Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Purim – intencje do przemodlenia

Opracował Szymon K. na podstawie danych zaczerpniętych m.in. z Wikipedii Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} jako radosnego święta żydowskiego, które powstało w gminach żydowskich wschodniej diaspory, dla upamiętnia biblijnej historii opisanej w Księdze Estery, a dotyczącej, wyswobodzenia Żydów z rąk Hamana, dążącego do zgładzenia ich w całej Persji, kiedy Haman miał wyznaczyć termin zagłady Żydów poprzez losowanie a Estera doprowadziła do uwolnienia swego narodu z opresji i wymierzenia kary prześladowcom i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, które jest jednym z dwóch świąt żydowskich (obok Chanuki) ustanowionych przez rabinów, a niewymienionych w Torze i które obchodzone jest w ostatnią pełnię księżyca przed wiosenną równonocą, która przypada 14 dnia miesiąca adar i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, w taki sposób, że w przeddzień święta, 13 dnia miesiąca adar, wyznawców obowiązuje trwający od wschodu do zachodu słońca post, zwany „Postem Estery”, zaś wieczorem tego dnia oraz podczas porannych modłów (szacharit) w dniu święta w synagogach odczytywana jest, spisana w zwoju pergaminowym (Megilla) Księga Estery, kiedy sam zwój bywa składany jak list, co ma stanowić nawiązanie do wiadomości rozsyłanych przez Esterę i Mardocheusza do współwyznawców i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, w taki sposób, że Megillat Ester może publicznie czytać każdy wyznawca z wyłączeniem kobiet, upośledzonych i niepełnoletnich i promowania idei, że kobiety mają obowiązek wysłuchania Megilli, oraz, że gdy odczytywane jest imię Hamana, zebrani podnoszą wrzawę i kołaczą specjalnymi grzechotkami i kołatkami, zaś imiona dziesięciu synów Hamana są odczytywane jednym tchem, by podkreślić, że zginęli równocześnie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} 14 dnia adar, kiedy to, zakazane są post i publiczna żałoba, kiedy też do modlitwy „Osiemnaście błogosławieństw” (Szmone esrej) i modlitwy po posiłku dodaje się jeszcze Al ha-nissim („Za cuda”), a po południu spożywany jest specjalny posiłek, podczas którego nadużywanie alkoholu (adlojada), nawalenie się aż do nieprzytomności, jest traktowane jako micwa (religijny obowiązek), przez które podkreślana ma być radość z wywyższenia Mardocheusza i śmierci Hamana i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} przy pomocy trójkątnych ciastek, zwane „hamantaszami”, gdzie dzieci dostają ciasteczka i „purimowe pieniądze” (jid. purim-gełt), urządzane są widowiska zwane „purimszpilami”, gdzie do zwyczaju należy rozdawanie jałmużny ubogim i wzajemne obdarowywanie się purimowymi prezentami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, kiedy to z racji nieprzytomności m.in. alkoholowej i transowej żydzi podejmują a później realizują rozmaite nieprzytomne decyzje, któremu to pijaństwu, pijackie pogwarki Link przy koszernym i nie koszernym alkoholu, a niekiedy i z udziałem narkotyków towarzyszą tańce, maskarady i zabawy dla dzieci i wiele gorszących scen, awantur i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} tak, że żydowski karnawał purimowy nie omija jesziw, w których przebrani młodzieńcy („purimowi rabini”) wygłaszają żartobliwe wykłady, kiedy również podczas święta urządzane są przedstawienia, bale przebierańców, parodie, konkursy piękności i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} wedle zasad świętowania opisanych traktacie talmudycznym ``Megilla`` i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} z uwagi za pijackie braterstwo Link, na chlanie do upadłego, na integracyjne męskie spotkania z nierządnicami, z uwagi na odór alkoholików, na słabą wątrobę, z uwagi na kaca fizycznego i moralnego, z uwagi na luki w pamięci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)} znanych jako Lokalne święta, gdzie w niektórych kahałach ustanowiono specjalne obchody (tzw. Specjalny Purim) związane z jakimś ważnym wydarzeniem, które pozwoliło danej społeczności ocaleć i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, które zaistniało gdy żyd Mardocheusz wbrew poleceniu króla nie oddawał pokłonu Hamanowi (z powodów religijnych); dlatego Haman postanowił skazać na zagładę wszystkich Żydów, a dowiedziawszy się o tym planie, Estera rozpoczęła post i modlitwy, a gdy skończyła, poprosiła króla o wyprawienie uczty, na którą zaproszony byłby tylko Haman. Na uczcie przedstawiła Hamana jako osobę, która nastaje na nią i jej lud, po czym zwróciła się do króla z prośbą o łaskę, a na samego Hamana padło królewskie oskarżenie o próbę gwałtu na Esterze i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, święta- świątecznego dnia o nazwie Purim {Święto Losów (Losowania)}, które w opisach Biblijnych zakończyło się tak, że Haman został powieszony, dziesięciu jego synów spotkała śmierć, zaś w całej Persji Żydzi zabili 75 000 ludzi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 15-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 943 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.