Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Manipulacje, techniki manipulacji – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi(nie), że istnieje(nie) forma wywierania(nie) wpływu na innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory, na ich grupy w taki sposób, aby nieświadomie(nie) i z własnej(nie) woli realizowali(nie) cele innych, m.in. manipulatora, oraz, że określa(nie) się to, jako manipulacja, i nie tylko, a także korzystania(nie) z takiej formy wobec innych, doświadczania(nie), że inni ( a w tym m.in. ………………….) używają jej wobec nas/innych oraz naszego, a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że manipulacja jest(nie) to także umiejętność(nie) rządzenia innymi, znajomość(nie) zasad dowodzenia, władania, prowadzenia negocjacji w taki sposób, aby skłonić(nie) partnera do zmiany zdania wg naszej/cudzej woli i nie tylko, oraz posiadania(nie), używania(nie) takiej umiejętności, i naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że manipulować(nie) można(nie) treścią i sposobem przekazywania(nie) informacji, oraz stosowania(nie) tej techniki wobec innych, a także doświadczania(nie), że inni stosują(nie) ją wobec nas/innych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. Naszego a przez nas i cudzego stosowania(nie) oraz doświadczania(nie), że inni stosują(nie) wobec nas/innych manipulację językową, a w tym m.in. w propagandzie i m.in. podczas tzw. „prania mózgu” i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. Naszego a przez nas i cudzego postrzegania(nie) i oceniania(nie) manipulacji, jako zachowania nieetycznego i niemoralnego, ale często(nie) wykorzystywanego(nie) przez nas/innych m.in. w kontaktach handlowych, w negocjacjach, interesach i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że manipulacje dotyczą(nie) pewnych czynników, które wpływają(nie) na nasze/cudze decyzje oraz, że manipulować(nie) można(nie) m.in. informacją, co polega(nie) na fałszowaniu(nie), deformacji i filtracji faktów, m.in. stosowaniu(nie) cenzury, a także manipulować(nie) można(nie) wiedzą, co stosowane(nie) jest(nie) m.in. w szkolnictwie, nauce, religiach i m.in. dotyczy(nie) wyboru, popierania rozwoju, ukrywaniu(nie) pewnej wiedzy, jej części, oraz manipulować(nie) można(nie) preferencjami, co polega(nie) na indoktrynacji poprzez podkreślanie(nie) ważności(nie) korzystnych(nie) dla manipulatora czynników i naszego/cudzego ulegania(nie) takim formom manipulacji, stosowania(nie) takich technik i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania, że jesteśmy(nie) manipulowani(nie), oraz manipulujemy(nie) innymi za(nie) pomocą następujących środków, m.in. aktywnych technik psychologicznych, np. tworzenie(nie) nastroju chwili, używanie(nie) sygnałów dźwiękowych, a także m.in.wykorzystując(nie), powodując(nie) odurzenie, np. środkami farmaceutycznymi, alkoholem, narkotykami i nie tylko, także obietnicami bez pokrycia, manipulowaniem(nie) pozycją, statusem, wyszukiwaniem(nie) słabych punktów osobników i wywierając(nie) na nie wpływ, a także m.in. wykorzystując(nie) nieuwagę i podsuwając(nie) m.in. gotowe rozwiązania nie przedstawiając(nie) pełnego(nie) obrazu np. umowy, a także stosując(nie) system aktywnego wywarcia wpływu bez pozostawienia możliwości wyboru, czy też zdobywając(nie) sympatię, lub stwarzając(nie) wrażenie niedostępności oferowanego dobra, oraz m.in. podkreślając(nie) wyświadczoną faktycznie lub pozornie przysługę, odwołując(nie) się do autorytetów i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. Naszego a przez nas i cudzego stosowania(nie), używania(nie) takich, oraz doświadczania(nie), że inni tak działają wobec nas/innych za pomocą rozmaitych technik wywierania(nie) wpływu a w tym wykorzystując(nie) m.in.:
tzw. „społeczny dowód słuszności”, jeśli inni tak postępują(nie) w pewien sposób, to oznacza(nie), że ten sposób postępowania jest(nie) prawidłowy,
- oraz m.in. regułę lubienia i sympatii, czyli skłonność do ulegania(nie) wpływom osób, istot, dusz nam/innym podobnym(nie) i lubianym(nie) przez nas/innych a także regułę wzajemności, która wynika(nie) z tzw. prawa odwzajemniania(nie), czyli wewnętrznego przymusu odwzajemniania(nie) za coś, co dla nas/innych zrobiono(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
