Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Aktywność zawodowa, pracoholizm – intencje do przemodlenia

Spisał: Konrad Jaszowski na podstawie opracowania Malwiny Szpitalak pt. "Przywiązani... do pracy. Zaangażowanie w pracę jako odzwierciedlenie stylu przywiązania."

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia związków pomiędzy pracoholizmem a wykształconym stylem przywiązania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich związków pomiędzy pracoholizmem a wykształconym stylem przywiązania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia pracoholizmu jako nadmiernej potrzeby pracowania istotnie zaburzających kondycję zdrowotną, zadowolenie z życia i funkcjonowanie społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich uzależnień od pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia zachowań ukierunkowanych na pracę i aktywność zawodową oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich zachowań ukierunkowanych na wykonywane prace i aktywności zawodowe oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia przymusowej formy aktywności ukierunkowane na cel oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszystkich przymusowych formy pracy i aktywności zawodowych ukierunkowanych na cel oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia wzorców pracoholizmu nieograniczonych wyłącznie do aktywności zawodowej oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich wzorców pracoholizmu, wzorców opracowania, zarabiania i wykonywania rozmaitych aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia konsekwencji uzależnienia od pracy znajdujących odzwierciedlenie we wszystkich sferach funkcjonowania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu konsekwencji uzależnienia od pracy i aktywności zawodowych znajdujących odzwierciedlenie we wszystkich sferach funkcjonowania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia pogorszenia się zdrowia w związku z pracoholizmem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu stanu naszego zdrowia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu stanu naszych relacji interpersonalnych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia rozmaitych następstw uzależnienia od pracy i aktywności zawodowej w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych następstw uzależnienia od pracy i aktywności zawodowych w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym, rodzinnym i prywatnym oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia zjawiska uzależnienia od pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich zjawisk uzależnienie od pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia trudności w dojściu do ujednoliconego stanowiska pracy i wykonywanego zawodu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich trudności w dojściu do ujednoliconego stanowiska pracy i wykonywanego zawodu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia mechanizmów kształtowania i podtrzymywania zaburzeń jedzenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu mechanizmów kształtowania i podtrzymywania zaburzeń jedzenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia rozmaitych form zaburzeń zachowania w pracy i aktywności zawodowej oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych form zaburzeń zachowania w pracy i w rozmaitych aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczenia zachowań będących przejawem zdrowia psychicznego oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczeniaumiejętności adaptacji do rynku pracy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu  zachowań będących przejawem zaburzeń psychicznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu  wszelkich problemów z adaptacją na rynku pracy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego traktowania pracoholizmu jako patologii oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych przekonań, intencji, nawyków i potrzeb związanych z zarabianiem, pracowaniem i aktywnością zawodową oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia  wzmocnienia się objawów pracoholizmu oraz jego ogólnospołecznej akceptacji oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich objawów pracoholizmu oraz jego ogólnospołecznej akceptacji oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego traktowania pracoholizmu jako uzależnienia nagradzanego w naszej kulturze oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oczekiwania, wymagania od siebie i innych pracoholizmu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chwalenia, nagradzania siebie i innych za pracoholizm oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczenia przywiązania jako specyficznego rodzaju relacji społecznej opartej na emocjonalnych więziach  oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkiego rodzaju  relacji społecznych opartych na emocjonalnych więziach oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszych a przez nas cudzych posiadanych, przejawianych, doświadczanych relacji emocjonalnych  pomiędzy  nami a naszymi opiekunami, matkami, ojcami, rodzicami ukształtowanych w okresie niemowlęcy, prenatalnym i w okresie dzieciństwa oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich naszych relacji emocjonalnych  pomiędzy nami a  naszymi opiekunami, matkami, ojcami, rodzicami ukształtowanych  w okresie niemowlęcym, prenatalnym i w okresie dzieciństwa oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszych a przez nas cudzych posiadanych, przejawianych, doświadczanych relacji emocjonalnych  pomiędzy nami a Bogiem m.in. przed upadkiem po upadku mojej duszy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich naszych relacji  pomiędzy nami a Bogiem m.in. przed upadkiem, po upadku