Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Sakramenty – chrzest. Intencje

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Intencje ,,Sakramenty – chrzest" zestawiła Agata Pająk.
1. Naszego/cudzego inkarnowania(nie), rodzenia(nie) się, życia, mieszkania(nie) w rodzinach, krajach, narodach, miejscach ,wśród ludzi wyznających(nie) m.in. religie katolickie, chrześcijańskie, ich odpowiedniki i zamienniki , gdzie przyjęcie(nie)do wspólnoty religijnej wymaga(nie) min. chrztu, gdzie chrzci(nie), bierzmuje się nowo(nie) narodzone(nie) dzieci, niemowlęta po urodzeniu , a także gdzie chrzci(nie), bierzmuje się ludzi, z ich własnej woli, i odpowiednio , pod przymusem, w wyniku świadomego(nie) wyboru , bez możliwości wyboru(nie), a także z powodu presji środowiska, rodziny, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) jako dziecko, niemowlę i nie tylko, ochrzczonymi(nie), przyjętymi(nie) do wspólnoty Chrześcijan, Kościoła czyli naszego / cudzego stania(nie) się chrześcijanami, katolikami włączonymi(nie) w tajemnice paschalną Chrystusa, zanurzonymi(nie) w jego śmierć i zmartwychwstanie, poprzez obmycie(nie), polanie(nie) wodą i wezwanie(nie) Trójcy Świętej przez kapłana udzielającego(nie) chrztu, i nie tylko m.in. z woli naszych/cudzych rodziców, rodziny, środowiska, otoczenia, sąsiadów, znajomych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego urządzania(nie) rozmaitych imprez, przyjęć , uczt, spotkań z okazji rozmaitych chrztów naszych/ cudzych dzieci, a także uczestniczenia(nie) w takich uroczystych imprezach, ucztach , spotkaniach, radościach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego wręczania, otrzymywania(nie) rozmaitych prezentów, pamiątek z okazji chrztów, a tym jako ochrzczeni(nie), jako goście, świadkowie, rodzice chrzestni , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego ubierania(nie), strojenia(nie) , oraz bycia(nie) ubieranymi(nie), strojonymi (nie)do rozmaitych chrztów, m.in. na golasa, i odpowiednio min. w rozmaite bogate(nie) , strojne(nie), cenne(nie) szaty, beciki, ubranka, oraz przykrywania(nie) i bycia(nie) przykrywanymi(nie) rozmaitymi kapkami, narzutkami, ozdobnymi(nie), cennymi(nie), drogimi(nie), a w tym jako dziewczynki w różowe(nie) szatki, jako chłopcy w niebieskie(nie) , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia(nie) wskazanymi, wybranymi, przekazanymi(nie) do chrztu, chrzczonymi(nie), poddanymi(nie) sakramentowi chrztu przez własnych/cudzych rodziców, przez matki, ojców, przez krewnych, przez obcych, a w tym przez katolików, chrześcijan, a także przez wyznawców innych religii, sekt aby uczynić(nie) z nas m.in. chrześcijanina, katolika + naszego chrzczenia(nie) własnych, cudzych dzieci, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania (nie)tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie) i wierzenia(nie), nauczania(nie)tego i bycia(nie) tego nauczanymi(nie), oraz kodowania(nie) sobie samym i innym i bycia(nie) kodowanymi(nie) , że skutki przyjęcia(nie), udzielenia(nie) chrztu świętego(nie) w świątyni, w kościele min. katolickim oznacza(nie) odpuszczenie(nie) grzechu pierworodnego, odpuszczenie(nie) wszystkich(nie) grzechów uczynkowych(nie), odpuszczenie(nie) całej(nie) kary za grzechy, zarówno wiecznej(nie) jak i doczesnej(nie) oraz wlanie(nie) łaski uświęcającej(nie), cnót teologicznych tj. wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha Świętego a także sakramentalny(nie) charakter, czyli niezatarte(nie) znamię przynależności (nie)do Boga i do Kościoła , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego posiadania(nie) niezatartych(nie) znamion, pieczęci jakie powstały(nie) na skutek udzielenia(nie) nam/innym sakramentu chrztu świętego przez rozmaitych kapłanów, księży, duchownych, proroków i nie tylko przez nich, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Oddawania ich wszystkich Bogu
10. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie) że chrzest święty w świątyni, w rzece min w Jordanie i nie tylko wiąże(nie) się z nadaniem(nie) dziecku imienia, na wpisaniu(nie) do ksiąg parafialnych oraz wydaniu(nie) metryki, świadectwa ,że dziecko się urodziło(nie), zostało(nie) ochrzczone(nie), kiedy się urodziło(nie), kto jest(nie) rodzicami, jakie nadano(nie) mu imiona, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego dostosowania(nie) się do powszechnego(nie) świątyniach w religiach min. w całym(nie) kościele m.in. katolickim, w cerkrwiach i nie tylko zwyczaju nadawania(nie) imienia dziecku , co wiąże(nie) się obraniem(nie) dla dziecka świętego(nie) patrona, który będzie(nie) w sposób szczególny(nie) opiekować(nie) się dzieckiem, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego wybierania(nie) dla własnych , cudzych dzieci imion, patronów jacy byli nieudacznikami, jakich zamordowano, patroszono, ćwiartowano, palono i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego wybierania(nie) dla własnych , cudzych dzieci imion, patronów nadawanie(nie) im imion jakie związane(nie) są z chrześcijaństwem , nosili(nie) je chrześcijańscy , katoliccy święci , a w tym w celu zapewnienia(nie) dzieciom mocnego(nie), dobrego(nie) patrona, który będzie(nie) się nimi w sposób szczególny(nie) opiekować(nie), a w tym wg naszego/cudzego przekonania(nie) i oczekiwania(nie), a także takich, jakie nam/i się podobają(nie), jakie są(nie) modne(nie), ładnie(nie) brzmią(nie), nosili(nie) je nasi/c przodkowie, wyróżniają(nie) dzieci, a tym m.in. wyróżniają(nie) dzieci urodzone(nie) poza związkiem , piętnują(nie) je , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) poddanymi(nie) obrzędowi, ceremonii chrztu świętego, a także poddawania(nie) naszych/c dzieci sakramentowi chrztu m.in. w KK,w Cerkwii m.in. po spełnieniu(nie) rozmaitych warunków, jakich spełnienie(nie) jest(nie) wymagane(nie) przez grupę do jakiej wchodzimy(nie), jesteśmy(nie) wprowadzani(nie), chcemy(nie) wprowadzić(nie), wprowadzamy(nie) ,jesteśmy(nie) my/inni przyjmowani(nie), przyjmujemy(nie) , a w tym : m.in. naszego/cudzego nie bycia(nie) jeszcze chrzczonymi(nie), nie przyjęcia(nie) wcześniej tego sakramentu przez nas , jako człowieka oraz wyrażenia(nie) zgody(nie) na chrzest co najmniej przez jednego(nie) z rodziców, opiekunów , oraz zapewnienie(nie), obiecanie(nie) katolickiego(nie) wychowania(nie) dla osoby poddawanej (nie)sakramentowi chrztu, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego doznania(nie), doświadczania(nie) odmowy udzielania(nie) nam/i chrztu , a także odmawiania(nie) tego innym w sytuacji, kiedy nie ma(nie) nadziei na wychowywanie(nie) dzieci i nie tylko ich w wierze katolickiej(nie), chyba że zostaną(nie), zostały(nie) spełnione(nie) warunki stawiane(nie) przez kościół, a w tym specjalne(nie) przygotowanie(nie) (katechumenat) dziecka do przyjęcia(nie) chrztu w wieku szkolnym, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego , w związku z przyjęciem(nie) sakramentu chrztu, z byciem(nie) ochrzczonym(nie) , posiadania(nie), otrzymania(nie), przyjęcia(nie) rozmaitych obowiązków wypływających(nie) z przyjęcia(nie) sakramentu chrztu świętego, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. naszego/cudzego traktowania(nie) chrztu świętego jako wezwania(nie) do życia wiarą(nie) oraz jako zobowiązania(nie) do poznawania(nie) prawd wiary