Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Massmedia, środki masowego przekazu - i ich wpływy, działanie na nas/innych. Intencje do przemodlenia

Zestawiła Małgorzata Perła

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]


1. Naszego/cudzego używania/nie, korzystania/nie z mass mediów, środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, kina, radia, prasy, fotografii i innych nośników oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszego/cudzego korzystania/nie, posługiwania/nie się środkami masowego/nie przekazu m.in. urządzeniami lub instytucjami za pomocą których kierowany/nie są pewne/nie treści jest przekaz, informacje m.in. do bardzo/nie licznej/nie, zróżnicowanej/nie publiczności, odbiorców/nie w krajach, państwach, na całym świecie oraz przekaz kierowany do m.in. mnie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Określania/nie przez środki masowego/nie przekazu, mass media a w tym telewizję, internet, prasę, fotografię stopnia wysokości/nie, charakteru/nie masowej/nie kultury swoich/nie odbiorców m.in. nas/innych a w tym dzieci, młodzieży, oraz nas samych i naszego cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego/cudzego posiadania/nie w domu, pracy jednego/nie, wielu/nie odbiorników mass mediów m.in. telewizyjnych, komputerowych, laptopów, smartfonów, telefonów komórkowych, radia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego/cudzego zadłużania/nie się, brania/nie m.in. kredytów, pożyczek, oraz spłacania/nie na raty odbiorników mass media, a w tym telewizorów, komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
6. Naszego/cudzego korzystania/nie z ulubionych/nie kanałów, serwisów m.in. telewizyjnych, internetowych, radiowych, gazet, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego/cudzego bycia/nie poddawanymi/nie wpływom/nie, działaniom/nie środków masowego/nie przekazu, środków masowej/nie komunikacji, mass mediów a w tym telewizji, internetu, telefonów komórkowych, radia, prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego/cudzego słuchania/nie audycji radiowych/nie i nie tylko adresowanych/nie do różnorodnego/nie, ograniczonego/nie kręgu słuchaczy, a w tym analfabetów, głuchych/nie w różnym/nie wieku, płci, narodowości na całym świecie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego/cudzego słuchania/nie wszędzie/nie radia m.in. w domu, w pracy, w samochodzie jak i wykonywaniu/nie przy tym wielu/nie różnych/nie czynności, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego/cudzego osłabiania/nie emocji/nie poprzez dźwięk radia, który potrafi/nie stwarzać/nie atmosferę bezpośredniości/nie, intymności/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszej/cudzej utraty/nie, uszkodzenia/nie naszego/cudzego słuchu poprzez słuchania/nie radia, MP3 Player, telewizji, internetu m.in. przez słuchawki, głośniki na cały/nie regulator, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12.Kierowania/nie, manipulowania/nie nami/innymi przez m.in. widzialną/nie siłę, moc/nie którymi są/nie środki masowego/nie przekazu, a w tym telewizja, radio, internet, kino, prasa, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
13. Oddziaływania/nie środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, radia, prasy, fotografii na nasze/cudze postawy życiowe w sposób/nie m.in. poznawczy/nie, behawioralny/nie, emocjonalny/nie na wszystkie możliwe sposoby, znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
14. Naszego/cudzego odczuwania/nie, odbierania/nie, doznawania/nie przeżywania/nie zarówno pozytywnych/negatywnych skutków naszego/cudzego korzystania/nie m.in. ze środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, kina, radia, prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego/cudzego uzależnienia/nie, a w tym ukrytego/jawnego od środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
16. Naszego/cudzego korzystania/nie z usług transmisji internetowej, telefonicznej, radiowej łączącej/nie ludzi na całym świecie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego/cudzego bycia poddawanymi/nie długotrwałym/nie wpływom, procesom przejawiającymi/nie się w szeregu bardzo/nie trudno/nie uchwytnych/nie zmian w nas/innych, dotyczących/nie m.in. postaw, ocen moralnych/nie, etycznych/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie i innych tego wszelkich skutków.
