Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Krowa- intencje do przemodlenia

Wiele osób pamięta inkarnacje ich Dusz w zwierzęta. Niekiedy trafia się ktoś ze wspomnieniami kozy, krowy. Taka osoba spisała poniżeszy zestaw intencji. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego/cudzego bycia(nie) i powodowania, że inni są/stają się wszelkiego rodzaju bydłem, a w tym domowym, a także żubrami, turami, wołami, bawołami i nie tylko, a w tym m.in. wszelkiego rodzaju krowami, bykami, buhajami, cielętami, jałówkami, byczkami i nie tylko, a w tym m.in. dziećmi oraz dorosłymi samicami, samcami tych ras, gatunków i nie tylko, m.in. parzystokopytnymi, dużymi ssakami, o czterech kończynach i wadze od 400 – 1000 kg, żyjącymi do ok. 20 lat i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, dorosłymi samicami dużych ssaków, a w tym bydła domowego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego bycia(nie) bydłem, krowami hodowanymi m.in. przez ludzi i nie tylko przez nich głównie dla pozyskania(nie) z i od nas/innych żywności, a w tym mleka, tłuszczu, mięsa, skór, a także, jako siła pociągowa, oraz m.in., jako byki do walki, jako zwierzęta składane na ofiary i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, i takimi jak one, a w tym roślinożercami przeżuwającymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, oraz takimi jak one, i posiadania(nie) żołądka, jaki tworzą cztery komory, tzw. żwacz, czepiec, księgi i trawieniec oraz, który ma bardzo dużą pojemność, (m.in. 150 litrów) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego, bycia(nie) krowami, bydłem i, jako przeżuwacze, spożywania(nie) pokarmu, trawy, siana, kiszonek i nie tylko, bogatego w celulozę, jaka jest(nie) niestrawna(nie) dla ssaków, a w jej trawieniu pomagają(nie) nam/innym bakterie i pierwotniaki bytujące(nie) w żwaczu, pierwszej i największej komorze żołądka, jakie ze strawionej(nie) celulozy budują(nie) związki organiczne swoich ciał i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego bycia(nie) bydłem, krowami i takimi jak one przeżuwaczami, u jakich zawartość żwacza wraca(nie) do pyska, gdzie jest(nie) przeżuwana(nie), a następnie połknięta(nie) dostaje(nie) się do kolejnych komór żołądka i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami oraz takimi jak one i osiągania(nie) dojrzałości płciowej w wieku ok. sześciu miesięcy, noszenia(nie) ciąży ok. 280 dni i rodzenia(nie) zwykle tylko(nie) jednego młodego w miocie, oraz doświadczania(nie) cyklu płciowego, co 21 dni, przy czym sama ruja trwa(nie) około doby, a także potrzebowania(nie) przy porodzie, przy cieleniu pomocy ze strony ludzi, szczególnie, kiedy żyjemy(nie) w niewoli i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego bycia(nie) bydłem, a w tym krowami posiadającymi(nie) rozmaite ubarwienie sierści, a w tym brązowe, biało brązowe, płowe, czarne, rude, rudobrązowe, łaciate i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego posiadania(nie) m.in. rogów na głowie, ogona, a także pięknych, ocienionych długimi rzęsami, wielkich oczu oraz wymion, narządu, w którym znajdują(nie) się gruczoły mlekowe i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) cielętami, cielakami, czyli młodymi, dziećmi bydła, krów, jakie w pierwszym stadium życia są karmione wyłącznie(nie) mlekiem matki, po czym po około 3 tygodniach otrzymują(nie) już pokarm w postaci siana, dalej piją(nie) mleko oraz mogą(nie) spożywać(nie) dodatkowo inny pokarm, trawa, kiszonki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego bycia(nie) bydłem domowym, a w tym samcami, jakie są(nie) kastrowane(nie), wykastrowane(nie), pozbawione(nie) jąder i nazywane(nie) wołami, a także są(nie) wykorzystywane(nie) m.in., jako siła pociągowa, wół roboczy, także dla uzyskania(nie) większej wagi ciała, jako zwierzę rzeźne i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju m.in. krowami, bydłem domowym hodowanym(nie) w oborach, stajniach, i nie tylko, gdzie nieustannie czuć(nie) zapach gnoju, obornika, naszych/cudzych odchodów i nie tylko, a także przebywania(nie) w rozmaitych boksach, zagrodach, na uwięzi(nie) na rozmaitych łańcuchach, sznurach, powrozach, w rozmaitych pętach, oraz posiadania(nie) rozmaitych kolczyków w uszach, metalowych kółek w nosach, łańcuchów, sznurów na szyjach, na rogach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, oraz takimi jak one, nazywanymi(nie) świętymi krowami, m.in. żyjącymi w Indiach i nie tylko tam, i czczonymi(nie) oraz posiadającymi(nie) między innymi w Indiach specjalny status i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego bycia(nie) świętymi krowami, oraz takimi jak one, jakie wszystko(nie) mogą(nie), jakim nikt nie może(nie) stanąć(nie) na drodze, jakim wszystko(nie) wolno(nie), jakim wszystko(nie) uchodzi(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami i, jako krowy bycia(nie) traktowanymi(nie), jako symbol obfitości i bezinteresowności i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego kojarzenia(nie), promowania(nie), wierzenia(nie) w symbolizm krowy, jako uniwersalnej matki i symbolu kosmicznego, jako niebiańską krowę, oraz pojmowania(nie) Słońca i Księżyca, jako cielaki niebiańskiej krowy, a światło tych ciał niebieskich, jako mleko niebiańskiej