Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Koronawirus – modlitwa uwalniająca

W dniu publikacji tekstu 10 mln. Włochów objętych jest kwarantanną domową. Poza modlitwą warto przerobić tematyczne intencje, w technice promowanej na tej stronie internetowej. 

Tekst należy czytać na głos, aby Dusza słyszała. 
Jestem wdzięczny Tobie, Boże, który dajesz wszelkie życie, za to, że otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na doświadczenia życiowe wolne od koronawirusów, od wibracji choroby wywołanej przez koronawirusa we mnie, od wszystkich energii choroby wywołanej przez koronawirusa, od jej zmaterializowanej postaci.
Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każda chwila przeżyta przeze mnie tu na Ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa bez koronawirusów, bez chorób wirusowych, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Posłuż się mną i moją własną Duszą Boże, Panie i autorze naszego doskonałego zdrowia, doskonałego życia: oto całe moje własne ciało, moje własne serce jest do Twojej dyspozycji. Jestem wdzięczny Tobie, Boże, źródle mojego wewnętrznego blasku, mojego zdrowia, za to, że uczyniłeś mnie, Duszę i moje serce wolnymi od zachłanności na wibracje koronawirusów, na choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne, na energie koronawirusów, na obecność koronawirusów, na obecność wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Przebaczyłem wszystko tym wszystkim, którzy byli dla mnie kiedyś jak koronawirusy, jak choroby wywołane przez koronawirusa, przez energie koronawirusów, którzy drążyli mnie niczym choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne. Skupiłem wszystkie moje myśli, całą energię mojego serca, oraz moc i uwagę mojej nieśmiertelnej Duszy na doświadczaniu trwałej radości istnienia, na bożej Miłości, bożym świetle - na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji koronawirusów, chorób wywołanych przez koronawirusa, energii koronawirusów, oraz innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych? Wiem, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja to również wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że wibracje chorobotwórcze, braki zdrowia, koronawirusy, choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne nie są mi do niczego potrzebne. Wiem to i rozumiem, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każda kolejna sekunda przeżyta przeze mnie tu na Ziemi w życzliwej szczęśliwości, jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata bezcenna i wartościowa bez koronawirusów, bez grzybic, bez zakażeń bakteryjnych. Zdrowie mojego serca, mojego ciała, Duszy są naturalnym stanem mojego umysłu i doświadczaną przeze mnie rzeczywistością wolną od koronawirusów, od zakażeń bakteryjnych, od grzybic i wszelkich innych chorób.
Ja …. jestem wdzięczny Bogu jasnej Miłości za to, że odwrócił wszystkie skutki, konsekwencje i następstwa tego, że kiedyś przyciągnąłem do samego siebie i mojej własnej Duszy krętkowce, wibracje koronawirusów, choroby wywołane przez koronawirusa, choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne. Dostrzegam we wszechświecie tylko jedno i jedyne źródło światła - bożą stwórczą wszechmogącą Miłość, która zawsze przyjmuje wszystko, co jej przekazuję a więc przekazałem bożej Miłości wszystkie moje posiadane dotąd krętkowce, wibracje koronawirusów, choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne, energie koronawirusów. Doceniam zawsze to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, zatem każda kolejna minuta przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa bez koronawirusów, bez chorób wirusowych, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Przebaczyłem całkowicie sobie kreowanie, tworzenie ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów przyciągających do mnie w moim życiu krętkowce i wibracje koronawirusów, choroby wywołane przez koronawirusa, energie koronawirusów, wszelkie rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Jestem wdzięczny Tobie, Boże stwórczej Miłości, za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania tradycji rodzinnych i wiary w to, że trzeba mi chorować na chorobę wywoływaną przez koronawirusy, na wszelkie rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych czy też materializować je same we mnie. Moje własne serce nierozłącznie wypełnione ochraniającą mnie bożą wszechmogącą Miłością zawsze i wszędzie trwa nieporuszone wobec woli chorowania innych na rozmaite przypadłości. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie misji, zobowiązań, posłannictw, powinności, nawyków, przyzwyczajeń przyciągających do mnie krętkowce oraz wibracje koronawirusów, wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych.
Jestem istotą bożego światła ciągle wnoszącą bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każda kolejna godzina przeżyta przeze mnie tu na Ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa bez koronawirusów, bez wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych.
Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie intencji, oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do mnie w moim życiu wibracje koronawirusów, choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne, energie koronawirusów.
Ja to mam dobrze z Bogiem jasnej Miłości, któremu oddałem skutecznie i trwale całe moje dawne przywiązanie i zachłanność na koronawirusy, na wibracje koronawirusów, choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne, energie koronawirusów i krętkowce. Boża stwórcza Miłość ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu wszystkich istot, wszystkich Dusz, które chciałyby drążyć mnie niczym krętkowce, niczym choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne, niczym wibracje koronawirusów. Bóg, wszechświat i wszystkie istoty, zawsze wspierają mnie kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniony miłością doświadczam z moją własną Duszą życia wolnego od wibracji koronawirusów, od choroby wywołanej przez koronawirusy, od energii koronawirusów, od wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych.
Jestem wdzięczny Tobie, Boże, za to, że uczyniłeś mnie, moją Duszę, serce wolnymi od oczekiwania na problemy zdrowotne, na cierpienia związanie z wibracją koronawirusów, chorobami wywoływanymi przez koronawirusy, z energiami koronawirusów z obecnością koronawirusów i wszelkich innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych.
Jestem istotą bożej Miłości wnoszącą pełnym sercem boże światło w świat przejawiony, najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każdy kolejny dzień, przeżyty przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej, oraz dla wszechświata jest cenny i wartościowy bez koronawirusów, bez obecności koronawirusów, bez wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Mam trwałe źródło bożej Miłości, bożej światłości, boskiego zdrowia w moim własnym sercu w Duszy i w moim umyśle, na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, energii koronawirusów, samych koronawirusów, wszelkich innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych? Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że nie musimy już podtrzymywać w moim ciele ani w moich energiach wibracji wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych a w tym koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, energii koronawirusów i samych koronawirusów. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie, urzeczywistnianie i doświadczanie mechanizmów działania przyciągających do mnie w moim życiu krętkowce, wszelkie rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, wibracje koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, energii koronawirusów. Wiem to i rozumiem, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat materialny najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każdy kolejny tydzień przeżyty przeze mnie tu na Ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy. Oddałem bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, wszelkie wibracje koronawirusów, choroby wywołane przez koronawirusy, energie koronawirusów Bogu doskonałej Miłości, jedynemu Bogu mojego własnego zdrowia.
Doceniam zawsze to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każdy kolejny miesiąc przeżyty przeze mnie tu na Ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy bez wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, bez energii koronawirusów i koronawirusów obecnych we mnie i w moim otoczeniu lub otaczających mnie osobach. Jestem wolny od całego strachu przed doświadczaniem życia w zdrowym moim własnym fizycznym ciele wolnym od wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, od wibracji koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, od energii koronawirusów i od samych koronawirusów. Chwalę Boga niestrudzenie. Wychwalam bożą Miłość i wsparcie, jakie Bóg zawsze i wszędzie mi daje - bo tak chcę i tego prawdziwie pragnę: na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, wszelkich wibracji koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, energii koronawirusów. Boża wszechmogąca czysta Miłość do mnie, ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu tych wszystkich istot wszystkich Dusz, z którymi walczyłem kiedyś jak z grzybicami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi i koronawirusami.


