Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Usługi prostytutki: modlitwa uwalaniająca

Akceptujemy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś byłyśmy prostytutkami, heterami, ŁK, kapłankami miłości, kobietami rozwiązłymi i lekkich obyczajów, a także boskimi matkami oraz wszystkimi tymi, jakie świadczyły innym wszelkie usługi cielesne, fizyczne i duchowe.
Przebaczyłyśmy sobie wspólnie z moją Duszą, całą naszą przeszłość kiedy to handlowałyśmy, sprzedawałyśmy, oddawałyśmy innym istotą nasze ciała, nasze piersi, nasze łona, nasze mleko.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą, to że kiedyś uznałyśmy za dobre, za akt naszego wielkiego serca i łaskawości, kiedy to poświęcamy swój czas tak wielu istotom na raz i tak często, zapewniając im uciechy fizyczne, seksualne, pieszczoty, głaskanie, przytulanie, karmienie naszym mlekiem, obcowanie fizyczne i duchowe.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą, to, że kiedyś myślałyśmy, że świadcząc wszelkie usługi i uciechy innym istotom, będziemy ponad nimi, a poprzez przywiązanie tych istot do siebie, do swojego ciała, swoich piersi, swojego łona, to my będziemy panować nad sytuacją, nad ich słabościami, nad ich namiętnościami, nad ich potrzebami.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że chciałyśmy uczynić z innych istot nasze marionetki, istoty od nas zależne, które to przychodzą z własnymi fizycznymi potrzebami, szukając ujścia napięć i emocji, czekają, aż my w łasce lub niełasce, zaspokoimy ich potrzeby, sprawimy im ulgę.
Miłością Swoją Boże odwróć wszystkie skutki i konsekwencje naszego poczucia władzy i panowania nad innymi istotami, poprzez nasze decydowanie o rozładowywaniu, uciszaniu, zaspokajaniu ich namiętności, potrzeb, emocji.
Miłością Swoją Boże uwolnij nas od wszelkich misji, zobowiązań, nawyków i potrzeb zaspokajania, rozładowywania emocji, potrzeb, skumulowanych energii innym istotom, poprzez wyświadczanie im wszelkich usług fizycznych, cielesnych, duchowych i energetycznych.
Miłością Swoją Boże uwolnij nas od wszystkich misji zobowiązań, nawyków, potrzeb kupna, sprzedaży, oddawania, wymieniania, handlowania naszym ciałem, naszą miłością, naszą uwagą, naszym czasem, naszym mlekiem, naszymi piersiami i naszym łonem.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś zazdrościłyśmy innym takiego stylu życia, gdzie te istoty rzekomo wyzwolone i wolne, nie musiały liczyć się i podporządkowywać przyjętym normom i obyczajom, a same decydowały o swoim losie i swoim życiu.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą naszą krnąbrność, sprzeciw, bunt i przekorność wobec ludzi, wobec świata, wobec Boga.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą, to że uwierzyłyśmy, uznałyśmy, że światem i ludzmi rządzą namiętności, władza, seks i pieniądze.
Zwracamy teraz wolność wszystkim tym istotom, które wmawiały nam, że światem rządzą namiętności, władza, seks i pieniądze.
Miłością swoją Boże i poprzez miłość Twoją Boże, uświadom mojej Duszy, całej naszej istocie oraz wszystkim innym istotą, że światem i ludźmi zawsze rządzi miłość, o wszystkim decyduje miłość.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś myślałyśmy, że życie przepełnione rozwiązłością, niemoralnością i rozpustą jest wolne, łatwe, przyjemne i stanowi prostą metodę na zarobienie pieniędzy i nieskomplikowane życie.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś znalazłyśmy sposób na życie, źródło naszego utrzymania, poprzez świadczenie wszelkich usług, uciech innym istotom, poprzez sprzedawanie naszego ciała, naszej miłości, naszej uwagi, naszego czasu, naszego mleka, naszych piersi i naszego łona.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś za wszelkie świadczone przez nas usługi pobierałyśmy wynagrodzenie, zapłatę, rekompensatę we wszelkiej formie zarówno fizycznej, duchowej jak i energetycznej.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą to, że w tak łatwy i szybki sposób wyraziłyśmy chęć i zgodę, na sprzedawanie i oddawanie naszego ciała, naszej miłości, naszej uwagi, naszego czasu, naszego mleka, naszych piersi i naszego łona.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą wszystkim tym istotom, które namawiały nas do sprzedawania, oddawania siebie, naszego ciała, do świadczenie wszelkich usług wszystkim innym istotom.