mojej duszy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszych a przez nas cudzych posiadanych, przejawianych, doświadczanych  relacji emocjonalnych  pomiędzy nami a innymi istotami, ludźmi, duszami oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich naszych relacji emocjonalnych pomiędzy nami a innymi istotami, ludźmi, duszami oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, przejawiania, doświadczania relacji emocjonalnych z wybranymi istotami oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia,przejawiania, doświadczania relacji emocjonalnych z Bogiem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania, poszukiwania,  podtrzymywania, bliskości fizycznej i emocjonalnej oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich poszukiwanych i  podtrzymywanych bliskości fizycznych i emocjonalnych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczaniaoporów przed separacja fizyczną i emocjonalna z obiektami przywiązania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu oporów przed separacja fizyczna i emocjonalna z obiektami przywiązania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania bezpiecznego schronienia utożsamianego z możliwością znalezienia w relacji m.in. spokoju, wsparcia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia Boga o bezpieczne schronienie utożsamiane z możliwością znalezienia w relacji m.in. spokoju, wsparcia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dążenia do wykształcenia przywiązania do najbliższych nam istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dążenia do wykształcenia przywiązania do Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego sprowadzania, posiadania, przejawiania, doświadczaniaprzywiązań tylko do realizacji naszych popędów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu naszych wszelkich stylów przywiązania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszystkich naszych przywiązań do rozmaitych ludzi, dusz, istot czy też do rozmaitych zajęć, prac,wykonywanych zawodów, aktywności zawodowych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia wrażliwymi na sygnały wysyłane przez nasze dzieci oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania wrażliwości naszych rodziców i opiekunów na nasze potrzeby i sygnały oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego podejmowania, przejawiania, doświadczania  wszelkich czynności eksploracyjnych związanych z odkrywaniem świata oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich czynności eksploracyjnych związanych z odkrywaniem świata oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczaniaprzewidywalności, czułości i ciepła ze strony naszych rodziców i opiekunów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania przejawiania  przewidywalności, czułości i ciepła względem naszych dzieci oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania przewidywalności, czułości i ciepła że strony Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  przewidywalności, czułości i ciepła względem Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania niespójnych i nieregularnych odpowiedzi na nasze potrzeby że strony naszych rodziców opiekunów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania niespójnych i nieregularnych odpowiedzi na potrzeby naszych dzieci oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania przejawiania niespójnych i nieregularnych odpowiedzi na potrzeby Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania niespójnych i nieregularnych odpowiedzi na nasze potrzeby że strony Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich niespójnych i nieregularnych odpowiedzi od Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania niedostępności że strony naszych rodziców i opiekunów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania niedostępności względem naszych dzieci oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania niedostępności względem Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania niedostępności względem rozmaitych ludzi, dusz, istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania niedostępności że strony Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia obiektem nadmiernego zaabsorbowania ze strony naszych rodziców i opiekunów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia obiektem nadmiernego zaabsorbowania ze strony Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  naszego nadmiernego zaobserwowania naszymi dziećmi oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  naszego nadmiernego zaobserwowania Bogiem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania separacji z naszymi rodzicami i opiekunami  oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania separacji z naszymi najbliższymi, z rodzinami, żonami, mężami, dziećmi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania separacji z Bogiem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  separacji z naszymi najbliższymi, z rodzinami, żonami, mężami, dziećmi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  separacji  z naszymi rodzicami opiekunami  oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, powodowania, przejawiania  separacji  z Bogiem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania odtrącenia i braku reakcji na nasze potrzeby że strony naszych rodziców i opiekunów oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania odtrącenia i braku reakcji na nasze potrzeby ze strony Boga oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania, przejawiania że Bóg  czuje się przez nas  odtrącony i zaniedbany oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania, przejawiania że nasi mężowie żony dzieci i najbliżsi czują się przez nas odtrąceni