Wiem to i rozumiem, że trwale wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każdy kolejny rok przeżyty przeze mnie tu na ziemi w zdrowiu i szczęśliwości jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy - bez energii koronawirusów, bez wszelkich wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Przebaczyłem sobie i mojej Duszy wszystkie intencje niszczenia samego siebie koronawirusami, wibracjami koronawirusów, chorobami wywoływanymi przez koronawirusy, energiami koronawirusów i innymi wirusami lub drobnoustrojami. Chronione bożą Miłością radosna Dusza moja i pogodna cała moja osobowość nie przyjmują wcale wibracji koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusy, energii koronawirusów i samych koronawirusów, nie przyjmujemy również wszelkich innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych. Taka jest moja prawdziwa natura ukochanego dziecka Boga stwórczej siły Miłości.
Jestem wdzięczny Tobie, Boże stwórczej Miłości, za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania wibracji choroby wywołanej przez wszelkie rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, przez koronawirusy we mnie, czy też przez obecność ich zmaterializowanej postaci. Przebaczam wszystkim, którzy nakazywali mi unicestwić siebie wszelkimi rodzajami wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych, koronawirusami, wibracjami koronawirusów, chorobami wywoływanymi przez koronawirusy, energiami koronawirusów. Pozwoliłem na to, aby promienie i wibracje łaski bożej i doskonałej wszechmogącej Miłości starły ze mnie bezpowrotnie wszystkie krętkowce, i wibracje koronawirusów, wzorce ciężkiej choroby wywołanej przez koronawirusy, energie koronawirusów, wszelkie rodzaje innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych i usunęły je ze mnie.
Przebaczyłem sobie to, że ja i Dusza moja - niczym krętkowce, koronawirusy, niczym choroby wirusowe, grzybicowe i bakteryjne - drążyliśmy niszczyłyśmy kiedyś innych, ludzi inne Dusze. Ta epoka skończyła się już bezpowrotnie.
Wiem to i rozumie, że bezustannie wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe, zatem każde kolejne dziesięciolecie przeżyte przeze mnie tu na Ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenne i wartościowe. Jestem człowiekiem, jestem także istotą bożego światła, wyrażającą poprzez moje własne serce, Duszę, umysł i osobowość najczystsze, najwyższe boże wibracje, bożą światłość, boże energie - na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji koronawirusów, choroby wywołanej przez koronawirusa, energii koronawirusów, wszelkich innych wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych?
Moje ciało jest bezpieczne wobec przeszłości i przyszłości, wobec tych, którzy pragną chorować przez koronawirusy, przez obecność koronawirusów, przez wszelkie rodzaje wirusów, grzybic i zakażeń bakteryjnych czy inne choroby ciała, Duszy i umysłowości umysłu.

