Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Prawa osób duchownych w Polsce - intencje do przemodlenia

Opracowała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.


1. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że ludzie, istoty wchodzące w skład struktur kościelnych i struktur innych religii a w tym każdego rodzaju, poziomu, znaczenia, wielkości, płci m.in. kapłani, księża, zakonnicy to istoty, jakie dobrowolnie zrezygnowali/nie z fundamentalnych zagwarantowanych przez Konstytucję praw obywatelskich na rzecz podporządkowania prawu kościelnemu i nie tylko, to osoby, ludzie niskiej kategorii, niższej niż pozostali obywatele danego kraju jeśli chodzi o swobodę mówienia prawdy, o wszelkie inne swobody rodzinne, seksualne, małżeńskie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że ludzie, istoty wchodzące w skład struktur kościelnych i struktur innych religii a w tym każdego rodzaju, poziomu, znaczenia, wielkości, płci m.in. kapłani, księża, zakonnicy to istoty, jakie dobrowolnie zrezygnowali/nie z fundamentalnych zagwarantowanych przez Konstytucję praw obywatelskich z tego powodu są nieszczęśliwi, zagniewani i wtłaczają własne ograniczenia w poglądy i w życie innych ludzi, ich Dusz i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, zaprzeczania/nie, doświadczania/nie, że z punktu widzenia prawa to wszelkiego rodzaju, rangi, płci m.in. katoliccy/nie m.in. kapłani, księża, zakonnicy i nie tylko, nie są pełnoprawnymi obywatelami naszego państwa, gdyż nie podlegają prawom Konstytucji i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że zwierzchnicy i organizacje religijne a w tym katolickie pilnie strzegą aby państwo nie wtrącało się do wewnętrznych spraw organizacji a wręcz aby gwarantowało Kościołowi katolickiemu m.in.  „wykonywanie jurysdykcji, zarządzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego” a nie prawa państwowego a w tym powodując, że sprawy karne przeciw duchownym rozstrzygają specjalne sądy kościelne i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, akceptowania/nie, przyzwalania/nie, doświadczania/nie, że Kościół, rozmaite sekty, organizacje religijne są/nie są autonomiczne w swoich decyzjach wobec własnych funkcjonariuszy i członków a od decyzji kościelnych nie mogą odwoływać się do żadnych np. sądów świeckich oraz, że jest to niezgodne z Art. 77 Konstytucji, która nie ma słuszności wobec m.in. kapłanów, księży, zakonników nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, tego, że zgodnie z Art. 52 Konstytucji „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu” jednak z wyjątkiem m.in. księży, kapłanów, zakonników i nie tylko, jacy mają odgórny nakaz zamieszkania i przebywania w danym miejscu, nie mogąc wybrać jego samodzielnie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że m.in. księżom, kapłanom, zakonnikom nie przysługuje zgodne z Art. 77 Konstytucji prawo do dochodzenia swoich praw w sądzie świeckim i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że m.in. księżom, kapłanom, zakonnikom nie przysługuje zgodne z Art. 54 Konstytucją. Konstytucji prawo do wolności wyznaniowej i wolności sumienia
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że m.in. księżom, kapłanom, zakonnikom nie przysługuje zgodne z Art. 54 Konstytucją prawo do wyrażania własnych opinii, poglądów a musi wyrażać jedynie opinię zgodną z naukami kościoła i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, że m.in. księżom, kapłanom, zakonnikom nie przysługuje zgodne z Art. 58 Konstytucji prawo do wolności zrzeszania się i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego min doświadczania/nie, rozumienia/nie, że m.in. księża, kapłani, zakonnicy nie mają pełni praw obywatelskich i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 16-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1032 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 16-11-2019 11:52:52

    To jest straszne. Pokusą jest to, że przynosi zniewolenie, ale też dorażnie korzyści splednoru oraz majątkowe. Bywa, że i w formie ubóstwienia się. Młodemu adeptowi/adeptce trudno jest zawczasu ocenić owe zagrożenia.