Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pole serca, koherencja serca - intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że świadomość każdej istoty, każdej Duszy, człowieka ma/nie swoje źródło nie tylko w mózgu lecz także w całym ciele przy czym serce odgrywa w tej świadomości ważną rolę będąc wysoce złożonym systemem ze swym własnym funkcjonalnym mózgiem i nie tylko
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że serce jest organem czuciowym i wyrafinowanym centrum otrzymywania i przetwarzania informacji, posiada system nerwowy („mózg serca” jak kto woli), który umożliwia mu naukę, zapamiętywanie i podejmowania decyzji niezależnie od mózgu
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że sygnały które serce nieprzerwanie wysyła do mózgu wpływają na jego funkcję w zakresie m.in. postrzegania, poznania i przetwarzania emocji a w dodatku poprzez rozległą sieć neuronów, serce komunikuje się – przekazuje informacje do mózgu, ciała oraz pól elektromagnetycznych i z uwagi na to można stwierdzić, że to serce, a nie mózg pełni nadrzędną rolę w zarządzaniu organizmem i nie tylko
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że serce tworzy/nie najsilniejsze/nie pole elektromagnetyczne w całym ciele i w porównaniu do pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez mózg, to wartość elektryczna pola serca jest/nie około 60 razy a nawet więcej razy większa i przenika każdą komórkę w ciele
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że w przypadku pola serca to wartość magnetyczna jest w przybliżeniu 5000 razy silniejsza niż pole magnetyczne mózgu i może zostać wykryta za pomocą odpowiednich przyrządów i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że pole serca, a dokładniej pulsujące fale energii serca działają jako nośnik informacji, synchronizującej i koordynującej pracę całego ciała i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że rytm bicia serca zmienia się znacząco w zależności od doświadczanych przez nas emocji, że mocje negatywne takie jak gniew czy frustracja są powiązane z bezładnym, chaotycznym biciem serca a z kolei emocje pozytywne takie jak miłość lub wdzięczność są powiązane z gładkim, harmonijnym, spójnym rytmem serca i nie tylko
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że poprzez pole elektromagnetyczne serca rozprowadzamy emocje po całym ciele, a także przekazujemy nasz stan emocjonalny na zewnątrz i nie tylko
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że emocje mają/nie wpływ na serce i długotrwałe odczuwanie pozytywnych emocji daje początek trybowi funkcjonowania, który nazywamy koherencją (spójnością) psychofizjologiczną, zaś na poziomie fizjologicznym tryb ten charakteryzuje się zwiększoną wydajnością i harmonią w funkcjonowaniu systemów ciała i nie tylko
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że w czasie funkcjonowania serca w trybie koherencji, harmonii to następuje m.in redukcja wewnętrznego dialogu, zredukowanie odczuwania stresu, zwiększona równowaga emocjonalna i przejrzystość myślenia, a także rozbudzona zdolność intuicji i co więcej, stan koherencji może wpływać na zwiększenie naszej świadomości w komunikacji z otoczeniem a nawet z Bogiem oraz wrażliwości na innych wokół nas i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że komunikacja personalna z innymi istotami NIE polega wyłącznie na wypowiedzianych słowach, tonie głosu, mowie ciała i mimiki lecz również odbywa się w subtelniejszy sposób, energetyczny i elektromagnetyczny a wręcz w taki sposób iż zachodzi magnetyczne przyciąganie i odpowiednio odpychanie i nie tylko
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że pole elektromagnetyczne serca może przekazywać informacje pomiędzy ludźmi, istotami, Duszami, tak że wręcz można zmierzyć wymianę energii serc pomiędzy danymi osobami i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że fale mózgowe jednej osoby mogą synchronizować się do serca drugiej osoby oraz, że osoby które same są w stanie koherencji stają się dużo bardziej świadome i wyczulone na informacje zawarte w polach serc osób wokół nich
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że układ nerwowy działa jak „antena” która jest dostrojona do pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez serca innych osób, przez co istnieje naturalna zdolność wymiany informacji energetycznej z innymi istotami i nie tylko
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że zdolność do komunikacji energetycznej może być rozwijana, dzięki czemu możemy osiągnąć znacznie głębszy poziom komunikacji niewerbalnej, zrozumienia i połączenia pomiędzy ludźmi, Duszami, istotami a korzystanie z tej komunikacji podwyższa naszą świadomość, zwiększa naszą wrażliwości na innych, a zatem wpływa na umiejętności współodczuwania i nie tylko
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że pole serca jest bezpośrednio związane z intuicją, dzięki sprzężeniu energetycznym z polem informacyjnym poza ograniczeniami czasu i przestrzeni i nie tylko
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że zarówno serce jak i mózg odpowiadają na informacje o przyszłych wydarzeniach zanim faktycznie się wydarzą oraz, że to serce, a nie mózg zdaje się otrzymywać te „intuicyjne” informacje najpierw gdyż pole serca może być połączone z o wiele subtelniejszym polem energetycznym, które zawiera informacje o obiektach i wydarzeniach odległych w przestrzeni lub do przodu w czasie (np. z „Kroniki Akaszy”.).
18. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że serce generuje pole energii wokół człowieka, istoty, Duszy i tak samo grupa społeczna jest generatorem i regulatorem energii w społecznościach tworząc zbiorową świadomość grupy i nie tylko
19. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że informacje o wydarzeniach w obrębie danej grupy są transmitowane do wszystkich jej członków poprzez społeczno-emocjonalne połączenia pola energetycznego a sieć stanowił pole powiązań energetycznych, w których zakodowane są informacje o stanie grupy i rozprowadzane wśród jej członków i nie tylko
20. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że zrozumienie, wykorzystanie zjawiska koherencji jest drogą do m.in samoświadomości, uwrażliwienia społecznego, współodczuwania, intuicji, duchowego wglądu i zrozumienia nas samych oraz tego, że wszyscy jesteśmy połączeni, jak również potrzeb i oczekiwań danej grupy i nie tylko
21. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że kiedy ruch energii w grupie istot, Dusz oparty jest na spójnej sieci połączeń, na koherencji, harmonii to wewnątrz grupy tworzy się harmonijny porządek, integralność i optymalny przepływ informacji, co z kolei wytwarza stabilny i efektywny system, który wzmacnia zdrowie, dobre samopoczucie i poszerza świadomość jednostki oraz grupy jako kolektywu i nie tylko
22. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że gdy osoby, istoty, Dusze wewnątrz określonej grupy zwiększają swoją indywidualną koherencję, to zwiększa się również ich dostrojenie względem siebie, co przekłada się na zwiększenie spójności w całej społeczności i nie tylko
23. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, blokowania/nie, wykorzystywania/nie tego, że dostrojenie wewnątrz danej społeczności prowadzi do poszerzenia sieci na coraz większe grupy społeczne, aż w pewnym momencie dojdzie do powstania masy krytycznej i ewolucji do następnego poziomu świadomości już w zakresie planetarnym i nie tylko
Intencje spisane na podstawie artykułu ze strony http://stansiezmiana.pl/swiadomosc-serca-zjawisko-koherencji/


Dodano : 09-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1238 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.