Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wysoka samoocena-intencje.

Henryk Sienkiewicz napisał kilka intencji dot. samooceny. Zestawienie to, w żadnym aspekcie nie wyczerpuje tematu oceniania siebie i innych. Pracując z nimi, możemy je rozbudować o kwestie duchowe, o wywyższanie siebie na skutek m.in. bycia kiedyś kapłanami, władcami, bóstwami, bałwochwalcami i nie tylko nimi.
Skróty użyte w tekście:
B- Bóg
ŁK- prostytutki najwyższej wyższej klasy Link
WRPPZW- m.in. wszelkiego rodzaju znaczenia, rangi, poziomu, płci
IDBT- istota, dusza, byt, twór

Naszego bycia/nie podłym/nie, złym/nie, wyuzdanym/nie, wyzwolonym/nie, okrutnym/nie, bezwstydnym/nie, uwielbianym/nie, sławnym/nie, podziwianym/nie, oraz takim aby czuć się kimś lepszym i odpowiednio gorszym m.in od wszelkich istot, D,B,T, mężczyzn, WRPPZW Mesjaszy......oraz od Boga dającego życie m.in po to aby tym wszystkim pokazać/nie, udowodnić/nie, że jesteśmy ponad nimi, że królujemy/nie, mamy władzę/nie, że mamy/nie mamy siłę opartą na zniszczeniu i destrukcji i odpowiednio na miłości i dobroduszności oraz z własnej/nie, cudzej/nie woli wyświadczając/nie wyświadczając wszelkie usługi cielesne, duchowe i energetyczne m.in jako ŁK, czarownica, prostytutka, WRPPZW bóstwo i boska matka i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

Naszej chęci/nie, przymusu/nie, dążenia/nie, bycia/nie kimś ważnym/nie, wielkim/nie, najlepszym/nie, silnym/nie, władczym/nie, znanym/nie m.in poprzez nasze dokonania, talenty, władzę, zniszczenia, sianie popłochu, grozy, destrukcji i zniszczenia i odpowiednio poprzez dobrotliwość, świadczenie wszelkich usług m.in po to aby być/nie być kimś ważnym, autorytetem, uznawanym, szanowanym, kochanym , dla posiadania władzy nad wszelkimi IDBT m.in dla ich i naszego dobra i odpowiednio z powodu potrzeby zaspokojenia/nie własnego ego oraz naszego doświadczania/nie i poczucia rozczarowania/nie i satysfakcji/nie z tego że to osiągnęliśmy/nie to oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

Naszej chęci/nie, potrzeby/nie udowodnienia Bogu, sobie oraz wszelkim innym IDBT, że jesteśmy/nie, samowystarczalni/nie i na tyle silni/nie, mocni/nie energetycznie, fizycznie i duchowo, że potrafimy/nie dać/nie sobie radę bez wsparcia, ze wsparciem, bez pomocy,z pomocą Boga oraz naszego w związku z tym podejmowania/nie decyzji o byciu/nie takim/nie jaki kieruje/nie, włada/nie niczym Bóg nad innymi IDBT, aby oni mieli lepiej/gorzej we własnym życiu, istnieniu m.in jako bóstwo, boska matka, wrppzw opiekun duchowy, fizyczny i energetyczny dla innych istot i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

Naszego poszukiwania/nie własnej drogi życia,istnienia i wyjścia/nie z naszej karmy, uwikłań, zobowiązań wobec B oraz wszelkich IDBT o których Ty wiesz Stwórco m.in po to aby zjednoczyć się/nie z Bogiem m.in doświadczając/nie coraz to nowych, błędnych i odpowiednio słusznych wyborów m.in wchodząc/nie na drogę prostytucji,bóstwa, boskiej matki, czarownicy, wiedźmy, ŁK, wielbiciela/nie czarnych mocy i energii, władcy, króla, cierpiętnika, niegodziwca, zabójcy, łajdaka, pustelnika, pomocnika i wyręczyciela Boga dla wszelkich IDBT oraz naszego doświadczania/nie tego skutków

Naszej chęci posiadania/nie władzy takiej jak ma Bóg i jej realizowania/nie na ziemi, w kosmosie, we wszechświecie, w czasie i przestrzeni a także poza czasem i przestrzenią m.in po to aby być/nie dla wszelkich IDBT m.in autorytetem, zastępcą/nie Boga oraz naszej w tym odczuwanej/nie i przejawianej/nie, realizowanej/nie nieomylności i słuszności oraz naszego w związku z tym zwalczania/nie, hamowania/nie, zatrzymywania/nie, konkurowania/nie ze wszelkimi IDBT, które są/nie, mogą być/nie naszą konkurencją/nie, oraz takimi jacy mogą/nie, chcą/nie powstrzymywać/nie, spowalniać/nie, zabraniać/nie realizacji tych naszych celów i planów oraz naszego przymilania się/nie, współpracowania/nie, wchodzenia/nie w układy i struktury wszelkich IDBT, które nam w tej realizacji tych celów i planów pomagają/nie wspierają/nie oraz naszego doświadczania i niedoświadczania tego skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matkąpozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].


Dodano : 05-08-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1228 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.