Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Atlantyda- intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego/cudzego posiadania z różnych źródeł prawdziwej/nie wiedzy, informacji, tworzenia, promowania ich, oraz wierzenia i odpowiednio nie wierzenia m.in., że w czasach starożytnych istniało wspaniałe królestwo o nazwie Atlantyda, położone na ogromnej wyspie, jakie władało też okolicznymi krainami i dążyło do dalszych podbojów, ale zostało powstrzymane od tych podbojów przez waleczne narody, a także, że królestwo to uległo zagładzie w wyniku trzęsień ziemi i potopów, w wyniku, których wyspa zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła, co miało mieć miejsce ok. IX tysiąclecia p.n.e., oraz naszego/cudzego bycia mieszkańcami tego królestwa lub innych starożytnych krain
2. Naszego/cudzego posiadania z różnych źródeł prawdziwej/nie wiedzy, informacji, tworzenia, promowania ich, oraz wierzenia i odpowiednio nie wierzenia, że Atlantyda była krainą obfitującą w rozmaite bogactwa naturalne, drewno, metale szlachetne, diamenty, jakich było pod dostatkiem, a mieszkańcy wyspy chronieni byli przed mroźnymi północnymi wiatrami wysokimi górami, zaś na łąkach, wśród strumieni i jezior pasły się ogromne stada oswojonych i dzikich zwierząt, oraz bycia mieszkańcami takiej krainy lub innych starożytnych krain
3. Naszego/cudzego posiadania z różnych źródeł wiedzy, informacji, tworzenia, promowania ich, oraz wierzenia i odpowiednio nie wierzenia, że Atlantyda była wyspą podzieloną na 10 prowincji, z których każdą rządził w harmonii i pokoju król oraz bycia mieszkańcami takich prowincji, ich królami
4. Naszego/cudzego posiadania z różnych źródeł prawdziwej/nie wiedzy, informacji, tworzenia, promowania ich, oraz wierzenia i odpowiednio nie wierzenia, że podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła Posejdonowi, a Atlantydzi byli potomkami Posejdona i kobiety o imieniu Klejto, oraz, że potomkowie Posejdona postawili na wzgórzu pałac królewski ze świątynią Posejdona w środku i otoczona była ona złotymi murami i wyłożona srebrem, a w środku znajdował się złoty posąg Posejdona, a w wybudowanym mieście znajdowały się liczne świątynie, tereny wypoczynkowe oraz tor wyścigów konnych, a liczne źródła zasilały zbiorniki wody pitnej i łaźnie oraz bycia mieszkańcami Atlantydy lub podobnych starożytnych krain
5. Naszego/cudzego posiadania z różnych źródeł prawdziwej/nie wiedzy, informacji, tworzenia, promowania ich, oraz wierzenia i odpowiednio nie wierzenia, że pierwszym władcą Atlantydy był król Atlas, jego bliźniak Gadeiros (gr.Eumelos) miał otrzymać we władanie ziemię od słupów Heraklesa do ziemi Gadeiryckiej, a kolejni wg Platona władcy-bliźniacy to Auferes, Euajmon, Mneseas, Autochton, Elasippos, Mestor, Azeas i Diaprepes oraz bycia władcami, jednym z władców Atlantydy lub podobnych starożytnych krain
6. Naszego/cudzego poszukiwania, promowania poszukiwań zaginionej zatopionej wyspy Atlantydy we wszelkich zakątkach świata
7. Naszego/cudzego bycia mieszkańcami starożytnych krain, a w tym takich jak Lemuria, Mu, Atlantyda i nie tylko, życia w tych krainach, pośród podobnych nam istot, w ich również społecznych klimatach
8. Naszego/cudzego życia w Atlantydzie i innych starożytnych krainach, oraz uczestniczenia w rozmaitych sytuacjach, okolicznościach, zdarzeniach, doświadczeniach, po których nasze/cudze postrzeganie świata i otaczających nas istot uległo pomieszaniu i m.in. życzliwość postrzegaliśmy my/inni, i postrzegamy, jako próbę ośmieszenia, czy wykorzystania naiwnych, a nasza/cudza samoocena spadła do bardzo niskiego poziomu
9. Naszego/cudzego m.in. w wyniku doświadczeń na Atlantydzie i im podobnych, jako skutek tych doświadczeń m.in. lękania się życzliwości i m.in. z tego powodu unikania lepszych, korzystniejszych rozwiązań w życiu
10. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, w których żyliśmy my/inni w nieustannym nawaleniu, naćpani, pod wpływem rozmaitych środków i substancji narkotycznych, alkoholu i nie tylko i oddawaliśmy się nieustannym, ciągłym inicjacjom, inicjowaniu siebie, innych we wszystko, w związku ze wszystkim, czy trzeba czy nie i zablokowania sobie/innym świadomości poprzez te działania, oraz doświadczania, że inni nam/innym zablokowali świadomość, my blokowaliśmy innym
11. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, gdzie wszyscy ćpali, i hipnotyzowali się nawzajem, ale nie pamiętają, po co to czynili, ani też nie pamiętania, z, jakimi było to czynione nastawieniami, intencjami
12. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy do dziś w swoich oczach nie znajdują winy i czują się w porządku wobec atlantydzkich i im podobnych praktyk, ale szukają nieustannie „kogoś, kto ich oszukał, ale równocześnie jest on dla nas/innych nikim, bez znaczenia, pomimo, że wywarł tak potężny destrukcyjny wpływ na nas/innych
13. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, mającymi się za „lepszych”, jacy nie potrafią, nie chcą, nie umieją przyznać się przed sobą, że ktokolwiek mógł mieć na nas/innych, lub my na siebie/innych tak potężny destrukcyjny wpływ, oraz, że ktokolwiek mógł mieć nad nami przewagę, podejść, przechytrzyć
14. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, i jako tacy bycia blisko, bliżej Boga, uważania się przez to za lepszych, godnych, wspaniałych, jakim wszystko wolno, a jakich nikt nie może wyrolować, bo przecież są świadomi, mądrzy i inteligentni i kierowania się jedynie dumą, która przesłania dostrzeganie słabości
15. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, czucia się lepszymi niż inni, wyjątkowymi, i blokowania się na przyznanie się do błędów, słabości i do tego, że inni mogli nas zmanipulować, wykorzystać, oraz wstydzenia się przyznać do własnej głupoty
16. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy podejmowali rozmaite nieprzytomne misje ratowania siebie, innych, nawracania, nauczania, ratowania przed samozniszczeniem, bądź doprowadzania do niego
17. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy są potrzebni, jako inkarnujący w materii, tym duszom z Atlantydy, jakie przebywają w astralu i potrzebują świeżych dostaw energii
18. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy przeszli rozmaite inicjacje, aby zasilać astral atlantydzki, i nie tylko, a w tym w zamian za obietnice raju, nieba, bądź jakiekolwiek wydające się korzystnymi dla nas/innych
19. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jakim wkodowano, jacy kodowali innym w rozmaitych hipnozach, że mają nie wierzyć innym poza tymi, którzy ich hipnotyzowali, bądź wyznaczonym przez hipnotyzerów
20. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy opuszczali ginącą Atlantydę w słusznym gniewie i czując przymus opuszczenia świata, który stał się nagle okropny i wrogi
21. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, tak podstępnie zmanipulowanymi, że w przed odejściem w astral unicestwiliśmy nasze/cudze ciała rozmaitymi technikami, aby uniemożliwić ich ożywienie przez specjalne zabiegi, w celu uniemożliwienia kolejnych inkarnacji
22. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy nie chcieli inkarnować w materii, ale żyć w astralu, w astralnym raju gdzie nie ma ciała, i gdzie można kreować wszystko, czego dusza zapragnie, oraz naszego/cudzego wierzenia, że jest to możliwe, najlepsze, jedynie słuszne i nie tylko
23. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy za rozmaite wierzenia, obietnice, złudzenia zapłacili najwyższą cenę i naszego/cudzego tkwienia w nieustannej niewoli, cierpieniu i poczuciu winy, zasilając nieustannie astralnych dawnych idoli, którzy nas/innych w to wciągnęli,
24. Naszego/cudzego bycia umiejętnie hipnotyzowanymi już w Atlantydzie lub podobnych krainach oraz takimi i podobnymi metodami, czego skutkiem jest przekierowanie uwagi na inne cele, na innych, aby nie opamiętać się, nie oprzytomnieć, aby dalej tkwić z zniewoleniu wobec hipnotyzerów, manipulatorów, dawnych idoli
25. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy żyli tam w czasach prosperity, kiedy wszystko było w porządku, a także w czasach, kiedy miał nastąpić kataklizm, a także w czasach, kiedy ten kataklizm nastąpił, a wyspy, krainy uległy zagładzie
26. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy podczas kataklizmu oraz bezpośrednio po nim przyłączyli się do jednej z grup, jakie wówczas powstały, istniały, także, jakie sami utworzyliśmy, a w tym m.in. do grupy, w jakiej znane były, są prawa rządzące w świecie astralnym, czyli z wyprzedzeniem przygotowania sobie akumulatorów energii, jakie miały zasilać nas/innych po śmierci, wiedząc, że nie da się długo przebywać w świecie astralnym bez zasilania energią pobieraną od żywych, lub odpowiednio, do grupy, jaka nie była tego świadoma, nie znała praw rządzących w astralu
27. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy zostali oraz są wykorzystywani przez Atlantydów znających prawa rządzące w astralu i są zaprogramowani do zasilania swoją energią życiową, a w tym energią cierpienia, bólu i płytkich medytacji, i silnych różnorodnych emocji, tych istot będąc przy tym dumnymi i czując się wybranymi, potrzebnymi a także czując głęboki sens w takim zasilaniu atlantydzkich duchów, a nawet nieustannie wysyłając w Kosmos, choć trochę energii, czucia się szczęśliwymi, i dowartościowanymi, jako woły robocze i niewolnicy zasilający atlantydzki astral, a także oczekiwania przy tym na obiecaną wspaniałą nagrodę
28. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy nie znali praw rządzących w astralu i pozostali bez żywych akumulatorów energii i w związku z tym odczuli mizerne skutki kataklizmu, tak, że po krótkim pobycie w świecie astralnym musieliśmy się/my/inni inkarnować, oraz posiadania, powzięcia przy tych inkarnacjach misji zasilania energią tych, którzy pociągnęli nas/innych do katastrofy, spowodowali tę katastrofę, zagładę Atlantydy a także posiadania po tym inkarnacji ani pięknych, ani przyjemnych, a w tym m.in. odradzania się, m.in., jako rozmaitego rodzaju potwory, i dopiero po nabyciu cech astralnych gatunku, w jakim się inkarnuje inkarnowania m.in., jako ludzie, zwierzęta, a w tym m.in. delfiny i nie tylko, lub też zajmowania się opętywaniem innych
29. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy czuli się wybranym gatunkiem, rasą i naszego/cudzego nieakceptowania, odrzucania niższych wg nas / innych gatunków istot
Atlantyda wg wizji E.Cayce
30. Naszego/cudzego bycia mieszkańcami starożytnych krain, w czasach, kiedy ukształtowanie ziemi wyglądało inaczej niż w czasach dzisiejszych, wówczas, kiedy wg przekazów Edgara Cayce człowiek był panem tej sfery w pięciu różnych miejscach, i było 5 zmysłów, pięć powodów, pięć sfer, pięć stopni rozwoju, pięć ras
31. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, a w tym m.in. kapłanami, kapłankami, strażnikami m.in. rozmaitych kamieni, kryształów, miejsc, świątyń, ołtarzy, przekaźników, anten, piramid, innych artefaktów, za pomocą, których istniała możliwość życia w harmonii z uniwersalną świadomością oraz możliwość komunikowania się z nią i stosownego postępowania
32. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy uczestniczyli w walce z ogromnymi bestiami, jakie włóczyły się po ziemi ogromnymi stadami oraz, jacy odnieśli w tej walce zwycięstwo, korzystając w tej walce z nowoczesnych broni oraz innych środków dostępnych w najbardziej technicznie rozwiniętej Atlantydzie
33. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, gdzie konstruowane były rozmaite gigantyczne kryształy dla potrzeb siłowni i bezprzewodowego przesyłania prądu na odległość
34. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy umieli i potrafili wykorzystywać energię Słońca, a w tym m.in. za pomocą ogniotrwałego kamienia, rubinu, przepuszczając odpowiednio przefiltrowane promienie słoneczne generowania emisji potężnej energii, jaka skoncentrowana przez pryzmaty lub szkło miała uruchamiać wszelkie urządzenia mechaniczne w tym środki podróży
35. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy przewidując kataklizm, zagładę Atlantydy emigrowali w różnych kierunkach, co tłumaczy też podobieństwo kultur Egiptu, Peru, Meksyku, Ameryki Środkowej
36. Naszego/cudzego bycia Atlantydami, bądź mieszkańcami podobnych, starożytnych krain, jacy pomagali w Egipcie i nie tylko tam, budować piramidy z zapisem przeszłych i przyszłych wydarzeń na Ziemi oraz przynieśli do innych krajów wiedzę, jaka nie była wcześniej dostępna, a której ślady są odnajdywane do dziś
37. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że zagłada Altantydy nastąpiła w trzech etapach, a w tym, pierwsze dwa około 15.000 lat p.e.ch., kiedy to główny ląd został rozbity na wyspy i trzeci około 10.000 lat p.e.ch., gdy trzy wielkie wyspy i kilka mniejszych zniknęło w ciągu jednej nocy
38. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że zagłada Atlantydy, zniszczenie tej cywilizacji spowodowane było tym, że przy ciągłym lekceważeniu tych, którzy przestrzegali wszystkich praw obowiązujących Synów Bożych, człowiek wytworzył niszczycielskie siły, które w połączeniu z naturalnymi właściwościami gazów i sił elektrycznych spowodowały pierwszą erupcję, wyzwalającą się z głębi ziemi" oraz, w Atlantydzie, w okresie przed pierwszymi niszczycielskimi siłami, istota ta budowała to, co służyło do działania tych destrukcyjnych maszyn zarówno w powietrzu jak i nad wodą".
39. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że rasa ludzka zwana Atlantydami zastąpiła wcześniejszą rasę żyjącą na legendarnym kontynencie położonym na Pacyfiku a zwanym Lemurią.
40. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że katastrofa tamtego lądu była wynikiem przesunięcia biegunów ziemi, a datowanie zaginięcia Atlantydy idzie w parze z czasem biblijnego Potopu i wiele wskazuje na to, że miał on miejsce.
41. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że Atlantydzi są, byli najbardziej rozwinięci w historii ludzkości
42. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że istniała, istnieje Komnata Zapisów, biblioteka atlantydzkiej wiedzy, która została zachowana przez tych, co przeżyli kataklizm, zatopienie, a w tym m.in. ukryta jest w 2 miejscach na Ziemi
43. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że piramida Cheopsa w Gizie została wybudowana, aby zachować kulturę Atlantydów przez Totha z Atlantydy znanego przez Greków, jako Hermes Trismegistus oraz przez wyższego kapłana Ra-Ta, oboje, bowiem przetrwali potop
44. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że inkarnacją Ra-Ta, wyższego kapłana jest Edgar Cayce
45. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że część wiedzy Atlantydów została sekretnie zachowana w tajnych społecznościach takich jak m.in. wolnomularze, jednak większość wiedzy została utracona, a część jest odbudowywana na podstawach, tak jak m.in. święta geometria


Dodano : 05-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1494 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.