Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
III Rzesza. Intencje do przemodlenia.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

1. Naszego stosowania w pracy i życiu codziennym polityki podboju i taktyki spalonej ziemi
2. Naszego doświadczania całego zła jakie uczyniliśmy innym istotom w czasie drugiej wojny światowej i wszystkich innych wojen
3. Naszego doświadczania całego zła jakie uczynili inni wobec nas w czasie drugiej wojny światowej i wszystkich innych wojen
4. Naszego doświadczania wszystkich konsekwencji zła i naszych złych, niegodziwych, potwornych działań jakie uczyniliśmy innym istotom w czasie drugiej wojny światowej i wszystkich innych wojen
5. Naszego doświadczania wszystkich konsekwencji zła i złych, niegodziwych, potwornych działań jakie uczyniły inne istoty wobec nas w czasie drugiej wojny światowej i wszystkich innych wojen
6. Naszego doświadczania aktu łaski poprzez odwrócenie przez Bożą miłość wszystkich konsekwencji zła i naszych złych, niegodziwych, potwornych działań jakie sami uczyniliśmy innym istotom w czasie drugiej wojny światowej i wszystkich innych wojen
7. Naszego doświadczania wszystkich skutków tego, że cieszyliśmy się w Trzeciej Rzeszy z tego, że chłopcy idą na wojnę tupiąc głośno na ulicach
8. Naszego utożsamiania się z ofiarami a nie z tym co sami wytworzyliśmy w czasie drugiej wojny światowej jako kaci, jako oprawcy, donosiciele w obozach koncentracyjnych, pracując dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
9. Naszego bycia w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych sprawcami i przyczynami wielu nieszczęść, cierpienia innych, doświadczanych boleści innych istot, ludzi, dusz, bliźnich, bytów, tworów
10. Naszego doświadczania w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych ze strony innych istot, ludzi, dusz, bliźnich, bytów, tworów wielu nieszczęść, cierpień, doświadczanych boleści
11. Naszego uzależnienia od wszystkich naszych intencji, misji, ślubowań jakie sprawiły to, że w czasie II wojny światowej, w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych zadawaliśmy i byliśmy przyczyną cierpienia innych
12. Naszego uzależnienia od wszystkich naszych intencji, misji, ślubowań jakie sprawiły to, że w czasie II wojny światowej, w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych doświadczaliśmy cierpień ze strony innych
13. Naszego przekonania, że słusznym i niezbędnym było zadawanie innym cierpienia w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
14. Naszego doświadczania satysfakcji z boleści jakie zadawaliśmy i jakich doświadczyli inni w trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
15. Naszego poczucia odpowiedzialności za tych wszystkich, którym w obozach koncentracyjnych i w Trzeciej Rzeszy sami zadawaliśmy cierpienia
16. Naszego potępiania nas samych i bycia potępianymi za zło jakie wyrządziliśmy działając w trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla SS i dla Gestapo, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
17. Naszych intencji oraz potrzeb i nawyków karania nas samych, bycia karanymi za to, że innym zadawaliśmy cierpienia w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
18. Naszego posiadania brzemienia drutu kolczastego jakie nosimy w naszej duszy z okresu II wojny światowej i innych wojen, walk
19. Naszego doświadczania wszelkiego zła, niegodziwości jakie uczyniliśmy w czasie Drugiej wojny światowej, w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
20. Naszego doświadczania wszelkiego zła, niegodziwości jakie uczynili inni wobec nas w czasie Drugiej wojny światowej, w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
21. Naszego otwarcia na to aby wszyscy, których skrzywdziliśmy w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie drugiej wojny światowej, przebaczyli nam teraz wszystko zło jakie doświadczyli z naszej przyczyny, z naszych rąk
22. Naszego zamknięcia na to aby wszyscy, których skrzywdziliśmy w Trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie drugiej wojny światowej, przebaczyli nam teraz wszystko zło jakie doświadczyli z naszej przyczyny, z naszych rąk
