Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Dochodowy Rozwój Duchowy - intencje do przemodlenia

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). Wykaz zawodów oraz intencji, które p r z e z   a n a l o g i ę tu opisałem, nie powstał dla poprawienia humoru czytelników M.I.N.W. Wymieniłem zaledwie część rozmaitych działalności gospodarczych, na których dorabia się spora grupa osób, czyniąc to w nieświadomości, często z negatywnymi skutkami karmicznymi. Działaności te prowadzone są legalnie lub nielegalnie, ale zwykle z chęci zysku finansowego, duchowego, karmicznego, lub dla zysku w szeroko rozumianym Niebie. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie działalności gospodarczej, zatrudniania innych oraz bycia/nie zatrudnionymi i dorabiania się/nie, pracowania/nie w branży, sekcji sklasyfikowanej jako m.in. szeroko rozumiany rozwój duchowy i odpowiednio jako ograniczanie również cudzego rozwoju duchowego, tracenia na rozwoju duchowym, obejmującym m.in. działania wykonywane osobno, w grupie, przy kimś, na zlecenie Boga, na zlecenie cudze, na nasze zlecenie, bez zlecenia, jako działalności płatne, nie płatne m.in. w branżach takich jak:
-wszelka działalność, a w tym dochodowa m.in. wiedźmy, szeptuchy, ragany, saccabadory i ich odpowiedników i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. magów, arcymagów, szamanów, hipnotyzerów, czarodziejów i ich odpowiedników oraz wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na hipnotyzowaniu innych na czarowaniu i magii wszelkiego rodzaju i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. kapłanów, zakonników, mnichów, eremitów, alumnów w religiach poświęconych Bogu i odpowiednio poświęconych politeizmowi, wielobóstwu, bałwochwalstwu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. proroków, jasnowidzów, jasno-słyszących, telepatów, osób z telekinezą, z bilokacją, wszechwidzących, jasnowidzących i tych którzy widzą m.in. takie postacie jak m.in. rozmaite Matki Boskie, kosmitów, Jezusa, Buddę, Ducha Świętego, Krisznę, Mahakalę, Wisznu, i innych zbawicieli oraz wszelkie inne bóstwa i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na penetracji m.in. czasu, czasów, półczasów i wielowymiarowości, oraz działalności wynikającej z promocji teorii właściwych dla jednowymiarowych płaszczaków i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. religiami, sektami poświęconymi m.in. Bogu lub samym inwestorom (twórcom) i odpowiednio poświęconymi politeizmowi, wielobóstwu, bałwochwalstwu, kultom seksualnym a w tym dewiacyjnym, zoofilii, kultom penisów i kobiecych narządów płciowych, kultom typu bachicznego opartym na alkoholu, kultom opartym na narkotykach, transowości, hipnozach i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. proroków, wieszczy, wszechwidzących, jasnowidzących, jasno-słyszących samego Boga, lub tych, którzy mają wrażenie, że to Bóg nawiązał z nimi osobisty kontakt i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. pośredników w kontaktach z Bogiem, a w tym modlących się zastępczo do Boga, odpowiednio rozgrzeszających za Boga i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na szkoleniu, kształceniu w rozwoju Duchowym i nie tylko, m.in. ludzi żyjących, Dusz, zwierząt, roślin, kosmitów, bóstw, goauldów, bogiń, Matek Boskich, mesjaszy, bytów, tworów, aniołów i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na cudach, na materializacji m.in. przedmiotów, zdarzeń, materializacji zdrowa i zdrowych tkanek, materializacji właściwych według Boga obiegów energii w organizmach przy pomocy Dżinów, technikami Dżinów, kosmitów, przy udziale Boga, odpowiednio przy udziale wszelkich bóstw, matek boskich, świętych i na wszelkie inne sposoby i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na czynieniu rozmaitych cudów i czerpaniu z tego rozmaitych zysków materialnych i duchowych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na braniu na siebie lub odpowiednio na kierowaniu ku innym nieszczęść, cierpień, polegająca na byciu tzw. transiarzami cierpienia, na promocji własnych lub cudzych cierpień, dolegliwości, wyrzeczeń, nieszczęść wszelkiego rodzaju, znaczenia, poziomu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na opętaniach (opętaniu) innych, na niewoleniu, niszczeniu, hipnotyzowaniu m.in. przy pomocy węży a w tym węzy astralnych innych Dusz, istot, bytów z uwagi na własne i cudze moce , przewagi, wiedzę duchową, astralną, boską i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na produkcji cudownych mocy, cudownych artefaktów i cudownych specyfików prozdrowotnych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa wszelkich płci m.in. pośredników w kontaktach z bóstwami, bogami, boginiami, matkami boskimi, goauldami i nie tylko, a w tym modlących się zastępczo do nich, odpowiednio rozgrzeszających w ich imieniu i dla ich chwały i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na organizowaniu wszelkiego typu, rodzaju, rangi, zakresu m.in. brifingów, spotkań, wyżywienia, biesiad, zaopatrzenia, rozmaitych kongresów, konferencji, darszanów, inicjacji, wszelkich mszy, błogosławieństw, nakładania rąk m.in. dla ludzi zajmujących się duchowym rozwojem a w tym m.in. dla kapłanów, dla magów, dla wiedźm (sabaty) i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
- wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na rzucaniu uroków i zaklęć oraz odpowiednio na zdejmowaniu wszelkich uroków i zaklęć na ochronie przed nimi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. niebiosami, rajami, krainami szczęśliwości, czyśćcami, piekłami, miejscami zagłady ich zamiennikami, odpowiednikami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. religiami, środowiskami, grupami a w tym astralnymi astralnymi mającymi charakter jawnych i niejawnych grup nacisku, grup trzymających władzę a w tym o charakterze i strukturach mafijnych, lub hierarchicznych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. religiami, środowiskami, grupami a w tym astralnymi, mającymi za cel odlatywanie m.in. w kosmos a w tym przy pomocy narkotyków, alkoholu i innych używek i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. środkami, artefaktami, urządzeniami i nie tylko, służącymi m.in. do latania w niebiosach, do podróży astralnych na trzeźwo lub odpowiednio w nawaleniu narkotycznym i alkoholowym, przy pomocy naturalnych zdolności, przy pomocy dżinów, duchów, kosmitów, przy pomocy merkab, wszelkich wiedźmich mioteł, technik i strojów do latania jakie ma np. Supermen, Iron-man, Spider-Man, przy pomocy statków kosmicznych a w tym tzw. UFO i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na tworzeniu, posiadaniu, administrowaniu wszelkimi własnymi i cudzymi m.in. religiami, środowiskami, grupami mającymi za cele m.in. zarządzanie m.in. galaktykami, sprowadzanie na Ziemię m.in. Aniołów, Serafinów, dobrych wróżek, kosmitów i istot obcych ras, a w tym z innych wymiarów rzeczywistości i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na dbaniu o własne i cudze średnie jaźnie, o podświadomości, o ich integrację pod kierownictwem Wyższego Ja i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na organizowaniu wszelkiego typu, rodzaju, rangi, zakresu m.in. szkół, szkoleń, ośrodków kształcenia ustawicznego, uniwersytetów dla wszelkich ludzi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków dla ludzi, zajmujących się rozwojem duchowym, a w tym m.in. ośrodków podobnych odpowiednio do magicznego Uniwersytetu Hogwart, a w konsekwencji skutków karmicznych wynikłych z własnych poczynań, prowadzenia również ośrodków dla Downów, przytułków dla obłąkanych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na byciu wszelkiego rodzaju znaczenia, rangi, płci, poziomu boskimi weryfikatorami, rozgrzeszanymi przez Boga z racji posiadania Jego licencji, żelaznych listów, zgód i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca na byciu wszelkiego rodzaju znaczenia, rangi, płci, poziomu boskimi posłańcami, boskimi pomocnikami, boskimi namiestnikami, boskimi pomazańcami wyznaczonymi do tej pracy przez Boga i odpowiednio, wierzącymi tylko jednak bez woli Boga, że działają w zgodzie z wolą Boga, dla najwyższego dobra i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 16-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1290 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 19-11-2019 09:31:29

