Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Serial TV: Lucyfer (sezon 4) aspekty DDA - intencje do przemodlenia

Autor: Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

1.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że Boga przy nas nigdy nie było/nie, nie ma/nie i nie będzie/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
2.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiana/nie że jesteśmy mrocznymi/nie, diabelskimi/nie istotami oraz doświadczania/nie tego skutków
3.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiana/nie że bycie istotą mroczną/nie i diabelską/nie ma swoje wady i zalety oraz doświadczania/nie tego skutków
4.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiana/nie że alkohol nam smakuje/nie dlatego go pijemy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
5.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że nie możemy/nie się zmienić oraz doświadczania/nie tego skutków
6.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie że nic nie obchodzi/nie innych co myślimy, co robimy, jacy jesteśmy, kim byliśmy oraz doświadczania/nie tego skutków
7.Naszego i cudzego picia/nie alkoholu przy każdej/nie okazji, aby ugasić/nie pragnienie, tak jak by to była woda oraz doświadczania/nie tego skutków
8.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że alkohol dobrze/nie gasi pragnienie oraz doświadczania/nie tego skutków
9.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania, że bycie mroczną/nie ,demoniczną/nie i złą/nie istotą to nasze zadanie, misja, nasza praca i wykonywania/nie jej jak najlepiej/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
10.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że naszą pracą, zadaniem jest praca w piekle, torturowanie, niszczenie, wymierzanie kar innym złym/nie i odpowiednio dobrym/nie istotom oraz doświadczania/nie tego skutków
11.Naszego i cudzego przechodzenia/nie obok ludzkich/nie zwłok obojętnie/nie, przebywania/nie w miejscach zbrodni i czucia/nie sie tam swobodnie/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
12.Naszego i cudzego ukrywania/nie się i ukrywania/nie swojego mrocznego/nie i demonicznego/nie oblicza, swojej przeszłości, tego co robimy i co robiliśmy oraz doświadczania/nie tego skutków
13.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że kochamy/nie alkohol, narkotyki oraz szukania/nie czy jeszcze gdzieś ich trochę nie zostało oraz doświadczania/nie tego skutków
14.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że z rozkoszą/nie i przyjemnością/nie wymierzamy/nie kary innym istotom za ich występki oraz doświadczania/nie tego skutków
15.Naszego i cudzego obawiania/nie się że inni odkryją/nie nasze mroczne/nie, diabelskie/nie, złe/nie oblicze, nasz prawdziwe/nie zamiary, tożsamość, przeszłość oraz doświadczania/nie tego skutków
16.Naszego i cudzego wyciągania/nie, zdobywania/nie informacji od innych podstępami, manipulacjami, ukrytymi motywacjami oraz doświadczania/nie tego skutków
17.Naszego i cudzego traktowania/nie innych LDI jak popychadła do osiągania/nie swoich i cudzych celów i oceniania/nie innych jako grzeszników oraz doświadczania/nie tego skutków
18.Naszego i cudzego wymierzania/nie kar innym i ośmieszania/nie na wszelkie sposoby bo się nam i innym narazili/nie, podpadli/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
19.Naszego i cudzego nakrywania/nie innych na oszustwach, kłamstwach, występkach oraz wymyślania/nie, planowania/nie, wymierzania/nie im kar, mszczenia/nie się oraz doświadczania/nie tego skutków
20.Naszego i cudzego niechętnego/nie, słuchania/nie o boskich planach, boskiej woli bo i tak mamy/nie to gdzieś oraz doświadczania/nie tego skutków
21.Naszego i cudzego wierzenia/nie w boski plan, boską wolę, realizowanie/nie, sprzeciwiania/nie sie im oraz doświadczania/nie tego skutków
22.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że czasami/nie zdradzają/nie nas nawet ci najbardziej/nie zaufani bliscy, ci których kochamy/nie, kochaliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
23.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że lubimy/nie torturować/nie innych, a tortury poprzez porody są najbardziej/nie ulubionymi/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
24.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że bycie mniej brutalnymi/nie nie przynosi/nie frajdy oraz doświadczania/nie tego skutków
25.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że wyjście na prostą to za mało by odkupić/nie swoje i cudze winy oraz doświadczania/nie tego skutków
26.Naszego i cudzego karania/nie innych za ich przeszłość, za to kim są/nie, kim byli/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
27.Naszego i cudzego bycia/nie karanymi/nie za naszą przeszłość, za to kim byliśmy/nie, jesteśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
28.Naszego i cudzego przebywania/nie w piekłach na wieczność/nie i krócej/nie, bycia/nie wysyłanymi/nie, przebywania/nie oraz wysyłania/nie, trzymania/nie innych do i w piekłach na wieczności/nie, krócej/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
29.Naszego i cudzego trenowania/nie różnych sztuk walki, obchodzenia/nie się z przedmiotami służącymi/nie do zabijania/nie, ranienia/nie, aby wykończyć/nie wroga oraz doświadczania/nie tego skutków
30.Naszego i cudzego tworzenia/nie rozmaitych pułapek na innych, używania/nie ich na innych, zniewalania/nie innych oraz doświadczania/nie tego skutków
31.Naszego i cudzego bycia/nie łapanymi/nie, więzionymi/nie, zniewalanymi/nie w i przez rozmaite pułapki , inne istoty oraz doświadczania/nie tego skutków
32.Naszego i cudzego przejawiania/nie takich zachowań, robienia/nie czasami/nie dla odmiany/nie złe/nie i odpowiednio dobre/nie uczynki oraz doświadczania/nie tego skutków
33.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że fajnie/nie jest czasami się rozerwać/nie, skopać/nie komuś tyłek, pobić, zniszczyć oraz doświadczania/nie tego skutków
34.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że z mrocznym/nie, diabelskim/nie obliczem zajdziemy/nie o wiele dalej oraz doświadczania/nie tego skutków
35.Naszego i cudzego niszczenia/nie, karania/nie inne istoty by zwalczyć/nie zło i odpowiednio dobro oraz doświadczania/nie tego skutków
36.Naszego i cudzego ponoszenia/nie oraz składania/nie ofiary własnej i cudzej by zwalczać/nie zło i odpowiednio dobro oraz doświadczania/nie tego skutków
37.Naszego i cudzego poświęcania/nie kogokolwiek, czegokolwiek w ofierze aby zwalczać/nie zło i odpowiednio dobro oraz doświadczania/nie tego skutków
38.Naszego i cudzego posyłania/nie do piekła wszelkie mroczne/nie i złe/nie istoty, i odpowiednio dobre, szlachetne, za ich przeszłość, to kim są/nie, kim byli/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
39.Naszego i cudzego bycia/nie posyłanymi/nie do piekła za bycie/nie mroczną/nie złą/nie i odpowiednio dobrą, szlachetną istotą, za naszą przeszłość, za to kim jesteśmy/nie, kim byliśmy/nie i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków
40.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że Lucyfer, Szatan inne mroczne/nie i złe/nie istoty to zło wcielone/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
41.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że nie zdołamy/nie się zmienić, że nikt i nic nie jest/nie w stanie nas i innych zmienić oraz doświadczania/nie tego skutków
42.Naszego i cudzego uważania/nie się i bycia/nie uważanymi za zło/nie wcielone/nie oraz uważania/nie innych za takie istoty oraz doświadczania/nie tego skutków
43.Naszego i cudzego schodzenie/nie, upadania/nie w światy astralne, materialne bo nie byliśmy/nie zbyt szczęśliwi/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
44.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że do planowanych/nie związków, przyjaźni wkrada/nie się nuda oraz doświadczania/nie tego skutków
45.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że brak/nie czyjeś akceptacji/nie przynosi/nie nam ból i cierpienie oraz doświadczania/nie tego skutków
46.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że niebo, raj, jest zbyt/nie przewidywalne/nie oraz słuchania/nie od innych i odpowiednio mówienia/nie, rozpowiadania/nie innym duszom, istotom jak tu na ziemi, w astralu, jest lepiej/nie, gorzej/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
47.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że to czego najbardziej/nie pragniemy jest na ziemi, w astralu, rozmaitych piekłach, niebach oraz doświadczania/nie tego skutków
48.Naszego i cudzego szukania/nie na ziemi, w astralu, rozmaitych piekłach, niebach ekscytacji/nie, zabawy/nie, ludzkich/nie zabaw, seksu, władzy, prestiżu oraz doświadczania/nie tego skutków
49.Naszego i cudzego tęsknienia/nie za zabawą, seksem, ekscytacją na ziemi, w astralu, rozmaitych piekłach, niebach oraz doświadczania/nie tego skutków
50.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że w trudnych/nie, nieprzewidywalnych/nie sytuacjach przydaje/nie się alkohol i środki przeciwbólowe, działka narkotyku oraz doświadczania/nie tego skutków