23. Naszego zadawania cierpienia w trzeciej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych Żydom, Polakom i ludziom wielu innych narodów świata
24. Naszego przenoszenia wielu naszych mechanizmów działania, intencji, nawyków do dnia dzisiejszego z okresu II wojny światowej i naszej działalności dla SS oraz dla Gestapo
25. Naszego transu satysfakcji z powodu tego, że współpracowaliśmy z SS i z Gestapo, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
26. Naszego przejawiania sympatii dla ss-manów, gestapowców, oprawców całego świata
27. Naszego bycia lubianymi kiedyś przez ss-manów, gestapowców, oprawców całego świata
28. Naszej nienawiści do ss-manów, gestapowców, oprawców całego świata
29. Naszego doświadczania tego, że pociągały nas kiedyś idee lansowane przez przywódców III-ej Rzeszy przez SS i przez Gestapo, oraz w innych jednostkach specjalnych
30. Naszego doświadczania skutków tego, że naszym działaniem usiłowaliśmy dołożyć naszą własną cegiełkę do gmachu jaki budowali w III-ej Rzeszy jej przywódcy oraz SS i Gestapo, oraz w inne jednostki specjalne i oprawcy
31. Naszego doświadczania tego, że pracując dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy utraciliśmy naszą odwagę i naturalną umiejętność czynienia dobra w naszej pracy i w naszym życiu
32. Naszego doświadczania wstydu z naszej pracy i jej efektów wykonywanej w III-ej Rzeszy dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
33. Naszego doświadczania wszystkich skutków tego, co złego osiągnęliśmy pracując dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
34. Naszego doświadczania skutków tego, że naszą pracę dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy wykonywałem za darmo i za pieniądze
35. Naszego doświadczania poczucia winy za to, że braliśmy pieniądze za naszą pracę wykonywaną dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
36. Naszego poczucia bycia godnymi jako istota światła i miłości do brania pieniędzy za naszą legalna pracę nawet jeśli kiedyś dawno temu czerpaliśmy zyski z niegodziwych zajęć
37. Naszego poczucia bycia niegodnymi aby brać pieniądze za naszą legalną pracę wskutek tego, że kiedyś dawno temu czerpaliśmy zyski z niegodziwych zajęć
38. Naszego brania chętnie i z miłością pieniędzy za wykonywaną przez nas pracę nawet jeśli kiedyś dawno temu nasze zajęcia przynosiły cierpienia i boleści innym istotom
39. Naszego poczucia bycia niegodnymi aby brać pieniądze za wykonywaną przez nas pracę wskutek tego, że kiedyś dawno temu nasze zajęcia przynosiły cierpienia i boleści innym istotom
40. Naszego poczucia winy za to, że w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej jedliśmy do syta a inni głodowali
41. Naszej wolności od poczucia winy za to, że w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej jedliśmy do syta a inni głodowali
42. Naszego doświadczania poczucia winy podczas obżerania się ponad miarę, ponad nasze możliwości trawienia
43. Naszej wolności od doświadczania poczucia winy podczas obżerania się ponad miarę, ponad nasze możliwości trawienia
44. Naszego przymusu obżerania, objadania się dzisiaj oczekując na to, że dla nas zabraknie, że dla nas nie wystarczy
45. Naszej wolności od przymusu obżerania, objadania się dzisiaj oczekując na to, że dla nas zabraknie, że dla nas nie wystarczy
46. Naszego uzależnienia od potrzeby cierpienia wywołanego tym, że inni cierpieli z naszej ręki, z naszego powodu
47. Naszej wolności od potrzeby cierpienia wywołanego tym, że inni cierpieli z naszej ręki, z naszego powodu
48. Naszego tracenia zdrowia oraz życia z powodu tego, że inni tracili kiedyś zdrowie w czasie II wojny światowej z naszej przyczyny, z naszych rąk
49. Naszego skalania własnych rąk i umysłu, mojej duszy oraz całej naszej istoty tym całym złem i jego odpryskami jakie wynieśliśmy z II wojny światowej, z III-ej Rzeszy i obozów koncentracyjnych
50. Naszego uzależnienia od intencji, nawyków i potrzeb pokutowania za zło jakie wytworzyliśmy w różnych wojnach, w czasie III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
51. Naszej wolności od intencji, nawyków i potrzeb pokutowania za zło jakie wytworzyliśmy w różnych wojnach, w czasie III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
