Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Miłość; intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

Naszego akceptowania i rozumienia, że każdy kto pokocha, uszanuje i zaakceptuje samego siebie to będzie w stanie pokochać i szanować innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory a nawet Boga i nie tylko
Naszego doświadczania wzbudzenia i narodzin miłości w nas samych jaka to miłość następnie promieniuje na innych niczym światło pierwotnie wewnętrzne które rozszerzając się dociera do innych, promieniuje i oświetla
Naszego wierzenia/nie i promowania/nie, że gdy miłość żyje, gdy jest obecna to słowa są/nie niepotrzebne, ponieważ samo istnienie miłości jest tak napełniające, tak przenikające iż pokonana zostaje bariera języka i słów
Naszego i cudzego m.in. popadania i zapadania się w miłości i w miłość a w tym w miłości jaka jest/nie wzlotem, porywem serca, wznoszeniem się i odpowiednio spadaniem
Naszego doświadczania/nie stanu miłości będącego definiowanym „zakochaniem” jaki to stan jest/nie wpadnięciem w miłość a w tym zakochania rozpoznawalnego w spojrzeniu m.in. oczach m.in. rozmarzonych, sennych, zaspanych, nieobecnych, oszołomionych i nie tylko
Naszego wzrastania w miłości i poprzez miłość a w tym do takiego stopnia iż jesteśmy miłością nie dzieląc ludzi, dusz, istot na tych których kochamy i nie kochamy lecz obdarowując wszystko i wszystkich bezwarunkową miłością
Naszego bycia/nie częścią miłości i odpowiednio doświadczania/nie, że to miłość trwale/nie jest częścią nas samych a w tym w taki sposób iż miłość nie jest uczuciem a stanem istnienia
Naszego bycia/nie uwięzionym w miłości, w zakochaniu a w tym miłości wobec innych ludzi, dusz, istot a nawet Boga w miłości jaka jest stanem zniewolenia, jaka wszechogarnia dając uczucie wręcz cierpienia, oszołomienia, nieprzytomności, ekstazy i nie tylko
Naszego doświadczania/nie miłości zjadliwej, trującej, wiążącej, zniewalającej tak iż tkwimy w niewoli miłości, w poczuciu bycia własnością a nawet przedmiotem
Naszego doświadczania/nie miłości jaka daje wolność i jaka jest wolnością, jaka dodaje skrzydeł, motywacji do działania, twórczego wyrażania się
Naszego kochania/nie innych ludzi, dusz, istot, Boga miłością bezwarunkową rozumiejąc iż interesowność, warunkowość stają się barierami i przeszkodami w odczuwaniu, obdarowywaniu miłością
Naszego doświadczania/nie tego, że miłość sama w sobie jest błogosławieństwem, wspaniałością, łaską, że jest korzystna i głęboka tak iż nie należy stawiać jej zewnętrznych wymagań gdyż sama w sobie jest czystą przyjemnością, wolnością i uwolnieniem od strachu
Naszego i cudzego stawiania nam i innym a nawet Bogu i przez Boga m.in wymagań i warunków kochania, pokochania, warunków obdarowywania miłością a także naszego i cudzego podporządkowywania się do określonych wymagań, działań, przejawień jakie maja zaistnieć aby nas i innych obdarzono miłością
Naszego i cudzego wyznaczania limitów miłości, ograniczania jej do określonych przestrzeni, warunków, czasu, istot, miejsc a w tym ograniczają sobie i innym tę miłość, powodując brak przepływu miłości

 


Dodano : 23-05-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1427 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.