51.Naszego i cudzego posiadania/nie wsparci, ochrony od wszelkiego rodzaju, rangi, płci aniołów, archaniołów, demonów, diabłów, strzyg i innych LDIBTZKR oraz doświadczania/nie tego skutków
52.Naszego i cudzego zachodzenia/nie w ciąże z wszelkiego rodzaju, rangi, płci aniołami, archaniołami, demonami, diabłami, strzygami, kosmitami oraz doświadczania/nie tego skutków
53.Naszego i cudzego płodzenia/nie dzieci jako wszelkiego rodzaju, rangi, płci anioł, archanioł, demon, diabeł, strzyga, kosmita oraz doświadczania/nie tego skutków
54.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że zakazany/nie owoc to nie jabłko, a banan(tak twierdzi serialowa Ewa) fallus, penis oraz doświadczania/nie tego skutków
55.Naszego i cudzego wracania/nie do dawnych/nie kochanków, kochanki, mężów, żon nawet tych sprzed tysięcy lat i tworzenia/nie z nimi związków, rodzin oraz doświadczania/nie tego skutków
56.Naszego i cudzego nazywania/nie istotami boskimi/nie i odpowiednio przeklętymi/nie wszelkiego rodzaju, rangi, płci anioły, archanioły, demony, strzygi, istoty mroku, demoniczne oraz doświadczania/nie tego skutków
57.Naszego i cudzego czucia/nie się sobą tylko/nie w obecności/nie poszczególnych bliskich/nie nam LDI i odpowiednio w obecności/nie Boga Twórczej mocy Miłości oraz doświadczania/nie tego skutków
58.Naszego i cudzego zachowywania/nie, czucia/nie się jak ktoś odtrącony/nie, porzucony/nie przez Boga, i innych LDI oraz doświadczania/nie tego skutków
59.Naszego i cudzego bycia/nie kochanymi/nie, akceptowanymi/nie mimo naszej mrocznej/nie, złej/nie przeszłości oraz doświadczania/nie tego skutków
60.Naszego i cudzego urządzania/nie promowania/nie, korzystania/nie z wszelkiego rodzaju orgii a w tym heteroseksualnych, homoseksualnych, międzygatunkowych oraz twierdzenia/nie, przekonania/nie że to świetna/nie zabawa oraz doświadczania/nie tego skutków
61.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że ``żadnych narkotyków i alkoholu na śniadanie`` oraz ``nie chodź na golasa`` to głupie/nie zasady oraz doświadczania/nie tego skutków
62.Naszego i cudzego noszenia/nie promowania/nie, przejawiania/nie wszelkiego rodzaju, koloru spodni, rajtuzów z dziurą na tyłku, a w tym dla różnych, zabaw/nie, orgii/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
63.Naszego i cudzego ciągłego/nie imprezowania/nie, bawienia/nie się, picia, ćpania zamiast zajmowania/nie się czymś konstruktywnym/nie, twórczym/nie, szlachetnym/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
64.Naszego i cudzego bycia/nie hedonistami, rozpustnikami, egoistami, prowadzenia/nie podwójnego/nie życia oraz doświadczania/nie tego skutków
65.Naszego i cudzego szukania/nie takiej pracy, pracowania/nie w takich zawodach aby móc/nie karać inne istoty na wszelkie sposoby oraz doświadczania/nie tego skutków
66.Naszego i cudzego irytowania/nie się, denerwowania/nie się gdy słuchamy/nie, gdy inni mówią/nie miłe słowa, o pięknych gestach, o miłości, szacunku, dobroci, szlachetności oraz doświadczania/nie tego skutków
67.Naszego i cudzego udawania/nie kogoś kim nie jesteśmy bo pragniemy/nie zasłużyć/nie namiłość, światło, wolność, przebaczenie oraz doświadczania/nie tego skutków
68.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że jesteśmy/nie dopełnieniem, częścią innej duszy istoty oraz doświadczania/nie tego skutków
69.Naszego i cudzego wierzenia/nie, słuchania/nie w osądów, słów, proroctw innych LDI na temat twego jacy i kim jesteśmy/nie, kim i jacy powinniśmy/nie być oraz doświadczania/nie tego skutków
70.Naszego i cudzego szukania/nie najgorszych/nie, zły/nie istot aby ich należycie/nie ukarać/nie, wymierzyć/nie sprawiedliwość/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
71.Naszego i cudzego przejawiania/nie strachu, lęku, przerażenia przed innymi LDI za ich podłe/nie uczynki, za to kim są/nie, byli/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
72.Naszego i cudzego powodowania/nie że inni przejawiają/nie lęk, strach, przerażenie przez nas, za nasze/nie podłe/nie uczynki, za to kim jesteśmy/nie, byliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
73.Naszego i cudzego uważania/nie sie wyżej/nie, ponad/nie innych LDI na równi/nie ze wszelkiego rodzaju bogami, bóstwami, boginiami, a nawet Bogiem oraz doświadczania/nie tego skutków
74.Naszego i cudzego uważania/nie poszczególnych LDI wyżej/nie, ponad/nie nami i innymi LDI, na równi/nie ze wszelkiego rodzaju bogami, bóstwami, boginiami, a nawet Bogiem oraz doświadczania/nie tego skutków
75.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie ze istoty niebiańskie i ludzkie powinny/nie żyć osobno oraz doświadczania/nie tego skutków
76.Naszego i cudzego traktowania/nie zabójstwa człowieka i innych zbrodni jako zabawę i okazję do wymierzenia/nie kary sprawcy oraz doświadczania/nie tego skutków
77.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że Bóg tak nami manipuluje/nie, naszym życiem, zdarzeniami w naszym życiu że zawsze/nie wybieramy zło/nie i odpowiednio dobro/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
78.Naszego i cudzego bycia/nie przerażonymi/nie wyglądem naszych skrzydeł i próbowania/nie różnych sposobów, stosowania/nie zabiegów regeneracyjnych/nie aby odbudować/nie, upiększyć/nie nasze skrzydła oraz doświadczania/nie tego skutków
79.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że nasz upadek, nasze niepowodzenia/nie, to co się wydarzyło/nie w naszym życiu to przez Boga i odpowiednio wszelkiego rodzaju rangi płci bogów, bóstwa, boginie, i przez wszelkich LDI oraz doświadczania/nie tego skutków
80.Naszego i cudzego słyszenia/nie cały/nie czas w naszej/nie głowie, w uszach, że jesteśmy/nie źli/nie i odpowiednio dobrzy/nie, skończeni/nie, nic się na nie należy, niegodni oraz doświadczania/nie tego skutków
81.Naszego i cudzego zadawania/nie sobie pytań dlaczego jesteśmy/nie tacy źli/nie, dobrzy/nie dlaczego siebie nienawidzimy/nie i otrzymywania/nie na nie odpowiedzi prawdziwych/nie i odpowiednio fałszywych/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
82.Naszego i cudzego podniecania/nie się agresją, okrucieństwem oraz doświadczania/nie tego skutków
83.Naszego i cudzego opowiadania/nie, promowania/nie wszelkim LDI a w tym dzieciom o sposobach wykańczania/nie wrogów oraz słuchania/nie, przejawiania/nie takich zachowań, sposobów wykańczania/nie innych istot
84.Naszego i cudzego bycie/nie czujnymi/nie na każdym/nie kroku bo wszędzie/nie może/nie nas dopaść jakiś zabójca, wróg, mogą nas porwać, coś nam się stanie oraz doświadczania/nie tego skutków
85.Naszego i cudzego pilnowania/nie, stania/nie na straży boskiego porządku/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
86.Naszego i cudzego walczenia/nie z innymi istotami o boskie/nie dzieci oraz doświadczania/nie tego skutków
87.Naszego i cudzego sprawdzania/nie czy mamy jeszcze skrzydła i ich stanu jako wyznacznik upadku oraz doświadczania/nie tego skutków
88.Naszego i cudzego odzyskiwania/nie, odbudowywania/nie skrzydeł poprzez złe/nie, dobre/nie uczynki oraz doświadczania/nie tego skutków
89.Naszego i cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie jednocześnie/nie mrocznego/nie oblicza i anielskich/nie skrzydeł oraz doświadczania/nie tego skutków
90.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że nienawidzimy/nie siebie za to kim jesteśmy/nie i kim byliśmy/nie i oswajania/nie sie z tym oraz doświadczania/nie tego skutków
91.Naszego i cudzego bycia/nie karanymi/nie, niszczonymi/nie za łamanie/nie innym serc, ranienie/nie innych, porzucanie/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
92.Naszego i cudzego karania/nie, niszczenia/nie innych za to że nas ranili/nie, porzucali/nie, łamali/nie nasze serca oraz doświadczania/nie tego skutków
93.Naszego i cudzego opętywania/nie, przejmowania/nie kontroli nad innymi istotami, duszami oraz doświadczania/nie tego skutków
94.Naszego i cudzego bycia/nie opętywanymi/nie, tracenia/nie na sobą kontroli na rzecz innych istot, dusz oraz doświadczania/nie tego skutków
95.Naszego i cudzego wzburzania/nie zazdrości w istotach które kochamy/nie, kochaliśmy/nie na wszelkie możliwe sposoby oraz doświadczania/nie tego skutków
96.Wzbudzania/nie w nas zazdrości przez istoty które nas kochały/nie, kochają/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
97.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że jeżeli chcemy/nie się oświecić, to musimy/nie trochę pocierpieć, poczuć się winnymi, karać się oraz doświadczania/nie tego skutków
98.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że gdy ktoś nas rani emocjonalnie/nie to uważamy/nie że nie mogło/nie nas spotkać nic lepszego oraz doświadczania/nie tego skutków
99.Naszego i cudzego szukania/nie prawdziwych/nie powodów nienawiści/nie do siebie i innych i pytania/nie się innych istot o nasze przewinienia, szukania/nie ich przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków
100.Naszego i cudzego zawierania/nie znajomości, związków z takimi istotami dzięki którym wzbudzimy/nie największą/nie zazdrość u tych których kiedyś najbardziej/nie kochamy/nie, kochaliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
101.Wzbudzania/nie w nas zazdrości przez tych który kochamy/nie, kochaliśmy/nie aby pokazać/nie nam jacy są/nie szczęśliwi/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
102.Naszego i cudzego kłamania/nie na temat tego czy jesteśmy szczęśliwi/nie by nie dać po sobie poznać że tak naprawdę jest nam źle, smuto oraz doświadczania/nie tego skutków
103.Naszego i cudzego zakładania/nie fałszywych/nie masek aby ukryć/nie swoje prawdziwe/nie oblicze, twarz, charakter, motywacje, intencje, to kim jesteśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
104.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie i mówienia/nie innym że nie mogą nas kochać/nie bo my nienawidzimy/nie siebie oraz doświadczania/nie tego skutków
105.Naszego i cudzego trzymania/nie w sobie bólu i cierpienia tak aby nie ujrzało/nie światło dzienne, aby nikt nie widział/nie jak cierpimy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
106.Naszego i cudzego wpływania/nie na innych w taki sposób że wyznają/nie nam wszystko/nie czego pragną oraz doświadczania/nie tego skutków
107.Naszego i cudzego ulegania/nie wypływom innych istot tak że mówimy/nie im wszystko/nie to czego pragniemy oraz doświadczania/nie tego skutków
108.Naszego i cudzego ukrywania/nie siebie i tego wszystkiego co mogło by/nie wyjawić nasze złe/nie uczynki, naszą mroczną/nie, nasze prawdziwe/nie oblicze, przeszłość oraz doświadczania/nie tego skutków
109.Naszego i cudzego szukania/nie kozłów ofiarnych aby obarczyć/nie ich za swoje niepowodzenia, swoje poczucie winy, wiedząc/nie, będąc świadomymi/nie że sami jesteśmy/nie za to odpowiedzialni/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
110.Naszego i cudzego promowania/nie twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że winny/nie zawsze/nie ktoś musi być oraz doświadczania/nie tego skutków
111.Naszego i cudzego przebaczania/nie sobie całej/nie przeszłości, niepowodzenia, tego co już było, kim byliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
112.Naszego i cudzego godzenia/nie sie, akceptowania/nie tego że ktoś nie odwzajemnia/nie naszych uczuć oraz doświadczania/nie tego skutków
113.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że wszystko/nie czego się dotkniemy/nie, to niszczymy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
114.Naszego i cudzego ukrywania/nie, maskowania/nie, zaprzeczania/nie swojej mrocznej/nie, złej/nie, dobre/nie przeszłości, tego kim jesteśmy/nie, kim byliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
115.Naszego i cudzego wracania/nie na ziemie, do astralu,do piekła, nieba bo tam bylibyśmy/nie mile/nie widziani oraz doświadczania/nie tego skutków
116.Naszego i cudzego namawiania/nie innych aby wrócili/nie na ziemie, w astral, do piekła, nieba oraz doświadczania/nie tego skutków
117.Naszego i cudzego obwiniania/nie sie za całe/nie zło/nie jakie wyszło/nie z naszej ręki , z naszej przyczyny oraz doświadczania/nie tego skutków
118.Naszego i cudzego obwiniania/nie innych za całe/nie zło/nie jakie wyszło/nie z ich i naszej ręki, z ich i naszych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków
119.Naszego i cudzego niemożności/nie wybaczenia/nie sobie i innym bo nie wiemy/nie jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić oraz doświadczania/nie tego skutków
120.Naszego i cudzego chęci/nie wybaczenia/nie sobie i innym całego/nie zła/nie i robienia/nie kroku do przodu/nie, w stronę/nie światła, miłości, Boga oraz doświadczania/nie tego skutków
121.Naszego i cudzego naiwnego/nie, pochopnego/nie myślenia/nie przekonania/nie że cala/nie przeszłość jest/nie, będzie/nie wybaczona/nie ot tak, w ekspresowym/nie tempie, bez najmniejszego/nie wysiłku, i dalszego życia po staremu/nie, w starych/nie wzorcach oraz doświadczania/nie tego skutków
122.Naszego i cudzego wchodzenia/nie do ciał innych ludzi, istot, umarłych/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
123.Naszego i cudzego przybywania/nie na każde zawołanie, każde skinienie rozmaitych władców piekieł, mrocznych/nie, zły/nie, dobrzych/nie istot oraz doświadczania/nie tego skutków
124.Naszego i cudzego bycia/nie sługami rozmaitych władców piekieł, mrocznych/nie, zły/nie, dobrych/nie istot oraz doświadczania/nie tego skutków
125.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie że piekło szybciej/niej zamarznie niż tam wrócimy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
126.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie że na ziemi jest lepiej/nie, gorzej/nie, niż w piekle, niebie bo alkohol jest smaczniejszy/nie a praca ciekawsza/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
127.Naszego i cudzego wymykania/nie z rozmaitych piekieł, nieb bo tam jest nudno/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
128.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że z miłości można/nie być zbyt/nie nadopiekuńczym i doświadczania/nie nadopiekuńczości ze strony innych bo nas tak bardzo/nie kochają/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
129.Naszego i cudzego bycia/nie wściekłymi/nie na Boga ale jednoczesnego/nie tęsknienia/nie za Nim oraz doświadczania/nie tego skutków
130.Naszego i cudzego tracenia/nie wiary/nie kiedy przestaje/nie być wesoło/nie i kolorowo/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
131.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie że Bóg jest po to aby powstrzymywać/nie całe/nie zło oraz doświadczania/nie tego skutków
132.Naszego i cudzego złoszczenia/nie sie na Boga że nie uchronił/nie nas od zła oraz doświadczania/nie tego skutków
133.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że Bóg jest po to aby dzielić/nie się z nami swoją Miłością, mądrości, mocą oraz doświadczania/nie tego skutków
134.Naszego i cudzego szukania/nie nowych/nie rozmaitych władców piekieł, mrocznyh/nie bo zwolnił się etat w rozmaitych piekłach, niebach i bycia/nie zatrudnianymi jako tacy oraz doświadczania/nie tego skutków
135.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że władcą piekieł może/nie być tylko/nie anioł, istota anielska/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
136.Naszego i cudzego odprawiania/nie inne istotyz e świata żywych/nie aby wysłać/nie ich dorozmaitych piekieł, nieb oraz doświadczania/nie tego skutków
137.Naszego i cudzego przywykania/nie do gorąca/nie rozmaitych piekłach, niebach oraz doświadczania/nie tego skutków
138.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że nigdy/nie nie zdołamy/nie odpokutować/nie swoich/nie win, mimo to próbowania/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
139.Naszego i cudzego bycia/nie mianowanymi/nie na rozmaitych władców piekieł, i inne mroczne/nie istoty oraz doświadczania/nie tego skutków
140.Naszego i cudzego mianowania/nie inne istoty na rozmaitych władców piekieł, mroczne/nie istoty
141.Naszego i cudzego walczenia/nie z innymi istotami o władzę/nie na ziemi, w astralu, rozmaitych piekłach, niebach oraz doświadczania/nie tego skutków
142.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że przez przebywanie/nie wśród czujących/nie istot zmiękniemy/nie, staniemy/nie sie wrażliwi /nie oraz doświadczania/nie tego skutków
143.Naszego i cudzego bycia/nie pod wrażeniem własnego i cudzego okrucieństwa oraz doświadczania/nie tego skutków
144.Naszego i cudzego klękania/nie na kolana przed rozmaitymi władcami piekieł, mrocznymi/nie istotami, piekielnikami oraz doświadczania/nie tego skutków
145.Naszego i cudzego powodowania/nie że inne istoty klękają/nie przed nami oraz doświadczania/nie tego skutków
146.Naszego i cudzego zakochiwania/nie sie w mrocznych/nie, piekielnych istotach oraz doświadczania/nie tego skutków
147.Naszego i cudzego bycia/nie kochanymi/nie przez mroczne/nie piekielne istoty i powodowania/nie że nas kochają/nie, kochali/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
148.Naszego i cudzego ustalania/nie kim tak naprawdę/nie jesteśmy/nie bez niczyjej/nie pomocy oraz doświadczania/nie tego skutków
149.Naszego i cudzego noszenia/nie rozmaitych świętych/nie medalików, atrybutów jak wyraz naszej wiary/nie w Boga i odpowiednio rozmaite bóstwa, bożków, boginie, mesjaszy, mrocznie/nie istoty, anioły oraz doświadczania/nie tego skutków
150.Naszego i cudzego twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że musimy/nie wracać do rozmaitych piekieł, nieb bo i tak po nas wrócą/nie oraz doświadczania/nie tego skutków
151.Naszego i cudzego promowania/nie, twierdzenia/nie, przekonania/nie, przejawiania/nie że nasza pierwsza/nie i odpowiednio druga/nie oraz każda/nie kolejna miłość zawsze/nie będzie/nie przynosić/nie nam ból, cierpienie, rozczarowanie oraz doświadczania/nie tego skutków
152.Naszego i cudzego odchodzenia/nie od tych którzy nas kochają/nie i proszą/nie byśmy nie odchodzili/nie oraz doświadczania/nie tego skutków