katolickiej(nie) , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego traktowania(nie) chrztu świętego jako wezwania(nie) do życia nadzieją(nie), że człowiek, żyjąc(nie) dobrze(nie), osiągnie(nie) zbawienie, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. naszego /cudzego po przyjęciu(nie), otrzymaniu(nie) sakramentu chrztu świętego bycia(nie) zobowiązanym(nie) do życia miłością(nie) wobec Boga i ludzi, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego, poprzez otrzymanie(nie), przyjęcie(nie) sakramentu chrztu świętego bycia(nie) wprowadzonymi(nie) do wspólnoty kościoła, cerkwii, i w związku z tym bycia(nie) zobowiązanymi(nie) do udziału(nie) w życiu Kościoła ,nie tylko poprzez uczestniczenie(nie) w obrzędach kultu, m.in. we mszy świętej, w nabożeństwach, ale także bycia(nie) zobowiązanymi(nie) do troszczenia(nie) się o stronę materialną(nie) , m.in. o utrzymanie(nie) i piękno(nie) świątyni, kościołów , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21. naszego/cudzego po przyjęciu(nie), otrzymaniu(nie) sakramentu chrztu świętego stania(nie) się uprawnionymi(nie) do przyjmowania(nie) innych sakramentów świętych oraz zobowiązanymi(nie) do prowadzenia(nie) życia sakramentalnego(nie), a więc częstej(nie) spowiedzi i komunii świętej, bieżmowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
22. Naszego/cudzego posiadania(nie), wybierania(nie) m.in. rodziców chrzestnych dla naszych/cudzych dzieci, dla innych LDIBT,ZK, bycia(nie) takimi rodzicami chrzestnymi, bycia(nie) wybieranymi(nie) na takich spośród m.in. ludzi, IBT wierzących(nie) i prowadzących(nie) życie religijne(nie) , lub takich których się za takich uważa(nie), i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego godzenia(nie) się by być(nie) rodzicami chrzestnymi oraz jako wszelkiego rodzaju rodzice chrzestni posiadania(nie) obowiązku pomagania(nie) rodzicom dziecka w wypełnianiu(nie) obowiązku chrześcijańskiego(nie) wychowania(nie) , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego wymagania(nie) od rodziców chrzestnych by wywiązywali(nie) się z obowiązku pomagania(nie) rodzicom w chrześcijańskim(nie) wychowaniu(nie) dzieci , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego bycia(nie) rodzicami chrzestnymi pod warunkiem spełnienia(nie) wymaganych(nie) przez kościół warunków, a mianowicie, ukończenia(nie) 16 lat, bycia(nie) katolikami, przyjęcia(nie) sakramentu bierzmowania oraz eucharystii, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
26. Naszej/cudzej niemożności(nie) bycia(nie) rodzicami chrzestnymi oraz niemożności(nie) pełnienia(nie) roli rodziców chrzestnych jeżeli znajdujemy(nie) się, jesteśmy(nie) m.in. w karach kościelnych , lub jesteśmy(nie) niepraktykującymi(nie) , lub pozostajemy(nie) w związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego, a także kiedy jesteśmy(nie) rodzicami dziecka, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
27. Naszego/cudzego bycia(nie) wybranymi(nie), wskazanymi(nie) na rodziców chrzestnych i bycia(nie) zobowiązanymi(nie) do okazania(nie) przed chrztem zaświadczenia ze swojej/cudzej parafii, w jakim zaznaczono(nie), że możemy(nie) pełnić(nie) funkcje rodzica chrzestnego, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
28. Naszego/cudzego bycia(nie) chrzczonymi(nie), chrzczenia(nie) dzieci i nie tylko dzieci oraz udzielania(nie) sakramentu chrztu w kościele, w cerkwi, w rzece min. podczas mszy świętej lub w rozmaitych innych nagłych(nie) sytuacjach poza kościołem, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
