Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Segregacja rasowa. Rasizm-intencje
Intencje rozpisałem z filmu pt. ,,Służące" opowiadającego o powojennej segregacji rasowej w USA.
naszego i cudzego bycia tylko służącymi, niewolnikami, helotami, pariasami, i naszego bycia traktowanymi, postrzeganymi jako tylko cudzy wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry m.in. niewolnik, służący, fagas, przydupas i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego spierania się, krzyczenia, wrzeszczenia, kłócenia się z innymi przy naszej i cudzej służbie, przy niewolnikach, przy podwładnych i nie tylko oraz na nich samych i promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego wkupywania się w łaski Boga i odpowiednio naszych i cudzych wobec wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego wkupywania się w łaski Boga i odpowiednio naszych i cudzych wobec wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry niewolników, służby, helotów, strażników, pariasów, i i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego życia i trwania w piekle niewolnictwa, służebności [ z których my sami, nasze dzieci i otoczenie nigdy się nie uwolnią] min. wobec Boga i odpowiednio wobec wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego bycia min. pieczętowanymi, skuwanymi, sieciowanymi, oznaczanymi, hipnotyzowanymi, na rozmaite sposoby jako cudzy wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry m.in. niewolnik, służący, fagas, przydupas i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego rodzenia się, życia, umierania, wegetowania m.in. w takich rodzinach niszczenia siebie i innych jako wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry rasista m.in. rasiści, istoty nietolerancyjne, i odpowiednio jaki nadmiernie tolerancyjni niewolnicy, heloci, pariasi, służący i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min jako [IDBT]istota zniewolona m.in. wychowania, usługiwania karmienia, rodzenia cudzych dzieci dla rozmaitych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek i nie tylko dla nich na nasz koszt, kosztem m.in. naszych własnych dzieci, naszych rodzin, kosztem własnej radości istnienia, szczelinowości jako m.in. cudzy wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry m.in. niewolnik, służący, fagas, przydupas i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min jako [IDBT]istota zniewolona m.in. wywierania rozmaitych dobrych i złych wpływów na cudze dzieci jako icj zniewolony wychowawca, nauczyciel jako jako m.in. cudzy wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry m.in. niewolnik, służący, fagas, przydupas i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min jako [IDBT]istota zniewolona m.in. wchodzenia, przybywania, przebywania w przestrzeń pomieszczeń, w towarzystwo, w otoczenie w jakim znajdują się rozmaite wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry jaśniepaństwo, władcy, właściciele, bóstwa, bogowie, Ł.K. wiedźmy, modliszki, boskie matki, królowe matki i nie tylko oraz odpowiednio, m.in. niewolnicy, służący, fagasi, przydupasy i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min wprowadzania, niszczenia, kończenia m,.in. niewolnictwa, segregacji równouprawnienia-równości rasowej, płciowej, duchowej, politycznej i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min usługiwania, służenia, dogadzania, obsługiwania m.in. dla rozmaitych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K. Samemu Bogu, boskim synom, i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw i naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego dobrowolnie i odpowiednio w hipnozach, pod przymusami, w transach m.in. przerywania, unikania, kończenia rozmaitych wszelkiego rodzaju min. chorób, kryzysów, cierpień, nieszczęść, kalectw, biedy, nędzy, wojen i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego przetrwania, przeżycia dla, przez a także dzięki naszemu i cudzemu jaśniepaństwu, władcom, właścicielom , bogom, bóstwom, Ł.K. wiedźmom, modliszkom, boskim matkom, królowym matkom i nie tylko nim [dla nich] min. wszelkiego rodzaju i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego zwracania uwagi naszej i cudzej służbie, niewolnikom, helotom, poddanym i nie tylko im na kwestie zbędne, nieistotne oraz kwestie ważne, naszego rozmawiania , kontaktowania się z nimi
naszego zwracania uwagi naszemu i cudzemu jaśniepaństwu, władcom, właścicielom , bogom, bóstwom, Ł.K. wiedźmom, modliszkom, boskim matkom, królowym matkom i nie tylko nim [dla nich] min. wszelkiego rodzaju i nie tylko im na kwestie zbędne, nieistotne oraz na kwestie ważne, naszego rozmawiania , kontaktowania się z nimi
naszego oświecania, uczenia, szkolenia, jedzenia, leczenia, karmienia siebie i naszej rodziny oraz innych LDIBT, i bycia min. darmozjadami na koszt i staraniami rozmaitych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry naszego i cudzego jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K
naszego karmienia, żywienia, opłacania, finansowania, ubierania, uczenia, szkolenia, leczenia, oświecania min. rozmaitych wszelkiego rodzaju darmozjadów, a także niewolników, służby, helotów, pariasów, wojska i nie tylko ich
