Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Jąkanie się– intencje do przemodlenia

Spisała Anna Kubanek

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. naszego a przez nas cudzego m.in. przerywania/nie naszego toku mowy przez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
2. naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania/nie trudności na początku lub w trakcie mówienia, powtarzania/nie pojedynczych głosek, sylab, słów, części zdań, przeciągania/nie głosek, blokowania/nie oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
3. naszego a przez nas cudzego m.in. mówienia/nie zbyt szybko, zbyt wolno, nierytmicznie, unikania/nie trudnych słów, zastępowania/nie ich innymi, łatwiejszymi i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
4. naszego a przez nas cudzego m.in. jąkania/ nie, zacinania/nie związanego z sytuacją, z obecnością innych ludzi, w rozmowach bezpośrednich, kontaktach telefonicznych i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
5. naszego a przez nas cudzego m.in. podtrzymania/nie lęku przed wypowiadaniem/nie się przed większą ilością ludzi, wygłaszaniem/nie przemówień i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
6. naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania/nie na skutek jąkania, zacinania, ruchów głowy, marszczenia/nie różnych części twarzy, drgania/nie części twarzy, zaciskania/nie warg, wysuwania/nie języka, drżenia/nie lub załamywania/nie się głosu, zbędnego/nie ruchu ramion, nóg lub torsu, częstego czerwienienia/nie się, blednięcia/nie, pocenia/nie się, przyspieszonego/nie bicia serca i nie tylko a w efekcie stresowania/nie się mową i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
7. naszego a przez nas cudzego m.in. odczuwania/nie lęku, złości, smutku, zmieszania , wstydu, zażenowania, napięcia, utraty pewności siebie, wiary we własne możliwości i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
8. naszego a przez nas cudzego m.in. reagowania/ nie emocjonalnie na niemożność wyrażania swoich myśli i blokowania/nie wyrażania siebie, swoich poglądów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
9. naszego a przez nas cudzego m.in. poczucia/nie zasługiwania na Miłości, szacunek i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
10. naszego a przez nas cudzego m.in. przekonania bycia/nie wystarczająco dobrą, mądra, ładną i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
11. naszego a przez nas cudzego m.in. ciągłego porównywania/nie się z innymi, ciągłego zazdroszczenia/nie innym że mówią/nie płynnie i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
12. naszego a przez nas cudzego m.in. poczucia/nie niskiej samooceny, niższej wartości siebie poprzez niemożność w pełni wyrażania/nie siebie a izolowanie/nie się, rezygnowanie/nie z kontaktów z innymi ludźmi i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
13. naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie postrzeganymi jako osoby zarozumiałe, wywyższające/nie się ponad innych poprzez unikanie/nie często rozmów bądź odpowiadanie/nie zdawkowo i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
14. naszego a przez nas cudzego m.in. podtrzymania/nie lęku przed ocena innych a w efekcie krytykowania/nie, oceniania/nie siebie bardzo surowo, dręczenia/nie siebie czując/nie się tak bardzo niedoskonalymi i nie tylko oraz doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
15. naszego a przez nas cudzego m.in. udawania/nie, kombinowania/nie aby ukryć to jak mówimy/nie żeby poczuć/nie się trochę lepiej oraz doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
16. naszego a przez nas cudzego m.in. życia/nie w ciągłym stresie, ciągłego tworzenia negatywnych myślokształtów na swój temat, przejmowania/ nie się, poczucia/ nie winy w związku z jąkaniem jako przyczyną niepowodzeń i nie tylko oraz doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
17. naszego a przez nas cudzego m.in. szukania/nie uzdrowienia, poprzez ćwiczenia logopedyczne, uczestniczenia/nie w terapiach nowej mowy i nie tylko oraz doświadczenie/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
18. naszego a przez nas cudzego m.in. braku przekonania/nie w skuteczną terapię uwalniającą od jąkania oraz doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
19. naszego a przez nas cudzego m.in. odczuwania/nie braku akceptowania/nie siebie, kochania/nie siebie oraz naszego tłumienia/nie tych uczuć i w efekcie doprowadzając/nie do jeszcze poważniejszych chorób między innymi raka i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
20. naszego a przez nas cudzego m.in. wyładowywania/nie złości, popadania/nie w histerie, uciekania/nie w płacz próbując/nie wyładować nagromadzone napięcie w ciele i nie tylko oraz doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
21. naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie wolnymi od jąkania i doświadczania/nie życia mówiąc płynnie, swobodnie, bez stresu, napięcia mięśni twarzy i całego ciała i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
22. naszego a przez nas cudzego m.in. przebaczenia/nie sobie i mojej Duszy wszystkich intencji, nawyków, potrzeb karania siebie między innymi jąkaniem i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
23. naszego a przez nas cudzego m.in. przekonania/nie, wierzenia/nie że wszystkie choroby w tym jąkanie i nie tylko pochodzą od Boga i są karą za popełnione grzechy oraz naszego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
24. naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie wdzięczną Bogu za uczynienie/nie mojej mowy, mojego ciała wolnymi od intencji, nawyków, potrzeb podtrzymywania/nie jąkania i nie tylko oraz naszego doświadczenia tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
25. naszego a przez nas cudzego m.in. przebaczenia/nie tym którzy kazali/nie się nam jąkać i doświadczać/nie odrzucenia, izolacji i nie tylko oraz naszego doświadczenia/nie tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji
26. naszego a przez nas cudzego m.in. uciekania/nie w różnego rodzaju używki między innymi w alkohol, papierosy, leki uspokajające aby poczuć/nie się wolnymi od stresu związanego z jąkaniem/nie, zacinaniem/nie oraz naszego doświadczenia tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji

 

 


Dodano : 19-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 910 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 18-11-2019 20:31:34

  Jąkanie się – intencje dodatkowe 

  Naszego a przez nas cudzego doświadczania wszystkich przyczyn jąkania się, jako skutki działań mojej duszy w poprzednich wcieleniach, innych wymiarach, urazach duszy i całej energetyki, ataków astralnych na moją duszę oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania jąkania się, zacinania się, problemów z mową jako skutek negatywnej karmy mojej duszy oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania jąkania się, zacinania się, problemów z mową jako skutek umów, przysiąg obietnic, ślubowań, kodowań, hipnoz, transów jakie złożyła moja dusza i jej wszyscy awatarowie oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania jąkania się, zacinania się, problemów z mową jako skutek przeżycia traumy w dzieciństwie, bycia przestraszonym w dzieciństwie, przeżywania lęków i stresu w dzieciństwie oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania, odpowiedzią oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania mężczyźnie oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania kobiecie oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed opowiadaniem historii, opowiadaniu o sobie, o swoich przeżyciach oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania w grupie kilku osób oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania patrząc komuś prosto w oczy oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania gdy ktoś patrzy nam prosto w oczy oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania gdy ludzie na mnie patrzą oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania gdy ludzie mnie słuchają oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania spowodowanego tym co ludzie sobie o mnie pomyślą oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania spowodowanego obawami że zostaniemy zdradzeni, oszukani, wyśmiani, obgadani oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed okazywaniem uczuć i emocji podczas mówienia oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu, braku pewności siebie, przed mówieniem, zabieraniem głosu, wypowiedzeniem się, zadaniem pytania spowodowanego obawami że narobimy sobie kłopotów i wrogów oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu związanego z wyrażaniem własnego zdania, własnej opinii oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania lęku, niepokoju, strachu, przerażenia, napięcia, stresu, dyskomfortu związanego z wyrażaniem pewności siebie, męskości oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową związanych ze stresującą sytuacją, z poznawaniem nowych osób, z kontaktem z nieznajomymi osobami oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową gdy ogarnął nas lęk, niepokój, strach, przerażenie, stres, napięcie, dyskomfort psychiczny, porażka osobista, porażka zawodowa i finansowa oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową gdy pojawiły się kłopoty w naszym życiu oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową gdy nasza dusza założyła sobie na szyję lub czakrę gardła jakiś przedmiot oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową gdy nasza dusza została pobita, okaleczona, przestraszona przez inne dusze, jaszczury, kosmitów, byty astralne i inne postacie oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową gdy nasza dusza przez jąkanie się i problemy z mową swojego awatara chce zadość uczynienia innym duszom, kosmitom, bytom oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową z powodu bycia/nie dowódcą wojskowym namawiającym do złego, do zabijania, okradania, podpalania, okaleczania, kłamania oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową z powodu bycia/nie m.in. agitatorem wojskowym, politycznym, religijnym oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową z powodu bycia/nie m.in. kłamcą, donosicielem, konfidentem, szpiclem, kapusiem oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową z powodu mówienia nie tak o Bogu jak należy, i przy okazji wychwalania bóstw jako ksiądz, rabin, imam, mnich, kapłan, szaman który namawiał do m.in. bałwochwalstwa, mordowania, wojen religijnych, rytualnego zabijania, oddawania własnego życia dla jakiegoś boga lub bóstwa oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
  Naszego a przez nas cudzego doświadczania nawrotów jąkania się, zacinania się, problemów z mową z powodu namawiania/nie do m.in. bałwochwalstwa, dewiacji, zbrodni, kradzieży, bycia ciotom, seksu ze zwierzętami, rozpadu rodziny oraz doświadczania tego skutków we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.

  Opracował Maciej Żal 

  Proponuję również wykonać pokłony, zaprosić duszę i przeprosić je za: namawianie do m.in. bałwochwalstwa, zabijania, dewiacji seksualnych, zbrodni, kradzieży, bycia ciotom, seksu ze zwierzętami, rozpadu rodziny. Do każdego z tych haseł wykonać osobny pokłon, przeprosić duszę i poprosić Boga o sąd boży nad własną duszą a zaproszonymi duszami.