Dodano : 15-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1622 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 03-02-2020 19:46:03

  1.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że zostaliśmy wygnani z rozmaitych piekieł, nieb, rajów, z miejsca świętego oraz doświadczania/nie tego skutków (Autor zestawu Konrad Jaszowski)

  2.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że zostaliśmy wygnani z woli Boga i odpowiednio naszej woli oraz doświadczania/nie tego skutków

  3.Naszego a przez nas cudzego wybierania/nie się na wakacje do rozmaitych piekieł, nieb, na ziemie, w astral oraz doświadczania/nie tego skutków

  4.Naszego a przez nas cudzego przykupywania/nie wszelkich boskich/nie strażników, policjantów, weryfikatorów oraz doświadczania/nie tego skutków

  5.Naszego a przez nas cudzego łamania/nie wszelkich ziemskich, astralnych, duchowych, boskich/nie zasad, praw, nakazów, zakazów oraz doświadczania/nie tego skutków

  6.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że miło/nie gdy nam się coś upiecze oraz doświadczania/nie tego skutków

  7.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie rozmaitych haków na innych tak że nimi manipulujemy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  8.Naszego a przez nas cudzego uprawiania/nie seksu, kopulowania/nie co raz to z inną istotą oraz doświadczania/nie tego skutków

  9.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, prowadzeni/nie, bycia/nie właścicielami rozmaitych wszelkiego rodzaju burdeli, nocnych klubów, dyskotek, melin, barów, miejsc gdzie schodzą się rozmaici narkomani, alkoholicy, dewianci oraz doświadczania/nie tego skutków

  10.Naszego a przez nas cudzego inkarnowania/nie na ziemi bo uwielbiamy seks oraz doświadczania/nie tego skutków

  11.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg lekceważy/nie nas od początku świata oraz doświadczania/nie tego skutków

  12.Naszego a przez nas cudzego lekceważenia/nie Boga poprzez/nie opuszczanie/nie rozmaitych piekieł, nieb, rajów, miejsc świętych oraz doświadczania/nie tego skutków

  13.Naszego a przez nas cudzego odgrywania/nie się na Bogu i innych istotach za nasze i cudze nieposłuszeństwo oraz doświadczania/nie tego skutków

  14.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie kpiną z boskości oraz doświadczania/nie tego skutków

  15.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że gdy opuścimy rozmaite piekła, nieba, raje, astrale, ziemię to będzie/nie większy/nie chaos, pomieszanie oraz doświadczania/nie tego skutków

  16.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że to nie nasz problem co robi i myśli Bóg i inne istoty oraz doświadczania/nie tego skutków

  17.Naszego a przez nas cudzego nadużywania/nie łaski i cierpliwości Boga i innych istot oraz doświadczania/nie tego skutków

  18.Naszego a przez nas cudzego sprzedawania/nie swojej własnej osobowości, istoty, Duszy oraz doświadczania/nie tego skutków

  19.Naszego a przez nas cudzego picia, ćpania, alkoholizowania sie, narkotyzowania z powodu zagubienia/nie się w życiu oraz doświadczania/nie tego skutków

  20.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg nie ma z nami i naszym życiem nic wspólnego oraz doświadczania/nie tego skutków

  21.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że wszystko/nie zależy/nie tylko od nas/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  22.Naszego a przez nas cudzego denerwowania/nie się na to jak nazywa nas Bóg i inne istoty, na nasz dawny/nie przydomek oraz doświadczania/nie tego skutków

  23.Naszego a przez nas cudzego rozmawiania/nie z ludźmi na progu śmierci, gdy  Dusza opuszcza/nie ciało oraz doświadczania/nie tego skutków

  24.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że to co mamy w sercu, że uczucia to dla nas zagadka oraz doświadczania/nie tego skutków

  25.Naszego a przez nas cudzego nierozumienia/nie czym są uczucia oraz doświadczania/nie tego skutków

  26.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie darów przekonywania/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  27.Naszego a przez nas cudzego widzenia/nie tego czego inni nie widzą/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  28.Naszego a przez nas cudzego przyjmowania/nie, przejawiania/nie darów od Boga i odpowiedni odrzucania/nie, pozbywania/nie się ich oraz doświadczania/nie tego skutków

  29.Naszego a przez nas cudzego nie interesowania/nie się nasza/nie rodziną ze względu na nasze misje, urojenia i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  30.Naszego a przez nas cudzego nie znoszenia/nie dzieci oraz doświadczania/nie tego skutków

  31.Naszego a przez nas cudzego wybierania/nie nam i innym imion jak dla rozmaitych prostytutek, dewiantów, psychopatów oraz doświadczania/nie tego skutków

  32.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nikt nie jest nas w stanie polubić oraz doświadczania/nie tego skutków

  33.Naszego a przez nas cudzego nie rozumienia/nie celu prokreacji, rozwoju, płodzenia dzieci oraz doświadczania/nie tego skutków

  34.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg wystawia nam tych których powinniśmy/nie ukarać oraz doświadczania/nie tego skutków

  35.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie urokliwego/nie, uwodzicielskiego/nie i odpowiednio odpychającego/nie wdzięku, uroku, osobowości, charakteru oraz doświadczania/nie tego skutków

