Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Szok bitewny żołnierza, szok pourazowy-intencje

Intencje spisane przez Dorotę Wilk, pochodzą z 2 tematycznych prasowych art. omawianych na filmie o tym samym tytule. Przestawiam tylko fragment obszernego zestawienia.

1 Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego wszystkich skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. z uwagi na to też że składaliśmy (nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy się na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
2
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków biorąc udział w wojnach, misjach, potyczkach i nie tylko, w których my i inni jesteśmy sprawcami m.in. zamętu, tyranii. np. naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, socjopatami, dewiantami , najeźdźcami, obrońcami i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
3
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków biorąc udział w tzw. misjach pokojowych, w których my i inni jesteśmy ofiarami i sprawcami zamętu, w naszym i cudzym życiu, naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, socjopatami, dewiantami , najeźdźcami, obrońcami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
4
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków, że wielu nie powróciło z wojen, misji, potyczek i nie tylko, w których narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcje, że jesteśmy sprawcami min. zamętu, tyranii. np. naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, ofiarami, socjopatami, dewiantami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
5
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków oraz dotyczącego przejawianej niezdolności do podporządkowania się m.in. normom społecznym opisującym zachowania zgodne z prawem, w którym my jesteśmy sprawcami zamętu, tyranii i naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, najeźdźcami, socjopatami, dewiantami, obrońcami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
6
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków objawiających się miedzy innymi wielokrotnie dokonywanymi czynami stanowiącym podstawę aresztowania, znęcania się, bicia, katowania i nie tylko, w którym my jesteśmy sprawcami zamętu, tyranii, naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, ofiarami, socjopatami, dewiantami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
7
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków z wszelkich przyczyn podtrzymywanej (nie podtrzymywanej )skłonności do zabijania, do obwiniania m. in. innych i nas samych za własne postępowanie oraz z wszelkich innych przyczyn, poziomów, w których my jesteśmy sprawcami zamętu, tyranii np. naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, ofiarami, socjopatami, dewiantami, desperatami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
8
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków z wszelkich przyczyn i skutków m.in. pisania o tym z frontu do rodziny min. o śmierci i bólu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
9
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego wszystkich skutków z wszelkich przyczyn oraz nasze proszenie innych oraz Boga o naprawianie krzywd naszych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
10
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków z wszelkich przyczyn m.in. doświadczania (nie dośw) jako żołnierze, jako walczący, jako naród że narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia, jako bardzo ciężkie w skutkach psychicznych, fizycznych i energetycznych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
11
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków zaburzeń psychicznych, lękowych i nie tylko, w którym my i inni jesteśmy sprawcami zamętu, tyranii, naszego bycia [i nie bycia ] tyranami, socjopatami, desperatami, będących efektem naszych i cudzych przeżyć traumatycznych wydarzeń i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
12
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków z wszelkich przyczyn i poziomów oraz nasze próby i nasze prośby do Boga o naprawianie krzywd naszych i cudzych, że narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia, głodu, chorób, nędzy, destrukcję i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
13
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy (nie) przysięgę jako żołnierze walcząc przeciwko bezbronnym, starym, dzieciom, kobietom ciężarnym i innym żywym istotom, że narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
14
Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy(nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie (i innych) na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, spowodowane przez stres o dużej sile, który spowodował nasz i innych kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie graniczne przeżywanie wojny, zgwałcenie, przebywanie w obozie koncentracyjnym lub innym oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

15 -Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy(nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, oraz zaburzenia naszego (i innych) funkcjonowania, które może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, kilku lat, a których przebieg ma charakter zmienny, że można długo oczekiwać ustąpienia objawów u nas i u innych w to zaangażowanych i u bezbronnych ludzi, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
16- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy (nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko, prowadzące do zaburzenia osobowości , nerwicy, osobowości obsesyjno- kompulsyjnej np. irracjonalne sądzenie innych i nas samych, natarczywość, agresja występująca u nas i u innych, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
17 Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy (nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko oraz przez pamięć o synach i córach narodów i o ich losie i o wpływie na ich rodziny oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
18 Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy (nie) przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko skutkiem tego są trudności w kontaktach społecznych i ich unikanie, pomimo dążenia do bycia akceptowanym i pragnienia relacji interpersonalnych oraz zaniżona nieprawidłowa samoocena , oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków.
19 Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy przysięgę jako żołnierze i narażaliśmy siebie i innych na śmierć, cierpienia i na destrukcyjne przeżycia i nie tylko a skutkiem jest ogromne cierpienie z powodu braku umiejętności wiązania się z innymi ludźmi i wycofywania się, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
20 - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków wykazując chroniczną postawę unikającą wobec ludzi, ryzykownych sytuacji i wyzwań, popadając w społeczną izolację, nie możność znalezienia pracy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
21 -Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków przejawami odrzucenia, upokorzenia lub poczuciem wstydu, unikania związków z innymi ludźmi biorąc udział w tzw. misjach pokojowych, w których my i inni jesteśmy ofiarami i sprawcami zamętu, w naszym i cudzym życiu, naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, socjopatami, dewiantami , najeźdźcami, obrońcami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
22
- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków w postaci objawy depresji, lęku, fobii, fobii społecznej, a także gniewu, który wynika z niepowodzeń w relacjach społecznych, gdyż biorąc udział w wojnach lub tzw. misjach pokojowych, w których my i inni jesteśmy ofiarami i sprawcami zamętu, w naszym i cudzym życiu, naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, socjopatami, dewiantami , najeźdźcami, obrońcami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

23- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków wykazując destrukcję osobowości i długo-trwałe zaburzenie, nie zdając sobie sprawy co jest rzeczywistym źródłem ich zahamowań i są pozornie oziębłe emocjonalnie, ponieważ boją się okazać swoje uczucia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
24 -Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do konfliktów w rodzinie, agresji wobec bliskich, niepokój, unikanie ryzykownych sytuacji i życiowych wyzwań i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
25 -Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków wykazując chroniczną postawę unikającą wobec ludzi, ryzykownych sytuacji i wyzwań, popadając w społeczną izolację i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do braku umiejętności w ponownym przystosowaniu i adaptacji do życia na skutek silnych reakcji na stres i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
27.- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do nadużywania alkoholu, chorób, wyczerpania, po szturmach, walkach, atakach i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
28. - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do wzajemnych zarzutów o tchórzostwo, niekompetencje, nielojalność , w którym my jesteśmy sprawcami zamętu, uwikłania, naszego bycia [i nie bycia ] ofiarami, katami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
29 - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do koszmarów sennych, wyobrażeń, horrorów emocjonalnych, ataku lęku, w którym my jesteśmy poszkodowanymi, kozłami ofiarnymi, sprawcami zamętu, tyranii, naszego bycia [i nie bycia ]tyranami, ofiarami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

30 - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do ogromnej krzywdy, cierpień i śmierci prosimy o sąd boży nad nami i miedzy nami aby mieć czyste prawo prosić o miłosierdzie, gdyż my sami i inni jesteśmy sprawcami zamętu, uwikłania, naszego bycia [i nie bycia ] ofiarami, katami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
31- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do krzywdy, cierpień i śmierci wyrażamy prośby do Boga odwołując się do boskiej łaskawości, miłosierdzia, aby nam przebaczył i na boską odpowiedzialność, gdyż my sami i inni jesteśmy sprawcami zamętu, uwikłania, naszego bycia [i nie bycia ] ofiarami, katami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
32- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do długotrwałych cierpień stosując walki ukryte, jawne, z pojazdu, z rydwanu, czołgu, zabijania z pojazdu, z rydwanu, samolotu itp. I nie tylko, w których my i inni jesteśmy sprawcami zamętu, uwikłania, naszego bycia [i nie bycia ] ofiarami, katami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
33 - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do wypadków, do atakowania i bycia atakowanymi, do ataku na bezbronnych, w których my i inni jesteśmy sprawcami zamętu, uwikłania, naszego bycia [i nie bycia ] ofiarami, katami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
34- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do alkoholizmu, narkotyzowania, omamiania, hipnotyzowania siebie i innych, że my sami i inni jesteśmy tego sprawcami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
35- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do wszczynania wojny, prowadzenia konfliktu zbrojnego, podbojów, okupacji i działań też z innymi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
36 - Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do braku asekuracji, ochrony, że człowiek sam sie nie ochroni i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
37- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do posiadania m.in. wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. wojskowych strażników , świadków, weryfikatorów, ochroniarzy, wojskowych twórców rozmaitych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
38- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do, wyrażania intencje, nawyki, potrzeby bycia –nie bycia wojskowymi, żołnierzami, dewiantami, oprawcami, katami, ofiarami, poszkodowanymi, i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
39- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków, my Prosimy Boga o zadośćuczynienie za cierpienia, za utracenie życia wojowników, obrońców, napastników, za życie nasze i bliskich, znajomych, nie znajomych, dla nas i dla wszystkich uczestniczących w walkach i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
40- Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do urojeń, nadwrażliwości na hałasy, lękliwości, wyczerpania ,nerwowego, niesprawności fizycznej, zaburzeń czucia, ciągłego niepokoju i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
.41. Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków prowadząc do przyciągania(nie) wszelkiego rodzaju, wielkości, rangi m.in. wojskowych masek, atrybutów, przebrań, ubrań, strojów, luster, zasłon, wojskowych kreacji, nakryć głowy, gadżetów, wachlarzy, parasoli, wojskowych parawanów, kotar, zasłon i ich odpowiedników i nie tylko, jakie m.in. maskują, zakrywają, ukrywają, skrywają nasze i cudze prawdziwe oblicze, nasze intencje jakie m.in. ukazują nas innymi niż jesteśmy, oraz jakie m.in. pokazują , wskazują, ujawniają, odkrywają posiadane przez nas blokady , obciążenia, uwikłania i nie tylko je oraz NDTS i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
42.Naszego i cudzego doświadczania stresu bojowego i stresu pourazowego i jego skutków naszego bycia katowanymi, torturowanymi, zabijanymi, dobijanymi , męczonymi, masakrowanymi ze szczególnym okrucieństwem jako m.in. pozbawieni możliwości obrony ,słabi, ranni, chorzy, kobiety, dzieci, starcy, kaleki, niewolnicy, jeńcy, służący, związani, spętani, uzależnieni od oprawców i nie tylko oraz NDTWS, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link

Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia bałwochwalcami, --nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, --nie bycia prostytutką--
-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].


Dodano : 05-02-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1514 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 03-02-2019 10:16:03

    Jak zniszczyć państwo - wykład KGB