Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kontakt (utrudniony )z własną Duszą – intencje do przemodlenia

Autorka Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego min uważania/nie swojej własnej Duszy za coś/kogoś min urojonego, abstrakcyjnego, za wymysł, fantazję, absurd, pomieszanie, za kogoś bliżej nie określonego a nawet wymyślonego, co nie istnieje min z uwagi na to, że nigdy nie była widziana ani nie słyszana i nie tylko
2. Naszego a przez nas cudzego min tracenia kontroli/nie nad osobowością i odpowiednio nad Duszą we wzajemnym kontakcie na linii osobowość Dusza i nie tylko
3. Naszego a przez nas cudzego dla najwyższego dobra doświadczania/nie w boskim świetle min niewinnego, twórczego, radosnego kontaktu pomiędzy osobowością a Duszą
4. Naszego a przez nas cudzego rozpoznawania/nie własnej Duszy i widzenia/nie jej min wzorców, wielowymiarowości, blokad, obciążeń, kodowań a nawet doznawania szoku, strachu, paniki i niezrozumienia widząc własna Duszę i nie tylko
5. Naszego a przez nas cudzego min załatwiania/nie rozmaitych spraw, i ustalania/nie rozmaitych kwestii pomiędzy osobowością a Duszą oraz wraz z Duszą i Bogiem i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego min posiadania/nie, doświadczania/nie, blokowania/nie, wspierania/nie i nie tylko min kontaktu, relacji z własną Duszą i odpowiednio z cudzymi Duszami i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie w Boga a nawet zwracania się i modlenia się do Boga z równoczesnym brakiem wiary i niewiedzą, zapominaniem o własnej Duszy a także z pominięciem Duszy i nie tylko
8. Naszego a przez nas cudzego min świadomego i nieświadomego działania na niekorzyść Duszy, sprawiania jej trosk, problemów, kłopotów a nawet uwikłań, karmy, mieszania jej planów, szyków i odpowiednio jej wspierania, kochania, pocieszania, prowadzenia do Boga i nie tylko
9. Naszego a przez nas cudzego min świadomego i nieświadomego zamęczania/nie, dręczenia/nie, manipulowania/nie kontrolowania/nie, odpytywania/nie, przesłuchiwania/nie własnej Duszy i nie tylko
10. Naszego a przez nas cudzego długotrwałego/nie min mówienia, zwracania się do własnej Duszy podczas gdy ona na to nie reaguje, nie odzywa się i nie pokazuje, udaje, że jej nie ma, że nie istnieje a także boi się nawiązać kontakt z nami osobowościami i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, trzymania/nie rozmaitych min wkodowanych, przyciągniętych, wykreowanych, wmówionych przez nas i przez innych min blokad, obciążeń, zniewoleń, nawaleń, transów, hipnoz, ograniczeń, utrudnień i wszelkich przyczyn i powodów uniemożliwiających kontakt na linii osobowość-Dusza i Dusza-osobowość i nie tylko
12. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie, pamiętania/nie wszelkich negatywnych skutków jakie wynikły z wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości kontaktu pomiędzy Duszą a osobowoscią i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego zaprzeczania/nie, podważania/nie faktu istnienia własnej Duszy min z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów na to i nie tylko
14. Naszego a przez nas cudzego blokowania/nie innych w ich własnych kontaktach na linii osobowość-Dusza i Dusza osobowość
15. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego, że własna Dusza uważa, że ona żyje własnym życiem a osobowość własnym i z tego powodu jeden drugiemu ma się nie wtrącać w ich sprawy i nie tylko
16. Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, promowania/nie, że kontakt pomiędzy osobowością a Duszą nie jest nam do niczego potrzebny a nawet, że jest niebezpieczny czy też szkodliwy
17. Naszego a przez nas cudzego min jako osobowości własnej Duszy poddawania się/nie całkowicie/nie min woli Duszy, jej kaprysom, planowi karmicznemu, umowom, wzorcom min będąc kukiełką i laleczką, którą ona-Dusza robi własne rozgrywki w świecie materialnym
18. Naszego a przez nas cudzego min wierzenia/nie, doświadczania/nie jakoby kontakt pomiędzy Dusza a osobowością to możliwy jest w jakichś szczególnych warunkach, w odpowiedniej płci, czasie, miejscu, będąc wystarczająco min starymi czy też młodymi, rozwiniętymi duchowo i po odpowiednim poziomie intelektualnym czy będąc wystarczająco oświeconym i nie tylko
19. Naszego a przez nas cudzego podejmowania/nie prób kontaktu pomiędzy Duszą a osobowością rozmaitymi środkami, technikami, metodami, hipnozami, a nawet czarami, magią, narkotykami, alkoholami, ziołami, magicznymi przedmiotami, wahadłami, wodą, ogniem, energiami czy pośrednikami, medium i nie tylko
20. Naszego a przez nas cudzego min posiadania/nie, trzymania/nie, uzależnienia/nie naszego wzajemnego kontaktu pomiędzy Duszą a osobowością od woli, pozwolenia rozmaitych każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, płci min strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, bóstw, bogiń, bogów, guru, żywych bogów, świętych, pośredników, istoty Lokesia i nie tylko
21. Naszego a przez nas cudzego min doświadczania/nie, wierzenia/nie, że kontakt pomiędzy Duszą a osobowością kończy się min pomieszaniem, domem wariatów, nieszczęściem czy nawet jeszcze większym uwikłaniem, zniewoleniem ze strony innych i nie tylko
22. Naszego a przez nas cudzego min rozumienia/nie tego co Dusza mówi, o co jej chodzi, jakie ma problemy, plany, projekty, co ma na myśli, jakie ma zamiary i nie tylko
23. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie na wszelkie sposoby min blokowanym i odpowiednio przez własną Duszą w naszym kontakcie z nią i nie tylko
24. Naszego a przez nas cudzego min posiadania/nie, trzymania/nie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, płci min strażników, świadków, weryfikatorów, kontrolerów naszego kontaktu pomiędzy Duszą a osobowością i nie tylko
25. Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego, że my wraz z własną Duszą jesteśmy dla siebie wzajemnym oparciem i odpowiednio utrapieniem i nie tylko
26. Naszego a przez nas cudzego pracowania/nie z Duszą, modlenia się dla niej do Boga, starania się dla niej i min pracowania nad uwolnieniem Duszy z jej karmy z równoczesnym doświadczanie/nie, że nie ma żadnego, bądź maleńki, nieznaczny kontakt z nią i nie tylko


Dodano : 06-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1328 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.