29. Naszego/cudzego zgłaszania(nie) chrztu m.in. w kancelariach parafialnych m.in. najpóźniej(nie) 2 tygodnie przed planowaną(nie) uroczystością okazując(nie) przy tym akt urodzenia dziecka, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
30. Naszego/cudzego chrzczenia(nie) dzieci oraz bycia(nie) chrzczonymi(nie) w kościołach, parafiach do których formalnie(nie) należą(nie) rodzice dziecka, osoby mającej(nie) przyjąć(nie) sakrament chrztu lub jeśli rodzice należą (nie)do innych parafii konieczne(nie) jest(nie) zezwolenie własnego/cudzego proboszcza , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
31. Naszego/cudzego bycia(nie) rodzicami oraz rodzicami chrzestnymi jacy przed chrztem dziecka mają(nie) obowiązek przystąpienia(nie) do sakramentu pokuty i pojednania, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
32. Naszego/cudzego bycia(nie) rodzicami oraz rodzicami chrzestnymi jacy mają(nie) obowiązek, przed uroczystością chrzcielną uczestniczenia(nie) w katechezie przed-chrzcielnej , jakiej termin ustala(nie) się z kapłanem, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
33. Naszego/cudzego posiadania(nie) obowiązku do chrztu świętego zaopatrzyć(nie) się w tzw. białą(nie) szatkę oraz świecę chrzcielną, w medaliki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
34. Naszego/cudzego bycia(nie) rodzicami i rodzicami chrzestnymi, od jakich wymaga(nie) się , oczekuje(nie) się rozmaitych prezentów, pomocy, darów , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania (nie)tego wszelkich skutków
35. Naszego/cudzego obdarowywania(nie) tych, dla których jesteśmy(nie) chrzestnymi w rozmaity sposób, a w tym dawania(nie) prezentów , podarunków, wsparcia i pomocy we wszelkich sytuacjach, okolicznościach , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
36. Naszego/cudzego bycia przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie) tego, kodowania(nie) i bycia(nie) kodowanymi(nie), zachęcania(nie) i bycia(nie) zachęcanymi(nie) , że najpiękniejszym(nie) darem dla dziecka z okazji chrztu świętego jest(nie) modlitwa oraz przyjęcie(nie) komunii świętej w jego intencji , i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków


Dodano : 20-02-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1332 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
17-04-2016 19:01:52

Katolicka doktryna mówiąca, że jest 7 sakramentów, formowała się dość długo: W XI w. św. Piotr Damiani wymieniał 12 sakramentów. Oprócz znanych nam siedmiu uznawano np.: namaszczenie na króla, dedykację kościoła, konsekrację dziewic, poświęcenie zakonnic i obmycie nóg w Wielki Czwartek. Inni dodawali jeszcze jałmużnę. Hugo od św. Wiktora, zaproponował zawężenie jej znaczenia i do sakramentów zaliczył oprócz uznawanych obecnie również wcielenie Chrystusa, Kościół, wodę święconą, święte rany, znak krzyża i śluby. Liczba 7 pojawiła się dopiero w XII w.. W rzeczeniach Kościoła liczba siedmiu sakramentów pojawia się w 1208 w Wyznaniu wiary przepisanym Waldensom, gdzie wymienia się je wszystkie, na Soborze Liońskim II (1274) (w Wyznaniu wiary Michała Paleologa), a następnie Florenckim (1439). Sobory te stwierdziły, że jest siedem sakramentów i wyliczyły je. Sobór trydencki stwierdził zaś zdecydowanie, że jest ich „ani więcej, ani mniej jak siedem”. 

http://www.mbzwycieska.pl/index.php/sakramenty-swiete

  • s_majda 30-12-2021 13:54:05

    Na jednym z filmów został przeniesiony poprzez skok w czasie, pan uznany za świętego w kościele. Zaproszony do kościoła na mszę, stał obok kapłana i sam udzielał chrztu. Kwestia ciekawie ukazana i obrazująca to, dlaczego chrześcijaństwo odrzuca reinkarnację.  No bo kto jest w tej sytuacji bardziej napełniony boskością, który z nich jest większym pośrednikiem?