Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Praca w duchowości – intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 1. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie, doświadczania/nie, pracowania/nie w dziedzinie duchowości i zajmowania się/nie m.in. zawodowo/nie, profesjonalnie/nie, rekreacyjnie/nie, charytatywnie/nie każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. duchowością, energiami, życiem duchowym i religijnym naszym i cudzym i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie wykwalifikowanym/nie, samozwańczym/nie pracownikiem z zakresu duchowości a w tym takim jaki zajmuje się m.in. energiami, uzdrawianiem, jasnowidzeniem, pośrednictwem pomiędzy Duszami, bóstwami, duchami, astralami i nie tylko a w tym jako rozmaici m.in. kapłani, prorocy, zbawiciele, Mesjasze, ezoterycy, psychotronicy, wiedźmy, regreserzy, bioenergoterapeuci, uzdrowiciele, guru, szamani, mistycy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. jak i jako pracujący w duchowości i dla duchowości, dla religijności, dla zbawienia i oświecenia m.in. przekazywania ludziom, istotom, Duszom m.in. woli Boga i odpowiednio bóstw a w tym prowadzenia/nie innych do Boga i odpowiednio do bóstw oraz świadomego/nie odciągania/nie innych od Boga
4. Naszego a przez nas cudzego we wszelkich płciach, okolicznościach m.in. zawodowo/nie, odpłatnie/nie m.in. kontaktowania się z Duszami, z Bogiem, bóstwami we wszelkich celach a w tym destrukcyjnych i odpowiednio dla najwyższego dobra m.in. jako rozmaici m.in. kapłani, prorocy, uzdrowiciele, szamani, terapeuci, wiedźmy, jasnowidzący, jasnosłyszący, Mesjasze i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie takiej pracy w której zarabia się NIE na zajmowaniu się materią ale polegającej na zajmowaniu się duchowością, energiami, tematami religijnymi, oświeceniowymi, nienamacalnymi i jakie ciężko potwierdzić, zweryfikować komukolwiek i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. jak i jako każdego rodzaju, znaczenia, wielkości działacze branży duchowej posiadania/nie klientów jacy przychodzą z problemami duchowymi, energetycznymi, religijnymi i nie tylko oraz płacą nam za to, za pomoc, wsparcie, podpowiedzi, uzdrowienia, wiedzę, zbawienie, oświecenie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego we wszelkich płciach m.in. jak i jako działacze branży duchowej i nie tylko m.in. przybliżania innym, omawiania, przedstawiania, wmawiania innym naszej i cudzej wizji i wiedzy o Bogu, o bóstwach o Duszach, duchach, zbawieniu, oświeceniu, niebie, piekle, energetyce wraz z różnymi naszymi i cudzymi urojeniami, wizjami oraz wiedzą pochodzącą z różnych źródeł
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie, dysponowania/nie m.in. wiedzą i informacjami o Bogu, bóstwach, świecie duchowym, duchowości, Duszach, oświeceniu, zbawieniu a w tym pochodzących ze źródeł rzetelnych, wiarygodnych, prawdziwych, potwierdzonych nawet od samego Boga i odpowiednio ze źródeł niepewnych, wątpliwych, zasłyszanych, z naszych i cudzych urojeń, opowieści a nawet od Duszy i istoty Lokesia, od bóstw, guru i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. jak i jako rozmaici wszelkich płci m.in. kapłani, szamani, prorocy, mistycy, guru, wiedźmy, jasnowidzący, jasnosłyszący, terapeuci, bioterapeuci, psychotronicy i nie tylko dorabiania się/nie na pomocy/nie duchowej, energetycznej, religijnej i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas i cudzego na rozmaite sposoby m.in. zajmowania się/nie a w tym zawodowo/nie, odpłatnie/nie, przytomnie/nie naszym i cudzym życiem duchowym m.in. rozumianym jako możliwością doświadczeń duchowych jakie przenikają/nie napięcie pomiędzy tym, co wewnętrzne a zewnętrzne, pomiędzy asymilacją a aktywnym działaniem a także m.in. naszą i cudzą religijnością, zbawianiem, oświecaniem, umoralnianiem, pozyskiwaniem wiernych, bhaktów, wyznawców i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, promowania/nie, że człowiek jako istota cielesno-duchowa jest zdolny do doświadczeń duchowych a w tym takich jakie polegają/nie na m.in. przekraczaniu, wychodzeniu z siebie ku czemuś co poza nami a w tym doświadczeń duchowych jakie są/nie zakotwiczone w naszych i cudzych przeżyciach, uczuciach, pragnieniach, namiętnościach, w sferze intelektualnej, w myślach, ideach, woli, decyzjach i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego we wszelkich płciach m.in. jak i jako każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. kapłani, mistycy, guru, wiedźmy, prorocy, jasnowidzący, jasnosłyszący, papieże, hierarchowie religijni, bioterapeuci, wróżbici, psychotronicy i nie tylko m.in. nauczania/nie innych i przekazywania wiedzy o m.in. Bogu, Duszach, energiach, wzorcach, klątwach, urokach, chorobach, niespełnieniach, świecie duchowym, metafizyce i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. nawracania/nie ludzi, Dusz, istot na naszą własną i cudzą wizję m.in. duchowości, religijności, mistycyzmu, drogi oświecenia, zbawienia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego trzeźwego/nie, przytomnego/nie i odpowiednio w transach, kodowaniach, hipnozach i nie tylko m.in. zajmowania się a nawet pracowania w branży związanej z duchowością a więc na płaszczyźnie dla większości/nie społeczeństwa nienamacalnej, niepotwierdzonej i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego wybierania sobie i innym oraz posiadania/nie z racji talentów, urojeń, nominacji, naszej i cudzej woli, woli samego Boga, z racji urodzenia, z racji chęci zysku i z wszelkich innych przyczyn zawodów i zajęć w naszym/cudzym życiu, przejawianiu się tak, że praca polega na zajmowaniu się, zarabianiu/nie na i w każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, jakości m.in. duchowości a w tym dla najwyższego dobra i odpowiednio blokując innych i mieszając jeszcze bardziej w karmie naszej i cudzej, w energetyce i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, że na pracy w każdego rodzaju, znaczenia, jakości m.in duchowości to można łatwo/nie się dorobić, wieść spokojne życie, żyć w dostatku i bogactwie i nie ponosi się dużej odpowiedzialności a w tym z uwagi na to, że taka praca jest mało namacalna, że nie da się udowodnić naszych pomieszań, błędów, urojeń w przeciwieństwie do pracy gdzie wykonuje się zadania związane z materią, fizycznością, która jest namacalna i łatwa do udowodnienia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego min przyuczania się, kształcenia się, zdobywania/nie m.in. wiedzy, informacji, doskonalenia się, kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności, szukania mistrzów, nauczycieli, literatury, kursów, warsztatów, sekt, inicjacji i nie tylko, m.in. po to aby zawodowo/nie, odpłatnie/nie, przytomnie/nie zajmować się/nie, pracować w dziedzinie i branży związanej z każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, jakości m.in. duchowością, religijnością, w szamanizmie, kontaktach z energiami, Duszami, astralem, uzdrawianiem, oświecanie, zbawianiem i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszej a przez nas cudzej chęci/nie m.in. zrobienia/nie, zyskania/nie m.in. władzy, kariery, sławy, budowania ego w naszych i cudzych działaniach z zakresu m.in. duchowości, religijności, ezoterycy, psychotronice, mistyce, uzdrawianiu, prorokowaniu, Mesjanizmie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 15-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1345 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.