18. Kumulatywnego/nie działania/nie na nas/innych mass mediów na zasadzie/nie drążenia/nie, który kumuluje/nie się i powoduje/nie zmiany w psychice naszej/cudzej, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19. Wywoływania/nie w nas/innych przez środki masowego/nie przekazu kumulatywnych/nie, drążących wpływów, które powstają w nas/innych podczas oglądania/nie programów o podobnej/nie treściach m.in. seriali, słuchowisk radiowych etc. i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego/cudzego zdawania/nie sobie sprawy, że które/nie przekazywane/nie przez mass media treści, wydające/nie się istotne/nie, odczuwalne/nie wchodzą/nie głęboko/nie w nasza/innych pamięć, co wpływa/nie na nasze/cudze zachowania, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego/cudzego zdawania/nie sobie sprawy ze spustoszenia/nie, jakie mogą spowodować/nie w naszej/cudzej psychice m.in. dzieci, młodzieży brutalne filmy, kreskówki, gry komputerowe i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego/cudzego wierzenia/nie w to, co widzimy/nie, słyszymy/nie w środkach masowego przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
23. Naszego/cudzego bycia/nie zewsząd "osaczanymi"/nie przez środki masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego/cudzego ulegania/nie wpływom, działaniom na nas/innych środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszego/cudzego życia/nie w sztucznie/nie wytworzonym/nie wirtualnym/nie świecie m.in. dzieci, młodzieży i innych, którzy grają/nie w gry komputerowe i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszej/cudzej częściowej/nie izolacji społecznej/nie nas i innych m.in. dzieci, młodych ludzi, obojga płci w różnym wieku, jak również wycofywania/nie się z kontaktów społecznych/nie i zastępowania/nie ich m.in. środkami masowego/nie przekazu na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
27. Naszego /cudzego odwracania uwagi/nie od innych form/nie rozrywki, spędzania/nie czasu wolnego/nie przez nas /innych i skupiania/nie się na środkach masowego/nie przekazu, internecie, radiu, kinie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
28. Naszego/cudzego umiejętnego/nie, z "głową"/bez korzystania/nie ze środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, internetu, radia, kina, prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
29. Naszego/cudzego ograniczonego/nie dostępu do środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
30. Naszego/cudzego posiadania/nie lubianych/nie w środkach masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internecie, radiu, prasie m.in. kanałów telewizyjnych, radiowych, czasopism i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
31. Naszego/cudzego korzystania/nie z rożnych serwisów informacyjnych/nie środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/ cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
32. Naszego/cudzego oglądania/nie przyswajania/nie obrazu rzeczywistości w środkach masowego/nie przekazu, internecie, które są/nie często/nie zniekształcone/nie i sfałszowane/nie, jak również, przedstawiane/nie obiektywnie/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
33. Naszego/cudzego przyswajania/nie reguł, norm aprobowanych/nie przez dane/nie społeczeństwo, grupy, które widzimy/nie w środkach masowego/nie przekazu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
34. Naszego/cudzego rozpoznawania/nie destruktywnych/nie zachowań, uczuć, emocji przedstawianych/nie w środkach masowego/nie przekazu, a szczególnie/nie przez ukształtowane/nie jeszcze m.in. dzieci, młodych ludzi, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
35. Naszego/cudzego pobudzania/nie, generowania negatywnych/nie wzorców zachowania/nie przez korzystanie/nie nas/innych ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
36. Naszej/cudzej desensytyzacji (uwrażliwienia/nie), przyzwyczajanie/nie się do zachowań/nie obserwowanych/nie m.in. obiektów, sytuacji przedstawianych/nie m.in. w środkach masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
37. Naszego/cudzego odbierania/nie sposobów przedstawiania/nie przez środki masowego/nie przekazu konsekwencji/nie, które wynikają/nie ze scen przemocy/nie, jakie mogą/nie pociągać za sobą zbrodnie/nie, zarówno prawne/nie i emocjonalne/nie i tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
38. Naszego/cudzego kształtowania/nie, uwrażliwiania/nie, wyrabiania/nie m.in. u dzieci, młodzieży krytycyzmu/nie wobec oglądanych/nie przez nich programów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
