Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mózg(i) człowieka - intencje do przemodlenia

Poniższe intencje proponuję scalać spójnikami -Łukasz Szczęch.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że aby coś w swoim życiu zmienić i aby te zmiany były trwałe - trzeba najpierw dojść do porozumienia ze swoim mózgiem a właściwie z jego najstarszą, najbardziej pierwotną, niepodlegającą świadomym decyzjom częścią - mózgiem gadzim.
2. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że najstarszą częścią układu nerwowego jest rdzeń kręgowy. Na nim u nasady szyi, osadzona jest najstarsza część mózgu zwana mózgiem gadzim, podobnie zbudowana jak mózgi gadów. Składa się z podwzgórza z gruczołami przysadki i szyszynki, rdzenia przedłużonego i móżdżku. Nadrzędnym zadaniem tej części mózgu jest zapewnienie organizmowi przeżycia. Ta część mózgu reguluje podstawowe czynności życiowe, takie jak oddychanie, pracę serca i ciśnienie krwi, temperaturę, metabolizm oraz uczucie głodu i pragnienia, a także integrację bodźców słuchowych i czuciowych.
3. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg gadzi to część rządząca się własnymi prawami, w dużym stopniu niezależna od świadomości i poza jej kontrolą, najsilniej aktywna i dominująca w chwilach stresu, zagrożenia życia. Stale kontroluje stan pobudzenia umysłu, snu, czuwania i przytomności, oraz motywacji do działania i organizowania codziennych czynności. Część mózgu najsilniej pracująca i aktywowana w procesie wewnętrznej transformacji.
4. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że za motywację i zarządzanie czasem odpowiada część mózgu będąca poza kontrolą świadomości - tj. mózg gadzi, część mózgu posiadająca cały arsenał broni chemicznej, sposobów i sztuczek takich jak m.n. ból głowy, brzuszka i paluszka, rozstrój żołądka, senność, pragnienie, swędzenie, rozdrażnienie, rozleniwienie, zmęczenie, brak koncentracji i zapomnienie które są w stanie unicestwić najlepszy nawet plan
5. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że nad mózgiem gadzim znajduje się układ limbiczny, znany także jako mózg ssaczy. Ta część mózgu reguluje m.in. reakcje emocjonalne i jest odpowiedzialna za uczenie się i pamięć długotrwałą.
6. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg ssaczy składa się z hipokampa, jąder migdałowatych i podwzgórza. Hipokamp jest kluczową strukturą dla orientacji przestrzennej i pamięci długotrwałej. Pamięć ta obejmuje zarówno świeżo przyswojone fakty, jak i wspomnienia o wydarzeniach odległych w czasie. Hipokamp sortuje informacje i przypisuje im określone cechy, dzięki czemu możliwe jest ich późniejsze odnalezienie. Część hipokampa nazywana podporą związana jest prawdopodobnie z mechanizmem oczekiwania i odkrywania nowości.
7. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Jądra migdałowate (amygdala) służą do wywoływania agresji, zachowań seksualnych i strachu oraz blokowania ciekawości, umożliwiają zapamiętywanie emocji towarzyszących zdarzeniom. Ciała migdałowate podejmują decyzję o "walce lub ucieczce". Pełnią one rolę strażnika, który kontroluje docierające do mózgu sygnały i jeśli któryś uzna za zagrożenie, uruchomi szereg procesów mających na celu obronę organizmu. Należą do nich: wydzielanie odpowiednich hormonów, mobilizacja ośrodków ruchowych, pobudzanie układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza zablokowanie dopływu tlenu i glukozy do kory mózgowej przez co następuje zatrzymanie racjonalnego i twórczego myślenia. W tym czasie organizm opiera się na instynktownych zachowaniach w celu skrócenia czasu reakcji. Ciało migdałowate lubi to, co znane i bezpieczne, więc może wszczynać alarm nawet z błahych powodów, gdy uzna bodziec za nieprzyjemny np. myśl, że musimy wystąpić publicznie albo nauczyć się czegoś nowego.
8. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Podwzgórze zawierające przysadkę mózgową odpowiedzialne jest za sprzężenie z układem hormonalnym, wpływa też na wzbudzanie i ekspresję sygnałów stresu i przyjemnych emocji (oksytocyna, endorfiny).
9. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Zewnętrzna, górna część mózgu, składająca się z sześciu różnych warstw grubości 30 mm stanowi najmłodszą część mózgu ukształtowaną ok. 100 milionów lat temu. Kora zawiera ośrodki gromadzące i interpretujące wszystkie informacje, które docierają do mózgu przez narządy zmysłów. Odpowiada za szereg czynności typowo ludzkich, takich jak abstrakcyjne myślenie, planowanie, posługiwanie się gramatyczną mową i pismem, pisanie i rozumienie znaków, rozwiązywanie problemów, sztukę i kulturę.
10. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że gadzi mózg, zwany też gadzim kompleksem jest z punktu widzenia ewolucji najstarszą częścią ludzkiego móżgu, analogicznie zbudowaną jak mózgi gadów współczesnych i dinozaurów;
11. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że gadzi mózg to część mózgu odpowiedzialna za odczuwanie i generację stanów emocjonalnych, podświadoma, prelogiczna, rządząca się własnymi prawami, w dużym stopniu niezależna od świadomości i poza jej kontrolą, najsilniej aktywna i dominująca w chwilach stresu, zagrożenia życia;
12. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) żew stresowych sytuacjach, przypominających zagrożenie życia, tak samo jak w przypadku realnego zagrożenia, gadzi mózg uruchamia mechanizm tzw. "amygdala hijacking", blokowania przez ciało migdałowate kory mózgowej, zastępując myślenie szybkim reagowaniem według wyuczonych wzorców; ten sam mechanizm z różną siłą reaguje na reaktywację engramów;
13. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) żeczęść mózgu najsilniej pracująca i aktywowana w procesie wewnętrznej transformacji i inicjacji Kundalini, daoistycznych praktykach alchemii wewnętrznej, szczególnie w formułach Kan Li;
14. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że "wewnętrzny smok" budzi się, gdy przetransformowana energia seksualna dochodzi wzdłuż kręgosłupa do gadziego kompleksu i zaczyna go zasilać, związane są z tym niezmiernie silne doświadczenia mistyczne, transpersonalne, transcendencji, a także wzmocnienie wszystkich psychicznych procesów, doświadczania i wyrażania emocji - z tego powodu osoby doświadczające go są obiektem zdystansowanych badań psychologów, obiektem bardzo ścisłej kontroli dla teologów i organizacji religijnych, oraz obiektem naśladownictwa dla gorliwych poszukiwaczy swojej wewnętrznej prawdy i sensu życia.
15. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że celem gadziego mózgu jest jedno- przetrwać za wszelką cenę. Uruchamiane są ogromne pokłady siły, wytrzymałości, odporności na ból itp. – niestety kosztem racjonalnego myślenia, planowania, oraz systemu wartości. Tonący człowiek wpychający pod wodę ratownika tylko po to, by zaczerpnąć łyk powietrza, to przykład człowieka sterowanego gadzim mózgiem walczącym o przetrwanie.
16. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że drugim mózgiem jest mózg małpi, zwany też ssaczym,Nasz małpi mózg jest z kolei odpowiedzialny za przetrwanie SPOŁECZNE. Przejmuje kontrolę gdy zagrożony jest twój status w grupie. Jest nadzwyczaj emocjonalny, choć sprawia pozory racjonalnego myślenia. Działa zazwyczaj na poziomie podświadomym. Większość konfliktów międzyludzkich pojawia się właśnie na poziomie małpiego mózgu.
17. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że trzecim mózgiem jest mózg ludzki. Odpowiada za racjonalne myślenie, rozwiązywanie konkretnych problemów w sposób strategiczny, łączy inteligencję, doświadczenie i mądrość. I niestety jest podległy dwóm poprzednikom, gdyż w sytuacji zagrożenia życia włącza się mózg gadzi, a w sytuacji zagrożenia statusu w grupie mózg małpi.
18. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że MAŁPI MÓZG NIE ODRÓŻNIA PONIŻENIA OD ŚMIERCI
19. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Małpi mózg, dla którego poniżenie równa się śmierć, jest gotów zrobić absolutnie wszystko by go uniknąć. Aby zachować swój status w grupie innych małp, twoja wewnętrzna małpa może działać wbrew twoim interesom. I zamiast skupić się na rozwiązaniu problemu, skupiasz się na tym, by udowadniać że ty masz rację, lub angażujesz się w rozgrywki mające uchronić twój status.
20. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Takie rozgrywki naszych wewnętrznych małp przybierają najróżniejsze formy: poczynając od mobbingu, a skończywszy na wojnie. Zazwyczaj zupełnie podświadomie dajemy się wciągnąć w małpie gry. Rzadko mają one na celu nasze dobro, zazwyczaj chronią dobro grupy poprzez ustanowienie dominacji lub uległości, wymuszenie norm grupowych, zapobieganie odstępstwom od tych norm i ograniczenie przemocy.
21. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że małpi mózg przejął nad nami kontrolę kiedy m.in.
*podchodzisz do sprawy emocjonalnie- zwłaszcza czując złość
*punkt uwagi przesuwa się z rozwiązania problemu na udowadnianie, że to ty masz rację
*szukasz wymówki, by zakwestionować słowa drugiej osoby
*szukasz usprawiedliwień dla postępków lub słów członków grupy do której się zaliczasz („my jesteśmy elastyczni, a oni to parszywi kłamcy niedotrzymujący słowa”)
*uważasz, że jesteś stale racjonalny i nigdy nie ulegasz swojej wewnętrznej małpie ( w przeciwieństwie do innych ludzi, od których oczywiście jesteś lepszy )
22. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg racjonalny w starciu z mózgiem gadzim często przegrywa. Może on jednak w sposób racjonalny i świadomy skłonić mózg gadzi do współpracy, do trudu podjęcia zmiany, do realizacji postanowień korzystnych dla nas w dłuższej perspektywie czasowej.
23. rezygnowania (nie) z “małpiej gry” poprzez m.in. skupienie się na zadaniu, zajęciej się problemem, nie osobą, a jeśli zostaniemy przyłapany na małpiej grze nie wypieramy się jej, zwłaszcza przed samym sobą
24. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg gadzi funkcjonuje tu i teraz, czyli tylko w teraźniejszości, zaś mózg racjonalny potrafi wybiegać w przyszłość, przewidywać skutki działań podejmowanych dzisiaj. Oznacza to, że na przykład mózg gadzi oszczędzając energię, będzie oporny wobec propozycji mózgu racjonalnego, abyśmy podnieśli się z fotela, by przebiec dla zdrowia 5 km. Dla mózgu gadziego taki bieg oznacza niepotrzebną stratę energii, więc wybiera on pozostanie w fotelu, co gwarantuje mu oszczędność energii dziś i teraz mimo, że siedzenie w fotelu, leżenie na kanapie i nadwaga nam szkodzą, prowadząc de facto do krótszego życia. Dla mózgu racjonalnego ów bieg na 5 km to inwestycja, dająca w przyszłości dobrą kondycję, utrzymania zdrowia, a tym samym możliwość dłuższego życia.
25. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że jeśli pragniemy dokonać wielu zmian w swoim życiu to dokonamy ich, zaczynając od realizacji jednej, pozornie małej zmiany. W starciu z mózgiem gadzim potrzebujemy działać planowo, świadomie i spokojnie, bez wykonywania gwałtownych ruchów i podejmowania decyzji, w które nam samym czasem jest trudno uwierzyć.
26. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg ssaka (układ limbiczny) posiada broń, której używa do wpływania na nasze decyzje, stosując strategię kija i marchewki. Jeśli postąpię zgodnie z „zaleceniami” układu limbicznego – otrzymam nagrodę: dawkę dopaminy, która powoduje, że odczuwam przyjemność. Jeśli nie postąpię zgodnie z zaleceniami układu limbicznego, zostanę ukarany: pojawi się strach, lęk lub wstręt.
27. podejmowania (nie) decyzji o swoich zachowaniach
28. dawania (nie) się sterować poprzez prymitywne mechanizmy: jak pies Pawłowa.
29. doświadczania (nie) mechanizmów ochronnych mózgu, gdy pojawia się (w jego ocenie) zagrożenie następujących elementów:
Przynależności - kiedyś wykluczenie z plemienia kończyło się zazwyczaj śmiercią wykluczonego.
Statusu – jeśli ktoś podważa mój status plemienny, to w konsekwencji może się to skończyć wykluczeniem mnie z plemienia.
Autonomii - gdy ktoś mi coś narzuca, to czuję się zagrożony.
Poczucia sprawiedliwości - gdy dzieje się niesprawiedliwość, ja też mogę ucierpieć.
Oczekiwań - nie zgadzam się, aby coś się działo niezgodnie z moimi oczekiwaniami.
Pewności - chciałbym mieć pewność co do mojej przyszłości. Każdą niepewność interpretuję jako zagrożenie (mózg gada czy ssaka nie dostrzega w takich sytuacjach żadnych pozytywów).
30. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że obydwu starszym mózgom: gadziemu i małpiemu brak czasu na zbieranie dużej liczby danych – przypominam: są nastawione na szybkie reakcje. Przy braku wystarczających danych wolą „wymyślać” hipotetyczne sytuacje niż przyznać, że nie wiedzą. Zatem, przyjmują jakieś założenia, które za moment traktują jak rzeczywistość i natychmiast reagują.
31. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że można zauważyć, że któryś ze starszych mózgów chce przejąć kontrolę. Gdy już to zauważymy – nie korzystam z ich podpowiedzi, tylko … oddycham, czyli skupiam się na swoim oddechu i ciele (odrywając uwagę od mózgu). Po około 10 sekundach (dlatego niektórzy zalecają odliczanie od 1 do 10) nasz człowieczy mózg jest już w stanie zanalizować sytuację. A analiza może pomóc zrozumieć, jakie założenia zostały poczynione do niewinnej odzywki „Co się stało?”. I wtedy mogę podjąć świadomą decyzję.
32. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że
33. posiadania (nie), odczuwania (nie), doświadczania (nie) zacunku do samego siebie, poczucia sprawczości, myśli, że to „ja tu rządzę”. Żadna jaszczurka, żaden ssak: ja, człowiek.
34. Ustalania (nie), w jakich relacjach zachowujesz się jak jaszczurka.
35. Oddzielania (nie) „ziarna od plew”: oddzielania (nie) faktów od interpretacji, jakie się pojawiały. Koniecznie spójrz na tę sytuację przez pryzmat swoich starszych mózgów: gada i ssaka. Zobacz, jakie zagrożenia zostały w niej dostrzeżone. Świadomie je przeanalizuj, dostrzeż ich irracjonalność.
36. Decydowania (nie), jak się zachowasz następnym razem w podobnej sytuacji.
37. Ćwiczenia (nie) swoją uważność. Zauważania (nie) sytuacji, gdy pojawiają się emocje.
38. nie zrażania się niepowodzeniami, odzyskiwania (nie) kontroli nad swoim życiem, powiększania inteligencji emocjonalnej i samokontroli
39. doświadczania (nie) dominacji mózgu gadziego
40. doświadczania (nie) dominacji mózgu małpiego
41. doświadcznaia (nie) mózgu ludzkiego
42. stosowania (nie) przyjaznych (nie) uczuć wewnątrz grupy oraz wrogość wobec obcych
43. myślenia (nie) produktywnego i reproduktywnego
44. stosowania (nie) technik i procesów rozwijania kreatywności i rozwiązywania problemów (o których w kolejnych tekstach). To te pytania pomogą nam uwolnić naszą wyobraźnię.
45. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg trzewiowy, zwany inaczej mózgiem gadzim, jest to najstarsza część naszego mózgu (podwzgórze z gruczołami przysadki i szyszynki, rdzenia przedłużonego i mózgu). Można powiedzieć, że jest to najbardziej prymitywna część, która odpowiada za strategię bezpieczeństwa i przetrwania. Nie wiem jak moglibyśmy bez tego elementu funkcjonować. Mózg gadzi zapewnia nam po prostu przeżycie. Odpowiada za nasze pierwotne i najbardziej podstawowe potrzeby życiowe, jak m.in. oddychanie, metabolizm czy pracę serca. Działa poza kontrolą naszej świadomości i to jak zachowujemy się w stresujących sytuacjach zdecydowanie zależne jest właśnie od niego. Funkcjonuje on na zasadzie powtarzania i raz zaprogramowaną reakcję bardzo trudno jest zmienić, co może wyjaśniać dlaczego czujemy lęk pomimo, że nie ma potencjalnego zagrożenia. Mózg ten funkcjonuje w teraźniejszości, tu i teraz i nie myśli o konsekwencjach swoich działań. To on broni nas w momencie niebezpieczeństwa, np. powoduje natychmiastową ucieczkę czy też bezruch.
46. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg czujący, zwany również mózgiem ssaczym oraz małpim określany jest jako układ limbiczny (hipokamp, jądra migdałowate, podwzgórze). Jak możecie się już domyślać mózg ten odpowiada za emocje i uczucia: podniecenia, przyjemności, gniewu, lęku, smutku, radości, wstydu, wstrętu i obrzydzenia. Kiedy nasz mózg uzna pojawiający się bodziec za nieprzyjemny, uruchamiana jest fala emocji. Czasem są to nazbyt silne emocje w stosunku do danej sytuacji. To tutaj również następuje zapamiętanie emocji w związku z danym zdarzeniem.
47. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg myślący i tzw. kora nowa odpowiedzialne są za nasze zdolności rozumowania, posługiwanie się językiem, planowanie przyszłości, rozwiązywanie złożonych problemów i wszystkie inne czynności związane z myśleniem. To on gromadzi i interpretuje wszelkie informacje, które docierają do mózgu przez narządy zmysłu.
48. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg trzewiowy dominuje już w życiu płodowym i w początkowym okresie po urodzeniu. Mózg czujący rozwija się w pierwszych miesiącach życia dziecka i dzięki niemu dziecko może nawiązywać pierwsze więzi. Natomiast mózg myślący rozwija się w pierwszych latach życia dziecka. Dlaczego o tym wspominam? Otóż w pierwszych latach życia dziecko uczy się określonych zachowań i powtarza je w późniejszym życiu. W momencie kiedy jakaś sytuacja przypomina nam bolesne wydarzenie z dzieciństwa reagujemy silną emocją
49. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że trzy mózgi współpracują ze sobą, utrzymując funkcjonalną równowagę mózgu. I tak jak w codziennym życiu współpraca ta przebiega bez zarzutu, tak w sytuacjach wyjątkowo trudnych, kiedy nasze emocje osiągają apogeum może się zdarzyć, że wybuchamy gniewem, pocimy się, drżymy ze strachu czy też płaczemy wtedy, kiedy wolelibyśmy ukryć łzy.
50. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że dorastając w rodzinach dysfunkcyjnych uczymy się ukrywać emocje na trzy sposoby:
brak reakcji – zupełnie jakby emocje były niezauważane,
brak zdrowych modeli nazywania i wyrażania emocji
zawstydzanie i/lub karanie siebie za wyrażanie emocji.
Kiedy emocje są przez dzieci tłumione lub stres staje się chroniczny, mózg stara się za wszelką cenę utrzymać równowagę.
51. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że omiędzy naszymi trzema mózgami występują bramki neuronalne. Nasze mózgi współpracują ze sobą poprzez te bramki, ale w momencie bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji bramki neuronalne między mózgiem myślącym, a czującym zamykają się. Kora nowa angażuje się wtedy w tłumienie przeszłości i rozumowanie w zamian za wyrażanie uczuć. Wtedy nasze mechanizmy obronne działają na racjonalizowaniu, analizowaniu, usprawiedliwianiu i minimalizowaniu.
52. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że kiedy uporamy się z takim pierwotnym bólem i stłumionymi emocjami poprzez dopuszczenie ich do siebie lub nasilonymi emocjami poprzez pełne ich przeżycie i procesowanie (o czym już pisałam w poprzednim wpisie), możemy osiągnąć naprawdę spokój wewnętrzny i równowagę.
53. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Najstarszym z korzeni naszego życia emocjonalnego jest zmysł powonienia albo, ujmując to bardziej precyzyjnie, komórki znajdujące się w płacie węchowym, które odbierają i analizują wrażenia węchowe. Każda żywa istota – bez względu na to, czy jest źródłem pożywienia, czy też ma właściwości trujące, czy jest partnerem seksualnym, drapieżcą czy ofiarą – ma charakterystyczny molekularny znak, który może być przenoszony przez wiatr. W owych odległych czasach powonienie było, zdaje się, zmysłem, który miał najważniejsze znaczenie dla przetrwania człowieka.
54. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Z płata węchowego zaczęły się wyłaniać pierwotne ośrodki emocji, które ostatecznie rozrosły się do tego stopnia, że otoczyły zwartą masą zakończenie pnia mózgu. W początkowych stadiach ośrodek powonienia składał się jedynie z cienkich warstw neuronów skupionych razem dla analizowania zapachów. Jedna warstwa odbierała sygnały zapachowe od wąchanego przedmiotu i przydzielała je do odpowiedniej kategorii: jadalny albo trujący, nadający się do odbycia stosunku seksualnego albo nie, wróg albo źródło pożywienia. Druga warstwa wysyłała poprzez system nerwowy polecenie nakazujące ciału zachować się w określony, odruchowy sposób: gryźć, wypluwać, zbliżać się, uciekać lub gonić.
55. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Wraz z pojawieniem się pierwszych ssaków wytworzyły się najważniejsze warstwy mózgu emocjonalnego. Otaczają one pień mózgowy i wyglądają, z grubsza biorąc, jak nieco nadgryziony od dołu „obwarzanek”. W owo „nadgryzione” miejsce wchodzi pień mózgowy. Ponieważ ta część mózgu obejmuje niczym pierścień i obrębia pień mózgowy, zwana jest – od łacińskiego wyrazu „limbus” oznaczającego pierścień – układem limbicznym albo rąbkowym. To nowe terytorium neuronów wzbogaciło pierwotny repertuar mózgu o emocje właściwe. Kiedy ogarnia nas furia, kiedy znajdujemy się w szponach namiętności, kiedy zakochamy się po uszy albo kiedy cofamy się ze wstrętem czy z przerażeniem, to kieruje nami właśnie układ limbiczny.
56. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W trakcie dalszego rozwoju układ limbiczny wytworzył dwa potężne narzędzia: uczenie się i pamięć. Te rewolucyjne zdobycze pozwoliły zwierzęciu na dokonywanie o wiele doskonalszych wyborów sposobów przetrwania oraz na dostosowywanie reakcji do zmiennych potrzeb, a tym samym na wykroczenie poza stały repertuar automatycznych odruchów.
57. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Jeśli jakiś pokarm wywoływał chorobę, następnym razem można go było unikać. Wprawdzie na decyzje dotyczące tego, co jeść, a co odrzucić nadal wpływał w wielkim stopniu węch, jednak połączenia między płatem węchowym a układem limbicznym wzięły na siebie zadanie rozróżniania i rozpoznawania zapachów, porównując zapach wyczuwany w danej chwili z zapachami odebranymi poprzednio i zapamiętanymi i odróżniając w ten sposób to, co dobre, od tego, co złe.Dokonywało tego węchomózgowie, część układu limbicznego będąca elementarną podstawą nowej kory mózgowej, czyli mózgu myślącego.
58. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że 100 milionów lat temu mózg ssaków zaczął się rozwijać w przyspieszonym tempie. Na cienkim, składającym się z dwóch warstw komórek podłożu pierwotnej kory mózgowej, która obejmuje okolice kierujące planowaniem, odbieraniem wrażeń czuciowych i koordynacją ruchów, zaczęły się nadbudowywać nowe warstwy, aby na koniec utworzyć nową korę mózgową. W odróżnieniu od starej, dwuwarstwowej kory nowa stworzyła niezwykłe możliwości intelektualne.
59. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Nowa kora mózgu (neo cortex) homo sapiens nieporównanie przewyższyła wielkością mózgi innych gatunków, wzbogaciła go też o to wszystko, co jest specyficznie ludzkie. Jest ona siedliskiem myśli i zawiera ośrodki, które gromadzą i interpretują wszystkie informacje zbierane przez narządy zmysłów. Do czucia dodaje to, co o nim myślimy, a jednocześnie pozwala nam żywić emocjonalny stosunek do idei, sztuki, symboli i wyobrażeń.
60. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Podczas długiego procesu ewolucji nowa kora mózgowa pozwoliła na rozumne dostosowywanie się do okoliczności, co bez wątpienia ogromnie spotęgowało zdolność przeciwstawiania się przeciwnościom, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo przetrwania i przekazania potomstwu genów zawierających program tych samych obwodów i połączeń nerwowych.Tę większą niż u innych gatunków zdolność przetrwania zawdzięczamy talentowi nowej kory do strategicznego, długookresowego planowania i innym możliwościom umysłu. Poza tym, dziełami nowej kory mózgowej stały są wszystkie osiągnięcia sztuki, cywilizacji i kultury.
61. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Ta dodatkowa tkanka wzbogaciła nasze życie emocjonalne o nowe odcienie. Weźmy choćby miłość. Struktury limbiczne wytwarzają uczucie przyjemności i popęd płciowy, emocje, które są źródłem pożądania seksualnego i związanych z nim namiętności. Powstanie nowej kory mózgowej i jej połączenia z układem limbicznym umożliwiły wytworzenie się będącej podstawą rodziny więzi uczuciowej łączącej matkę z dzieckiem i skłaniającej ją do długotrwałego opiekowania się nim, co umożliwia rozwój człowieka. (Gatunki, których mózgi nie mają nowej kory, takie jak gady, pozbawione są uczuć rodzicielskich; kiedy ich potomstwo wykluje się z jaj, musi szybko szukać schronienia, aby nie zostać pożarte przez własną matkę.)
62. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że U ludzi więź łącząca rodzicielkę z dzieckiem motywująca do długiego zajmowania się nim i chronienia go pozwala na znaczne przedłużenie okresu dzieciństwa, podczas którego dziecko dojrzewa, a jego mózg się rozwija.
63. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Kiedy przyglądamy się poszczególnym szczeblom drabiny filogenetycznej, poczynając od gadów, poprzez rezusy, do człowieka, wzrasta masa nowej kory mózgowej. Temu wzrostowi towarzyszy dokonujący się w postępie geometrycznym rozwój wzajemnych połączeń obwodów mózgowych. Im większa liczba tych połączeń, tym większy wachlarz możliwych reakcji. Nowa kora mózgowa pozwala nie tylko na subtelne i złożone uczucia, ale nawet na możliwość uczuciowego stosunku do tego, co czujemy.
64. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W mózgach naczelnych jest dużo więcej nowej kory niż w mózgach innych gatunków a mózg człowieka zawiera jej jeszcze więcej niż mózgi małp człekokształtnych, co wyjaśnia istnienie dużo szerszego zakresu reakcji emocjonalnych i ich różnorodność. Podczas gdy królik czy rezus ma ograniczony zestaw reakcji powodowanych strachem, większy i bogatszy w nową korę mózg człowieka daje mu szeroką gamę możliwości, w tym możliwość wykręcenia numeru 999.
65. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Im bardziej złożony jest system społeczny, tym większe znaczenie ma taka elastyczność reakcji, a nie ma bardziej złożonego systemu społecznego na świecie niż ten, który stworzyli ludzie.
66. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że wyższe ośrodki mózgu nie rządzą całym naszym życiem emocjonalnym; w kluczowych sprawach serca, a szczególnie w naglących sytuacjach emocjonalnych, ustępują one – rzec można pierwszeństwa układowi limbicznemu.
67. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg emocjonalny odgrywa kluczową rolę w architekturze całego układu nerwowego. Jako korzeń, z którego wyrósł nowy mózg, okolice emocjonalne połączone są niezliczonym mnóstwem obwodów z wszystkimi częściami nowej kory. Daje to ośrodkom odpowiedzialnym za emocje wielką moc oddziaływania na funkcjonowanie reszty mózgu, z jego ośrodkami myśli włącznie
68. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg emocjonalny rządzi reakcjami naszego ciała oraz ekspresjami mimicznymi. Często, zanim zdążymy pomyśleć, co należy zrobić czy powiedzieć, ciało już zareaguje, a prawda pokaże się choćby na naszej twarzy.
69. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że ludzkie potrzeby to:
*Potrzeby fizjologiczne (jedzenie, picie, sen, ruch),
*Potrzeby bezpieczeństwa (ochrona osobista, stabilność i porządek),
*Potrzeby społeczne (przynależność do grupy, akceptacja społeczna).
*Potrzeby uznania osobistego (szacunek, status, potrzeba bycia lubianym/kochanym).
*Potrzeba samorealizacji, poznania, potrzeby transpersonalne (duchowe).
oraz że
gadzi mózg umożliwia przetrwanie, ochronę przestrzeni życiowej.
Układ limbiczny realizuje potrzeby społeczne i potrzeby uznania osobistego.
Kora nowa po spełnieniu potrzeb podstawowych pozwala na rozwój, samorealizację.
Wyższe potrzeby mogą dominować, ale w procesie rozwoju muszą najpierw być spełnione potrzeby podstawowe.

70. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że posiadamy (nie) Czwarty mózg, i że kiedy energia kundalini osiąga ten poziom w mózgu człowieka następują wielkie zmiany. Ten nowy mózg ciągle jest na poziomie eterycznym, ale nie manifestuje się fizycznie.
71. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że czwarty mózg tworzy się pod czakrą korony na samym szczycie głowy. Buduje się na samej górze dwóch półkul mózgowych, łączy się z czwartym ciałem człowieka, lokalizuje się w nim wielka intuicja i spirytualna świadomość.
72. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że ludzie posiadający czwarty mózg już prawie nie manifestują się w świecie fizycznym. Szybko zdobywają nowe informacje, dotąd nieznane. Tylko przez tą nową strukturę jest możliwy ten proces. Widać wyraźnie u takiego człowieka zmiany zewnętrzne na szczycie głowy, wypukłość - niczym grzebień biegnący przez cały top głowy. Zmienia się też czaszka w innych miejscach, jak również układ twarzy, oczu.
73. posiadania (nie) czwartego, piątego, szóstego, siódmego i więcej mózgów
74. wykorzystania (nie) całego, niecałego potencjału naszego mózgu, naszych mózgów
75. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że nasz mózg jest, nasze mózgi są połączone z naszymi czakrami
76. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że idea trójc świętych, trójc bogów jest (nie) powiązana z posiadaniem przez nas trzech mózgów, i każdy mózg koresponduje (nie) znaczeniowo z typem boga, bóstwa w danej trójcy
77. uzysikwania (nie) dostępu do naszego mózgu gadziego, posiadania (nie) nad nim pełnej (nie) kontroli, doświadczania (nie) tego że mózg ten wspiera nas
78. uzysikwania (nie) dostępu do naszego mózgu małpiego, posiadania (nie) nad nim pełnej (nie) kontroli, doświadczania (nie) tego że mózg ten wspiera nas
79. uzysikwania (nie) dostępu do naszego mózgu ludzkiego, kory nowej, posiadania (nie) nad nim pełnej (nie) kontroli, doświadczania (nie) tego że mózg ten wspiera nas
80. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Z trzech części wspólnych dla kręgowców najbardziej „starożytne" części to tyłomózgowie i śródmózgowie, które stanowią u ludzi około 15%. W ewolucyjnym rozwoju najbardziej rozwinęło się u nas przodomózgowie — dzielone jeszcze na międzymózgowie, kresomózgowie i węchomózgowie - zajmujące 5/6 pojemności czaszki. Kresomózgowie prawie w całości to kora mózgowa (nowa), choć mała część węchomózgowia wraz hipokampem odpowiedzialnym za tworzenie śladów pamięciowych, zaliczana jest do kory starej.
81. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mamy mózg trójjedyny, który tworzą kolejno nadbudowane na sobie — trzy mózgi. Najgłębsza, najstarsza i najbardziej prymitywna struktura, odpowiedzialna za zachowania instynktowne to mózg gadzi. Nad nim usadowiona jest struktura odpowiedzialna za emocje, szczególnie za agresję i seks — mózg starych ssaków z układem limbicznym. Zaś najwyżej położoną strukturą jest nowa kora, w niej zachodzą procesy myślowe i nazywana jest mózgiem wyższych ssaków. Wszystkie te struktury, nawet obecne tylko u człowieka, są ściśle powiązane i spójnie działają, bowiem niespójność staje się źródłem konfliktów z głęboko ukrytymi najbardziej archaicznymi elementami. Razem odpowiadają za sterowanie wszystkimi najistotniejszymi procesami naszego życia, a także za naszą umysłowość.
82. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Lewa półkula mózgu, zawiera więcej istoty szarej. Uważana jest za dominującą. Odpowiedzialna za język mówiony i pisany. Ma charakter sekwencyjny, matematyczny i dosłowny. Myśli w sposób logiczny i ustala relacje między obiektami a faktami. Kontroluje prawą stronę ciała — wraz z kontrolą prawej półkuli i unifikacją świadomości.
83. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Prawa półkula mózgu dominuje w sferze umysłowej. Odbiera wiele informacji jednocześnie. Zawiera więcej materii białej (dłuższe połączenia). Przestrzeń pojmuje w sposób globalny i intuicyjny. Kieruje oczami i rękami. Znajdują się w niej ośrodki odpowiedzialne za wyobraźnię, przestrzenność, metaforyczność, emocjonalność, uduchowienie, muzykalność, uzdolnienia plastyczne, seks i sny. Jej interpretacja świata jest realistyczna, a widzenie zdarzeń kompleksowe. Poza tym kontroluje lewą stronę ciała.
84. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg, pomimo jego skomplikowanej złożoności, począwszy od molekuł i białek, poprzez wyspecjalizowane struktury wewnątrzmózgowe, aż po korę obu półkul i konkretne obszary płatów korowych — jest jedną całością i sztucznie rozdzielone (nigdy całkowicie) półkule — nawet pomimo nieodczuwania przez pacjentów zmian w swojej świadomości — tracą wiele ze swojej dotychczasowej funkcjonalności.
85. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Bardzo delikatna, galaretowata substancja mózgowa, aby mogła nam służyć, musi być chroniona. Pierwszą ochroną jest zawieszenie półkul mózgowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, następnie chronią je opony mózgowe złożone z trzech warstw błony tkankowej oraz twarde kości jamy czaszkowej.
86. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Neuron jest podstawowym i najważniejszym elementem składowym układu nerwowego. Komórki neuronowe różnią się od innych komórek. Nie zmieniają kształtu ani położenia i nie ulegają podziałowi. Poza rzadkimi wyjątkami, ginące wskutek różnorodnych przyczyn dojrzałe neurony nie są zastępowane nowymi. (Choć obecnie prowadzi się dosyć obiecujące doświadczenia pobudzające organizm do wytwarzania nowych, zastępujących ubytki.) W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się: przypominające, trójwymiarowy kleks ciało komórki oraz dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson), która przy średnicy około 25 mikrometrów potrafi przekroczyć metr długości i liczne wypustki krótkie (dendryty), przypominające w swych rozgałęzieniach drzewo. Gałęzie i gałązki zakończone synapsami w liczbie od 500 do 20.000 nadają komórkom nerwowym charakterystyczny „kolczasty" kształt. Przybierają niezwykle różnorodne kształty i samych podstawowych kształtów jest ponad pięćdziesiąt. Duża ich część tworzy wyspecjalizowane grupy — sferyczne konglomeracje (jądra mózgowe) i płaskie arkusze (kory).
87. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Neuron jest podstawowym i najważniejszym elementem składowym układu nerwowego. Komórki neuronowe różnią się od innych komórek. Nie zmieniają kształtu ani położenia i nie ulegają podziałowi. Poza rzadkimi wyjątkami, ginące wskutek różnorodnych przyczyn dojrzałe neurony nie są zastępowane nowymi. (Choć obecnie prowadzi się dosyć obiecujące doświadczenia pobudzające organizm do wytwarzania nowych, zastępujących ubytki.) W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się: przypominające, trójwymiarowy kleks ciało komórki oraz dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson), która przy średnicy około 25 mikrometrów potrafi przekroczyć metr długości i liczne wypustki krótkie (dendryty), przypominające w swych rozgałęzieniach drzewo. Gałęzie i gałązki zakończone synapsami w liczbie od 500 do 20.000 nadają komórkom nerwowym charakterystyczny „kolczasty" kształt. Przybierają niezwykle różnorodne kształty i samych podstawowych kształtów jest ponad pięćdziesiąt. Duża ich część tworzy wyspecjalizowane grupy — sferyczne konglomeracje (jądra mózgowe) i płaskie arkusze (kory).
88. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Prędkość transmisji dochodząca do 350 kilometrów na godzinę zależy od izolacyjnej osłonki mielinowej i przyspieszających impulsy węzłów Ranviera. Jeśli osłonka jest słaba, co występuje na przykład w stwardnieniu rozsianym, to sprawność przewodzenia maleje i system nerwowy zaczyna nas zawodzić.
89. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W mózgach mamy upakowane kilkadziesiąt (źródła podają od 15 do 150, ale za każdym razem jest bardzo dużo) miliardów neuronów. Oczywiście liczba połączeń między nimi idzie jeszcze parę rzędów wyżej. Aby to zobrazować, Susan Greenfield, autorka monograficznej pracy o mózgu, porównuje ten układ z liczbą drzew rosnących na 600 tysiącach hektarów dżungli amazońskiej. Gdyby każdemu drzewu odpowiadał jeden neuron, to połączeń (synaps) jest w przybliżeniu między nimi tyle, ile liści na owych drzewach. A jest to dopiero początkiem złożoności procesów, gdyż synapsy tworzą sieć wzajemnych połączeń na całe gamy sposobów i liczba możliwych połączeń jest właściwie nieskończona.
90. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg składa się z komórek nerwowych, które przewodzą i przekazują bodźce innym komórkom nerwowym. Każda z nich jest zdolna do przyjęcia i przewodzenia bodźca z jednego końca na drugi, gdzie uwalnia substancję chemiczną (neuroprzekaźnik) — stanowiącą bodziec dla drugiej komórki. A następnie ładuje się na nowo, przygotowując do przekazania następnego bodźca. W mózgu występuje około pięćdziesięciu neuroprzekaźników, z których najważniejsze to dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina i acetycholina, a każdemu rodzajowi odpowiada specyficzny typ receptora. Dokładniej — kilka, każdy o odmiennej zdolności zapoczątkowania serii chemicznych i elektrochemicznych zdarzeń w komórkach odbierających sygnał.
91. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Neurony otoczone są komórkami glejowymi (od gr. „klej") stanowiącymi około 90% substancji mózgu. W zasadzie komórki glejowe spełniają funkcje pomocnicze (odżywcze, izolacyjne, podporowe) w stosunku do neuronów. Pełnią swojego rodzaju służbę przy neuronach, np. oligodendrocyty owijając się wokół aksonów tworzą izolację elektryczną, astrocyty — niewielkie gwiaździste z wieloma małymi wypustkami — podtrzymują odpowiednie dla neuronów środowisko molekularne i jonowe wchłaniając zbyteczne cząsteczki i dostarczając potrzebne. Ale nowsze badania wykazują, że komórki glejowe też tworzą sieci połączeń i wymieniają między sobą oraz z neuronami informacje, tyle tylko, że są one natury chemicznej, a nie chemiczno-elektrycznej jak w przypadku neuronów. Oznacza to, że komórki glejowe również aktywnie uczestniczą w procesach uczenia się i przechowywania informacji.
92. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg jest zwieńczeniem układu nerwowego, który uczestniczy w rejestrowaniu, przekazywaniu i analizie napływających pobudzeń oraz bierze udział w realizacji prawidłowych reakcji adaptacyjnych na zmieniające się warunki świata zewnętrznego i środowiska wewnętrznego. Mózg potrafi magazynować i przetwarzać informacje, samemu pozostając ślepym, głuchym i nieczułym. Wszystkie dane otrzymuje przez kanały sensoryczne z układów nerwowych. Z układu ośrodkowego (centralnego) za pośrednictwem narządów zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku ze świata zewnętrznego oraz z układu obwodowego (zwanego też autonomicznym lub wegetatywnym), z wnętrza organizmu przez zakończenia czuciowe. Bodźce te są przyczyną reakcji odruchowych, których podłożem fizjologicznym jest łuk odruchowy. Łuk odruchowy składa się z drogi doprowadzającej, która przewodzi pobudzenia od receptora do ośrodka scalającego (jakim jest rdzeń kręgowy i wyżej mózg) oraz drogi odprowadzającej, przenoszącej pobudzenia do narządu wykonawczego (mięśni, gruczołów wydzielania).
93. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Ewolucji biologicznej towarzyszy systematyczny wzrost złożoności organizmów, ale obserwując budowę mózgu i ośrodkowego układu nerwowego dostrzegamy, w jak wielkim stopniu jesteśmy spadkobiercami naszych przedkręgowych przodków. Pierwotny zwój nerwowy był rurowatym wpukleniem skóry zewnętrznej, składającym się z tkanki nerwowej otaczającej jamę wypełnioną płynem. Podstawowy schemat unerwienia ciała, widoczny u strunowców, w ewolucyjnym rozwoju dziedziczą wszystkie gatunki kręgowców, z człowiekiem włącznie. Ten podstawowy schemat to cewa nerwowa biegnąca wzdłuż ciała i rozrastająca się do mózgu w jego przednim końcu. Na całej długości cewy występują nerwy, które łączą z nią, w możliwie najprostszy sposób, najbliżej połączone części ciała. Z ludzkiego mózgu wychodzi 12 par nerwów czaszkowych. Nerwy czaszkowe mają charakter doprowadzający, wyprowadzający lub są kombinacją obu typów.
94. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Z 26 kręgów rdzeniowych wychodzi 31 nerwów. Wiele z nich łączy się potem w sploty. Po obu stronach kręgosłupa istnieje po pięć splotów. Najsławniejszy z nich to splot słoneczny, stanowiący część współczulnego układu nerwowego. Splecione nerwy rozgałęziają się, łączą i ponowne rozdzielają, tworząc coraz to mniejsze wiązki (co komplikuje zadanie prześledzenie drogi i celu, do którego zmierzają). Ogólny ich schemat jesteśmy w stanie uchwycić dzięki wielu latom doświadczeń chirurgów. Jak pisze Anthony Smit: „Nie ma innych większych połączeń pomiędzy 1,5 kilogramami mózgu i 28 gramami rdzenia a resztą sieci nerwowej. Otrzymywane informacje i wysyłane instrukcje niemal w całości podążają wymienionymi 12 nerwami czaszkowymi lub 31 nerwami rdzeniowymi. Spośród 43 (par) nerwów 3 są wyłącznie odbiorcze (czuciowe), 6 wyłącznie wykonawczych (ruchowych), a reszta, czyli 34 wysyłają i odbierają. Właśnie przez te 37 dróg czuciowych ośrodkowy układ nerwowy dowiaduje się o sytuacji, a przez 40 wysyła do mięśni bodźce, wynikające z tych obserwacji". Nie wyczerpuje to tematu unerwienia ciała. Istnieje jeszcze autonomiczny układ nerwowy z łańcuchem zwojów. Są też inne sploty z rozgałęzieniami pozwalającymi na łączenie wszystkich części ciała z mózgiem. Ale nas w tym króciutkim szkicu najbardziej interesuje to, co mamy w głowach.
95. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Wiele czynności odbywa się bez udziału wysoko wyspecjalizowanych ośrodków w półkulach mózgowych. Oddychamy, przystosowując częstotliwość oddechu do potrzeb aktualnych potrzeb organizmu, czynne są ruchy przewodu pokarmowego, trwa regulacja szarości naczyń krwionośnych, wydziela się ślina, powstaje pot, obkurcza się śledziona, gruczoły zwiększają lub zmniejszają wydzielanie i wykonywane są inne — choć nie wszystkie — prace utrzymania stałego środowiska wewnętrznego. Zawdzięczamy je obwodowemu układowi nerwowemu, składającemu się w istocie z dwu systemów, współczulnego i przywspółczulnego. Układy są sobie przeciwstawne. Każdej funkcji układu współczulnego przeciwstawia się funkcja przywspółczulnego. Gdy działanie jednego z układów przyspiesza bicie serca, to drugi je spowalnia. Układ autonomiczny działa na zasadzie ściągania i popuszczania, wagi i przeciwwagi, pociągania w jedną lub drugą stronę. Obie struktury stanowią odrębne jednostki, kontrolowane przez odrębne okolice mózgu i wychodzą poprzez inne odcinki rdzenia kręgowego. Układ współczulny sterowany jest głównie przez podwzgórze mózgu i rdzeń przedłużony, a układ przywspółczulny podlega kontroli śródmózgowia, mostu i rdzenia przedłużonego. Wszystkim, co pozostaje pod kontrolą tych dwóch układów steruje 4,5 gramowe podwzgórze.
96. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Podwzgórze także kieruje przysadką, a ta kontroluje nadnercza. Zasadniczo zarządza ono wszystkimi funkcjami organizmu, które nazywa się prymitywnymi, jak przemiana tłuszczów, przemiana węglowodanów (cukrów), regulacja ilości wody i odczuwanie pragnienia, sen i czuwanie, wzrastanie, cykle układu rozrodczego, łaknienie, sterowanie temperaturą, zmiany średnicy naczyń krwionośnych, wydzielanie w przewodzie pokarmowym, w znacznym stopniu — zachowania, emocje.
97. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Maleńka komórka, stanowiąca główkę plemnika, zagnieżdża się w ogromnej komórce jajowej. Powstaje blastula, a później gastrula. Jak daleko od niej do układu nerwowego przyzwoitego ssaka, o człowieku nie wspominając. Ale już wtedy, podczas procesu wytwarzania trzech pierwotnych blaszek płodowych — ektodermy, mezodermy i endodermy zaczyna być widoczną płytka nerwowa. Wszystkie komórki na początku mają taki sam potencjał, ale wraz z rozwojem następuje ich zróżnicowanie i postępujące ograniczenie. Płytka nerwowa składająca się ze 125.000 komórek jest już neuroektodermą przeznaczoną wyłącznie do stworzenia pewnej części układu nerwowego. Płytka w drodze zawinięcia (wpuklenia) przekształca się w rurkę — cewę nerwową. Komórek przybywa, początkowo są uniwersalne (macierzyste), ale wraz z postępującym zróżnicowaniem stają się coraz bardziej przypisane do miejsca i funkcji. Cewa staje coraz grubszą szczególnie na jej głowowym końcu, ale po 8,5 dniach u kurczaka i 4 miesiącach u człowieka ten proces ulega zatrzymaniu. Zaczyna się fascynujący proces, gdy rozmaite komórki przemieszczają się, zmieniają swe kształty i wielkości, a odnajdując miejsce przeznaczenia stają się całkowicie zdeterminowane. Nie wiemy, na jakiej zasadzie komórki odnajdują drogę do miejsca przeznaczenia. Wiemy, że układ nerwowy jest najprecyzyjniej ukształtowaną tkanką ustroju. Proszę tylko wyobrazić sobie wędrówkę aksonu z oka do komórki docelowej z drugiej strony mózgu. Aksony często przybywają na miejsce wcześniej od neuronu, z którym mają się połączyć. Te, które nie nawiążą właściwych powiązań — „popełniają samobójstwa" i znikają. Takich „wędrówek" — całych komórek, czy tylko ich wypustek — w procesach okresu rozwojowego są miliardy. Wiemy, że budowę i wzrost tych struktur determinują chemiczne sygnały pochodzące z zewnątrz oraz — coraz bardziej — z wewnątrz, z usamodzielniającego się organizmu. Ale antropomorfizując — nadal ważnym jest pytanie, skąd one wiedzą, dokąd zmierzać i dlaczego tak rzadko przy tym się mylą? Ludzki embrion po trzech tygodniach mierzy około trzech milimetrów, po jedenastu na szczycie kolumny kręgosłupa uwidacznia się wyraźna wypukłość, a po pięciu miesiącach widać w ogólnych zarysach główne części mózgu.

98. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Z najważniejszym aspektem budowy mózgu — jego wewnętrznymi połączeniami spotykamy się późno w rozwoju płodu. Synapsy między neuronami zaczynają się formować około siódmego miesiąca rozwoju. Dalej, jak pisze Susan Greenfield: Dziewięć miesięcy po zapłodnieniu większość neuronów, które w przyszłości uformują nasz mózg, trafia do przypisanych im obszarów. Po dotarciu do miejsca swojego przeznaczenia każdy z nich „zapuszcza korzenie" i zaczyna porozumiewać się z sąsiadami, by wespół z nimi stworzyć sieć połączeń synaptycznych. W nowym mózgu neurony nieprzerwanie „wypuszczają" aksony w celu połączenia się z innymi. Spektakularny wzrost wielkości mózgu uwarunkowany jest właśnie procesami rozwoju międzyneuronalnych złącz komunikacyjnych, a nie wyłącznie wzrostem samych neuronów. Wybitny amerykański badacz mózgu dzieci i nastolatków bezinwazyjną metodą MRI Jay Giedd napisał: „W wieku sześciu lat osiąga on już 95 % swego dorosłego rozmiaru. Ale substancja szara, myśląca część mózgu, w okresie dzieciństwa nadal się zagęszcza, w miarę jak rozwijają się połączenia komórek nerwowych - trochę jak w przypadku drzewa, na którym pojawiają się nowe gałęzie i rozwidlenia. W korze czołowej, a więc na obszarze odgrywającym kluczową rolę przy formułowaniu, organizacji, strategii proces przyrostu substancji szarej osiąga szczytową wartość w wieku około 11 lat u dziewczynek i około 12 lat w przypadku chłopców, mniej więcej w okresie dojrzewania". Czyli mózg nastolatka nie jest wcale lepiej ukształtowany jak jego ciało.
99. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że żaden mózg nie jest do końca zaprojektowany, a i biochemia też do końca nie determinuje jego budowy. Dlatego nawet bliźnięta jednojajowe różnią się od siebie, a każdy człowiek jest jedyną i niepowtarzalną jednostką. Wytworem materialnego mózgu jest niematerialny umysł wraz z najbardziej oczywistą i najbardziej tajemniczą jego cechą, jaką jest świadomość.
100. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Stawanie się świadomą istotą jest procesem. Dla gatunku była nim ewolucja, w przebiegu której ludzki mózg rozwinął się najbardziej. Proces ten w pewnym (choć znacznie mniejszym niż dawniej przypuszczano) zakresie jest powtarzalny jednostkowo. Początkowo w procesie embrionalnym, a następnie w okresie dziecięco-młodzieżowym, gdy każda jednostka ludzka, wraz ze swym mózgiem, się rozwija.
101. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mózg nie jest tworem homogenicznym, lecz składa się z wielu wysoko wyspecjalizowanych obszarów dających się rozróżniać ze względu na kształt i funkcje. Ale jednocześnie żadne funkcje nie mogą zostać przypisane do jednego tylko obszaru, do jednej grupy neuronów, gdyż całość zorganizowana jest w spójny, zintegrowany system.
102. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że bycia (nie) sterowanymi poprzez wykorzystanie naszego mózgu gadziego m.in. podczas robienia zakupów
103. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Im młodszy mózg, tym bardziej może się zmienić.


104. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mężczyźni faktycznie mają statystycznie większe mózgi niż kobiety, bo mają większą masę ciała. Ale poza tą różnicą w masie i różnicami bardzo głęboko w mózgu, w gruczołach hormonalnych, nasze mózgi są niemal identyczne.
105. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) żewiększość naszych procesów - od widzenia po wartościowanie i planowanie - odbywa się w sposób nieświadomy i odbywa się w korze.
106. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Wszelkie nasze działania, które „wychodzą” z kory, są zabarwione emocjonalnie.
107. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) żeNasze bogate życie społeczne jest przesiąknięte emocjami. Człowiek jest istotą stadną, a w stradzie nie da się funkcjonować bez emocji i zdolności odczytywania emocji.
108. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Używamy całego mózgu, bo mózg jest potwornie kosztowny. Nie ma czegoś takiego jak nieużywana część mózgu - bo ona natychmiast „łapie się” czegoś innego.
109. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że możemy tak trenować mózg, żeby działał jeszcze sprawniej
110. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że da się wytrenować mózg do możliwości, zdawałoby się, nieosiągalnych dla zwykłego człowieka - nauczyć się pięćdziesięciu języków albo klasyfikacji motyli. Dużo pracy i utworzą się nowe połączenia, a rejony naszego mózgu przestawią się w nowy układ, który tę nową czynność ogarnie.
111. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Pierwszym z mózgów jest mózg gadzi, autonomicznie bardzo podobny do mózgu współczesnych gadów. Ten obszar mózgu jest zupełnie instynktowny i głównie zainteresowany przeżyciem. Reguluje większość funkcji autonomicznych, takich jak oddychanie, tętno i temperaturę ciała, odpowiada za reakcję: „walcz lub uciekaj”. Nie ma nic, co czyniłoby gady chętnymi do przytulenia i ten obszar mózgu, podobnie jak zimnokrwisty wąż, nie czuje żadnych emocji.

 

112. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Drugi mózg, to układ limbiczny, który składa się głównie z ciała migdałowatego, podwzgórza i hipokampa. MacLean opisał go jako mózg instynktu i emocji. Układ limbiczny znany jest też jako mózg starych ssaków. Jak sama nazwa wskazuje, jest to mózg najbardziej dominujący u ssaków, które zaczęły prosperować mniej więcej w tym samym czasie, w którym dinozaury odpierały zagładę. Jako taki reprezentuje kolejny szczebel w drabinie ewolucyjnej złożoności.

113. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W układzie limbicznym sygnały dekodowane są zgodnie z czterema fundamentalnymi programami: lękami, odżywianiem, walką i prokreacją. Mózg ten zinterpretuje nowo poznana osobę jako taka wobec której należy być nieufnym, jako kandydata na randkę, rokującego wspólnika, potencjalnego przeciwnika lub prawdopodobną parę. Ten mózg interpretuje też kolory zgodnie ze środowiskiem kulturowym, które go zaprogramowało na przykład czerwony dla ludzi w Europie, czy USA oznaczać będzie ”stop, niebezpieczeństwo”, ale dla Chińczyków będzie oznaczać „powodzenie”.

114. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Aby lepiej zrozumieć zasady działania układu limbicznego należy się przyjrzeć jego wewnętrznym strukturom, które wyewoluowały aby zapewnić nam przetrwanie. Zawiera on hipokamp w kształcie konika morskiego oraz ciało migdałowate w kształcie migdała. Oba te obszary zaangażowane są w przetwarzanie docierających do nas ze środowiska sygnałów na emocje. Jeśli otoczy nas wróg, odczujemy przerażenie i będziemy walczyć lub uciekać. Jeśli zaatakuje nas wąż, instynktownie odskoczymy.

115. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Hipokamp znajduje się w najgłębszej i najbardziej wysuniętej do przodu części płatów czołowych i rozciąga się do obu półkul mózgowych Hipokamp otrzymał swoja nazwę w XVI wieku, kiedy włoski anatom Julius Ceasar Aranzi zauważył jego zadziwiające podobieństwo do konika morskiego i wybrał nazwę hippocampus, greckie słowo określające to stworzenie.

 

116. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że hipokamp służy nie tylko za magazyn wspomnień, co przystanek – zbiera informacje dostarczane przez pięć zmysłów, a następnie rozdziela dane do przetworzenia przez ciało migdałowate, jeśli dostrzeże zagrożenie, lub przez korę mózgową dla innych potrzeb,

117. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W rzeczywistości hipokamp coś podobnego do aparatu cyfrowego, który może zarejestrować zarówno obrazy nieruchome, jak i filmy. Fakty, tak jak fotografie, to część danych, które zwykle mogą zostać wyrażone w prosty sposób. Przypominanie sobie faktów jest określane mianem pamięci deklaratywnej. Wydarzenia, tak jak filmy, są bardziej złożone, a w ich skład wchodzą związki, które są zarówno czasowe, jak i przestrzenne. Ta czynność mentalna nazywana jest pamięcią epizodyczną.

118. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Kiedy hipokamp zaczyna ulegać degeneracji, szanse na przechowywanie i zapamiętywanie nowych wydarzeń maleją, co jest cechą charakterystyczna choroby Alzheimera. Zaawansowane techniki obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia, pokazują obecnie jasno, że utrata fizycznej tkanki oraz utrata czynności hipokampa są wczesnymi oznakami tej choroby.

119. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Hipokamp zaczyna niszczeć pod wpływem wolnych rodników oraz szkód chemicznych wyrządzonych przez traumę i stres. Zasadniczo, gdy zaczyna się niszczenie hipokampa, można pożegnać się ze szkołą, bo uczenie się właściwie ustaje. Konwencjonalna mądrość głosi, że zdolność przetwarzania informacji przez ośrodki mózgu wyższego zostaje zahamowana, nasz emocjonalny repertuar zmniejszony, a szczere uczucia staja się niedostępne.

120. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Trzeci mózg zidentyfikowany przez MacLeana to kora nowa, która jest dobrze rozwinięta u wszystkich ssaków wyższych, a odpowiada za mowę, pismo i myślenie złożone u ludzi. Jeśli nie musimy lękać się, walczyć, uwodzić ani się posilać wraz z osoba, na którą się natkniemy się w dowolnej sytuacji, wzgórze przekazuje informacje sensoryczne, zabarwione radościami, ekscytacją, zmartwieniami bądź troskami mózgu limbicznego do kory nowej pod rozwagę i wyznaczenie właściwego zachowania.

121. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Kora nowa przetwarza sygnały w sposób holistyczny, interpretując sygnały wizualne i dźwiękowe, aby stworzyć z nich spójna całość. Dzięki korze nowej rozpoznajemy wartość, jaka każda osoba ma dla nas i odkładamy na bok wszelkie myśli na temat sposobu, w jaki mogłaby być ona dla nas użyteczna lub też, co moglibyśmy od niej otrzymać – legalnie bądź nie. To kora nowa przypomina nam, abyśmy zadzwonili do przyjaciół bez powodu innego niż ten, by się przywitać i dobrze im życzyć, a nie tylko wtedy, gdy potrzebujemy jakiejś przysługi.

122. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że w wyższych obszarach pojawiają się bezwarunkowa miłość, rozumowanie i logika. Ten mózg pozwala tworzyć nam nowe idee i nosić się z pojęciami takimi jak demokracja oraz rozumieć matematykę, pisać poezję, tworzyć muzykę i sztukę, marzyć o wolności i kreślić przyszłość.

123. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Nasze dwa starsze komputery mózg gadzi i układ limbiczny myślą głównie o dystansie dzielącym nas od ofiary lub od wioski, z której się wywodzimy, o przyjaznych ścianach rodzinnego domu i przestrzeni osobistej. Rozpoznają przestrzenne granice związane z relacjami, rodzina pochodzenia, terytorium klanu, etnicznym sąsiedztwem i granicami narodowymi. Dzięki tym silnie osadzonym w pamięci kotwicom mózgi prymitywne z łatwością identyfikują „swój obszar” i „obszar innych”. Te mózgi wierzą, że dobre ogrodzenia czynią dobrych sąsiadów i odbierają „tamtych ludzi tam” jako „innych”, a nie „swoich”. Kojarzą ludzi z miejscami, co jest wiedzą korzystną dla przetrwania, ale ograniczają pojęcie społeczności globalnej. Zastanów się, jak łatwo jest ci zapomnieć imię danej osoby, ale pamiętać jej twarz. Taka sytuacja wywodzi się z prymitywnej możliwości twojego mózg udo czerpania z pamięci i emocji, aby dokonać rozróżnienia między „tymi złymi z przeciwnej strony miedz” a „tymi dobrymi, podobnymi do nas”.

124. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Kora nowa, łączona z wyższymi czynnościami wykonawczymi – potrafi myśleć w kategoriach czasu, a nie tylko przestrzeni. Potrafi magazynować pożywienie na zimę, zaplanować kanał irygacyjny na porę suchą i przewidzieć, gdzie stada mogą się udać na wiosnę. Oceni zmianę pór roku i będzie miała upodobania matematyczne oraz muzyczne. Ten mózg jest w stanie zaplanować i rozpoznać przyszłe wydarzenia i ich konsekwencje, wybrać między dobrem a złem, prawdą a fałszem oraz tłumić społecznie niepoprawne zachowania i reakcje. Kora nowa może zahamować cztery główne programy układy limbicznego i bierze udział w medytacyjnych oraz transcendentalnych doświadczeniach,

125. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że to właśnie zdolność naszej kory nowej do rozumienia naszego ograniczonego czasu na ziemi powoduje lęk przed śmiercią i nie pozwala badać nam naszych potencjałów. Układ limbiczny rozumie, że śmierć się wydarza na tej samej zasadzie, na której dzieci wiedzą, że kociaki i dziadkowie umierają. Ale układ limbiczny nie zdaje sobie sprawy, że śmierć przytrafia się też nam i jakoś sądzi, że jesteśmy na nią odporni. To, w połączeniu z faktem, że mózg rozwijający się jest bardziej skłonny do podejmowania ryzyka. Sprawia, że niektóre nastolatki zachowują się jakby prawa grawitacji i siły odśrodkowej nie odnosiły się do nich, gdy pod wpływem alkoholu pędzą samochodem pełnym ich przyjaciół wzdłuż krętej górskiej trasy.

126. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że twój mózg gadzi dowodzi twoim aparatem poznawczym.

127. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że twoją świadomością rządzi głównie emocjonalny mózg ssaków.

128. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że jesteś przywiązany do piekielnie logicznego aspektu twojej kory nowej.

129. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że jeśli doświadczasz przewagi któregokolwiek z tych mózgów, oznacza to, że części składowe twojego mózgu nie współpracują ze sobą harmonijnie, że te pozostające aktualnie w cieniu pozwalają innej części dominować i ukazywać wyłącznie jej ograniczone cechy.

130. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że aby doświadczyć synergii mózgu, konieczne jest bycie świadomym swojej sytuacji finansowej i swoich związków; dobrze jest myśleć logicznie i marzyc z fantazją: a także kluczowe jest, aby utrzymywać wszystkie te mentalne czynności w równowadze.
131. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że mózg gadzi – najbardziej pierwotna struktura. To tu znajdują się wszystkie barbarzyńskie i zwierzęce programy i dyrektywy, zaprogramowane nam przez ewolucję. Są to trzy proste programy: przetrwanie, rozmnażanie, rozrywka i ich tysiące pochodnych. To w mózgu gadzim jest zaprogramowane to, że facet chce ładnej i młodej kobiety jako partnerki, a kobieta – testosteronowego brutala (silnego samca alfa) jako partnera. Mózg gadzi ma potężną broń przeciwko pozostałym strukturom. Ta broń to emocje, instynkty, popędy. Są one bardzo silne, potrafią bardzo skutecznie zagłuszyć i umysł (mózg racjonalny), i duszę, której szept jest bardzo cichy, niemal niesłyszalny.
132. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że umysł czy też mózg racjonalny. Tutaj znajdują się nasze wartości, świat myśli, poglądów. Tu znajduje się mityczne „drzewo poznania” z którego „jabłko” zjedli Adam i Ewa, czyli ośrodek rozróżniania dobra i zła. To tu znajduje się etyka, moralność itp itd. I teraz najśmieszniejsze: mózg gadzi niezwykle często stoi w konflikcie z mózgiem racjonalnym. Znamy pojęcie dulszczyzny, hipokryzji, podwójnych standardów? Ano znamy! To powoduje olbrzymie problemy. A jakie? Każdy bez wyjątku je zna, wystarczy popatrzeć jak ten świat funkcjonuje. A raczej: jak NIE funkcjonuje.
133. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że umysł metafizyczny zwany duszą. Struktura bardzo kontrowersyjna, jej cele mogą być diametralnie różne od celów zarówno mózgu gadziego jak i umysłu racjonalnego. No i najśmieszniejsze jest to, że 99% ludzi w ogóle nie ma „autoryzacji” by korzystać z zasobów umysłu metafizycznego. Posługuje się ona nieco innymi pojęciami i programami niż te typowo „ziemskie„, „ludzkie„. Inaczej postrzega rozwój i ewolucje niż mózg gadzi czy umysł. Dusza często stawia na swoim, bo ona chce przepracować pewne lekcje życiowe i koniec. I wymusza na mózgu gadzim i / lub na umyśle to, co założyła przed wcieleniem się w ciało fizyczne
134. bycia (nie) sterowanymi poprzez wykorzystanie naszego mózgu gadziego m.in. podczas robienia zakupów
135. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że umysł zbiorowy – świadomość zbiorowa państwa, narodu, cywilizacji, planety. I w końcu, świadomość zbiorowa „wszystkiego” – „inteligencja wieczysta„. Jest to tak abstrakcyjne pojęcie że mam trudności z jego opisaniem. Wiadomo że jesteśmy „podłączeni” czymś w rodzaju „nici” do tych bytów zbiorowych. Mówią o tym w bardzo wykoślawiony sposób wszystkie religie świata. Świadomości zbiorowe operują zupełnie innymi programami i pojęciami niż ludzie. Jednak prawdopodobna wydaje się teza ezoteryków i okultystów, że świadomości zbiorowe udoskonalają się, ewoluują poprzez nas, czyli swoich „wysłanników„. I że my kiedyś, po setkach tysięcy lat ewolucji, wrócimy do naszego domu.
136. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Trójca, jest metaforą trzech aspektów ludzkiej świadomości: umysłu, ciała i ducha, oraz myśli, emocji i działań.
137. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że trójca reprezentuje trójjedyny mózg człowieka: mózg gadzi, układ limbiczny i neokortex (kora mózgu)
138. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że W tradycji okultystycznej hyperkwadrat lub Tesseract, jest jednym z najbardziej zokultyzowanych symboli świata. Jest to sześcian w sześcianie lub pudełko w pudełku.
139. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Hypercube, symbolizuje materię ograniczoną do trójwymiarowego konstruktu, zatrzymanego w konkretnym ruchu wibracyjnym.
140. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Symbol Tesseractu, związany jest z logami organizacji kontrolujących, takich jak policja, sąd, bankowość czy wojsko.
141. bycia (nie) sterowanymi poprzez wykorzystanie naszego mózgu gadziego m.in. podczas robienia zakupów
142. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Symbolika czterowymiarowa została zatopiona w dwu wymiarowej symbolice ostrzegawczej, która nakazuje uległość wobec władzy i zatrzymanie odruchów dążących do złamania prawa i naruszenia prawa elit do wiecznej władzy.
143. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Kontrolując umysł, kontrolujesz ciało, stąd symbolika sześcianu w sześcianie.
144. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Planety stały się bogami, ponieważ kontrolują ludzki umysł za pomocą niewidzialnych wpływów falowych i tak zaczęła działać elita, kontrolując mózg dzięki teatrowi siły, strachu i iluzji.
145. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że wszędzie widoczna jest żywa od tysięcy lat kultura elit, kultura strachu, kult Saturna, który został wtłoczony do umysłu zniewolonych i podporządkowanych ludzi, odgrywających rolę nieświadomego widza lub biernego stada …
146. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Nie ma żadnych państw, żadnych religii, jest jedno państwo i jedna religia oraz setki mega obozów pracy, nazywanych ośrodkami lub państwami handlowymi.
147. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że polski sejm, senat i tak zwany kościół chrześcijański, odnoszą się do kultu słońca, saturna, księżyca starej (Ikar) i nowej epoki oraz wenus i marsa.
148. bycia (nie) sterowanymi poprzez wykorzystanie naszego mózgu gadziego m.in. podczas robienia zakupów
149. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Święty Tryptyk, widoczny jest w świętych świątyniach iluzji, bowiem świątyniami podrzędnych kapłanów i kapłanek są rządy, urzędy, kościoły, banki, czy sądy i nie tylko
150. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Mądrość tradycji i tożsamości ludu pierwotnego, została zniszczona i przełożona na władze i kontrole systemu kastowego nad plebsem.
151. akceptowania (nie) cywilizacji kontroli i kultury dekonstrukcji
152. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że na ziemi obecna jest teatralna konstrukcji iluzji, której się biernie poddajemy (nie), bojąc (nie) się siły teatralnej władzy.
153. poddawania (nie) się władzy
154. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że nauka władzy, znana jest na całym świecie : lamowie, filozofowie, kapłani, szamani i kapłanki … stworzyli sitwę, za pomocą, której wytworzyli teatr żywych marionetek – najemników którzy torturują, hodują i ćwiczą oraz nauczają ofiary składane na ołtarzach ofiarnych wojny, religii, nauki, postępu i poświęcenia
155. życia (nie) zgodnie (nie) z przekonaniem że, posiadania (nie) wiedzy, wiary że, doświadczania (nie) że Świat filozofów, zmienił realia życia w grecki teatr, w którym kłamcy, złodzieje, księża i oszuści grając, żyją na koszt społeczny, przy wtórze chóru użytecznych marionetek i autorytetów.

Na podstawie:
http://art-coaching.pl/o-mnie/mozg-trzy-w-jednym
http://www.xorceria.pl/slownik/gadzi_mozg.html#axzz5KfXnCAOX
http://grazynabialopiotrowicz.pl/109/mozg-gadzi-kontra-mozg-racjonalny-walka-czy-wspolpraca-a-moze-dzialanie-strategiczne-mozgu-racjonalnego
http://productivemag.pl/12/chcesz-byc-jaszczurka
https://wyobrazniastosowana.wordpress.com/2013/07/14/jak-przechytrzyc-gadzi-mozg-czyli-bohaterowie-wyobrazni/
http://www.holistikbalans.com/trzy-mozgi/
http://www.psychologiawygladu.pl/2016/10/jak-ewoluowa-mozg-czowieka-dlaczego.html
https://www.vismaya-maitreya.pl/kundalini_kundalini_i_rozwoj_mozgu.html
http://www.joga-joga.pl/pl157/teksty1171/kim_jestem_dokad_zmierzam_czakry_versus_mozg
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4826/k,4
http://www.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/neurobzdury-i-neurofakty-co-naprawde-siedzi-w-naszym-mozgu,9753746/
https://www.neurolingwistyka.com/model-trojjedynego-mozgu
https://jarek-kefir.org/2015/10/09/ten-swiat-toczy-permanentna-schizofrenia-czemu-tak-jest/
https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/


Dodano : 18-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1335 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 27-08-2018 23:09:42

    ``Robię IN z mózgu i dzisiaj zrobiłam ich tylko 5 szt. bo nie rozumiałam już o co chodzi, jak to czytałam. Po kilku intencjach zablokowało mi się myślenie.  A zrobione mam ich dopiero 95szt... Robiąc je wszystkie w 1 dzień na raz, to raczej bym wybełkotała jakoś słowa a nie oddała...``Z otrzymanego listu.