52. Naszego doświadczania pełnego przebaczenia i uwolnienia od zła jakie wytworzyliśmy w różnych wojnach i w czasie II wojny światowej
53. Naszego bycia w pełni świadomymi pełnego przebaczenia i uwolnienia od skutków zła jakie wytworzyliśmy w różnych wojnach, w czasie III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
54. Naszego braku świadomości co do tego, że wielu ludzi ma do nas jeszcze dotąd żal i niechęć za cierpienia jakie doświadczyli z naszej ręki, i przez nas, przez naszą działalność wykonywaną w III-ej Rzeszy, w obozach koncentracyjnych, dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
55. Naszego doświadczania pełnej świadomości tego, że wielu ludzi ma do nas jeszcze dotąd żal i niechęć za cierpienia jakie doświadczyli z naszej ręki, i przez nas, przez naszą działalność wykonywaną w III-ej Rzeszy, w obozach koncentracyjnych, dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
56. Naszego krzywdzenia innych istot, ludzi, dusz, bliźnich, bytów, tworów w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych II wojny światowej oraz na wszelkich wojnach naszej całej istoty
57. Naszego bycia krzywdzonymi przez inne istoty w III Rzeszy i w obozach koncentracyjnych II wojny światowej oraz na wszelkich wojnach naszej całej istoty
58. Naszych wszystkich intencji i potrzeb dalszego niszczenia tych których skrzywdziliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
59. Naszej wolności od wszystkich intencji i potrzeb dalszego niszczenia tych których skrzywdziliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
60. Naszego uzależnienia od wszystkich naszych intencji i potrzeb wystawiania się na ciosy i mękę zadawane nam przez tych których sami skrzywdziliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
61. Naszej wolności od wszystkich naszych intencji i potrzeb wystawiania się na ciosy i mękę zadawane nam przez tych których sami skrzywdziliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
62. Naszego wielokrotnego dokonywania eksterminacji wielkich grup ludzkich, całości środowisk, narodów i szczepów
63. Naszego podejmowania prób aby w jakimś transie nienawiści zniszczyć wielu ludzi, wykończyć ich w okresie III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
64. Naszego doświadczania skutków tego, że w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy niewoliliśmy, niszczyliśmy , upadlaliśmy wielu ludzi
65. Naszego doświadczania skutków tego, że w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych byliśmy niewoleni, niszczeni, upadlani
66. Naszego oczekiwania na zemstę tych których sami kiedyś niszczyliśmy, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
67. Naszego planowania i dokonywania zemsty na tych, którzy nas kiedyś niszczyli, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
68. Naszego oczekiwania na przebaczenie ze strony tych których sami kiedyś niszczyliśmy , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
69. Naszego spotykania się z niechęcią innych ludzi
70. Naszego darzenia niechęcią innych ludzi
71. Naszego spotykania się z niechęcią ludzi, których kiedyś skrzywdziliśmy, których niszczyliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
72. Naszego darzenia niechęcią ludzi, którzy kiedyś nas skrzywdzili, którzy niszczyli nas w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
73. Naszego stronienia od ludzi bojąc się ich reakcji i zemsty za to co im uczyniliśmy nie tylko w III-ej Rzeszy i nie tylko w obozach koncentracyjnych, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
74. Naszych nawyków i intencji wydawania poleceń oraz rozkazów ugruntowanych w III-ej Rzeszy i nie tylko tam
75. Naszego pomieszania w relacjach i w seksie jakie wynieśliśmy z III -ej Rzeszy i z obozów koncentracyjnych , oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
76. Naszego podtrzymywania intencji i nawyków kierowania ludzi do obozów pracy, na zsyłkę i w niewolę
77. Naszego doświadczania skutków tego, że sami kiedyś kierowaliśmy ludzi do obozów pracy, na zsyłkę i w niewolę