  36.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie podatnymi/nie, uległymi wobec uroku, wdzięku, manipulacji, charakteru innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  37.Naszego a przez nas cudzego manipulowania/nie, hipnotyzowania/nie, znieprzytamniania/nie innych tak że nam ulegają/nie, robią co to co my chcemy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  38.Naszego a przez nas cudzego bycie/nie manipulowanymi/nie, hipnotyzowanymi/nie, znieprzytamnianymi/nie przez innych tak że im ulegamy/nie, robimy to co oni chcą/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  39.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że robi/nie nam się niedobrze/nie przy rodzinnych/nie spotkaniach oraz doświadczania/nie tego skutków

  40.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że jesteśmy nieśmiertelni/nie, niezniszczalni/nie, nietykalni/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  41.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie a żeby mieć/nie przejawiać/nie równowagę musimy/nie być okrutni, mściwi, źli oraz doświadczania/nie tego skutków

  42.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie mamy/nie nic przeciwko rozmaitym wojnom, bitwom, pojedynkom, rzeziom, destrukcjom oraz doświadczania/nie tego skutków

  43.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że inni za każdym razem coraz/nie bardziej/nie nas nienawidzą/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  44.Naszego a przez nas cudzego z przyjemnością/nie wyrywania/nie innym serc, zabierania/nie innym miłości, spokoju oraz doświadczania/nie tego skutków

  45.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie coraz bardzie/nie ludzkimi/nie, uczuciowymi/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  46.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie świadomymi/nie że to my podejmujemy/nie decyzje kim jesteśmy/nie, kim byliśmy/nie, kim będziemy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  47.Naszego a przez nas cudzego przedstawiania/nie, przejawiania/nie się jako istota mroku, ciemności i odpowiednio istota światła, miłości i czucia sie z tym dobrze/nie i odpowiednio źle/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  48.Naszego a przez nas cudzego ukrywania/nie swoich obaw, obciążeń pod dobrym/nie humorem i na wszelkie inne sposoby oraz doświadczania/nie tego skutków

  49.Naszego a przez nas cudzego obwiania/nie się, bycia przerażonymi/nie że się zmienimy/nie, pogrążymy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  50.Naszego a przez nas cudzego braku/nie świadomości/nie, rozumienia/nie co i kto w nas powoduje/nie zmiany oraz doświadczania/nie tego skutków

  51.Naszego a przez nas cudzego napotykania/nie, przyciągania,/nie wszędzie/nie rozmaitychprostytutek, nimfomanek które chcą/nie z nami uprawiać seks oraz doświadczania/nie tego skutków

  52.Naszego a przez nas cudzego obserwowania/nie, szpiegowania/nie, inwigilowania/nie innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  53.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie obserwowanymi/nie, szpiegowanymi/nie, inwigilowanymi/nie przez innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  54.Naszego a przez nas cudzego zbliżania/nie się do innych tylko/nie po to aby odkryć ich słabości i odpowiednio mocne/nie strony oraz doświadczania/nie tego skutków

  55.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, ukrywania/nie własnych/nie tajemnic przed Bogiem i innymi istotami. duszami oraz doświadczania/nie tego skutków

  56.Naszego a przez nas cudzego przyznawania/nie sie do czegoś czego nie zrobiliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  57.Naszego a przez nas cudzego bycie/nie takimi istotami jakimi nie byliśmy/nie, wmawiania/nie sobie nimi jesteśmy/nie, byliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  58.Naszego a przez nas cudzego bycia skazywanymi/nie, karanymi/nie za to czego nie zrobiliśmy/nie, kim nie byliśmy/nie, kim nie jesteśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  59.Naszego a przez nas cudzego tworzenia/nie promowania/nie, przejawiania/nie trójkątów seksualnych, a tym homoseksualnych oraz doświadczania/nie tego skutków

  60.Naszego a przez nas cudzego irytowania/nie się bo jesteśmy zbyt/nie trzeźwi/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  61.Naszego a przez nas cudzego aportowania/nie dzieciom zabawek, traktowania/nie dzieci jak zwierzątka oraz doświadczania/nie tego skutków

  62.Naszego a przez nas cudzego przekraczania/nie granic prywatności innych istot oraz doświadczania/nie tego skutków

  63.Naszego a przez nas cudzego denerwowania/nie gdy ktoś mówi, twierdzi że zmieniamy/nie się za bardzo/nie na dobre/niei odpowiedni że się pogrążamy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  64.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie pierwszymi/nie na wszelkich miejscach zbrodni, dewiacjach, skandalach, aferach oraz doświadczania/nie tego skutków

  65.Naszego a przez nas cudzego decydowania/nie o karach, dla innych istot, wykonywania/nie ich planowania/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  66.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że pierwszym/nie można tylko/nie być gdy nie ma/nie sie żadnych granic oraz doświadczania/nie tego skutków

  67.Naszego a przez nas cudzego wkurzania/nie innych bo zmieniamy/nie się na dobre/nie i odpowiedni bo się pogrążamy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  68.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że pozytywne/nie i odpowiednio negatywne/nie zmiany są fascynujące/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  69.Naszego a przez nas cudzego wzywania/nie rozmaite istoty anielskie/nie do spowalniania/nie czasu i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  70.Naszego a przez nas cudzego pokazywania/nie się nago publicznie/nie przed innymi istotami oraz doświadczania/nie tego skutków

  71.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, bycia przyzwyczajonymi/nie że nad wszystkim/nie mamy kontrole i odpowiednio że nie mamy /nie żadnej/nie, częściowej/nie kontroli oraz doświadczania/nie tego skutków

  72.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie przerażenia gdy nie wiemy/nie co się może stać oraz doświadczania/nie tego skutków

  73.Naszego a przez nas cudzego robienia/nie sobie wakacji, wolnego od Boga, rozmaitych piekieł, nieb, ziemi, astrali, od rozmaitych istot, dusz, od dobroci, miłości, szlachetności, bogactwa, cierpienia, chorób, nędzy, przytomności/nie, trzeźwości/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  74.Naszego a przez nas cudzego nie ujawniania/nie, naszych/nie tajemnic, sztuczek, iluzji, urojeń, magii, hipnoz, nietrzeźwości, nieprzytomności i odpowiednio chwalenia/nie się oraz doświadczania/nie tego skutków

  75.Naszego a przez nas cudzego przesadnego/nie reagowania/nie złością, agresją, przekleństwami i odpowiednio spokojem na drobne/nie, duże/nie niedogodności, kłopoty, troski, urojenia oraz doświadczania/nie tego skutków

  76.Naszego a przez nas cudzego przenoszenia/nie naszej/nie złości,  rozmaitych negatywnych i odpowiednio emocji na innych, duszenia/nie ich w sobie oraz doświadczania/nie tego skutków

  77.Naszego a przez nas cudzego negowania/nie,  zaginania/nie, zaklinania/nie rzeczywistości, faktów oraz doświadczania/nie tego skutków

  78.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie mamy/nie nic wspólnego z Bogiem a Bóg z nami oraz doświadczania/nie tego skutków

  79.Naszego a przez nas cudzego wpraszania/nie się do życia innych bez zapowiedzi/nie, bez pytaniao ich zdanie oraz doświadczania/nie tego skutków

  80.Naszego a przez nas cudzego nie zwracania/nie uwagi na to co inni chcą/nie nam powiedzieć, co nam mówią, ignorowania/nie ich próśb oraz doświadczania/nie tego skutków

  81.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że zapłatą za rozmaite długi, zobowiązania jest seks z nami oraz doświadczania/nie tego skutków

  82.Naszego a przez nas cudzego rzucania/nie klątw, uroków, rozmaitych magii na innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  83.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie ofiarami rozmaitych klątwy, uroków, rozmaitej magii, działalności innych na nas oraz doświadczania/nie tego skutków

  84.Naszego a przez nas cudzego poznawania/nie innych tylko/nie po to aby się z nimi przespać/nie, zabawić/nie i odpowiednio aby budować/nie uczciwe/nie relacje oraz doświadczania/nie tego skutków

  85.Naszego a przez nas cudzego promowania/nie, uczęszczania/nie na rozmaite kursy, szkolenia na wszelkiego rodzaju bóstwa, kapłanów, goaldów, boginie, boginie i bogów seksu oraz doświadczania/nie tego skutków