39. Naszego/cudzego zwracania/nie uwagi/nie, pomocą/nie, doradzaniem/nie m.in. dzieciom, młodzieży w doborze/nie, selekcjonowaniu/nie programów w środkach masowego/nie przekazu, które są dla nich/nas m.in. pomocne/nie w edukacji, poszerzające/nie ich horyzonty umysłowe/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
40. Naszego/cudzego zaprzestania/nie korzystania/nie z jednych/nie środków masowego/nie przekazu m.in. gazet, czasopism, książek i przejścia/nie, koncentrowania/nie się tylko m.in. na telewizji, internecie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
41. Naszego/cudzego zaprzestania/nie, zrezygnowania/nie na rzecz środków masowego/nie przekazu z chodzenia/nie do muzeów, galerii, na koncerty muzyki m.in. klasycznej organowej, teatru, opery, bo można/nie to wszystko zobaczyć/nie wygodnie/nie w domu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
42. Naszego/cudzego pozostawania/nie, siedzenia/nie w domu, "chacie", czterech ścianach w towarzystwie/nie środków masowego/nie przekazu m.in. telewizji, internetu, radia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
43. Naszego/cudzego komunikowania/nie się z ludźmi na całym/nie świecie poprzez mass media a w tym internetem, telefonem, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
44. Naszego/cudzego stawania/nie się m.in. agresywnym/nie, brutalnymi/nie, nadpobudliwymi/nie, nerwowymi/nie po oglądaniu/nie m.in. filmów a w tym dokumentalnych, fabularnych, felietonów, reportaży, wiadomości w których są/nie przedstawiane/nie brutalne/nie sceny m.in. męczenie/nie się ofiar, krew, tortury, przemoc, gwałt, mordowanie, egzekucje, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
45. Powstawania/nie w nas/innych stanów m.in. depresyjnych/nie, nerwowych/nie, lekowych/nie, opresyjnych/nie po obejrzeniu/nie w środkach masowego/nie przekazu scen m.in. brutalnych, przemocy/nie, gwałtów/nie, tortur/nie, meczenia/nie się ofiar, a w tym dzieci, kobiet, mężczyzn, ludzi starszych, zwierząt, przyrody i nie tylko, oraz naszego cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
46. Naszej/cudzej częściowej/nie izolacji/nie, wycofywania/nie się m.in. z kontaktów rodzinnych/nie, społecznych/nie, a także odcięcia/nie się od znajomych, przyjaciół i zastępowania/nie ich środkami masowego/nie przekazu, a w tym telewizją, internetem, radiem, telefonami komórkowymi, prasą, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
47. Naszej/cudzej akceptacji/nie środków masowego/nie przekazu, jako uniwersalnej/nie, wygodnej/nie formy do spędzania wolnego/nie czasu, zabicia/nie nudy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
48. Naszego/cudzego bycia/nie w inteligentny/nie sposób przez środki masowego/nie przekazu m.in. telewizję, internet, reklamę przekonywanymi/nie do nowych/nie wzorców/nie, trendów/nie we wszystkich/nie dziedzinach życia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
49. Naszego/cudzego bycia/nie "bombardowanymi"/nie, zasypywanymi/nie przez środki masowego/nie przekazu, a w tym telewizję internet, reklamę, prasę m.in. nowościami, nowinami, wiadomościami, informacjami, które maja/nie oddziaływać/nie na nasze/cudze narządy/nie zmysłu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
50. Naszego/cudzego pobudzenia/nie w większym/nie stopniu, po obejrzeniu/nie w środkach masowego przekazu m.in. obrazów/nie przemocy, gwałtów, krwawych/nie scen, które wywierają/nie na nas/innych większy/nie wpływ aniżeli agresja werbalna/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
51. Oferowanie/nie przedstawianie/nie nam/innym przez środki masowego przekazu, agresji, gwałtów, siły, przemocy jako efektywnego/nie sposobu realizowania swoich/cudzych pragnień, marzeń, oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
52. Naszego/cudzego doświadczania/nie, przyswajania/nie na swój sposób, przez nas/innych zła, agresji, brutalności, oraz stawania/nie się nas/innych częścią tego zła, na wskutek naszego/cudzego m.in. korzystania ze środków masowego/nie przekazu, mass media m.in. poprzez oglądanie/nie w telewizji, surfowanie/nie po internecie, grach komputerowych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
53. Naszego/cudzego korzystania/nie z gotowych/nie rozwiązań mass mediów, które są/nie są zawsze przemyślane/nie, pozytywne/nie, kreują nasz/cudzy wizerunek postrzegania/nie rzeczywistości m.in. zabijają, niszczą naszą/cudzą wyobraźnię, indywidualnego/nie samodzielnego/nie myślenia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
54. Naszego/cudzego tolerowania/nie, przyzwyczajania/nie się do scen przemocy w środkach masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internecie, kinie, prasie, jak również w życiu codziennym/nie, środowisku, otoczeniu, powodujących/nie zwiększenie naszej/cudzej akceptacji/nie, tolerancji/nie na zachowania m.in. agresywne, brutalne, destruktywne, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
