Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie

Najchętniej czytane artykuły :

Podejmowanie decyzji przez nas – intencje do przemodlenia(1522)
Samoocena, poczucie własnej wartości; intencje do przemodlenia(1472)
Odkładanie na później, prokrastynacja; intencje do przemodlenia(1468)
Mówienie do samego siebie – intencje do przemodlenia(1463)
Stawanie naprzeciwko - intencje do przemodlenia (1448)


Wszystkie artykuły w kategorii :
Akceptacja, samoakceptacja i ich aspekty - intencje do przemodlenia
Argumentowanie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Argumenty i głosy „za” lub „przeciw”, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Automatyczne, bezwiedne działanie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Autorytet – intencje do przemodlenia
Autorytety dla nas oparte na …. (intencje do przemodlenia)
Życie w blasku sławy, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Życie w ciągłym pośpiechu w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Życie w monokulturowym lub wieloetnicznym środowisku, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Życie w zależności od (jakiejś) osoby.... (intencje do przemodlenia)
Żywy trup (w relacjach) - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Bawienie się okazjonalne - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Błądzenie, gubienie właściwej drogi-intencje
Bezradność a władza - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Blokady świadomej i wolnej wolnej woli - w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Bohaterami, supermenami bycie, zależnie od.... (intencje do przemodlenia)
Budowanie, posiadanie domów, budynków, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Bycie gwiazdami, bycie na widoku w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Bycie sobą Henrykiem Kowalskim (własne imię i nazwisko)
Centrum wydarzeń, życie w centrum świata, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Chcę, to oznacza, że mam rację, ale w zależności, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Cierpliwość – intencje do przemodlenia
Cyberprzemoc, hejt, mowa nienawiści w zależności od…-intencje do przemodlenia
Dążenie w górę, opadanie w dół, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Dobroć, miłość, życzliwość, miłosierdzie w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Dojrzałość, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Dokańczanie projektów i planów – intencje do przemodlenia
Dopuszczanie do siebie innych przekonań niż nasze własne, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Dorabianie sobie kolejnych twarzy - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Doskonałość-modlitwa
Działania oficjalne i nie oficjalne w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Działanie na nas przez innych -modlitwa
Echoizm – intencje
Ego rozdęte, ego normalne w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Ego wielkie i gigantyczne - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Egoizm, samozachwyt w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Egzaminy, robienie doktoratu, w zależności od...(intencje do przemodlenia)
Emocje a aspołeczne zachowania - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Flejtuch, brudas, abnegat, świntuch w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Frajda i zyski czerpane z... [intencje do przemodlenia]
Fundamenty, filary, podpory naszego i cudzego życia….w zależności od-intencje do przemodlenia
Gdybym żył przez 1000 lat -test psychologiczny
Geniusz, talenty, dorobek w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Gratulacje w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Gry społeczne, losowe, hazardowe, karmiczne w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Gry, zabawy, iluzje w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Harmonia wewnętrzna i zewnętrzna w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Harmonizowanie z działaniami grup, w zależności (intencje do przemodlenia)
Honor, czynienie honorów; Intencje do przemodlenia
Idealne życie definiowane w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Idealne życie, definiowane w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Ignorowanie i akceptowanie zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Inny to znaczy jaki? Intencje do przemodlenia.
Interpretacja zdarzeń i rzeczywistości w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Inwestowanie w siebie, dbanie o siebie i własne interesy w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Inwestowanie w wiedzę – intencje do przemodlenia
Ja, Klaudiusz (serial TV) -intencje do przemodlenia
Jednostki aspołeczne – intencje Autorka Agata Pająk
Jedyni, wyborni pośród... (intencje do przemodlenia)
Kastowość, neuroza kastowa - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Kiedy nam wychodzi jak zawsze, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Konkurowanie na rynku, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Kontrolowanie innych (absolutne) - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Kreowanie własnego i cudzego wizerunku….w zależności od-intencje do przemodlenia
Krytyczne myślenie – intencje do przemodlenia
Kumulowanie, tworzenie pozytywnych lub negatywnych emocji - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Linie rodowe, schematy karmiczne w zależności od …. (intencje do przemodlenia)
Lojalność w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Lojalność wobec.. (intencje do przemodlenia)
Lojalność, identyfikacja ze zmarłymi - w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Małostkowość, małoduszność w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Marionetki, pacynki uzależnione od … (Intencje do przemodlenia)
Marudzenie, narzekanie – intencje do przemodlenia
Marzenia - intencje do przemodlenia
Mówienie do samego siebie – intencje do przemodlenia
Mówienie językami w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Mówienie, retoryka w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Miejsca dla nich nie znaleziono - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Mnie już ``nic nie zdziwi`` - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Moje, należące do mnie, wytworzone przeze mnie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Motywacja: intencje do przemodlenia
Myślenie, decydowanie, działanie w imieniu….(intencje do przemodlenia)
Nasza rzeczywistość, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Nauczyciel; intencje do przemodlenia
Nieograniczony potencjał, ale w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Nieomylność i własne racje w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Niereformowalność - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Niespodzianki, zaskoczenia w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Niezastąpiony ale, w zależności od...(intencje do przemodlenia)
Niezłomność - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Nikt ważny, bycie nikim, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Niska samoocena, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Obraz samego siebie - w zależności od (intencje do przemodlenia)
Obszar i zakres oddziaływania, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Oczekiwanie na zbyt wiele (za dużo) - intencje do przemodlenia
Odkładanie na później, prokrastynacja; intencje do przemodlenia
Odpowiedzialność, branie odpowiedzialności za siebie - intencje
Odtwarzanie dynamiki dawnych zdarzeń - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie i posiadanie kontroli we własnym życiu, ale w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie własności i własnych cząstek w zależności od...(intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie, tracenie wolności w zależności od...(intencje do przemodlenia)
Opera mydlana i życie w niej – intencje
Osądzanie innych i bycie osądzanymi