  86.Naszego a przez nas cudzego prania/nie brudnych/nie spraw, własnych i innych istot oraz doświadczania/nie tego skutków

  87.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie na celowniku innych, bycia/nie celem dla innych bo zaczynamy się zmieniać/nie i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  88.Naszego a przez nas cudzego namierzania/nie, pogrążania/nie inne istoty bo zaczynają się zmieniać/nie i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  89.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że miejsce innych jest na dnie i przyczyniania/nie się że inni znajdują się w takich miejscach oraz doświadczania/nie tego skutków

  90.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie ofiarą własnych i cudzych przekonań że nasze miejsce jest na dnie oraz doświadczania/nie tego skutków

  91.Naszego a przez nas cudzego szukania/nie w innych słabych/nie punktów aby ich zniszczyć i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  92.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie analizowanym pod kątem słabych/nie punktów aby nas zniszczyć i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  93.Naszego a przez nas cudzego włamywania/nie się do innych, przekraczania/nie granic cudzej prywatności i namawiania/nie ich do seksu oraz doświadczania/nie tego skutków

  94.Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie włamań, przekraczania/nie naszych i cudzych granic prywatności aby nakłonić/nie nas do seksu i z wszelkich innych powodów oraz doświadczania/nie tego skutków

  95.Naszego a przez nas cudzego stania/nie przed innymi nago, kuszenia/nie innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  96.Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie że inni stoją przed nami, obok nas nago, kuszą/nie nas oraz doświadczania/nie tego skutków

  97.Naszego a przez nas cudzego niszczenia/nie, sprzedawania/nie, obcinania/nie, tracenia/nie naszych własnych i cudzych anielskich/nie skrzydeł oraz doświadczania/nie tego skutków

  98.Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie innych aby obcięli/nie, zabrali/nie nam nasze/nie anielskie/nie skrzydła oraz doświadczania/nie tego skutków

  99.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że inni wychodzą z naszego łóżka z uśmiechem i zadowoleniem/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  100.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie da się wytrzymać z inną istotą we wspólnym związku dłużej/nie niż trzy miesiące oraz doświadczania/nie tego skutków

  101.Naszego a przez nas cudzego porywania/nie innych dla okupu i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  102.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie porywanymi przez innych dla okupu i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  czucia/nie lekkiego/nie dyskomfortu zamiast bólu ze względu na zamknięte/nie serce oraz doświadczania/nie tego skutków

  103.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że miłość sprawia że się głupieje oraz doświadczania/nie tego skutków

  104.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie podatnymi/nie na zranienie tylko/nie przy naszych/nie ukochanych/nie, bliskich/nie nam istotach oraz doświadczania/nie tego skutków

  105.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie rozmaitych wszelkiego rodzaju strażników, pilnowaczy abyśmy nie zaczęli/nie się zmieniać, oświecać, rozwijać oraz doświadczania/nie tego skutków

  106.Naszego a przez nas cudzego ślinienia/nie się zachwycania/nie się gołymi/nie paniami, rozmaitymi boginiami seksu oraz doświadczania/nie tego skutków

  107.Naszego a przez nas cudzego pociągu/nie do niebezpiecznych/nie rozmaitych wszelkiego rodzaju rangi płci wiedźm, modliszek, kobiet, bogiń seksu, boskich matek, prostytutek oraz doświadczania/nie tego skutków

  108.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że możliwość tego że zostaniemy/nie zranieni podczas obcowania z innymi jest podniecająca/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  109.Naszego a przez nas cudzego bawienia/nie się w okolicznościach zbyt/nie ryzykownych/nie ocierających/nie się o śmierć czy zagrożenie utraty zdrowia oraz doświadczania/nie tego skutków

  110.Naszego a przez nas cudzego rozglądania/nie się za płcią przeciwną/nie tylko/nie dla seksu oraz doświadczania/nie tego skutków

  111.Naszego a przez nas cudzego niszczenia/nie, zabijania/nie innych, i bycia/nie niszczonymi/nie, zabijanymi/nie przez chciwość, zazdrość o przedmioty materialne, pieniądze i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  112.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie tego że wszelkiego rodzaju socjopaci, psychopaci, mrocznie/nie, czarne/nie istoty zaczynają/nie się do nas zbliżać, przymilać oraz doświadczania/nie tego skutków

  113.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie że rozmaici ludzie, dusze, istoty, przyjaciele, wrogowie, są dla nas jak piąte koło u wozu oraz doświadczania/nie tego skutków

  114.Naszego a przez nas cudzego spełniania/nie, dawania/nie przysług innym istotom oraz doświadczania/nie tego skutków

  115.Naszego a przez nas cudzego picia/nie wszelkich rozmaitych alkoholi dla zwiększenia/nie odwagi, pewności siebie oraz doświadczania/nie tego skutków

  116.Naszego a przez nas cudzego manipulowania/nie innych, użalania/nie się naszym/nie bólem, cierpieniem, chorobami, ograniczeniami, nędzą i biedą oraz doświadczania/nie tego skutków

  117.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie tego że inne istoty przychodzą do nas po rozmaite przysługi oraz doświadczania/nie tego skutków

  118.Naszego a przez nas cudzego chętnego/nie spełniania/nie przysług innym istotom oraz doświadczania/nie tego skutków

  119.Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie o rozmaite przysługi inne istoty oraz doświadczania/nie tego skutków

  120.Naszego a przez nas cudzego  bycia/nie wszelkiego rodzaju rangi płci kapusiami oraz doświadczania/nie tego skutków

  121.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że tam gdzie niespełnianą/nie się nasze marzenia to nasz/nie dom oraz doświadczania/nie tego skutków

  122.Naszego a przez nas cudzego życzenia/nie innym wszystkiego/nie co najlepsze/nie czyli duchowego/nie upadku oraz doświadczania/nie tego skutków

  123.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie swoich/nie katów, oprawców jako naszych/nie bliskich, rodzinę oraz doświadczania/nie tego skutków

  124.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie latami, sprawcami dla naszych/nie bliskich, rodziny oraz doświadczania/nie tego skutków

  125.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie wszelkiego rodzaju ochroniarzy którzy nas bronią/nie o każdej/nie porze, każdego/nie dnia i nocy oraz doświadczania/nie tego skutków

  126.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że robi/nie się ciekawie/nie gdy dochodzi do fali zabójstw, okrucieństw oraz doświadczania/nie tego skutków

  127.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że każdy sam musi/nie odpowiadać/nie za swoje/nie własne/nie czyny oraz doświadczania/nie tego skutków

  128.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie bierzemy/nie odpowiedzialności za skutki naszych/nie wyświadczonych/nie przysług innym istotom oraz doświadczania/nie tego skutków

  129.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, posiadania/nie kompleksu boskości oraz doświadczania/nie tego skutków

  130.Naszego a przez nas cudzego czucia/nie się lepszymi/nie czyniąc/nie zamęt, chaos i odpowiednio dobro oraz doświadczania/nie tego skutków

  czucia/nie się lepszymi/nie gdy mamy/nie władzę oraz doświadczania/nie tego skutków

  131.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie uzależnionymi/nie od wywoływania/nie, czynienia chaosu ,zamętu, nieporządku oraz doświadczania/nie tego skutków

  132.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że wrogów lepiej/nie trzymać blisko/nie siebie oraz doświadczania/nie tego skutków

  133.Naszego a przez nas cudzego poprawiania/nie sobie humoru seksem, alkoholem, narkotykami oraz doświadczania/nie tego skutków

  134.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że inni uważają/nie nas za kogoś złego/nie i odpowiednio dobrego/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  135.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie sie, życia/nie jako istota zbuntowana/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  136.Naszego a przez nas cudzego powodowania/nie że inni przez nas zabijają, niszczą siebie samych i inne istoty, popełniają/nie samobójstwa oraz doświadczania/nie tego skutków

  137.Naszego a przez nas cudzego niszczenia,/nie zabijania/nie, popełniania/nie samobójstwz powodu innych istot, ludzi, dusz oraz doświadczania/nie tego skutków

  138.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że jesteśmy wcieleniem paradoksu oraz doświadczania/nie tego skutków

  139.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że czasami/nie trzeba/nie coś stracić by docenić tego wartość oraz doświadczania/nie tego skutków

  140.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że wygnanie/nie na przez Boga/nie było wyrazem miłości i odpowiednio gniewu oraz doświadczania/nie tego skutków

  141.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg nas wygnał/nie bo się na nas pogniewał/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  142.Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie od Boga rozmaitych misji a w tym najtrudniejszych/nie, łatwych/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  143.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg uczynił/nie nas katem i oprawcą innych istot oraz doświadczania/nie tego skutków

  144.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie tymi którzy kuszą/nie do złego i odpowiednio do dobrego oraz doświadczania/nie tego skutków

  145.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie obwianymi/nie przez innych za wszelkie zło nasze i cudze oraz doświadczania/nie tego skutków

  145.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że jesteśmy/nie ulubieńcami Boga oraz doświadczania/nie tego skutków

  146.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że to wszystko/nie co nam się przydarzyło jest niesprawiedliwe/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  147.Naszego a przez nas cudzego godzenia/nie się z tym że upadły/nie anioł może/nie upaść i powinien/nie się z tego podnieść oraz doświadczania/nie tego skutków ł

  148.Naszego a przez nas cudzego pokazywania/nie Bogu środkowego palca, i innych brzydkich/nie, obraźliwych/nie gestów oraz doświadczania/nie tego skutków

  149.Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie o pomoc innych, i odpowiednio Boga w odzyskaniu /nie naszych anielskich/nie skrzydeł oraz doświadczania/nie tego skutków

  150.Naszego a przez nas cudzego naprawiania/nie tego co schrzaniliśmy/nie, zepsuliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  151.Naszego a przez nas cudzego odzyskiwania/nie naszych anielskich/nie skrzydeł po udowodnieniu że są nasze oraz doświadczania/nie tego skutków

  151.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie potrzebujemy/nie naszych anielskich/nie skrzydeł bo nie zamierzamy/nie wracać do rozmaitych piekieł, nieb, rajów, miejsc świętych oraz doświadczania/nie tego skutków

  152.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że nie chcemy/nie odkrywać swoich emocjo bo są niewygodne/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  153.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że to nie nas trzeba leczyć tylko innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  154.Naszego a przez nas cudzego odkrywania/nie naszych/nie nowych/nie emocji oraz doświadczania/nie tego skutków

  155.Naszego a przez nas cudzego zadawalania/nie innych seksualnie/nie dla osiągnięcia/nie własnych/nie celów, i dla zyskania ich poparcia w naszej/nie sprawie oraz doświadczania/nie tego skutków

  156.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że możemy/nie sobie wziąć tak po prostu, to co należy/nie do innych oraz doświadczania/nie tego skutków

  157.Naszego a przez nas cudzego życia/nie w separacji od rodziny bo nie mamy/nie dla nich czasu oraz doświadczania/nie tego skutków

  158.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że Bóg bardzo/nie czepia/nie się naszych i cudzych wybryków, przewinień oraz doświadczania/nie tego skutków

  159.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że życie jest do bani, że gorzej być już nie może/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  160.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że najgorsze/nie już za nami, że teraz będzie/nie już tylko lepiej/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  161.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie obsesji, nadmiernego/nie na punkcie cudzego życia, cudzych spraw oraz doświadczania/nie tego skutków

  162.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że z dwiema kobietami w łóżku jest lepiej/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  163.Naszego a przez nas cudzego bronienia/nie się przed własnymi emocjami u uczuciami, ukrywania/nie ich, unikania/nie, wypierania/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  164.Naszego a przez nas cudzego obrzucania/nie innych obelgami, łajnem i na wszelkie inne sposoby aby się zemścić oraz doświadczania/nie tego skutków

  165.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że zazdrość napędza/nie ten świat oraz doświadczania/nie tego skutków

  166.Naszego a przez nas cudzego wypełniania/nie własnej/nie pustki rozmaitymi alkoholami, narkotykami, seksem, prostytucją, imprezami, nieodpowiedzialnym/nie życiem oraz doświadczania/nie tego skutków

  167.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie głębokich/nie emocjonalnych/nie, bliskich/nie, osobistych/nie relacji z innymi istotami, ludźmi, duszami, i z Bogiem oraz doświadczania/nie tego skutków

  168.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie ostatnią/nie deską ratunku dla innych istot w rozmaitych sprawach oraz doświadczania/nie tego skutków

  169.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie tymi do których są wysyłani/nie inni przez Boga i odpowiednio przez bóstwa, boginie, bogów i innych ludzi, dusze, istoty oraz doświadczania/nie tego skutków

  170.Naszego a przez nas cudzego wyciąganie/nie innych istot z rozmaitych kłopotów, obciążeń, problemów, urojeń i odpowiednio wciągania/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  171.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie wyciąganymi/nie przez inne istoty, i odpowiednio przez Boga z rozmaitych kłopotów, problemów, obciążeń, urojeń oraz doświadczania/nie tego skutków

  172.Naszego a przez nas cudzego bycie/nie wciąganymi przez inne istoty i przez Boga w rozmaite kłopoty, problemy, obciążenia, urojenia oraz doświadczania/nie tego skutków

  173.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że słudzy Boga to rozmaici księża, kapłani, mnisi oraz doświadczania/nie tego skutków

  174.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że powinniśmy/nie tylko/nie zaspokajać/nie własne/nie pragnienia, zachcianki oraz doświadczania/nie tego skutków

  175.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że zawsze/nie możemy się wyspowiadać żeby nam wybaczono/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  176.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że plany Boga nie zawsze/nie są/nie dobre/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  177.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że każde/nie miejsce jest dobre aby się pomodlić oraz doświadczania/nie tego skutków

  178.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg już nigdy nam nie odpowie/nie, nie usłyszy/nie nas oraz doświadczania/nie tego skutków

  179.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że już nigdy nie odpowiemy/nie Bogu, nie usłyszymy/nieGo, nie zobaczmy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  180.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że nie musimy/nie słyszeć Boga aby go zrozumieć/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  181.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że Bóg w nas nie wierzy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  182.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że Bóg zawsze/nie ma dla nasplan oraz doświadczania/nie tego skutków

  183.Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie do Boga, " Ty podstępny okropny draniu, to ma być Twój plan?", i innych zdań w podobnym/nie tonie oraz doświadczania/nie tego skutków

  184.Naszego a przez nas cudzego bycie/nie straszonymi/nie, szantażowanymi/nie piekłem, piekielnymi karami oraz doświadczania/nie tego skutków

  185.Naszego a przez nas cudzego straszenia/nie szantażowania/nie innych rozmaitymi piekłami, piekielnymi karami oraz doświadczania/nie tego skutków

  186.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że 30sekund w piekle to jak 30lat na ziemi oraz doświadczania/nie tego skutków

  187.Naszego a przez nas cudzego denerwowania/nie się gdy ktoś wspomina o Bogu oraz doświadczania/nie tego skutków

  188.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że relacje z Bogiem są skomplikowane/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  189.Naszego a przez nas cudzego pytania/nie się inne istoty i odpowiednio Boga jak mamy wrócić do normalności/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  190.Naszych a przez nas cudzych nie umiejętności/nie nawiązywania/nie głębokich/nie, bliskich/nie, uczuciowych/nie, emocjonalnych/nie relacji z innymi i istotami i z Bogiem oraz doświadczania/nie tego skutków

  191.Naszego a przez nas cudzego życia/nie cały/nie czas w rozmaitych mrokach, ciemności ,we własnym cieniu oraz doświadczania/nie tego skutków

  192.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że głupotą by było/nie pogodzić/nie się z Bogiem i odpowiednio z innymi istotami, ludźmi, duszami oraz doświadczania/nie tego skutków

  193.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg jest częścią nas oraz doświadczania/nie tego skutków

  194.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że to Bóg na ukształtował oraz doświadczania/nie tego skutków

  194.Naszego a przez nas cudzego starania/nie się być/nie zupełnie/nie inni jak Bóg oraz doświadczania/nie tego skutków

  195.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg wymyśla wadliwe wynalazki oraz doświadczania/nie tego skutków

  196.Naszego a przez nas cudzego rozmawiania/nie komunikowania/nie się z innymi istotami telepatycznie, poprzez/nie jasnosłyszenie, telepatycznie, i odpowiednio poprzez fizyczną/nie bliską/nie rozmowę oraz doświadczania/nie tego skutków