55. Naszego osłabiania/nie naszej/cudzej wrażliwości/nie na podobne sytuacje, które widzimy/nie w m.in. środkach masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, kinie, internecie, gazetach a następnie mające/nie miejsce w naszej/cudzej codziennej rzeczywistości, życiu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
56. Naszego/cudzego stawania/nie się lękliwymi/nie, ufnymi/nie wobec innych LDIBT ZK po oglądaniu/nie scen agresji, przemocy, gwałtów w środkach masowego/nie przekazu, a w tym w telewizji, internecie, kinie, gazetach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
57. Naszego/cudzego bycia/nie znerwicowanymi/nie, lękliwymi/nie, agresywnymi/nie, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, z powodu codziennego/nie oglądania/nie telewizji, surfowania po internecie, grach komputerowych, oraz słuchania/nie radia, muzyki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
58. Naszego/cudzego przyzwyczajania/nie się do zła, agresji, przemocy, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, na wskutek korzystania naszego/cudzego ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
59. Ponoszenia/nie naszej/cudzej konsekwencji/nie w związku z korzystaniem/nie nas/innych ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
60. Naszego/cudzego wygodnego/nie poddania/nie się atakujących/nie nas/innych obrazów, bezwiednie/nie przyjmowania pokazywanych/nie sceny przez środki masowego/nie przekazu, zmieniających/nie się m.in. w szybkim/nie tempie, że na analizowanie/nie ich lub ocenę brak/nie czasu, oraz naszego cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
61. Naszego/cudzego bycia/nie bezwolnym/nie narzędziem w rękach nadawcy (mass mediów), który przedstawiają gotowe/nie obrazy, sytuacje, rozwiązania, co powoduje/nie u nas/innych m.in. brak wysiłku/nie, aby pomyśleć/nie, przeanalizować/nie, ocenić/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
62. Naszego/cudzego bycia/nie wystawianymi/nie na wielogodzinne/nie sugestie płynące/nie z ekranu m.in. telewizyjnego, komputerowego, które skutecznie/nie eliminują obiektywizm, ciekawość/nie poznawczą, kreują nowe/nie wzorce/nie osobowe u nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
63.Naszego/cudzego bycia/nie od wieku dziecięcego wystawionymi/nie, narażonymi/nie na wpływ środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
64. Naszego/cudzego bycia/nie wychowywanym/nie przez środki masowego/nie przekazu i nie tylko, na wszystkie możliwe sposoby/znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
65. Naszego/cudzego bycia/nie atakowanymi/nie natłokiem przeżyć/nie, wrażeń/nie m.in. telewizyjnych, komputerowych, radiowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
66. Naszego/cudzego spowodowanego/nie przez środki masowego/nie przekazu a w tym telewizji, internetu, prasy naszego/cudzego pobudzania/nie, zapalanie/nie, stymulowania/nie, prowokowania/nie w nas/innych złości, gniewu, agresji, przemocy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
67. Naszego/cudzego braku/nie świadomości/nie, z destruktywnego/nie wpływu środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, internetu, kina, prasy, reklamy na nasze/cudze życie, jak również rozwój/nie psychiczny, emocjonalny nas/innych m.in. dzieci, młodzieży i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
68. Pojawiania/nie się w nas/innych stanów lękowych/nie, strachu, obaw, bezsenności, po korzystania/nie m.in. z telewizji, internetu, kina, radia, prasy co powoduje/nie m.in. wzburzanie/nie, prowokowanie/nie, napięcie/nie, pobudzenie/nie nas/innych do różnego/nie rodzaju działania, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
69. Naszego/cudzego odciągania/nie nas/innych przez środki masowego/nie przekazu, od codziennych/nie zajęć, obowiązków m.in. domowych/nie, zawodowych/nie, społecznych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
70. Naszego/cudzego konfrontowania/nie z mała/dużą intensywnością, ilością na rozmaite/nie sposoby w życiu codziennym/nie, od czasu do czasu, sporadycznie/nie m.in. z przemocą, agresją/nie, brutalnością/nie, wulgarnością w środkach masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, radiu, reklamach, kinie, grach komputerowych, muzyce, jak również w gazetach m.in. czasopismach, tygodnikach, miesięcznikach, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
71. Naszej/cudzej utraty/nie kontroli, zaniedbywania/nie, braku/nie zainteresowania sposobami/nie spędzania wolnego/nie czasu przez nas/innych m.in. dzieci, młodzież jak również ludzi starszych/nie, samotnych/nie, sprawnych/nie, kalekich/nie, we wszystkich płci, grupach wiekowych, narodowości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
