Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Homoseksualizm, seksizm; intencje do przemodlenia

 Skróty: LDIBTKZ oznacza min. ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

 1. Naszej na rozmaite sposoby ukrytej i jawnej/nie nienawiści do płci takiej samej jak nasza, a nawet odmiennej niż nasza, a w tym do m.in. kobiet i mężczyzn, a nawet do innych LDIBTKZ, dzieci, zwierząt a w tym takich, którzy nie przejawiają/nie rozmaitych m.in. dewiacji, zboczeń, homoseksualizmu, zboczeń, zoofilii, pedofilii jak my i nie jak my, a przez to naszego eliminowania/nie takich istot ze społeczeństwa, dręczenia ich/nie, więzienia, męczenia i wszelkiej eksterminacji, ścigania i uśmiercania, obawiania i lękania, a nawet spychania na margines i odpowiednio wywyższania/nie, wyróżniania, darowania/nie stanowisk, adorowania i otaczania się/Nie takimi istotami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 2. Naszego poczucia obrzydzenia/nie do płci takiej samej jak nasza, a nawet odmiennej niż nasza, a w tym do m.in. kobiet i mężczyzn, a nawet do innych LDIBTKZ, dzieci, zwierząt a w tym takich, którzy nie przejawiają/nie rozmaitych m.in. dewiacji, zboczeń, homoseksualizmu, zboczeń, zoofilii, pedofilii jak my i nie jak my, m.in. ze względu na kształty ciała, wygląd, posiadanie/nieokreślonych narządów płciowych, długich włosów, miękkiego ciała i skóry, urody i delikatności, a nawet części ciała odpowiednie dla płci m.in. piersi u kobiet i nie tylko, a nawet ze względu na rozwinięte/nie narządy płciowe, cechy płciowe, dojrzałość odpowiednią/nie dla wieku i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 3. Naszego oglądania/nie, dotykania/nie, pieszczenia/nie, zachwytu/nie, komentowania/nie, wąchania/nie, oglądania/nie wszelkiego rodzaju, kształtu, płci, znaczenia, m.in. określonych i tylko takich części ciała istot m.in. pośladków –męskich, damskich, dziecięcych i zwierzęcych- wszelkich istot LDIBTKZ, a także m.in. piersi, ust, twarzy, pochew, penisów, rąk, nóg i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 4. Naszego przekonania, że wszelkie istoty inne/nie od nas, a nawet takie same jak my m.in. ze względu na płeć m.in. kobiety, mężczyźni, dzieci, zwierzęta, LDIBTKZ to nic/nie są nie warci, są niczym, śmieciami, bezwartościowi, są tylko od pracy/nie i posług/nie dla nas, a także do seksu i prowadzenia domu, zabawy, a nawet, że zbędne jest ich istnienie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 5. Naszego przekonania/nie, że wszelka modlitwa nasza i cudza do Boga, proszenie Go o pomoc i prowadzenie, uwolnienia to zgłupienie, idiotyzm i naszego wyśmiewania /nie się z tego, szczególnie, jeśli robi to kobieta, istota płci żeńskiej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 6. Naszego bycia/nieukrytymi/nie i jawnymi homoseksualistami, dewiantami, zboczeńcami, pedofilami, zoofilami, a nawet okłamywania samych siebie i innych w tym względzie m.in. posiadając żonę i rodzinę, sypiając/nie z kobietami, mając kochanki oraz udowadniania sobie i innym, że jesteśmy/nie tacy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 7. Naszego przekonania/nie, że m.in. kobiety to istoty, które nic nie są w stanie osiągnąć/nie, nic mieć, wybić się i mieć sukcesy, tylko mężczyźni, a więc naszej chęci inkarnowania jedynie, jako mężczyźni i szanowania jedynie inkarnacji męskich, innych mężczyzn, a nie szanowania kobiet, dzieci, zwierząt, istot słabszych i własnych inkarnacji żeńskich i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 8. Naszego przeczekiwania/nie inkarnacji żeńskich, a nawet nie interesowania się nimi, a nawet naszej chęci przejawiania tych obciążeń w inkarnacjach żeńskich, a więc chęci/nie życia, jako gej, homoseksualista, lesbijka, dewianci, zboczeńcy, zoofilię, pedofile, a nawet posiadania energetycznego penisa, jako istota płci żeńskiej/męskiej i nie tylko, a nawet całej kolekcji i szukania istot tylko i wyłącznie do seksu homoseksualnego bez względu na płeć nasza i cudzą i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 9. Naszej nienawiści do m.in. kobiet, mężczyzn, dzieci, m.in. ze względu na odmienną płeć, nie rozumienie tej innej płci niż nasza, a także ze względu na wiek istot, a nawet naszej nienawiści do samych siebie m.in za przejawianie wzorców homoseksualizmu oraz do istot, które takich wzorców nie przejawiają i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 1. Naszego oglądania/nie, dotykania/nie, oceniania/nie, wąchania/nie pośladków/nie, tyłeczków rozmaitego rodzaju, płci, rasy, wielkości, ilości m.in. męskich, żeńskich, zwierzęcych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 2. Naszego przekonania i głębokiej wiary w to, że kobieta, istota płci żeńskiej to nic, zero, pyłek nic nieznaczący, puch marny, jest/nie pomiotem, plugastwem, nikim i że jedynie płeć męska jest godna uwagi i wszelkich wysiłków, a także poważnego traktowania oraz naszego nienawidzenia kobiet, jako homoseksualiści ukrycie/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 3. Naszego przekonania/nie i głębokiej wiary, że m.in. modlitwa, wiara w Boga, oddawanie intencji to zgłupienie/nie, strata czasu, debilizm, opętanie głupotą, strata czasu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 4. Naszego życia/nie w ukryciu/nie jak i jako rozmaite istoty, a w tym z powodu preferencji seksualnych i posiadania podwójnej tożsamości, dwóch twarzy, dwóch jednocześnie prowadzonych żyć m.in. ojca, męża i homoseksualisty po godzinach i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 5. Naszego przekonania, że istota płci żeńskiej, kobieta nic osiągnie/nie, nie jest w stanie nic mieć, zdobyć, osiągnąć sukcesu, tylko mężczyzna, płeć męska i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 6. Naszego przejawiania/nie na każdym kroku min. cynizmu sarkazmu, braku szacunku/nie m.in. do istot płci żeńskiej, kobiet i naszego przekonania, że im trzeba wszystko tłumaczyć jak pastuch krowie na miedzy, bo nie załapią, kierować nimi i dyktować, co maja robić, bo nie wiedzą i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 7. Naszego przekonania/nie i głębokiej wiary, jako mężczyźni, samce, istoty płci męskiej, że płeć żeńska jest od tego, żeby służyć męskiej, a męska płeć jest by się z nią zabawiać/nie, uprawiać seks, kochać i wiązać się, robić interesy, a kobiety należy pomijać/nie w tym wszystkim i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 8. Naszego jako mężczyzna otaczania miłością/nie, troską/nie, ochroną/nie naszej żony, kobiety, rodziny, dzieci i odpowiednio innych mężczyzn, a w tym homoseksualistów i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 9. Naszego przekonania, ze pozbywając/nie się wzorców, uwikłań, umów, blokad, ślubowań m.in. celibatu, homoseksualizmu, dewiacji, zoofilii i nie tylko to wszystko stracimy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 10. Naszego posiadania/nie zgodę, chęć/nie całej/nie naszej istoty na puszczenie wzorców m.in. homoseksualizmu, celibatu, dewiacji, zoofilii, a także na to by przejawiać te wzorce w aktualnej inkarnacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 11. Naszej świadomości/nie ,że sodomia i homoseksualizm idzie/nie w parze i że posiadając wzorce homoseksualisty, posiadamy też wzorce sodomity i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 12. Naszego przejawiania/nie i doświadczania/nie, że wzorce homoseksualizmu powiązane/nie są z rozmaitymi religiami, z praktykami seksualnymi z innych religii, z innych inkarnacji, w których odprawialiśmy rozmaite rytuały m.in. przejawiające się/nieokreślonymi czynnościami seksualnymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 13. Naszego przekonania i głębokiej wiary/nie, że do roboty to są inni, a w szczególności kobiety, a nie my, jako mężczyźni i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 14. Naszego wyzywania/nie, mieszania/nie z błotem wszelkich istot, a w szczególności kobiet i istot nieprzejawiających wzorców homoseksualnych, wiedźm, bogiń i nie tylko