Zwracamy teraz wolność wszystkim tym istotom, które kiedykolwiek namawiały mnie, moją Duszę i jej poprzednie ziemskie awatarki do sprzedawania, oddawania naszego ciała, naszej miłości, naszej uwagi, naszego czasu, naszego mleka, naszych piersi i naszego łona.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas teraz od wszystkich tych istot, które kiedykolwiek namawiały mnie, moją Duszę i jej poprzednie ziemskie awatarki do sprzedawania, oddawania naszego ciała, naszej miłości, naszej uwagi, naszego czasu, naszego mleka, naszych piersi i naszego łona.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że nasze ciało jest świątynią w której zawsze mieszka miłość, w której zawsze mieszka Bóg.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że jedyną wartością, którą winnyśmy oddawać i dzielić się nią z innymi istotami bożego światła, jest miłość, jest obdarzanie miłością.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że nie da się kupić, sprzedać, wymienić handlować miłością naszą i innych istot, ani miłością Boga.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że oddając, wymieniając, sprzedając, handlując naszym ciałem, naszym czasem, naszą uwagą, naszym mlekiem, naszymi piersiami, naszym łonem, nie dajemy miłości, nie obdarzamy innych istot miłością.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że oddając, wymieniając, sprzedając, handlując naszym ciałem, naszym czasem, naszą uwagą, naszym mlekiem, naszymi piersiami, naszym łonem, tworzymy i podtrzymujemy sieć zobowiązań, należności, powinności z innymi istotami.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od wszystkich istot, które oczekują, które domagają się wypełnienia naszych zobowiązań, misji, należności, powinności poprzez świadczenie tym istotom wszelkich usług cielesnych, duchowych i energetycznych.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od wszystkich misji, zobowiązań, nawyków ulegania tym istotom, które przychodzą i domagają się naszego świadczenia przez nas usług fizycznych, duchowych i energetycznych.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą wszystkim tym istotom, które namawiały nas, które zmuszały nas wbrew naszej woli do handlowania, sprzedawania, wymieniania, świadczenia innym istotom wszelkich usług, usług cielesnych, seksualnych, duchowych, karmienie mlekiem, oddawania piersi, ciała, łona.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą wszystkim tym istotom, które zmuszały nas do świadczenia wszelkich tych usług, poprzez bicie, karanie, szantaż, niewolenie.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą wszystkim tym istotom, które kiedykolwiek podnosiły na nas rękę, które zadawały nam ból i cierpienie, które poprzez szantaż i niewolenie zmuszały nas do oddawania, handlowania, sprzedawania naszego ciała, naszych piersi, naszego łona, naszego mleka naszego czasu.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą naszą złość, nienawiść, wrogość, obrzydzenie do naszych katów, oprawców do wszystkich tych istot, które kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zmuszały nas do oddawania, handlowania, sprzedawania naszego ciała, naszych piersi, naszego łona, naszego mleka naszego czasu.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą wszystkie nasze misje, zobowiązania, przyrzeczenia, obietnice, że odegramy się, że zemścimy się na naszych katach, oprawcach, prześladowcach, dręczycielach, sadystach.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od podtrzymywania w naszym sercu, naszych energiach złości, nienawiści, wrogości, obrzydzenia, chęci zemsty do tych istot.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od wszystkich misji, zobowiązań, obietnic i przyrzeczeń, że to my właśnie zemścimy się, odegramy się na naszych katach, oprawcach, prześladowcach, dręczycielach.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od podtrzymywania lęku, obawy, napięć i strachu w naszym ciele, w naszych energiach, w naszych sercach, w naszych umysłach, przed tymi istotami które w jakikolwiek sposób zmuszały nas do świadczenia usług fizycznych, seksualnych, duchowych i energetycznych.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, że wszelkie nasze misje, przyzwyczajenia, powinności głaskania, przytulania do piersi, karmienia własnym mlekiem, pieszczot, dogadzania, uprawiania seksu ma swoje podłoże i źródło w czasach naszej prostytucji, naszego nierządu.
Akceptujemy wspólnie z Duszą, że każdy rodzaj sprzedawania, handlowania, zarabiania na własnym ciele, na produktach własnego ciała, na własnym mleku jest formą patologi i nie ma nic wspólnego z miłością.
Uświadamiamy sobie teraz wspólnie z moją Duszą, że będąc istotami boskiego światła nie jesteśmy rzeczą, towarem, narzędziem który można kupić, sprzedać, wykorzystać, odłożyć, zostawić, porzucić, opuścić.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od postrzegania mojej Duszy, naszej istoty przez wszystkich innych jako towaru, rzeczy, narzędzia, który można kupić, sprzedać wykorzystać dla własnych celów, dla zaspokojenia własnych potrzeb, własnych żądz, własnych namiętności.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od postrzegania mojej Duszy, naszej istoty jako tych, które można wykorzystać, zostawić, odłożyć, porzucić, opuścić, którymi można się wysłużyć.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od postrzegania mojej Duszy, naszej istoty jako tych, którzy są dostawcami wszelkich uciech, przyjemności, dostawcami mleka.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od postrzegania, kojarzenia mojej Duszy, naszej istoty jako właśnie tych u których można kupić, dostać uciechy, przyjemności, seks, mleko, pieszczoty.
Pozwalamy teraz z miłością Boga i poprzez miłość Boga, odejść z naszego życia wszystkim tym istotom, które kiedykolwiek kojarzyły i postrzegały nas jako właśnie tych, u których można kupić, dostać, otrzymać wszelkie uciechy, przyjemności, seks, mleko pieszczoty.
Akceptujemy wspólnie z moją Duszą, całą naszą istotą, że świadczenie jakichkolwiek usług fizycznych, duchowych i energetycznych, a w tym przytulania, głaskania, dogadzania, karmienia własnym mlekiem i własnymi energiami, ma podłoże i źródło w naszej przeszłości jako prostytutki, nałożnicy, osoby lekkich obyczajów, która obsługuje, zadowala swoich klientów.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą, całą naszą istotą to, że świadczyłyśmy wszelkie usługi wielu klientom, interesantom, chętnym, konsumentom, oddając swoje ciała, nasze piersi, nasze mleko, nasze energie dla ich potrzeb, dla ich uciech, dla ich celów.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą, całą naszą istotą, że niejednokrotnie obsługiwaliśmy, dogadzaliśmy wielu klientom na raz, regularnie i cyklicznie, a także nałogowo, z lubością i dla przyjemności naszej i innych istot.
Przebaczyłyśmy wspólnie z moją Duszą, że niejednokrotnie zaniedbywałyśmy nas samych, nasze ciała, naszych bliskich, naszą Duszę, Boga, poprzez skupianie naszej uwagi, tracenie naszego czasu na zaspokajanie potrzeb innych istot.
Uświadamiamy sobie teraz wspólnie z moją Duszą, że życie w nierządzie, w prostytucji czy też świadczenie jakichkolwiek usług cielesnych, seksualnych, karmienie innych naszym mlekiem było naszą pomyłką, skutkiem pomieszania.
Uświadamiamy sobie teraz, że przywiązywanie do siebie wielu istot oczekujących na nasze głaskanie, przytulanie, karmienie naszym mlekiem, uprawianie z nimi seksu było naszą pomyłką, było naszym błędem.
Uświadamiamy sobie teraz, że świadcząc jakiekolwiek usługi seksualne, fizyczne, duchowe czy energetyczne, tkwimy w zniewoleniu, uwikłaniu w sieci zależniści, systemie powinności.
Przebaczyłyśmy sobie wspólnie z moją Duszą to, że świadcząc jakiekolwiek usługi cielesne duchowe i energetyczne wszelkim innym istotom, stworzyliśmy oraz podłączyliśmy się do wielkiej astralnej machiny, struktury powinności i współzależności z innymi istotami.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą wszystkim tym istotom, które uwikłały nas, uwięziły nas i nakazują nadal trwać w tej ogromnej strukturze powinności i współzależność z innymi istotami.
Uświadamiamy sobie, że bez boskiego wsparcia nie możemy, nie jesteśmy w stanie uwolnić się z tych uwikłań, tych struktur, tego kręgu, dlatego pozwalamy sobie teraz na uwolnienie nas z miłością Boga i poprzez miłość Boga.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas ze wszystkich struktur, zależności, hierarchii w jakich tkwimy poprzez świadczone przez nas wszelkie usługi fizyczne, duchowe i energetyczne.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas ze wszystkich więzów, sieci trzymających przy nas wszystkie te istoty jakim my świadczymy wszelkie usługi fizyczne, duchowe i energetyczne.
Miłością Twoją Boże uwolnij nas od wszystkich tych istot, nawet jeśli nie chcą odejść, które oczekują, że my jeszcze nadal będziemy wyświadczać im nadal nasze usługi fizyczne, energetyczne i duchowe.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą to, że kiedyś świadczyliśmy innym istotom, ludziom, Duszom, bytom, tworom, zwierzętom, roślinom wszelkie usługi, uciechy zarówno fizyczne, duchowe jak i energetyczne.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą, że kiedyś świadcząc wszelkie usługi innym istotom, przywiązaliśmy sobie te istoty do naszych ciał fizycznych, do naszych serc, naszych piersi, naszych energii, naszych skrzydeł.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą, tym istotom, które kiedyś przychodziły do nas domagając się naszego świadczenia im usług fizycznych, duchowych i energetycznych, naszego głaskania, przytulania do piersi, do ciała, karmienia ich naszym mlekiem, energiami, uprawiania z nimi seksu, naszych pieszczot.
Przebaczyliśmy wspólnie z moją Duszą, że kiedyś przytulanie, głaskanie, karmienie naszym mlekiem, energiami, uprawianie seksu z tak wieloma istotami uznałyśmy za naszą hojność, nasze wielkie serce, za obdarzanie tych istot miłością. 

Autorka N.N.


Dodano : 14-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1371 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.