Osobliwość, bycie anomalią, efektem przypadków w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Osobowość, charakter, temperament w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Patriotyzm, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Pewność w działaniu, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Pobłażanie sobie i innym, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Poczucie własnej wartości intencje do przemodlenia
Poczucie własnej wartości w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Podejmowanie decyzji przez nas – intencje do przemodlenia
Podnoszenie poprzeczki nam i innym - w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Podporządkowanie się władzy w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Pokora – intencje
Porządek - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Porządki, porządkowanie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Posłuch u innych, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Posłuszeństwo, posłuch w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Postrzeganie świata w ciemnych barwach, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Postrzeganie świata w jasnych barwach, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Powiązane transakcje - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Powracanie, trafianie do swoich (do bliskich), w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Pozytywne zmiany i kreacje - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Prawo do popełniania błędów, pomyłek – intencje do przemodlenia
Prestiż, splendor – intencje do przemodlenia
Priorytety w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Promowanie, faworyzowanie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Prywatność, w zależności od...? (intencje do przemodlenia)
Przemieszczanie się i podróże w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Przyjaźń – intencje do przemodlenia
Punkt zwrotny - intencje do przemodlenia
Racja jest po naszej stronie w niezależności od....(intencje do przemodlenia)
Radość – test psychologiczny
Rejestrowanie naszych i cudzych działań, ruchów, pomysłów, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Robienie czegoś za ``wszystkie czasy`` w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Robienie tego samego tak samo – intencje do przemodlenia
Rozpoczynanie projektów i planów – intencje do przemodlenia
Rozrywka, parki rozrywki, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Rzetelność, konsekwentność działań, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Samoocena, poczucie własnej wartości; intencje do przemodlenia
Samozadowolenie, zadowolenie z siebie, z własnych dokonań w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Skrajności - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Spełnienia medialne, publiczne wypowiedzi, publiczne wystąpienia, ukazywanie się w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Splendor, sława, blask, luksus w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Splendor, wywyższenie, pańskość w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Spokój w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Sposób myślenia, w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Stawanie naprzeciwko - intencje do przemodlenia
Stawanie przed skutkami własnych kreacji - w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Stawanie się pełnoprawnymi mieszkańcami Ziemi, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Stawianie wszystkiego na głowie, w zależności (intencje do przemodlenia)
Stosunek do siebie - intencje do przemodlenia
Strategie, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Strefa komfortu – intencje do przemodlenia
Sumienie, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Syndrom rocznicy - w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Syndrom wysokiego mniemania o sobie - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
sz
Szacunek i godność - modlitwa
Szlachetnie urodzony, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Sztuczność w relacjach, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Szukanie przyczyn własnych niepowodzeń, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Talenty i umiejętności w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Tanie podróbki kogoś mądrego, dobrego, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Tłumaczenie się mi przez innych - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Tłumaczenie się w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Tłumienie uczuć, w zależności od...(intencje do przemodlenia)
Traktowanie własnej osoby -modlitwa
Użyczanie twarzy jako reklamy zjawisk, usług w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Uśmiechanie się do ludzi – intencje do przemodlenia
Ukrywanie wiedzy, umiejętności, talentów w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Umieranie i życie dla bóstw, bogów, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Umieranie i życie dla i za innych ludzi, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Unikalny światopogląd, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Utożsamienia z innymi postaciami, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Uzależnienie od cudzej woli – intencje do przemodlenia
Uzależnienie się od woli Duszy i istoty ..........., w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Uzależnienie własnego życia od przypadkowości i zrządzenia losu, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Ważne sprawy, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Walczenie, zabieganie o własne dobro - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wampiry emocjonalne- w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Warsztaty, szkolenia; modlitwa
Władza w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Własne miejsce na ziemi, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Własne zdanie, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wdzięk, kultura osobista, inteligencja, wykształcenie, pojmowanie świata w zależności od.... (intencje do przemodlenia)
Wierzenie w co tylko się pragnie i znajdowanie sposobu, aby to osiągnąć, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wracanie do równowagi, do zdrowia, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wspaniałe nagrody, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Wstydzenie się własnych potrzeb w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Wybory, decyzje rzutujące na nas w zależności od….intencje do przemodlenia
Wychodzenie poza wszelkie ramy środowiska, w którym żyjemy, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wygląd schludny lub kloszarda - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wyjątkowość własna - w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Wzajemne traktowanie się – intencje do przemodlenia
Zadowolenie z życia, w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Zależność własnej woli, dążeń od …. (intencje do przemodlenia)
Zaprojektowani pod konkretne gusta i oczekiwania innych….w zależności od-Intencje do przemodlenia
Zarządzanie percepcją publiczną w zależności od....(intencje do przemodlenia)
Zasoby inwentarskie, bycie w ewidencji w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zastępcze rodziny, zastępczy Bóg i nie tylko (intencje do przemodlenia
Zaszczyt i wyróżnienie cudzą obecnością w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zaufanie do innych, zaufanie innych do mnie w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zazdroszczenia innym, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zdawanie egzaminów i weryfikacje w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zgadzanie się na wszystko w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zmiana reguł postępowania już w trakcie działania, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zmienianie świata i siebie, w zależności od... (intencje do przemodlenia)
Zmowy i sojusze przeciwko mnie w zależności od ...(Intencje do przemodlenia)
Znane i nieznane inkarnacje modlitwa uwalniająca ze wzorców, iluzji, kodowań
Zosia ``Samosia`` w duchowości i w życiu codziennym, w zależności od....(intencje do przemodlenia)