10. Naszego a przez nas i cudzego stosowania(nie), używania(nie) takich, oraz doświadczania(nie), że inni tak działają wobec nas/innych za pomocą rozmaitych technik wywierania(nie) wpływu a w tym wykorzystując(nie) m.in. regułę zaangażowania i konsekwencji, czyli podążanie(nie) za działaniami, w które już my/inni się zaangażowaliśmy(nie) oraz np. wykorzystywania(nie) wpływu autorytetu i insygniów, np. munduru, a także regułę niedostępności, większa(nie) atrakcyjność(nie) rzeczy, nawet tylko(nie) pozornie trudno(nie) dostępnych(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
11. Naszego a przez nas i cudzego wykorzystywania(nie) oraz doświadczania(nie), że inni wobec nas/innych wykorzystują(nie) równocześnie(nie) kilku technik i metod manipulacji jednocześnie(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
12. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że manipulator to ktoś taki, kto manipuluje(nie) innymi ludźmi, duszami, istotami, tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko nimi dla(nie) osiągnięcia(nie) własnych/cudzych celów i korzyści oraz naszego, a przez nas i cudzego bycia(nie) manipulatorami z wszelkich przyczyn i powodów oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
Manipulatorzy, jako toksyczni ludzie – techniki manipulacji
13. Naszego a przez nas i cudzego wchodzenia(nie), posiadania(nie), tworzenia(nie) bliskich(nie) relacji z rozmaitymi ludźmi, duszami, istotami, bytami, tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko, a w tym z toksycznymi(nie), m.in. chorymi (nie) na depresje, mającymi (nie) problemy z prawem, uzależnionymi(nie), psychopatami, socjopatami obu płci, i nie tylko, od których możemy(nie) się spodziewać(nie) i oczekiwać(nie) rozmaitych problemów, kłopotów, trosk m.in. od razu(nie) i mogą(nie) te problemy wystąpić(nie), ale nie muszą(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
14. Naszego a przez nas i cudzego wchodzenia(nie), posiadania(nie), tworzenia(nie) bliskich(nie) relacji z rozmaitymi ludźmi, duszami, istotami, bytami, tworami, zwierzętami, kosmitami i nie tylko, a w tym m.in. z rodzicami, rodzeństwem, mężami, żonami, dziećmi, ale także szefami, przełożonymi i nie tylko, którzy okazują(nie) się być(nie) wilkami w owczej skórze, i m.in. dla własnej/cudzej radości i przyjemności manipulują(nie) nami/innymi, wywierają(nie) na nas/innych psychiczną przemoc i ciągle igrają(nie) naszą/cudzą psychiką, znęcają(nie) się nad nami/innymi psychicznie, a nawet fizycznie a także naszego bycia takimi dla bliskich, bliźnich i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
15. Naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie), że jesteśmy(nie) manipulowani(nie) przez bliskich(nie) m.in. za pomocą ich zmiennych humorów, zmienianego, co chwilę zdania, opinii, poglądów, okazywanego(nie) nam/innym ciepła i za chwilę lodowatego chłodu, złośliwej krytyki, ranienia i nie tylko oraz naszego/cudzego działania w taki sposób wobec bliźnich i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
16. Naszego a przez nas i cudzego bycia doprowadzonymi(nie) przez manipulujących(nie) nami do takiego stanu, że nie wierzymy(nie) własnym oczom, odczuciom, samym sobie oraz naszego działania tak wobec innych, doprowadzając(nie) ich do takiego stanu i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
17. Naszego a przez nas i cudzego pozwolenia(nie) rozmaitym manipulatorom a w tym bliskim, rodzicom, rodzeństwu, mężom, żonom, dzieciom i nie tylko im, aby zawładnęli (nie) nami/innymi do takiego stopnia, tak nas/innych zdołowali(nie), stosując(nie) przemoc psychiczną, że nie widzimy(nie) możliwości uwolnienia(nie) się z toksycznego(nie) związku, relacji i jedynym(nie) rozwiązaniem, ucieczką wydaje się(nie), jest(nie) dla nas/innych śmierć, samookaleczenie i nie tylko oraz naszego/cudzego działania taki na innych, doprowadzając ich do takiego stanu i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
18. Naszego a przez nas i cudzego trwania(nie) w rozmaitych toksycznych(nie) relacjach, związkach, a w tym m.in. z rodzicami, rodzeństwem, żonami, mężami, dziećmi, innymi, w których oni celowo(nie) nami/innymi manipulują(nie), lub my nimi, dla własnych/cudzych korzyści, pożytków, zabawy, przyjemności, dla zaspokajania potrzeb, także bytowych, utrzymania, dla rozmaitych przysług, dla podziwu, szacunku, pełnej kontroli, władzy nad nami/innymi i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
19. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomymi(nie), że manipulacja nie zna granic oraz uświadomienia sobie/innym, zrozumienia(nie), że dla manipulatora, nawet, jeśli go kochamy(nie), uważamy(nie) za bliskiego, jesteśmy(nie) my /inni nikim, nie postrzega(nie) nas/innych, jako istoty z uczuciami, pasjami, zainteresowaniami, a tylko widzi(nie) w nas/innych źródło tego, co potrzebuje(nie) uzyskać, i to nie my mamy(nie) znaczenie, a to, co chce(nie) od nas/innych uzyskać i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
20. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) manipulatorami, oraz takimi jak oni, a także bycia(nie) w rozmaitych relacjach z manipulatorami, jacy są(nie) na zewnątrz normalni(nie), porządni(nie), rozsądni(nie), dobrzy(nie), wspaniali(nie), ułożeni(nie), udają(nie) ofiary, kłamią(nie), aby zyskać(nie) współczucie od innych i pokazać się wszystkim od najlepszej strony i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
21. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich, jak rodziców, mężów, żon, dzieci, rodzeństwa, także obcych, m.in. szefów, sąsiadów, jacy m.in. wysysają(nie) z nas/innych życie i grają(nie) z nami/innymi w grę, w której nie mamy(nie) szans wygrać(nie), bo m.in. nie mamy(nie) takiej wprawy i doświadczenia i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
22. (+ odwrotnie)
23. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) manipulatorami oraz takimi jak oni, a także bycia(nie) w relacjach, a w tym bliskich(nie) z takimi, jacy m.in. chcą(nie) pokazać(nie) się zaprezentować(nie), jako wspaniali, aby zyskać(nie) nad nami/innymi kontrolę, władzę, ale za tym nic nie stoi, są(nie) jak wydmuszka, pusta w środku, jak piękne opakowanie, ale z pustą zawartością, i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
24. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że każdy(nie) manipulator zrobi(nie) świadomie i odpowiednio nieświadomie wszystko(nie), aby nie opadła(nie) z niego maska pięknego opakowania oraz, aby jak najmniej istot poznało jego prawdziwe(nie) oblicze i naszego/cudzego bycia(nie) takimi manipulatorami, ukrywającymi(nie) przed światem, przed innymi ludźmi, duszami, istotami, bytami, tworami, zwierzętami, kosmitami, przed Bogiem swoje prawdziwe(nie) oblicze, a także naszego/cudzego znajdowania(nie) się w zasięgu działania takich manipulatorów i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
25. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, jacy szczególnie lubią(nie) manipulować(nie) tymi, którzy w ich lub innych przekonaniu są(nie) od nich lepsi(nie), m.in. lepiej(nie) wykształceni(nie), bogatsi(nie), ładniejsi(nie), i nie tylko oraz doświadczania(nie) takich manipulacji wobec nas/innych, jakich celem jest (nie) udowodnienie(nie) wyższości nad nami, a także naszego/cudzego stosowania takich praktyk dla rozdmuchania(nie) własnego ego i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
26. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami rozmaitych manipulatorów, którzy posiadają(nie) swój wyidealizowany obraz, za jakim nie ma nic, a także bycia(nie) takimi, jacy idealizują siebie, ale nic za tym nie stoi, nie działają wg promowanych przez siebie prawd, idei i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
27. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami rozmaitych manipulatorów, a w tym bliskich nam/innym istot, jacy uważają(nie) się za lepszych(nie) i ważniejszych(nie) od innych i rozbudowują(nie) własne ego, jakie my/inni karmimy(nie) i utrzymujemy(nie) wyidealizowany wizerunek, wierząc(nie) w ich kłamstwa i pozwalając(nie), aby ich percepcja przewyższyła(nie) nasz/cudzy osąd, oraz naszego bycia(nie) takimi dla innych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
28. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że celem manipulatora jest(nie) sprawić(nie), aby ich percepcja, postrzeganie, przewyższyło nasz/cudzy osąd, abyśmy my/inni, patrzyli(nie), oceniali(nie) siebie/innych ich oczami, wg ich systemu wartości, oraz bycia(nie) ofiarami takich praktyk a także używania(nie) takich manipulacji wobec innych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
29. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam/innym, którym szczególną satysfakcję, zadowolenia sprawia(nie), kiedy się im udaje(nie), udało(nie) przejąć(nie) nad nami/innymi kontrolę, władzę, ponieważ to napycha(nie) ich ego i jeszcze bardziej(nie) nas/innych niszczą(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
30. + odwrotnie
31. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich relacjach, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy wysyłają(nie) rozmaite sygnały, pozwalające(nie) na ich zidentyfikowanie(nie), jako manipulatorów, jednak są(nie) one bardzo trudne(nie) do zauważenia(nie), szczególnie w relacjach bliskich, rodzinnych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
32. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami rozmaitych manipulatorów, a w tym bliskich nam istot, jacy nie biorą(nie) odpowiedzialności za to, co robią(nie) czy mówią(nie) i potrafią(nie) odwrócić(nie) „kota ogonem”, co może(nie) sprawić(nie), że za zranienie(nie), ból, jaki nam/innym wyrządzili(nie) to my/inni będziemy(nie) ich przepraszać, i nie dociera(nie) do nich, że zranili(nie), słowa krytyki czy urazy kierowane(nie) do nich odbijają(nie) się jak od ściany, traktują wszystko jak atak na nich i reagują(nie) agresją i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
33. odwrotnie
34. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. przy nawiązywaniu(nie) kontaktu bardzo(nie) szybko wchodzą(nie) w bliski kontakt, szybko(nie) łapią(nie) nas/innych na lep pięknych słów, współczucie, zrozumienie, m.in. w celu szybkiego uzyskania kontroli emocjonalnej nad nami/innymi oraz naszego działania w taki sposób i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
35. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. szybko(nie) wynajdują(nie) nasze/cudze wrażliwe punkty, słabe(nie) strony, wyciągają(nie) je także ze zwierzeń, korzystając(nie) z zaufania, jakim ich my/inni obdarzyliśmy(nie) i używają(nie) ich przeciwko nam/innym, wykorzystują(nie), aby nas/innych precyzyjnie(nie) i boleśnie(nie) zranić(nie) oraz naszego działania tak wobec innych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
36. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in. powodują(nie), że po nawet krótkim kontakcie z nimi, my/inni czujemy(nie) się słabi(nie), zrezygnowani(nie), zniechęceni(nie), i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
37. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in. organizują(nie) w relacji trzecią osobę, m.in. do rywalizacji, aby m.in. od obu, rywalizujących(nie) ofiar jak najwięcej wyciągnąć(nie), odwrócić ich uwagę, zanim, zajęte rywalizowaniem(nie) między sobą, nie zauważą manipulacji i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
38. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. doprowadzili(nie) nas/innych do takiego stanu, że kiedy mamy(nie) zamiar, chęć, potrzebę odmówić (nie) im pomocy, wsparcia, czujemy(nie) my/inni lęk przed nimi, obawiamy(nie) się odmówić(nie), a jeśli już uda(nie) się nam odmówić, doświadczamy(nie) zemsty, poczucia winy i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
39. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. stosują(nie) taktykę taką w związku, relacji, że raz są(nie) czuli, wspaniali, kochani, aby za chwilę(nie) okazać(nie) chłód, być(nie) zimnym jak lód, nieprzystępnym, m.in. po to, aby wytestować(nie) ile z siebie my/inni damy(nie), aby przywrócić(nie) dobre(nie) relacje, stan sprzed chłodu i obojętności i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
40. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. po nawiązaniu relacji z nami/innymi, od razu(nie) zwierzają(nie) się ze swoich traum, problemów, kłopotów po to, aby wzbudzić(nie) nasze/cudze zaufanie, oraz aby uzyskać(nie) i trzymać(nie) kontrolę, aby jemu też się zwierzyć(nie), otworzyć(nie) i opowiedzieć(nie) o swoich troskach, m.in. w takim celu, żeby wkrótce to usłyszeć(nie) w upokarzający(nie) sposób i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
41. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. w przypadku rozmaitych osobistych zwierzeń wobec nich, nie okazują(nie) empatii, oni wiedzą(nie) jak okazać(nie) współczucie, ale to są(nie) puste słowa i nie czujemy(nie), że nas/innych rozumieją(nie) i współodczuwają i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
42. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. powodują(nie), że będąc(nie) z nimi w związku, relacji, czujemy(nie) się my/inni samotnymi i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
43. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. powodują(nie), że, pomimo, że pamiętamy(nie), co robiliśmy(nie), mówiliśmy(nie) i kiedy i gdzie, manipulator mówi(nie), co innego, wmawia(nie) nam/innym, że było(nie) inaczej(nie), tak, że po tym my/inni nie wierzymy(nie) już sobie w nic, i jesteśmy pełni wątpliwości i pomieszania i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
44. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. stosują wobec nas/innych niebezpieczne techniki manipulacji, powodujące, że nie wierzymy(nie) sobie, innym, jesteśmy pełni wątpliwości, przestajemy rozróżniać prawdę od kłamstwa, rozważamy nasze/cudze „zło” i spada nasza/cudza samoocena, stajemy(nie) się wrakiem człowieka, niepewnym niczego, poza tym, co wmawia(nie), wmówił(nie) i o co obwinił(nie) nas/innych manipulator i naszego/cudzego oczekiwania(nie) aż manipulator potwierdzi(nie), co robiliśmy(nie), mówiliśmy(nie) i czy to dobre czy złe, bo nie jesteśmy(nie) pewni tego, czy to, co widzimy(nie), jest(nie) takie, jak widzimy(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
45. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. postrzegają(nie) nasze/cudze rzeczy jak swoje, a swoje są tylko jego i nie pozwala(nie) nikomu z nich korzystać(nie), co służy(nie) większemu wykorzystywaniu(nie) ofiary i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
46. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. prowadzą(nie) pasożytniczy tryb życia, i potrzebują(nie), oczekują(nie), wymagają(nie), aby im dostarczyć(nie) opiekę, wsparcie, środki do życia, przetrwania, bo im się to po prostu należy(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
47. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, znajdujących(nie) się w uciążliwej(nie) sytuacji, kiedy bliskie relacje, stosunki rodzinne, rozmaite wzajemne uwikłania, powodują(nie) nasze/cudze współczucie dla sytuacji życiowej manipulatora, a z drugiej strony, nie mamy(nie) już środków i możliwości, siły, i nie wiemy(nie), jak mogliśmy(nie) pomóc, a taka nasza/cudza niemożność wywołuje(nie) eskalację kierowanych(nie) przeciw nam/innym ataków, oskarżanie(nie), odrzucanie(nie) i doprowadza(nie) nas/innych do stanu psychicznego, kiedy myślimy(nie) tylko, aby uciec(nie), nieważne gdzie, ale uciec(nie) też nie możemy(nie) i czujemy (nie) się winni(nie) wszystkiego i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
48. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. wymagają(nie), aby tłumaczyć(nie) im, dorosłym, jak być(nie) odpowiedzialnym, ale i tak to odrzucają(nie) i wychodzi(nie), że to my/inni jesteśmy(nie) nieodpowiedzialni i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
49. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. powodują(nie), że spada(nie) u nas/innych coraz bardziej wiara w siebie i coraz bardziej jesteśmy(nie) my/inni niszczeni psychicznie, m.in. podważaniem(nie) naszych kompetencji, znajomości, wyglądu, charakteru, oskarżeniami i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
50. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. chcą(nie) spędzać(nie) swój czas z nami/innymi oraz uczestniczyć(nie) w naszych/cudzych sprawach, ale absolutnie do jego własnych nikogo nie dopuszczają(nie), nie włączają(nie), co używane(nie) jest(nie) do kontrolowania(nie) i odcięcia(nie) od naszych/cudzych znajomych, do izolowania(nie) nas/innych i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
51. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. są(nie) świadomi tego, zrozumieli(nie), że kiedy przestaniemy(nie) my/inni dostarczać(nie) manipulatorowi to, czego potrzebuje(nie), na co oczekuje(nie), i nie spełniamy(nie) jego oczekiwań, bez cienia żalu zastąpi(nie) nas/innych, kim innym, odrzuci(nie) nas/innych bez odrobiny bólu i żalu, natomiast my/inni będziemy(nie) z tego powodu jeszcze cierpieć(nie) i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
52. Naszego a przez nas i cudzego, jako i jak ofiary wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, doświadczania(nie) problemu z przebaczeniem(nie) sobie, że tak długo (nie) byliśmy(nie) ofiarami manipulatorów, oraz własnej głupoty i naiwności i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
53. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. jasno(nie) pokazują(nie) swoje oblicze oraz to, jacy są(nie) m.in. wówczas, kiedy ich słowa nie pokrywają(nie) się z czynami, kiedy co innego mówią(nie), a co innego robią(nie), a także, co chwilę zmieniają(nie) zdanie, opinię, pogląd, ideę, wiele mówią(nie), ale nie ma w tym żadnych wartości, wmawiają(nie) to, czego nie było(nie), zmieniają(nie) obraz świata swoim ofiarom i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
54. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in. wyolbrzymiają(nie) swoje osiągnięcia, ale są(nie) one jakby na bazie prawdy, jest(nie) w nich odrobina prawdy, przez to, trudno(nie) je rozszyfrować(nie) i odkryć(nie) prawdę i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
55. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. nigdy z niczego nie są(nie) zadowoleni(nie), nigdy nie można(nie) ich zaspokoić(nie), spełnić(nie) oczekiwań, bo jeśli nie od razu, to wkrótce się o tym, my/ inni dowiemy(nie), że się nam/innym nie udało(nie), a także, jacy są(nie) pasożytami, i jeśli poda(nie) się im palec, pożrą całą rękę i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
56. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. wciągają(nie) nas/innych z powrotem w relację, aby dalej nas/innych wykorzystywać(nie), i jacy uczynią(nie) wszystko(nie), aby odnowić(nie) kontakt, jeśli był(nie) dla nich korzystny(nie), m.in. czynią(nie) to szczególnie wówczas, kiedy jesteśmy(nie) my/inni szczególnie wrażliwi, osłabieni, i przez to bardziej podatni na kolejną manipulację i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
57. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in. największą zabawę i uciechę mają(nie) wówczas, kiedy udaje(nie) się im kogoś oszukać(nie), co do uczuć, stanu posiadania, wiedzy i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
58. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. lubią(nie) prowokować(nie) szczególnie bolesnymi(nie) i krzywdzącymi(nie) m.in. zachowaniem, uwagami, komentarzami, słowami, działaniami, dotykającymi (nie) naszych/cudzych wrażliwych, słabych punktów, często(nie) wobec innych, przed innymi, przy czym my/inni wychodzimy(nie) na tych złych, głupich, wrednych, i narusza(nie) i niszczy(nie) to naszą/cudzą reputację, godność, upokarza, stawia(nie) w niekorzystnym(nie) świetle i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
59. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. zawsze(nie) noszą przy sobie m.in. telefony, aby nikt nie zobaczył(nie), z kim jeszcze mają(nie) relacje, oraz jacy posiadają(nie) wielu(nie) przyjaciół i znajomych, jakimi chętnie(nie) w razie, czego zastępują(nie) obecną ofiarę i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
60. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in., kiedy nie mogą(nie) bezpośrednio nas/innych zranić(nie) i manipulować(nie) nami/innymi, czynią(nie) to pośrednio, a w tym szkalują(nie), plotkują(nie), obgadują(nie), a także mówią(nie), że to, co oni nam/innym robią(nie), to właśnie my/inni robimy(nie) wobec nich i w taki sposób wpływają(nie) na nasze/cudze życie i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
61. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. wymieniają znajomych i przyjaciół, co 2, 3 lata, bo nikt nie jest(nie) w stanie dłużej wytrzymać(nie) z nimi i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
62. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jacy m.in. nigdy nie przepraszają(nie), lub przepraszają(nie) i za chwilę robią(nie) to samo, a po zranieniu(nie) zachowują(nie) się tak, jakby się nic nie stało(nie) i są(nie) zdziwieni(nie), że jeszcze my/inni nie doszliśmy(nie) do siebie i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
63. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, jakim m.in. wszystko(nie) wolno(nie), a nam/innym nic i to oni uprawnieni(nie) do wszystkiego, a w tym robienia(nie), co wola, natomiast my/inni musimy(nie) trzymać(nie) się ideałów, praw, porządków i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
64. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in. wpadają(nie) w gniew, złość z byle powodu, aby ofiara lękała(nie) się ich gniewu, kary, aby przez to była(nie) pod kontrolą i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
65. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi toksycznymi manipulatorami, jacy m.in. wszystko(nie), co robią(nie) wobec bliskich, bliźnich, innych, robią(nie), bo mogą(nie) to robić i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
66. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, a także bycia(nie) takimi manipulatorami, jacy m.in., kiedy wiedzą(nie), że się ich kocha(nie), oraz kiedy znają(nie) nasze/cudze uczucia, posiadają(nie) nad nami/innymi 100 procent kontroli i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
67. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, i zrozumienia(nie), bycia(nie) świadomymi(nie), że im dłużej jesteśmy(nie) w takiej relacji, związku, tym gorzej dla nas/innych i trudniej(nie) się z tego uwolnić(nie), a w tym m.in. poprzez nieakceptowanie(nie), że najbliższy i kochany człowiek, istota, może(nie) być(nie), jest(nie) największym naszym/cudzym wrogiem, pasożytem, i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
68. Naszego a przez nas i cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich nam, krewnych, i jako tacy wyznaczenia(nie) granic, bez możliwości(nie) powrotu do toksycznej relacji, jeśli nie ma(nie) możliwości uniknięcia(nie) kontaktów i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
69. Naszego a przez nas i cudzego stosowania rozmaitych technik manipulacji w normalnym życiu, choćby dla okazania(nie) swoich racji, ale bez czynienia(nie) z tego toksycznej i niszczącej innych trwałej techniki i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków
70. Naszego a przez nas i cudzego, jako i jak ofiary wszelkiego rodzaju manipulatorów, a w tym bliskich, obcych i nie tylko, uwierzenia(nie), że to manipulator jest(nie) naszą/cudzą ofiarą i gdyby nie my, w jego życiu wszystko ułożyłoby(nie) się wspaniale, super, rewelacyjnie, zatem jesteśmy(nie) tylko przeszkodą w jego życiu i nie tylko oraz naszego a przez nas i cudzego doświadczania(nie) tego skutków


Dodano : 04-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1330 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Małgorzata Krata 15-03-2019 21:44:44

    To, że Dusze zachowują się tak czy inaczej  wiemy dzięki uprzejmości jasnowidzów, którzy dzielą się wiedzą, ale wszystko ma swoje podłoże i motywy- zawsze jest tego wytłumaczenie. Dociekam obecnie kwestii psychologicznych nastawień jak co może działać, czemu tak a nie inaczej. Mają swoje manipulacyjne sztuczki, pewnie aby przerywać wśród manipulatorów oraz aby osiągać cele, więc się tego wyuczyły. Oddawałam wszystkie techniki manipulacyjne jakimi dysponujemy. Uświadomiłam sobie, że skoro Dusza nadal może manipulować to znaczy, że temat manipulacji jest nie uzdrowiony- pewnie ważne są nadal te techniki. Myślę też, że manipulatorzy boją się innych manipulatorów bo jak wiadomo zawsze są obawy przed tym co w nas samych drzemie. No i zastanawiam się odnośnie oporów Dusz, że może obawiają się, że zostaną zmanipulowani przez swoją osobowość albo nawet Boga, nie wspominając już o innych większych manipulatorach-bo jak żyć pośród manipulatorów samemu nie dysponując i nie używając tych technik?. Zauważyłam też jak bardzo techniki manipulacyjne są powszechne na każdym kroku. Dostrzegłam też, jak sama ich używałam nieświadomie nawet wobec rodziny w domu..takie niby niewinne kwestie a to czysta manipulacja a to jest wszechobecne. Potem się dziwić, że i Dusze manipulują. Robimy to wszyscy a brak świadomości. Zaczęłam dostrzegać jak ja sama to robię w tzw dobrej wierze. Czasem jest tak, że zamiast argumentów używa się technik manipulacji np wobec męża czy dzieci, w pracy itd żeby jakoś przekonać albo aby było po naszemu lub nawet dla ich dobra. Manipulacja jest szybka i łatwiejsza do wykorzystania a jeszcze jak daje efekty to tylko to robić (takie myślenie). Często sprawy dzieją się nieświadomie. Pytałam jakiś czas temu Boga o to czy i jak my manipulujemy bliźnimi i zaczęłam to wszystko dostrzegać i być coraz bardziej świadoma. Czasem naprawdę błahe sprawy, ciężko to zauważyć albo niewinne kwestie, które łatwo przeoczyć, ale się dzieją. Manipulacja kojarzy się bardzo negatywnie i wrogo oraz obco (że nas to nie dotyczy) dopóki nie uświadomimy sobie jak sami manipulujemy bliźnimi (również ich opiniami).