krowy i nie tylko, a także utożsamiania(nie) się z takimi wzorcami, wzorowania(nie) się na nich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, oraz takimi jak one, traktowanymi(nie), zgodnie(nie) z m.in. świętymi pismami hinduistycznymi, jako jedne z siedmiu matek człowieka, gdyż, jako dawczynie mleka stajemy(nie) się i jesteśmy(nie) jego karmicielkami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami i takimi jak one, nie tyle czczonymi(nie) w Indiach, ile chronionymi(nie), łagodnie(nie) traktowanymi(nie), a także chronionymi(nie) przed zabijaniem(nie), co m.in. wiąże(nie) się powstrzymywaniem(nie) się od spożywania(nie) wołowiny a także naszego/cudzego bycia(nie) chronionymi(nie) zapisami prawa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, jakie są(nie) /były(nie) zwierzęciem kultowym przypisywanym(nie) w mitologii egipskiej Izydzie, bogini płodności i opiekunce rodzin, jakiej atrybutem są(nie) rogi krowy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego posiadania(nie), tworzenia(nie), promowania(nie) rozmaitych figurek, posągów, złotych cielców i nie tylko takich, m.in. krów, złotych krów, byków, a także ołtarzy, świątyń, rogów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
22. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, które dużo(nie) ryczą(nie) a mało(nie) mleka dają(nie) oraz wierzenia(nie), że krowy, co dużo(nie) ryczą(nie), mało(nie) mleka dają(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, oraz takimi jak one, łagodnymi(nie), dużymi(nie) ssakami, jakie m.in. pozwalają(nie) innym ludziom, DIBT na wykorzystywanie(nie) nas/innych, a w tym na wydajanie(nie), dojenie(nie) nas/innych m.in. wydajanie(nie) mleka, energii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami oraz takimi jak one, wydajanymi(nie), dojonymi(nie) przez wszystkich(nie), a w tym przez nasze/cudze cielęta, przez bliskich, obcych, którzy po wydojeniu(nie) nas/innych ze wszystkiego(nie), co mamy(nie), co możemy(nie) dać(nie), co mogą(nie) od nas/innych wziąć(nie) m.in. uśmiercają(nie), odtrącają(nie), odrzucają(nie) nas/innych i nie tylko oraz naszego/cudzego z wszelkich przyczyn i powodów pozwalania(nie) na takie traktowanie(nie), na dojenie(nie), wydajanie(nie) nas/innych z wszystkiego(nie), a w tym z energii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego dojenia(nie), wydajania(nie) rozmaitych krów oraz takich jak one ze wszystkiego(nie), co się da(nie), a po wykorzystaniu(nie) ich, naszego/cudzego ich odrzucania(nie), odtrącania(nie), uśmiercania(nie), niszczenia(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego bycia(nie) krowami, oraz takimi jak one, jakie świadomie/nieświadomie rodzą(nie) cielaki, młode, potomstwo, dzieci, synów przeznaczone(nie) m.in. do walki, na żywych bogów, na zatracenie, do rozmaitych walk byków m.in. w corridach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
27. Naszego/cudzego bycia(nie) mięsożercami, jedzącymi(nie) mięso, a w tym szczególnie wołowinę i hodowania(nie) w celu jego uzyskania(nie) m.in. bydła, a w tym krów, byków, cieląt oraz zabijania(nie) ich, hodowania(nie) ich w tym konkretnym celu dla samych siebie, dla innych, także dla własnych celów i korzyści i dla cudzych celów i korzyści i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
28. Naszego/cudzego bycia(nie) zabijanymi(nie), uśmiercanymi(nie) przez rozmaitych hodowców, rzeźników, jacy nas/innych m.in. hodują(nie), żywią(nie), karmią(nie), zaprzyjaźniają(nie) się z nami/innymi, wiedząc(nie), że jesteśmy(nie) my/inni przeznaczeni(nie) na śmierć, na zabicie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
29. Naszego/cudzego, jako m.in. łagodne krowy oraz takie jak one, akceptowania(nie), godzenia(nie) się na to, z tym, że inni nas/innych wydajają(nie), doją(nie) m.in. z mleka, z energii, z rozmaitych dóbr, z wiedzy, z dorobku, owoców naszej pracy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
30. Naszego/cudzego bycia przeznaczonymi(nie), prowadzonymi(nie) na rzeź, jak bydło, jako bydło, w tłoku, w strasznych warunkach, w potwornym strachu, bitymi, popychanymi a także zabijanymi(nie), uśmiercanymi(nie) na oczach innych, a w tym naszych/cudzych dzieci, rodzin i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków + odwrotnie, takiego traktowania
31. Naszego/cudzego, jako wszelkiego rodzaju bydło, a w tym krowy bycia(nie) bitymi(nie) rozmaitymi batami, drągami, kijami m.in. przez właścicieli, hodowców, pasterzy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków + odwrotnie
32. Naszego/cudzego wytwarzania(nie), produkowania(nie), tworzenia(nie) gnoju, odchodów, obornika, jakich smród, zapach przyciąga(nie) do nas/innych i powoduje(nie), że podążają(nie) za nami/innymi, że stale(nie) przebywają(nie) w naszym/cudzym otoczeniu, przy nas/innych wszelkiego rodzaju m.in. muchy, muchy gnojne, gzy, rozmaite robaki, pasożyty, ich odpowiedniki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków


Dodano : 23-11-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1565 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 25-04-2019 17:22:29

    Po zrobieniu wczorajszym tych intencji z krowy, dzisiaj w pracy zostałem poproszony, żeby poodganiać muchy, bo nalecialo ich do budynku. Z otrzymanego listu.