78. Naszej wiary w to, że praca niewolników, praca ludzi zniewolonych jest lepsza, tańsza cenniejsza dla właścicieli zakładów, dla pracodawców
79. Naszego działania jako kobieta w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla potrzeb SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
80. Naszego doświadczania pomieszania jakie sprawiło, że delikatna natura kobiety jaką byliśmy została zdominowana w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych przez instynkt zabójcy, niszczyciela, potwora, przez duchy i demony
81. Naszej nienawiści do wszystkich kobiet działających dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy/ Hitlerjugend/
82. Naszego odpuszczenia wszystkiego wszystkim kobietom działającym dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy/ Hitlerjugend/
83. Naszego ulegania w III-ej Rzeszy fascynacji mundurami żołnierzy, oraz gwardii SS, Gestapo, w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
84. Naszej wiary w skuteczność ochrony i mistyczną moc run, symboli i sztandarów stosowanych przez SS i inne niemieckie formacje wojskowe oraz w innych armiach
85. Naszej wiary w to, że wierzyliśmy w to, że wypełnialiśmy misje dziejowe, że budujemy Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i naszym świętym obowiązkiem jest czynić podłości innym istotom w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych
86. Naszego bycia kiedyś znanym i cenionym jako kat oprawca, jako donosiciel
87. Naszego doświadczania karmy kata, oprawcy i donosiciela wyniesionej z II wojny światowej i z wielu innych wcześniejszych wcieleń
88. Naszej wolności od karmy kata, oprawcy i donosiciela wyniesionej z II wojny światowej i z wielu innych wcześniejszych wcieleń
89. Naszego donoszenia na innych i niszczenia innych naszą wiedzą na temat innych, na temat tego co i jak robią inni ludzie
90. Naszego doświadczania tego, że podczas II wojny światowej ujawniło się wiele naszych obciążeń i niegodziwości mających swoje źródła we wcześniejszych wcieleniach
91. Naszego ukrywania kiedyś pod mundurem niemieckiego SS-mana i Gestapowca /członka Hitlerjugend/ zagubionej duszy ukochanego dziecka Boga Twórczej siły Miłości
92. Naszego przeżywania tego, że w wyniku doświadczeń wyniesionych z II wojny światowej i czasów naszej służby w SS i Gestapo przestaliśmy rozmawiać z przyjaciółmi
93. Naszego przeżywania tego, że w wyniku doświadczeń wyniesionych z II wojny światowej i czasów naszej służby dla SS i Gestapo przestaliśmy mieć przyjaciół i miłe towarzystwo wokół nas
94. Naszego przejawiania nienawiści do wszystkich SS- manów, gestapowców, oprawców całego świata
95. Naszego odpuszczenia wszystkiego wszystkim SS- manom i gestapowcom
96. Naszego doświadczania i podtrzymywania żalów i pretensji do wszystkich SS-manów, gestapowców, oprawców całego świata za całe zło jakie oni wytworzyli i to czego oni nie zrobili, czego nie zdołali osiągnąć
97. Naszej rezygnacji z żalów i pretensji do wszystkich SS-manów, gestapowców, oprawców całego świata za całe zło jakie oni wytworzyli i to czego oni nie zrobili, czego nie zdołali osiągnąć
98. Naszego podtrzymywania pretensji do nas samych za to, że działając w III-ej Rzeszy nie zrealizowaliśmy misji i zobowiązań oraz urojeń przejętych od innych istot, ludzi, dusz, bliźnich, bytów, tworów, ani też tego co sami pragnęliśmy osiągnąć
99. Naszej niechęci do pamiętania oraz wypierania z umysłu wiedzy na temat tego co robiliśmy dla SS i Gestapo w III-ej Rzeszy, ani tego co działo się za drutami kolczastymi wielu obozów
100. Naszej rezygnacji z niechęci do pamiętania oraz wypierania z umysłu wiedzy na temat tego co robiliśmy dla SS i Gestapo w III-ej Rzeszy, ani tego co działo się za drutami kolczastymi wielu obozów
101. Naszych intencji i potrzeb zgłębiania tajemnic III-ej Rzeszy i obozów koncentracyjnych, tajemnic SS, Gestapo, w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
102. Naszego doświadczania przymusu tego aby wiedzieć i sycić się tym co i jak robiliśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy
103. Naszego uzależnienia od tych, którzy zainspirowali nas abyśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych pracując dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy uruchomili maszynę śmierci i mechanizmy działania niszczące nas i innych ludzi