i zaniedbani oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wykształconej matrycy „przywiązania” do budowania relacji z innymi oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu naszej matrycy „przywiązania” do budowania relacji z innymi oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego odzwierciedlania, przejawiania stylu przywiązania w strukturze naszej osobowości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu naszych stylów przywiązania i struktur naszej osobowości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania stylu przywiązania lękowo-ambiwalentnego oraz unikającego oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania relacji z bogiem opartych na poczuciu bezpieczeństwa oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania relacji z naszymi opiekunami, rodzicami  i najbliższymi na poczuciu bezpieczeństwa oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tworzenia, przejawiania relacji z naszymi dziećmi, żonami, mężami na poczuciu bezpieczeństwa oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pracy w której nie ma znamion patologii oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia Boga o pracę w której nie ma znamion patologii oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich patologicznych intencji, nawyków, potrzeb, misji, zobowiązań i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pracy zawodowej która pełni funkcje kompensacyjne oraz stanowi zastępczą formę  wyładowywania złości, napięcia czy redukowaniu lęku przed odrzuceniem oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pracy która umożliwia nam wejście w określone relacje i schematy karmiczne z innymi istotami oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pracy w której mamy  potrzebę zajmowania  relacji interpersonalnych  w sposób sublimacyjny czy dominujący oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków ipotrzeb przejawiania  relacji  interpersonalnych  w sposób sublimacyjny czy dominujący oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pozytywnego podejścia do aktywności zawodowej i czerpania z niej satysfakcji oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania niezaburzonych relacji społecznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków, schematów, posiadanego stylu i podejścia do aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania skłonności do odkładania pracy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich skłonności do odkładania pracy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania trudności w wykonywaniu rozmaitych prac i zadań oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich trudności w wykonywaniu rozmaitych  prac i zadań oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego czucia się akceptowanymi w środowisku zawodowym oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu braku poczucia akceptacji w środowisku zawodowym i w relacjach z innymi istotami oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania zadowolenia z poziomu jakości spędzanego wolnego czasu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich sposobów i poziomu jakości spędzania wolnego czasu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dopuszczania do sytuacji w których praca miałaby negatywny wpływ na nasze zdrowie i relacje społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania negatywnego wpływu pracy i aktywności zawodowej na nasze zdrowie i relacje społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich negatywnych wpływu pracy i aktywności zawodowej na nasze zdrowie i relacje społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków, sposobów przejawiania się w pracy i w rozmaitych aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich niespełnień z wykonywanej pracy i rozmaitych aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania, odczuwania lęku przed porażką w sferze aktywności zawodowej oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich lęków przed porażką w sferze aktywności zawodowej oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania relacji interpersonalnych na wysokiej pozycji w hierarchii wartości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich naszych intencji, nawyków, sposobów przejawiania się w relacjach interpersonalnych i zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego traktowania aktywności zawodowej jakoś środka zastępczego kompensującego niezaspokojoną potrzebę bliskości i miłości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich naszych potrzeb niezaspokojonej miłości i bliskości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb posiadania środków zastępczych kompensującychniezaspokojone potrzeby bliskości i miłości oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania takiej pracy i aktywności zawodowych w których można uciec od angażowania się w interakcję społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji nawyków i potrzeb uciekania w takie pracę i takie aktywności zawodowe aby unikać angażowania się w interakcje społeczne oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania takiej pracy i  aktywności zawodowych aby zaspokajać potrzeby uznania i podziwu ze strony otoczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb posiadania takiej pracy i aktywności zawodowych aby zaspokajać potrzeby uznania i podziwu ze strony otoczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu poczucia nieuznania i niskiej samooceny oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania przekonania o byciu niedocenianym i niezrozumianym przez otoczenie oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania potrzeb otrzymywania aprobaty ze strony otoczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb zabiegania o aprobatę ze strony otoczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania niskiej satysfakcji z wykonywanej pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu niskiej satysfakcji z wykonywanej pracy i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tłumaczenia swojej niskiej produktywności wpływem niezadowalających jakości relacji społecznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich posiadanych niezadowalającej jakości relacji społecznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu swojej niskiej produktywności oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania się w pracy i rozmaitych aktywności zawodowych w taki sposób  aby zasłużyć sobie na akceptację społeczną oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego obawiania się odrzucenia ze strony otoczenia wynikającego z  oceny poziomu naszych prac jako niewystarczających oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu niskiego i niewystarczającego poczucia oceny poziomu własnej pracy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych intencji, nawyków i potrzeb obawiania się odrzucenia ze strony otoczenia wynikającego z oceny poziomu naszych prac jako niewystarczających oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych intencji, nawyków i potrzeb przejawiania się w pracy i rozmaitych aktywnościach zawodowych w taki sposób  aby zasłużyć sobie na akceptację społeczna oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania niechęci do delegowania rozmaitych prac i zadań oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych intencji, nawyków, przekonań dotyczących niechęci do delegowania rozmaitych prac i zadań oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania pracoholicznych wzorców zachowania wynikających z nadmiernej potrzeby kontroli oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych intencji, nawyków i potrzeb posiadania i przejawiania  pracoholicznych wzorców zachowań oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu rozmaitych intencji, nawyków i potrzeb nadmiernego kontrolowania otoczenia i własnego zachowania oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, doświadczania nadopiekuńczością ze strony opiekunów i rodziców i ich nadmiernego ingerowania w nasze doświadczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania , przejawiania nadopiekuńczością i nadmiernego ingerowania w doświadczenia naszych dzieci, żon, mężów, najbliższych i innych istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb nadopiekuńczego i nadmiernego ingerowania w doświadczenia naszych dzieci, żon mężów, najbliższych i innych istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich doświadczeń związanych z nadopiekuńczością ze strony opiekunów i rodziców i ich nadmiernego internowania w nasze doświadczenia oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego byciausatysfakcjonowanymi ze swoich zarobków oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania satysfakcji ze swoich posiadanych zarobków oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu poziomu naszych zarobków oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb posiadania niesatysfakcjonujących zarobków oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania niskiego zadowolenia z wykonywanej pracy  i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu niezadowolenia z wykonywanych prac i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb posiadania pracy która nas nie zadawala, której nie lubimy oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania  wykonywanych prac i aktywności zawodowych w samotności oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wykonywanych prac i aktywności zawodowych w zespole innych istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb wykonywania pracy i aktywności zawodowych w samotności i odpowiednio w zespole innych istot oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania lęku i zdenerwowania w wyniku zaprzestania angażowania się w aktywności zawodowe oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich lęków i zdenerwowania w wyniku zaprzestania angażowania się w aktywności zawodowe oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego nadmiernego angażowania się w rozmaite prace i aktywności zawodowe oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb nadmiernego angażowania się w rozmaite prace i aktywności zawodowe oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania niechęci do spędzania czasu wolnego oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich intencji, nawyków i potrzeb przejawiania niechęci do spędzania wolnego czasu oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania negatywnego wpływu pracy i aktywności zawodowych na nasze zdrowie i jakość relacji społecznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich negatywnych wpływów pracy i aktywności zawodowych na nasze zdrowie i jakość relacji społecznych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania wysokiego stopnia zadowolenia z wykonywanych prac i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia Boga o zmianę naszych intencji, nawyków i potrzeb abyśmy mogli przejawiać wysoki stopień zadowolenia z wykonywanych prac i aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania, doświadczania braku wewnętrznego przymusu pracowania i wykonywania aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania, powierzania Bogu wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych przymusów pracownia i wykonywania aktywności zawodowych oraz doświadczania tego wszelkich skutków

 

 


Dodano : 23-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 366 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.