie polegają na m.in. okresie załamania rynkowego, gospodarczego, na rozwoju, wzroście bezrobocia, na gwałtownym i dużym zmniejszeniu produkcji i realnych dochodów naszych i cudzych, na naszym i cudzym bezrobociu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego i cudzego doświadczania/nie, powodowania/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów w naszym i cudzym sprawowaniu władzy, polityce, administracji a w tym przejawiających się lub prowadzących do naszej i cudzej utraty m.in. piastowanych stanowisk, naszego i cudzego rządzenia, dowodzenia, decydowania, prowadzących do upadków naszych i cudzych rządów, parlamentów, królestw, religii, społeczeństw i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego przyciągania/nie i kumulowania/nie oraz powodowania w naszym i cudzym życiu, istnieniu takich rozmaitych sytuacji, wzorców, blokad, uwikłań, kodowań i nie tylko jakie na rozmaite sposoby spowodowały, powodują nasze i cudze doświadczanie/nie wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów, zastojów, recesji, stagnacji, przełomów, impasów, upadków, wzlotów, marazmów, dołków, przesileń, trudności, załamań, opałów, opresji i nie tylko a w tym nagłych, nieoczekiwanych, oczekiwanych, zapowiedzianych/nie i nie tylko a w tym życiowych, religijnych, duchowych, rodzinnych, gospodarczych, finansowych, w relacjach z innymi, z Bogiem i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn powodowania/nie i doświadczania/nie rozmaitych wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości m.in. kryzysów, zastojów, recesji, stagnacji, przełomów, impasów, upadków, wzlotów, marazmów, dołków, przesileń, trudności, załamań, opałów, opresji i nie tylko jakie przyczyniły się lub spowodowały nasze i cudze m.in. zerwanie kontaktu z Bogiem, niechęć i odwrócenie się od Boga, odrzucanie boskiej pomocy, miłości, wsparcia, łask i nie tylko, duchowy upadek i odpowiednio upadek moralny, uczuciowy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego doświadczania/nie w naszym życiu, istnieniu wszelkich momentów zwrotnych, punktów krytycznych, przesileń jakie prowadzą i zmierzają do zmiany na lepsze i odpowiednio na gorsze oraz naszego radzenia/nie sobie w tego typu momentach i podejmowania/nie decyzji i wyborów słusznych/nie, dobrych, złych, służących/nie naszemu i cudzemu najwyższemu dobru i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie ego wszelkich skutków
13.Naszego w naszym i cudzym życiu, istnieniu doświadczania/nie, powodowania/nie m.in znaczących emocjonalnych zdarzeń lub radykalnych zmian statusu życia a także chwil, momentów jakie decydują o naszym i cudzym losie, rozwoju, postępie, regresji, życiu, czy zakończeniu rozmaitych spraw i aspektów dotyczących wszelkich spraw i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego i cudzego doświadczania/nie i powodowania/nie nagłych lub narastających niekorzystnych zdarzeń, sytuacji jakie zagrażają naszemu i cudzemu m.in. zdrowiu, życiu, mieniu, rodzinom, małżeństwom, finansom, środowisku i wszelkich takich jakie powodują poczucie zagrożenia, stresu, lęku, niepewności, frustracji, rezygnacji, zobojętnienia, rozdarcia, jakie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, jakie zakłócają spokój i powodują wytwarzanie rozmaitych mechanizmów obronnych, cierpień, niepewności, oporów, lęków i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 06-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1211 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.