Załączniki:

Artykuł pt.: Czym jest Dusza?

Link Radość. Modlitwa
Link modlitwa ,,Posłuż się mną Boże"
Link do ,,Modlitwy w ciężkiej chorobie, w chorobie śmiertelnej”
Link Pokorne serce. Modlitwa
Wielbi Dusza moja Boga" Jedna z moich ważniejszych i piękniejszych modlitw, która pobudza mocno Duszę. ,,Link
Link modlitwy ,,Oczyszczanie serca i jego energii”
Link do ,,Wkodowane wzorce umierania. Modlitwa uwalaniająca”
Link „Ład i porządek we mnie. Modlitwa”
Link do modlitwy ,,Nie komplikuj mi życia Duszo moja. Modlitwa”
Link do ,,Skarżę się teraz Bogu na Duszę moją. Modlitwa"”


Dodano : 09-03-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 4437 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Beata Cichosz 11-03-2020 22:04:45

  Antidotum na koronawirus, gans CuO+Zn, wykład M. Keshe  opis techniczny a poniżej film w j. angielskim.

  Gans  zachowuje swoje właściwości tak długo jak widać go w butelce, można go używać wielokrotnie, możliwości użycia wody są nieograniczone, energetyzuje, dezynfekuje, można używać zarówno na skórę jak myć domowe powierzchnie.

  Jak używać gotowego gansu na koronawirus:

  Nie dotykamy ani nie pijemy gansu! 

  Używamy tylko i wyłącznie wody która jest ponad gansem. 

  Lub wkładamy dla bezpieczeństwa gans do wody której będziemy używać. 

  Wody używamy :

  1.w atomizerze spryskujemy się dla ochrony

  2. pijemy 

  3. Dodajemy do inhalacji

  4. Do kąpieli. 

  5. Na szczoteczkę do zębów

  6.robimy okłady w torebkach strunowych lub zgrzanych, 

  Okład działa przeciwbólowo. 

   

   

 • s_majda 12-03-2020 08:16:13

  Zbiorniczki z ``gansem antywirusowym`` można ustawić również na rurze (wodomierzu) doprowadzającym wodę do mieszkania.Podczyszczona zostanie tak woda, płynąca do sąsiadów i cała woda używana w mieszkaniu.  

 • s_majda 14-03-2020 14:31:01

  Koronę koronowirusa widziałem już nad kilkoma osobami. Dla osób zajmujących się reinkarnacją Dusz, oczywistym jest, że mogą one inkarnować w obie płcie ludzkie i zwierzęce np. w kozę, drzewo lub w rybę. Mogą również przejawiać się jako rozmaite drobnoustroje, inkarnować w grzyby, bakterie, wirusy i nie tylko. Korony koronowirusa widziałem pojedyncze, ale też potrójne, ciemne oraz złotej barwy.

  Ich obecność w zasobach Duszy może oznaczać (lub nie), chęć lub przymus ściągnięcia do siebie wirusów tutaj i teraz.  

 • s_majda 16-03-2020 18:11:56

  Na filmie Beaty, M. Keshe pokazuje, jak zrobić gans przciwko wirusom. Świecą mu się dłonie na kolor złoty. Nie jest to światło plazmy często widocznej w miodowych barwach. Mało wiem o Matrycy jego Duszy i jej talentach, ale to robi wrażenie. 

 • s_majda 18-03-2020 17:34:48

  Koronawirus - antidotum (od M. Keshe) w jasnowidzeniu.

   

 • s_majda 20-03-2020 08:28:48

  Andrzej twierdzi, że woda poddana oddziaływaniom gansu, ma takie same oddziaływania jak gans. Zatem zalał ją do słoika, wkładanego później do garnka z wodą, przeznaczoną do konsumpcji. Moja propozycja jest taka, aby z uwagi na enegie miedzi, nie używać tego zbyt wiele i stosować -2-3 dniowe przerwy. 

 • s_majda 09-04-2020 21:11:45

  #FakeHunter to społeczny projekt weryfikacji treści publikowanych w internecie, uruchomiony przez Polską Agencję Prasową wspólnie z GovTech Polska, którego celem jest demaskowanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2.

 • s_majda 06-03-2021 08:34:48

  Covid a utrata węchu. Być może ktoś to już opisał. Widzieliśmy z Andrzejem Pietrowskim osobę, która po pół roku od  choroby nie odzyskała węchu. W obszarze nosa, pokazały się zaczernione miejsca, prawdopodobnie w dalszym ciągu zainfekowane wirusem. Warto by skorzystać z kilkudniowych inhalacji antywirusowym gansem miedzio-cynkowym pomysłu M Keshe. 

 • s_majda 30-03-2021 21:07:33

  Dr Włodzimierz Bodnar Film o Amantadynie, jaka może leczyć z obecności Covid

  Kilka dni wcześniej przed tą informacją widziałem osobę chorującą w styczniu na chobę Parkinsona, która obecnie nie miała widocznych objawów czerni powstającej w organizmie, jako skutek aktywności wirusa.