  197.Naszego a przez nas cudzego poprawiania/nie, naprawiania/nie wszystkiego/nie po Bogu i innych istotach, ludziach, duszach oraz doświadczania/nie tego skutków

  198.Naszego a przez nas cudzego budzenia/nie się na kacu i zastanawiania/nie, przypominania/nie sobie co robiliśmy oraz doświadczania/nie tego skutków

  199.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że Bóg łatwo/nie wybacza, chyba że chodzi o nas oraz doświadczania/nie tego skutków

  200.Naszego a przez nas cudzego robienia/nie głupich/nie rzeczy kiedy jesteśmy zdenerwowani/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  201.Naszego a przez nas cudzego lubowania/nie się w rozmaitych narkotykach, alkoholu, hazardzie, kobietach oraz doświadczania/nie tego skutków

  202.Naszego a przez nas cudzego wykorzystywania cudzych tragedii, nieszczęść do realizowania/nie własnych/nie celów oraz doświadczania/nie tego skutków

  203.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie altruistami aby odkupić swoje winy, i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  204.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że czynienie dobra i odpowiednio zła jest fajne/nie bo daje uczucie jak na haju, jak po narkotykach oraz doświadczania/nie tego skutków

  205.Naszego a przez nas cudzego czynienia/nie dobra i odpowiednio zła interesownie/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  206.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie rozmaitymi wszelkiego rodzaju świętymi aby spłacić karmę i z wszelkich innych przyczyn oraz doświadczania/nie tego skutków

  207.Naszego a przez nas cudzego identyfikowania/nie sie z ludźmi honoru i odpowiednio z okrutnikami oraz doświadczania/nie tego skutków

  208.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie się jako istoty bezinteresowne/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  209.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że czynienie dobra i odpowiednio zła to zabawa oraz doświadczania/nie tego skutków

  210.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że wiemy/nie jak to jest być bezdomnymi bo zostaliśmy/nie kiedyś wyrzuceni/nie z domu przez/nie Boga oraz doświadczania/nie tego skutków

  211.Naszego a przez nas cudzego oddawania/nie własnego/nie ubrania ubogim nawet jeśli będziemy nadzy oraz doświadczania/nie tego skutków

  212.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie uczynnymi/nie aby przyciągnąć innych na darmowy/nie seks oraz doświadczania/nie tego skutków

  213.Naszego a przez nas cudzego zaprzeczania/nie własnej orientacji seksualnej, własnej seksualności oraz doświadczania/nie tego skutków

  214.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że w rozmaitych piekłach wykorzystuje/nie się przeciwko nam wszystko/nie to co kochamy/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  215.Naszego a przez nas cudzego zawierania/nie rozmaitych paktów, umów ze wszelkiego rodzaju strzygami, diabłami, aniołami, czarnymi/nie, mrocznymi/nie istotami oraz doświadczania/nie tego skutków

  216.Naszego a przez nas cudzego uzyskiwania/nie młodości, sławy, bogactwa w zamian za powierzenie/nie komuś siebie, własnej/nie Duszy oraz doświadczania/nie tego skutków

  217.Naszego a przez nas cudzego robienie/nie czegokolwiek wbrew/nie woli Boga oraz doświadczania/nie tego skutków

  218.Naszego a przez nas cudzego przysięgania/nie na Boga, na cokolwiek oraz doświadczania/nie tego skutków

  219.Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn posiadania/nie, doświadczania/nie wyniszczonego/nie zdrowia fizycznego/nie, psychicznego/nie i przejawiania/nie już na zawsze/nie strachu i niepewności jutra oraz doświadczania/nie tego skutków

  220.Naszego a przez nas cudzego uciekania/nie, odpychania/nie od nas kobiet naszymi obciążeniami, wyglądem, zapachami, orientacją seksualną, dewiacjami , przejawianą/nie płcią oraz doświadczania/nie tego skutków

  221.Naszego a przez nas cudzego unikania/nie istot przy których jesteśmy podatni/nie na zranienie oraz doświadczania/nie tego skutków

  222.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że znamy wymówki nieobecnego/nie ojca, Boga oraz doświadczania/nie tego skutków

  223.Naszego a przez nas cudzego zachowywania/nie się jak wariat gdy ktoś okazuje nam odrobinę czułości oraz doświadczania/nie tego skutków

  224.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie hipnotyzującego/nie, diabelskiego/nie wzroku, uroku, zmieniających/nie sie kolorów oczu oraz doświadczania/nie tego skutków

  225.Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie podskórnych/nie rozmaitych implantów oraz doświadczania/nie tego skutków

  226.Naszego a przez nas cudzego promowania/nie, montowania/nie innym podskórnych/nie rozmaitych implantów oraz doświadczania/nie tego skutków

  227.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie podatnymi/nie na sugestie, hipnozy, manipulacje oraz doświadczania/nie tego skutków

  228.Naszego a przez nas cudzego wykorzystywania/nie podatności/nie innych na nasze i cudze sugestie, hipnozy, manipulacje oraz doświadczania/nie tego skutków

  229.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że każdy/nie i odpowiednio niektóre istoty chcą nas dopaść oraz doświadczania/nie tego skutków

  230.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie że nie możemy/nie się pokazać Bogu, porozmawiać z Nim, usłyszeć Go, zanim nie wypełnimy/nie zadania, misji oraz doświadczania/nie tego skutków

  231.Naszego a przez nas cudzego szpiegowania/nie, sprawdzania/nie innych istot czy aby na pewno nie życzą nam źle, czy czegoś przeciwko nam nie knują oraz doświadczania/nie tego skutków

  232.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że trzeba chronić świat przed nami i odpowiednio przed innymi istotami, a nawet przed Bogiem oraz doświadczania/nie tego skutków

  233.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie przerażonymi/nie naszą i cudzą bezbronnością oraz doświadczania/nie tego skutków

  234.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że jesteśmy zdani na łaskę innych istot i odpowiednio na łaskę Boga oraz doświadczania/nie tego skutków

  235.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że nie ma dobry/nie alternatyw są/nie tylko/nie złe/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  236.Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie że nie jesteśmy/nie bezmyślnymi/nie katami, tylko ręką sprawiedliwości/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  237.Naszego a przez nas cudzego walczenia/nie z innymi istotami, duszami, z cały/nie światem w imię Boga i odpowiednio przeciwko/nie Bogu oraz doświadczania/nie tego skutków

  238.Naszego a przez nas cudzego proponowania/nie Bogu naszych usług oraz doświadczania/nie tego skutków

  239.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie rozmaitych traum na wieki/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  240.Naszego a przez nas cudzego wydłubywania/nie naszym i cudzym wszelkiego rodzaju lalkom, osobowością oczu, wyrywania/nie rąk, nóg, niedbania/nie o nie, rzucania/nie nimi oraz doświadczania/nie tego skutków

  241.Naszego a przez nas cudzego troszczenia/nie się ,dbania/nie o wszelkiego rodzaju nasze i cudze lalki, osobowości oraz doświadczania/nie tego skutków

  242.Naszego a przez nas cudzego niedostrzegania/nie wagi swoich czynów i egoizmu oraz doświadczania/nie tego skutków

  243.Naszego a przez nas cudzego chęci/nie by wszystko/nie naprawić i odpowiednio zniszczyć oraz doświadczania/nie tego skutków

  244.Naszego a przez nas cudzego traktowania/nie wszystkiego/nie jako żartu oraz doświadczania/nie tego skutków

  245.Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie, posiadania/nie rozmaitych broni z nie tego świata, z innych wymiarów oraz doświadczania/nie tego skutków

  246.Naszego a przez nas cudzego szukania/nie, tracenia/nie fragmentów boskości oraz doświadczania/nie tego skutków

  247.Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie Boga o rozmaite przysługi oraz doświadczania/nie tego skutków

  248.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie taką istota jaką Bóg chce żebyśmy byli/nie oraz doświadczania/nie tego skutków

  249.Naszego a przez nas cudzego traktowania/nie rozmaitych piekieł, nieb, rajów, ziemi, astrali jako domu oraz doświadczania/nie tego skutków

  250.Naszego a przez nas cudzego traktowania/nie Boga jak naszego koleżkę oraz doświadczania/nie tego skutków