naszego min, uprawiania seksu, leczenia, uzdrawiania, szycia, gotowania, cerowania, opierania, wachlowania, ogrzewania, chłodzenia, grzebania, niszczenia, zabijania rozmaitych i dla rozmaitych i przez rozmaitych min. wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry naszego i cudzego jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K wodzów
naszego min, uciekania, porzucania, wymawiania służby, pracy, odchodzenia ze służby i z niewolnictwa jaką pełnimy, jaką mamy dla rozmaitych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry naszego i cudzego jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K, wodzów
naszego posiadania, budowania, projektowania min, własnego WC, łazienki, sypialni, cmentarzy, kuchni, środków transportu, własnego języka, własnej płci, domów i rodzin oddzielnych dla nas i dla rozmaitych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry naszego i cudzego jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K, wodzów
naszego posiadania, utrzymywania, żywienia rozmaitych min. niewolników, służby, helotów, strażników, pariasów, wojska i nie tylko ich do pilnowania, strzeżenia naszych min skarbów, pieniędzy, żon, dzieciaczków, rodzin, domów, państw i nie tylko tego oraz naszego zwracania im wolności
naszego chorowania na te same i na inne choroby, i naszego posiadania nad nami tego samego i innego Boga dającego nam oraz bliźnim życie, oraz naszego załatwiania się do tych samych wychodków[do innych, oddychania tym samym [innym] powietrzem co nasi i cudzy rozmaici jaśniepaństwo, władcy, właściciele, bóstwa, bogowie, Ł.K. wiedźmy, modliszki, boskie matki, królowe matki i nie tylko oraz odpowiednio, m.in. niewolnicy, służący, fagasi, przydupasy i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego bycia odpowiedzialnymi min. za finanse, za skarby, za złoto, za korony i utensylia tronowe i rodowe, oraz należące min do naszych i cudzych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry min. jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego powierzania do ochrony, do pilnowania min naszych i cudzych finansów, złota, skarbów, koron i utensyliów tronowych i rodowych m.in. naszej i cudzej służbie, niewolnikom, helotom, poddanym, i nie tylko im oraz naszemu i cudzemu min. jaśniepaństwu, władcom, właścicielom , bogom, bóstwom, Ł.K. wiedźmom, modliszkom, boskim matkom, królowym matkom i nie tylko nim i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego mówienia min naszej i cudzej służbie, niewolnikom, helotom, poddanym, i nie tylko im że są naszymi prawdziwymi rodzicami ponieważ się nami opiekują, wychowują nas, oraz doceniania tych postaci i odpowiedni lekceważeni ich w wieku późniejszym i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego mówienia min. jaśniepaństwu, władcom, właścicielom , bogom, bóstwom, Ł.K. wiedźmom, modliszkom, boskim matkom, królowym matkom i nie tylko nim że są naszymi prawdziwymi rodzicami ponieważ się nami opiekują, wychowują nas, oraz doceniania tych postaci i odpowiedni lekceważeni ich w wieku późniejszym i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego min dotykania, obmacywania, przytulania min. naszych i cudzych wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry min. niewolników, służby, helotów, strażników, pariasów, i odpowiednio jaśniepaństwa, władców, właścicieli, bóstw, bogów, Ł.K. wiedźm, modliszek, boskich matek, królowych matek, Ł.K i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego i cudzego obiecywania, przyrzekania wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry min jaśniepaństwu, władcom, właścicielom , bogom, bóstwom, Ł.K. wiedźmom, modliszkom, boskim matkom, królowym matkom i nie tylko nim oraz min. naszej i cudzej służbie, niewolnikom, helotom, poddanym, i nie tylko im spraw, działań, zjawisk i nie tylko tego kiedy nie zamierzamy tego spełnić, wykonać i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego mówienia ciągle, powodowania że inni ciągle mówią do nas i do innych LDIBT ,,tak proszę Pana”i ,,Tak proszę Pani”, oraz odpowiednio potakiwania innym i czekania na potakiwanie ze strony innych oraz Boga DŻ, otaczania się klakierami, potakiwaczami i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny
naszego dodawania do potraw, napojów rozmaitych szkodliwych substancji, trucizn , naszego i cudzego moczu, kału, odchodów i nie tylko ich aby spożywali je wszelkiego rodzaju, gatunku, rasy, płci, koloru skóry m.in. nasi i cudzy jaśniepaństwo, władcy, właściciele, bóstwa, bogowie, Ł.K. wiedźmy, modliszki, boskie matki, królowe matki i nie tylko oraz odpowiednio, m.in. niewolnicy, służący, fagasi, przydupasy i nie tylko oraz oraz promowanie takich postaw naszego doświadczania(-nie) tego skutków/+wzorzec odwrotny

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link

Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia bałwochwalcami, --nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, --nie bycia prostytutką--ależ skąd nigdy w życiu, to przecież są nie moje wzorce
-- To co ja robię jest moją prywatną sprawą, a nie prostytucją.[- Mówi lub myśli o sobie dusza].
Dodano : 30-12-2014 Przez: s_majda Przeczytano: 27 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.