  -wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na usuwaniu naszej lub cudzej karmy, obciążeń karmicznych, węzłów karmicznych, krzyży karmicznych, sieci astralnych, lin, podpięć, opętań, ośmiorniczek astralnych, skutków wszelkich inicjacji, dogmatów, sakramentów oraz ślubowań, promocji dogmatów, sakramentów, inicjacji oraz ślubowań, polegająca również na prostowaniu relacji rodzinnych a w tym relacji karmicznych

   -wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na poprawianiu po Bogu, poprawianiu za Boga, poprawianiu dla Boga

  -wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na kupczeniu Duszami, wykupywaniu ich z miejsc chwilowej/nie izolacji, karcerów, aresztów tymczasowych jak np. z czyśćców, na łapaniu, ściąganiu, odnajdywaniu zagubionych w astralu Dusz i części ich istot a w tym w astralu niskim i odpowiednio wysokim

  -wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na tworzeniu, likwidowaniu, zarządzaniu m.in. światami, cywilizacjami, galaktykami, kosmosem, słońcem, księżycami, planetami, na byciu władcami, strażnikami, siewcami m.in. planet, galaktyk, gwiazd, ciał kosmicznych

  -wszelka działalność, a w tym dochodowa, polegająca m.in. na tworzeniu, na usuwaniu, inicjowaniu, podtrzymywaniu rozmaitych ograniczeń seksualnych, blokad płciowo-rozrodczych, dewiacji, zboczeń

   polegająca na otwieraniu, kodowaniu, leczeniu, inicjowaniu i zamykaniu wszelkimi sposobami czakramów, ciał aurycznych, łańcuchów DNA, RNA, gruczołów dokrewnych