104. Naszej wolności od tych, którzy zainspirowali nas abyśmy w III-ej Rzeszy i w obozach koncentracyjnych pracując dla SS i dla Gestapo w jednostkach specjalnych i jako oprawcy uruchomili maszynę śmierci i mechanizmy działania niszczące nas i innych ludzi
105. Naszego posiadania piętna obozów zagłady jakie nosimy na naszym ciele – jakie jeszcze ściska mój umysł, moją duszę i całą naszą istotę
106. Naszej wolności od posiadania piętna obozów zagłady jakie nosimy na naszym ciele – jakie jeszcze ściska mój umysł, moją duszę i całą naszą istotę
107. Naszej niezdolności do tego aby w obecnym wcieleniu wyjść poza teren III-ej Rzeszy i teren obozu koncentracyjnego , oraz w innych jednostek specjalnych
108. Naszych potrzeb ulegania transom cierpienia wynikającym z naszej służby w SS i Gestapo z poprzedniej inkarnacji mojej Duszy w III-ej Rzeszy, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
109. Naszej wolności od potrzeb ulegania transom cierpienia wynikającym z naszej służby w SS i Gestapo z poprzedniej inkarnacji mojej Duszy w III-ej Rzeszy, oraz w innych jednostkach specjalnych i jako oprawcy
110. Naszego doświadczania tego, że niewolenie innych w III-ej Rzeszy uniemożliwia nam do tej pory pełne egzekwowanie naszych naturalnych praw ukochanego dziecka Boga Twórczej siły Miłości
111. Naszego doświadczania tego, że niewolenie innych w III-ej Rzeszy uniemożliwia nam jeszcze skuteczne unikanie agresji innych, ich ataków oraz wszystkich tego skutków
112. Naszego trzymania jeszcze agresywności, niechęci i złogów w naszej własnej wątrobie zamiast dawać naszym bliźnim, naszej rodzinie, naszym najbliższym i wszystkim istotom świata całego bezgraniczną miłość, radość
113. Naszego dawania naszym bliźnim, naszej rodzinie, naszym najbliższym i wszystkim istotom całego świata bezgranicznej miłości, radości zamiast trzymania jeszcze agresywności, niechęci i złogów w naszej własnej wątrobie
114. Naszej niezdolności do patrzenia zawsze i wszędzie prosto w oczy naszym bliźnim, naszej rodzinie, naszym najbliższym i wszystkim istotom całego świata
115. Naszej umiejętności do patrzenia zawsze i wszędzie prosto w oczy naszym bliźnim, naszej rodzinie, naszym najbliższym i wszystkim istotom całego świata


Dodano : 12-02-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 2358 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Mateusz Lewandowski 10-08-2020 10:29:16

  Naszej wiary w to, że jesteśmy aryjskim nadczłowiekiem i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszej wiary w to, że pochodzimy z rasy panów, a nasze przeznaczenie to władza nad światem i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego uznawania za Boga Adolfa Hitlera i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszej wiary w to, że jesteśmy członkiem zakonu SS, z którego nie da się wystąpić i należy się do niego dusza i ciałem, i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego uczestnictwa w obrzędach, w których składa się ofiarę m.in. z ludzi i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszych ekspedycji naukowych w służbie 3 Rzeszy i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszej wiary w to, że wszechświat powstał poprzez zderzenie lodowej bryły ze słońcem i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego łapania ludzi, aby wywieść ich do obozów zagłady i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszej nienawiści do Żydów i narodu Żydowskiego i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego brutalnego traktowania więźniów w obozie koncentracyjnym i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego przysięgania Adolfowi Hitlerowi wierności, męstwa i posłuszeństwa, aż do śmierci i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego posiadania pod pachą tatuażu z grupą krwi i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.
  Naszego zabijania innych z dumą, gdyż uważamy, że przez to czynimy pożytek narodowi niemieckiemu i naszego, a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków.