Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Superbohaterowie - intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
- naszego a przez nas cudzego, bycia jak i jako wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludźmi, zwierzętami, roślinami, bytami, tworami, istotami, kosmitami, super bohaterami, bohaterami, czarnymi charakterami, bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami, gałdami i wszelkich i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, bycia jak i jako oni (wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludźmi, zwierzętami, roślinami, bytami, tworami, istotami, kosmitami, super bohaterami, bohaterami, czarnymi charakterami, bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami gałdami i wszelkich tego i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko) m.in. ostatnimi z gatunku, rodu, klanu, plemienia, dynastii, szczepu, grupy etnicznej, wspólnoty, sekty, religii, wyznania, wierzeń i nie tylko oraz sprawiania że inni przez nas są w takiej sytuacji oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, bycia jak i jako oni (wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludźmi, zwierzętami, roślinami, bytami, tworami, istotami, kosmitami, super bohaterami, bohaterami, czarnymi charakterami, bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami gałdami i wszelkich tego i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko) zamkniętymi, skazanymi, uwięzionymi i nie tylko w m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, przeznaczenia, wielkości, materiałów i nie tylko m.in. więzieniach, celach, lochach, piwnicach , ciemnicach , podziemiach, kazamatach, katakumbach i nie tylko przez m.in. nasze a przez nas cudze m.in. czyny, poglądy, wierzenia, przesądy i nie tylko oraz sprawiania że inni przez nas są w takiej sytuacji oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, bycia jak i jako oni (wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludźmi, zwierzętami, roślinami, bytami, tworami, istotami, kosmitami, super bohaterami, bohaterami, czarnymi charakterami, bogami, bóstwami, boginiami, boskimi matkami gałdami i wszelkich tego i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko)zamkniętymi m.in. w laboratoriach, pracowniach, placówkach naukowych i nie tylko m.in. jawnych jak i tajnych, ukrytych, państwowych, prywatnych i nie tylko oraz bycia tam i nie tylko m.in. królikami doświadczalnymi, ofiarami, testerami i nie tylko wszelkich broni, chemii, jadów, trucizn, wszelkich substancji, jak i działania na nas wszelkimi urządzeniami, siłami, polami, energiami i nie tylko oraz wstrzykiwania nam i innym m.in. wszelkiego rodzaju genów innych istot, substancji i nie tylko jak i montowania w nas i w innych wszelkiego rodzaju broni, zamiennych części ciała i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, sprowadzania na nasza planetę, do naszego domu, rodziny, klanu, szczepu, plemienia i nie tylko m.in. wszelkiej płci, znaczenia, wielkości, rangi i nie tylko m.in. kosmitów, czarnych charakterów, czarnych owiec, istot niosących/nie m.in. zło, zagładę, zniszczenie, ból, cierpienie, zniewolenie, nieprzytomność i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego jak i jako m.in. kosmita, człowiek, roślina, zwierzę, byt, twór, istota, gałd, super bohater, bohater, czarny charakter, bóg, bogini, bóstwo, mesjasz, boska matka i nie tylko uczenia/nie się posiadania/nie, używania/nie, i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju znaczenia, przeznaczenia, wielkości, rodzaju, materii, struktury, właściwości i nie tylko m.in. mocy, darów, intelektu, dzinów i nie tylko a w tym m.in. : super siły, szybkości, mrożenia/ rozgrzewania wzrokiem, podmuchem, latania, czytania w myślach, czarowania, materializowania, generowania różnego typu pola energetyczne i kontrolowania światła, mocy mentalnych, widzenia przez ściany, przechodzenia przez ściany i nie tylko, poruszania się pomiędzy, wymiarami, czasami, przestrzeniami, …… i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, jak i jako wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludzie, zwierzęta, rośliny, byty, twory, istoty, kosmici, super bohaterowie, bohaterowie, czarne charaktery, bogowie, bósta, boginie, boske matki, gałdzi i wszelkich i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko pomagania/nie, niszczenia/nie innych jak i siebie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego pomagania przed najazdami, nalotami, okupacją innych, wrogów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- naszego a przez nas cudzego, jak i jako wszelkiego gatunku, rasy, koloru, płci i nie tylko m.in. ludzie, zwierzęta, rośliny, byty, twory, istoty, kosmici, super bohaterowie, bohaterowie, czarne charaktery, bogowie, bóstwa, boginie, boskie matki, gałdzi i wszelkich i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko bycia samotnymi, opuszczonymi, kochanymi/nie, jak i bycia kochanym ze wzajemnością i bez niej, zdradzonymi/nie, wykorzystanymi/nie, rozumianymi/nie, smutnymi/nie, wesołymi/nie, radosnymi/nie, wyjątkowymi/nie, pokornymi/nie, omylnymi/nie, złymi/nie, dobrymi/nie, szlachetnymi/nie, krętaczami/nie, mądrymi/nie, głupimi, przytomnymi/nie, sprawiedliwymi/nie, oraz posiadania/nie m.in. męża i odpowiednio żony, dzieci, rodziny, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, kochanek/ków, pracy, hobby
- oraz podejmowania trudnych/nie, łatwych/nie, kluczowych/nie, zmieniających/nie wszystko i nie tylko m.in. decyzji
- oraz tracenia bliskich, przyjaciół, rodziny i nie tylko podczas wszelkiego rodzaju, wielkości i nie tylko m.in. wojen, bitew, najazdów, odsieczy i nie tylko
- oraz ćwiczenia/nie, doskonalenia/nie, zdobywania/nie, tracenia/nie, oddawania/nie i nie tylko swoich, cudzych, nowych , starych i nie tylko m.in. mocy, umiejętności, osiągnięć, urządzeń, technologii i nie tylko
- oraz bycia narażonym oraz używania wszelkiego rodzaju, znaczenia, przeznaczenia, wielkości, struktury i nie tylko m.in. broni, skał, kryształów, artefaktów i nie tylko które m.in. zabijają, niszczą, osłabiają innych oraz nas i nie tylko
- oraz wymyślania/nie, budowania/nie, tworzenia/nie, promowania/nie, sprzedawania/nie, używania/nie, posiadania/nie niszczenia/nie, weryfikowania/nie, i nie tylko, wszelkiego rodzaju, materiału, przeznaczenia i nie tylko m.in. klatek, więzień, pomieszczeń i nie tylko dla nas jak i dla innych abyśmy mgli/nie wyjść, uciec, korzystać/nie ze swoich m.in. mocy, zdolności umiejętności i nie tylko
- oraz wymyślania/nie, budowania/nie, tworzenia/nie, promowania/nie, sprzedawania/nie, używania/nie, posiadania/nie, niszczenia/nie, weryfikowania/nie, i nie tylko, wszelkiego rodzaju, materiału, przeznaczenia i nie tylko m.in. broni, urządzeń, strojów, kostiumów, zbroi, artefaktów i nie tylko
- oraz naszej możliwości/nie bycia wszędzie aby pomóc/nie, uratować/nie, wesprzeć/nie, zaszkodzić/nie, zniszczyć/nie, zgładzić/nie innych i nie tylko
- oraz naszego uważania/nie się za Boga
- oraz bycia gejami, lesbijkami, zoofilami, pedofilami, despotami, tyranami, psychopatami, socjopatami, alkoholikami, narkomanami, tantrykami, ascetami, zboczeńcami, nimfomankami, normalnymi i nie tylko
- oraz chęci/nie, pragnienia/nie potrzeby/nie i nie tylko m.in. posiadania/nie, oddawania/nie, tracenia/nie, zyskiwania/nie i nie tylko m.in. super mocy, zdolności, inteligencji i nie tylko aby m.in. być normalnymi/nie, nadzwyczajnymi/nie i nie tylko oraz możliwości/nie przystosowania/nie się do nowych/nie, starych/nie okoliczności i nie tylko
- oraz uważania/nie Boga Stwórcę Wszystkich Dusz za super bohatera i nie tylko
- oraz bycia zmuszonym/nie, nakłoniony/nie i nie tylko do zawarcia małżeństwa i nie tylko w celu ratowania świata, ziemi, planet, klanu, rodziny, państwa, plemiona, kosmosu i nie tylko
- oraz oszukiwania/nie, mataczenia/nie, dla ich dobra/nie, zła/nie i nie tylko
- oraz bycia obiektem kultu, czczenia, modlenia się do nas i do innych i nie tylko bo się ich widzi, są/nie namacalni a Stwórca Wszystkich Dusz nie
- oraz zapominania/nie o Stwórcy Wszystkich Dusz
- oraz podszywania się pod inne istoty w celu m.in. wykorzystania ich miłości, lojalności, przyjaźni i nie tylko
- oraz przenoszenia/nie się pomiędzy czasami, wymiarami, płaszczyznami, przestrzeniami, osiami, między życiem a śmiercią, piekłem a niebem, światami, planetami, krainami i nie tylko
- oraz naszego poświęcenia życia dla dobra innych
- oraz wykorzystywania poświęcenia innych dla własnych celów
- oraz głoszenia mów, przemówień, mów , kazań , wykładów , tyrad , monologu, exposé i nie tylko w celu m.in. podniesienia na duchu, zagrzania do boju i nie tylko oraz słuchania ich, wygwizdywania ich, płakania na nich i nie tylko
- oraz naszego głoszenia oraz wierzenia w to i działania z godnie z tym, że m.in. wojny nie wygrywa broń tylko m.in. ludzie, istoty…. I nie tylko
- oraz brania trucizny aby nie dostać się w ręce wroga, nie zdradzić tajemnic, nie cierpieć podczas tortur
- oraz patrzenia/nie , bycia świadkiem jak ukochana/nie osoba, wróg/nie i nie tylko m.in. ginie/nie, jest/nie torturowany/nie i nie tylko
- oraz naszego stawiania czoła przeciwnością, problemom, trudnościom jak i uciekania od nich, przekierowywania ich na innych i nie tylko
- oraz mówienia/nie prawdy/nie, kłamania/nie, oszukiwania/nie i nie tylko m.in. swojemu, przełożonemu, władcy, kapitanowi, cesarzowi, żołnierzom, rodzinie, przyjaciołom i nie tylko
- oraz posiadania/nie m.in. łatwości/nie, trudności/nie w odróżnieniu dobra/nie od zła/nie i nie tylko
- oraz bycia super żołnierzami
- oraz bycia zahibernowanym przez wiele/nie lat oraz przebudzenia/nie się w innych czasach/ epoce, świecie Inie tylko oraz bycia w związku z tym w szoku oraz braku chęci, ochoty, możliwości, potrzeby do przystosowania/nie się do nowych okoliczności, świata, czasów i nie tylko
- oraz wyrzekania/nie się i nie tylko zarówno z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wolności w zamian za spokój, bezpieczeństwo, opiekę i nie tylko
- oraz zbierania, organizowania i nie tylko m.in. ekipy, drużyny, klubu m.in. super bohaterów, kosmitów i nie tylko w celu obrony się przed wrogiem, jak i w celu najazdu na innych i nie tylko oraz zarządzanie tym, kierowaniem i nie tylko oraz wykorzystywanie ich do własnych celów i nie tylko
- oraz naszego a przez nas cudzego posiadania jak i bycia tego wszystkiego tylko części tego i nie tylko m.in. ofiarami, sprawcami, katami, donosicielami, strażnikami, świadkami, kontrolerami, weryfikatorami, windykatorami, cieciami, pilnowaczami, inspiratorami, pomysłodawcami, promotorami, sprzedawcami, twórcami, beneficjentami, wyznawcami, zarządcami, zwierzchnikami i nie tylko oraz posiadania/nie z tym związanych nie związanych, oddanych/nie m.in. umów, długów, zobowiązań, inicjacji, rytuałów, sakramentów, przyrzeczeń, przysiąg, aktów, paktów, cyrografów i wszelkich tego odpowiedników, zamienników, synonimów, antonimów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. pozbawione nadprzyrodzonych mocy, zdolności oraz używania w walce ze złem, zbrodnią i nie tylko m.in. własnego intelektu, sztuk walki, wynalazczości, konwencjonalnym lub fantastycznym orężem, ekwipunkiem i środkami transportu i nie tylko jak m.in. Batman, Green Lantern, Green Arrow, Iron Man, Punisher i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. kosmitami oraz są/nie przedstawicielami inteligentnych form życia pozaziemskiego, którzy przybyli na Ziemię, lub też ich przygody rozgrywają się w kosmosie i nie tylko jak m.in., :Superman, Doctor Who, Martian Manhunter, He-Man, Silver Surfer, Invincible i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. obdarzone mocami w wyniku działań zewnętrznych, które nabyły moce w wyniku mutacji spowodowanej np. przypadkowym napromieniowaniem, podaniem serum zwiększającego masę mięśniową lub intelekt, bądź też innego czynnika zewnętrznego jak m.in. Spider-Man, Captain America, Fantastic Four, Flash, Teenage Mutant Ninja Turtles (wojownicze żółwie nindża) Deadpool i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. z wrodzonymi mocami, które urodziły się z mutacją, dzięki której obdarzeni są supermocami jak m.in. X-Meni i inni mutanci
Namor the Sub-Mariner, Aquaman, Black Canary, Captain Comet i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. demonami, półdemonami lub postaciami, które zyskały demoniczne moce najczęściej inspirowane istotami z podań i wierzeń np. diabłami, wampirami, wilkołakami etc.), lub tylko obdarzonymi demonicznymi mocami jak m.in. Hellboy, Spawn, Blade, Ghost Rider, Raven, Etrigan i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. bogami, półbogami, herosami, oraz które zyskały boskie moce - postacie zainspirowane bóstwami lub półbogami mitologicznymi, lub posiadające ich moce jak m.in. Thor, Hercules, Wonder Woman, Captain Marvel/Shazam, The Mask i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. magami, czarodziejami obdarzonymi mocami magicznymi jak m.in.: Mandrake the Magician, Zatanna, John Constantine, Doctor Fate, Doctor Strange  i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako superbohaterowie którzy są m.in. robotami, androidami lub cyborgami którzy są maszynami, bądź też pół-maszynami, jak m.in. Vision, Deathlok, Cyborg, Bloodshot, Autoboty i nie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko
- bycia jak i jako Antybohater  który jest m.in. – pierwszoplanową postacią literacką, filmową i nie tylko niemająca jednak cech bohatera lub mająca je w niewielkim stopniu oraz może mieć cechy negatywne, będące zaprzeczeniem cech heroicznych bądź może być tych ostatnich pozbawiony albo posiadać je w bardzo ograniczonym stopniu (może być fajtłapą, tchórzem, nieudacznikiem, leniem), oraz tego że dokonuje czasem czynów heroicznych, jednak sposób, w jaki to robi bądź jego intencje niekoniecznie są heroiczne jak m.in.: Głupi Jasio, Randle Patrick McMurphy, Forrest Gump, Ostap Bender, Rincewind, Józef Szwejk z Królewskich Vinohradów w Pradze, Yossarian, Randle Patrick McMurphy, Forrest Gump, Górkiewicz ps. „Dzidziuś”, Ryszard Ochódzki (zwany Misiem), Jan Piszczyk, Adaś Miauczyński, Shrek, Hancock, Snake Plissken, Jerzy Kiler, Jack Sparrow, Wolverine, Lobo, Ghost Rider, Deadpool, Wilq, Jeż Jerzy, Gaston Lagaffe, Garfield, Punisher, Sakata Gintoki, Hibari Kyoya, Kaneda Shotaro, Vegeta, Lucy/Kaede, Kratos, Shadow the Hedgehog, Max Payne, Magus, Caleb, Aiden Pearce, Shay Patrick Cormac Inie tylko i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko


Dodano : 12-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1579 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.