Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pokora – intencje

Autorka Agata Pająk

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

1. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn bycia świadomymi, rozumienia, doświadczania, akceptowania, wierzenia, że pokora to jest cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, akceptowania, że pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, promowania, przekonania, doświadczania, akceptowania, że pokora jest postawą życiową wyrażającą nasze przekonanie na temat otaczającego nas świata, jak również ogółu istot go zamieszkujących i może stanowić, stanowi punkt odniesienia do naszych działań, decyzji, przemyśleń i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że pokora może dawać, daje nam/innym oparcie bo, jeśli jesteśmy pokorni, to uznajemy, że wszyscy ludzie/dusze/istoty są równi i podlegają tym samym prawom oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że pokora jest uznaniem naszych ograniczeń, a w tym ograniczeń ciała i umysłu i nie tylko, oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, przekonania, promowania nadrzędnej roli człowieka w świecie przyrody, nakładającym na niego prawa i obowiązki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, promowania, przekonania, że pokora w Piśmie Świętym to postawa, stan umysłu wobec Boga i ludzi i jest przeciwieństwem pychy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, przekonania, doświadczania, promowania, a w tym min. w chrześcijaństwie, że pokora to cnota, która nabiera znaczenia w odniesieniu do Boga i polega na uznaniu swoich grzechów i Boga jako źródła pochodzenia wszelkiego dobra, a także pokora jest uważana za fundament pozostałych cnót ludzkich i nadprzyrodzonych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn, a w tym jako i jak chrześcijanie wierzenia, promowania, przekonania ,że pokora to jest prawda o sobie i Bogu oraz ,że pokora polega na uniżeniu ludzkiego ducha przed Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn, a w tym jako i jak chrześcijanie wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że pokora pojawia się wówczas, gdy uznaje się w sercu i potwierdza życiową postawą, że Bóg jest wszystkim, że z samego siebie człowiek nic nie może oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn, a w tym jako i jak chrześcijanie wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że prawdziwej pokorze towarzyszą pewne znaki: radość, pokój, cichość i moc, a objawami fałszywej pokory są: zniechęcenie, rezygnacja z ćwiczenia się w cnotach, nieustanny niepokój serca i brak przebaczania sobie popełnionych błędów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn bycia pokornymi wobec Boga, jego woli, jego praw dotyczących nas/innych, świata i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn buntowania się, zbuntowania się przeciw Bogu, jego woli, jego prawom dotyczących nas/innych, świata i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn bycia niepokornymi, nieuznawania własnych/cudzych ograniczeń, buntowania się przeciw nim, a także wywyższania się, szukania rozwiązań, wiedzy, mocy, jakie dowiodą, że jesteśmy my/inni ponad Bogiem, ponad innymi, ponad ograniczeniami, chwalenia się tym i nie tylko, a także pomagania innym ludziom, duszom, istotom i nie tylko im, w pokonaniu własnych/cudzych ograniczeń i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn bycia uczonymi pokory, zmuszanymi do pokory przez rozmaitych ludzi, dusze, istoty, byty, twory, kosmitów, bóstwa, mesjaszy, weryfikatorów, a także przez rozmaite sytuacje, doświadczenia, min. za pomocą rozmaitych kar, cierpienia, blokad, ograniczeń, zniewoleń, zależności i nie tylko i odpowiednio naszego uczenia pokory, zmuszania do pokory innych w taki sposób oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn udawania pokory, aby wkraść się w cudze łaski, uzyskać łaski, wykorzystać innych, skorzystać z okazji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn bycia pokornymi wobec jednych i niepokornymi, zbuntowanymi wobec innych, a w tym min. w zależności od naszych/cudzych poglądów, statusu, wyznania, mocy, wiedzy, umiejętności, bogactwa, majątku, pozycji, gatunku, rasy, pochodzenia, oczekiwań, emocji , stanu świadomości, samooceny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn wierzenia, promowania, przekonania, doświadczania, że pokorne cielę dwie matki ssie oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn buntowania się , zbuntowania się przeciw własnym/cudzym ograniczeniom, uznania ich za niesprawiedliwe, oraz szukania, znajdywania takich ludzi, dusz, istot, bytów , tworów i nie tylko ich, jakie nas/innych w tym buncie wspierają, utwierdzają, a także naszego wspierania zbuntowanych , niepokornych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn pomniejszania własnej/cudzej wartości, pomniejszania własnych/cudzych osiągnięć, sukcesów, dążeń, zniewalania innych w przekonaniu i wierząc, że to oznaka naszej/cudzej pokory i odpowiednio bycia przez innych pomniejszanymi, doświadczania, że pomniejszają nasze/cudze osiągnięcia, sukcesy, dążenia, zniewalają nas/innych w imię pokory oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 14-11-2021 Przez: s_majda Przeczytano: 406 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.