Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Blokady i wzorce obciążeń żołnierza- modlitwa uwalniająca

Tekst został spisany i adaptowany z modlitwy, nagranej na filmie ,,Medytacja wspierająca uwolnienie od nieprzytomności, transów, kodowań, hipnoz” 


Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o opiekę ochronę, o otwarcie mojego serca, mojej Duszy, całej naszej istoty na przyjęcie skutków tej naszej modlitwy. Prosimy Boże o takie skutki dla nas jakie Ty byś boże chciał, nie takie jak my byśmy chcieli. Prosimy także Boże abyśmy przyjęli te skutki na trzeźwo i przytomnie, ze zrozumieniem, abyśmy rozumieli zarówno treść tej naszej modlitwy, oraz abyśmy rozumieli to, co Ty Boże dajesz nam jako odpowiedź na tę modlitwę.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują między innymi nasze i cudze związki, małżeństwa, relacje intymne, prywatne, rodzinne, z naszymi mężami i odpowiednio żonami, dziećmi, z rodzicami, z krewnymi oraz ze wszystkimi bliźnimi z którymi mamy jakiekolwiek interakcje. Prosimy Boże Dawco Życia, abyś uczynił z tym wszystkim to co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nas w naszej między innymi pracy zawodowej, w sposobach zarabiania, gromadzenia pieniędzy, w sposobach tworzenia dobrobytu i wolności finansowej, w wydawaniu pieniędzy, w niemożności zarabiania pieniędzy i nie tylko. Prosimy Boże Dawco Życia, abyś uczynił z tym wszystkim to co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nas w naszych relacjach z sąsiadami, z mieszkańcami naszego domu, z mieszkańcami naszej ulicy, miasta, wsi, powiatu, województwa, kraju, sąsiednimi krajami, z naszym kontynentem, ze wszystkimi mieszkańcami całej kuli ziemskiej, z ich Duszami i istotami. Prosimy Boże Dawco Życia, abyś uczynił z tym wszystkim to co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nas w naszych relacjach religijnych z Tobą Boże, które powodują bałwochwalstwo, blokady w życiu codziennym, uniemożliwiają współtworzenie z Tobą Boże, które powodują, że my i bliźni żyjemy w bałwochwalstwie, zajmujemy się kultem kogoś lub czegoś, kultem bóstw, które nie są Tobą Boże. Prosimy o otrzeźwienie nas, oprzytomnienie, o wskazanie nam i bliźnim drogi wyjścia z tych uwikłań.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nas w nam nasze między innymi relacje finansowe, sposoby zarabiania, wydawania, gromadzenia pieniędzy, które powodują trwonienie pieniędzy, uwikłania w hazard, które powodują rozmaite dziury finansowe, braki finansowe. Prosimy Boże wskaz nam drogę wyjścia z tych uwikłań.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nasze życie na trzeźwo i przytomnie, trzeźwy osąd, rozumne doświadczenia, rozumne współtworzenie z Tobą Boże, również z uwagi na naszą i cudzą narkomanię, alkoholizm, pozostawania w transach, tworzenie transów, odnawianie ich, z uwagi na nasze i cudze hipnozy, ćpanie, przyjmowanie i dawanie używek, bycie dilerami, na wszelkie formy nieprzytomności, które ty Boże znasz, a których my nie jesteśmy w stanie nawet się tutaj domyślać, bądź je zidentyfikować-powierzamy je wszystkie Tobie Boże. Uczyń z nimi Boże to wszystko co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują naszą seksualność, doznania seksualne, częstotliwość seksualnych spełnień, które uniemożliwiają spełnienia w seksie, bądź powodują u nas doświadczenia seksualne bez trzeźwości i przytomności. Pobłogosław nas Boże przytomnością i pokaż nam na czym polegają nasze indywidualne wzorce tej nieprzytomności w tej dziedzinie. Uczyń z nimi Boże to wszystko co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nas w naszym zdrowiu zarówno fizycznym, energetycznym, duchowym, umysłowym, przemianę materii, obiegu energii, wchłaniania, wydalania, w tym wszystkim co jest ważne w jakości oraz długości naszego życia, które powodują bądź zmierzają w stronę wypadków, kalectw, które tworzą takie sytuacje dla nas i dla bliźnich, a także w aspekcie zdrowia psychicznego, pomieszania na umyśle. Prosimy Boże o otrzeźwienie, oprzytomnienie, o wskazanie drogi wyjścia z tych uwikłań, o zrozumienie na czym polegają takie wzorce uwikłań. Prosimy także Boże o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują nasze serce, gruczoły dokrewne, czakrę serca, meridiany serca, oraz to wszystko co z naszym sercem powiązane, także rdzeń serca, promienie serca. Prosimy Boże Dawco Życia, abyś uczynił z tym wszystkim to co uważasz za stosowne.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokują naszą bezpośrednią relację z Tobą Boże, Twoje odpowiedzi do nas, skuteczność naszych modlitw, naszych medytacji, które blokują oświecenie światłem Twoim Boże w taki sposób jaki Ty byś Boże chciał dla nas, tak jak Ty byś Boże widział. Prosimy Boże o uwolnienie od tych wzorców nieprzytomności, kodowań, aby wszystko działo się tak jak Ty Boże tego chcesz.
Boże Dawco Życia wspólnie z Moją duszą, z całą naszą istotą prosimy Ciebie o uwolnienie nas od wszystkich, wszelkiego rodzaju, znaczenia między innymi intencji, nastawień, wyobrażeń nawyków i potrzeb, transów, misji, ślubowań, hipnoz, kodowań, umów, przyrzeczeń, przysiąg, inicjacji, oraz wszystkich moich i mojej Duszy, całej naszej istoty konsekwencje ich łamania, wszystkich podpięć, negatywnych schematów karmicznych, wszystkich szkodliwych wzorców i szkodliwych wibracji i energii, utożsamień, poczucia winy, obciążeń oraz wszelkich innych obciążeń żołnierza, wojownika, zabójcy, ochroniarza, widma które blokowane są przez nasze i cudze tworzenie, zarzucanie, przyjmowanie przez nas i przez innych rozmaitych m.in. sieci, kajdan, lin, wszelkich form zniewoleń, mieczy, ostrzy wbitych nam i innym narzędzi , krzyży karmicznych, sieci karmicznych, węzłów karmicznych, cyfr, liter figur geometrycznych płaskich i przestrzennych i rozmaitych myślokształtów, które Ty Boże znasz. Prosimy Boże abyś uczynił z tym wszystkim wszystko to Co uważasz za stosowne.

Fragmenty


Dodano : 22-05-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1552 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 20-09-2021 16:59:30

    ``Unikatowe doświadczenia`` reklamuje plakat zachęcający w 2021r. do wstąpienia do armii.