 15. Naszego uważania/nie niektórych istot za nierównorzędne nam, a w szczególności kobiety i nie tylko i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 16. Naszego trzymania/nie całą naszą istotę, inkarnację na smyczy

 17. Naszego przejawiania/nie kultu bożków i przekonania naszego, ze spełnia modlitwy oraz posiadania/nie z nimi umowy na coś i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 18. Naszego doświadczania/nie, że bożki, bogowie, bóstwa, boskie matki spełniali/nie nasz i cudze modlitwy-ale naszego nie pamiętania już, za co, za jaką cenę i co za to daliśmy

 19. Naszego poruszania się w naszym życiu, przejawianiu po skrajnościach i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 20. Naszego przejawiania/nie i odczuwania/nie, doprowadzania/nie do przesytu wszelką rozmaitego rodzaju seksualnością i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 21. Naszego przekonania i świadomości, że prostytucja i homoseksualizm i inne dewiacje, zoofilia idą w parze i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 22. Naszego przejawiania wszelkich wzorców m.in. homoseksualizmu, dewiacji, zoofilii, wiedźmy, sodomii, bo m.in. taka jest akurat moda wśród dusz i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 23. Naszego przekonania/nie afrodyzjak to kupa, fekalia, a wtym m.in. na głowie i posiadania jej w tym miejscu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 24. Naszego rodzenia/nie się w momencie opozycji Wenus do Urana, przez co objawia się u nas ochota i przejawienia na niekonwencjonalny sex i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 25. Naszego przejawiania/nie homoseksualizmu i wikłania/nie innych w to, jako zabezpieczenie od zdrady i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 26. Naszego obracania się jedynie w obrębie własnej płci

 27. Naszego tu i teraz uwalniania/nie się od wzorców homoseksualizmu i nie tylko wg woli Boga dawcy Życia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

 28. Naszego posiadania/nie strażników, ochroniarzy, weryfikatorów, szantażystów, jaki podtrzymują w nas wzorce homoseksualistów, a także bronią/nie, blokują/nie ich oddanie Bogu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 01-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1235 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 28-01-2017 22:27:36

  Niewieściuchy, tak gejów pasywnych określił ks. Wójek w swoim tłumaczeniu Biblii. Podobne określenia warto przepracować w technice Intencji. 

 • s_majda 23-10-2020 19:44:23

  Namaszczone dłonie, które zostały przeznaczone do (udzielania) życiodajnych potraw z niebiańskiego stołu aniołów, nie boją się dotykać nieprzyzwoitych (narządów) kobiecych i oddawać się plugawemu współżyciu - stwierdził ze zgrozą kapłan w dziele pt. ``Przeciw wstrzemięźliwości``. Str. 79 książki pt. Celibat. 

  Uważam, że celibat w wielu ascetycznych sektach, za podłoże ma podobne inicjatywy, silnej grupy zebranych razem gejów.