72. Naszego/cudzego bycia/nie poddawanymi/nie wpływom/nie środków masowego przekazu, które działają/nie na nasze/cudze postawy życiowe w sposób/nie m.in. poznawczy/nie, behawioralny/nie, emocjonalny/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
73. Naszego/cudzego braku/nie odpowiedzialności/nie za wpływ, działanie/nie środków masowego przekazu na nas/innych m.in. jako społeczeństwo, rodzice/nie, dziadkowie/nie, wychowawcy/nie, nauczyciele/nie, opiekunowie/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
74. Naszego/cudzego ślęczenia/nie, wypełniania/nie, zajmowania/nie się, przykuwaniem/nie uwagi swojej/cudzej o każdej/nie porze dnia/nocy środkami masowego przekazu, zamiast własną/cudza rodziną m.in. dziećmi, małżonkami, rodzicami, dziadkami i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
75. Naszej/cudzej nadmiernej/nie koncentracji, zafiksowaniu/nie środkami masowego/nie przekazu i naszego/cudzego braku czasu/nie, zainteresowania/nie, opieki/nie nad rodzinami m.in. własnymi/cudzymi dziećmi, małżonkami, rodzicami, dziadkami, tym co robią/nie, jak żyją/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
76. Naszego/cudzego korzystania/nie ze środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, prasy, która przyczynia/nie się do właściwej/nie organizacji/nie naszego/cudzego życia, czasu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
77. Naszej/cudzej możliwości/nie dzięki środkom masowego/nie przekazu, mass mediów do szybkiego/nie zrelaksowania/nie się, rozrywki/nie, oderwania/nie się od szarej/nie rzeczywistości, zapomnieniu/nie m.in. o problemach, zmartwieniach, terminach, obowiązkach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
78. Naszego/cudzego miłego/nie spędzenia wolnego/nie czasu, wygodnie/nie w domu, przed odbiornikami środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
79. Naszego/cudzego komunikowania/nie się, kontaktowania/nie się przez środki masowego/nie przekazu, a w tym telewizję, radio, internet, prasę, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
80. Naszej/cudzej zdolności/nie przyjmowania/nie odbierania/nie wiadomości, które to środki masowego/nie przekazu kierują do licznej/nie zróżnicowanej/nie m.in. publiczność/nie, odbiorców/nie, adresatów/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
81. Naszego/cudzego wykorzystywania/nie środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, radia, internetu, prasy m.in. do rozrywki/nie, nauki, pracy, komunikacji, biznesu, relaksu, na wszystkie możliwe sposoby, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
82. Naszego/cudzego bycia/nie wystawianymi/nie na wpływy/nie, manipulację/nie, hipnozy/nie, oddziaływanie/nie środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, radia, internetu, prasy na nasze/cudze m.in. zmysły, myśli, wolę, uczucia, wyobraźnię na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
83. Naszego/cudzego patrzenia/nie tylko w kierunku środków masowego/nie przekazu i odwracani/nie uwagi własnej/cudzej od innych form rozrywki/nie, zabawy/nie, sposobów spędzania/nie wolnego/nie czasu/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
84. Naszej/cudzej częściowej/nie izolacji/nie, wycofywania/nie się m.in. z kontaktów rodzinnych/nie, społecznych/nie, a także odcięcia/nie się od znajomych, przyjaciół i zastępowania/nie ich środkami masowego/nie przekazu, a w tym telewizją, internetem, radiem, kinem, prasą, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
85. Naszej/cudzej akceptacji/nie środków masowego/nie przekazu, jako uniwersalnej/nie, wygodnej/nie formy do spędzania wolnego/nie czasu, zabicia/nie nudy, siedzenie/nie w domu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
86. Naszego/cudzego bycia/nie w inteligentny/nie sposób przez środki masowego/nie przekazu m.in. telewizję, internet, reklamę przekonywanymi/nie do nowych/nie wzorców/nie, trendów/nie we wszystkich/nie dziedzinach życia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
87. Naszego/cudzego bycia/nie "bombardowanymi"/nie, zasypywanymi/nie przez środki masowego/nie przekazu, a w tym telewizję internet, reklamę, prasę m.in. nowościami, nowinami, wiadomościami, informacjami, reklamami które maja/nie oddziaływać/nie na nasze/cudze narządy/nie zmysłu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
88. Naszego/cudzego szybkiego/nie uzależniania/nie nas/innych od środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, radia, internetu, prasy na wszystkie możliwe sposoby, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
89. Naszego/cudzego stawania/nie się codziennym/nie podstawowym/nie obowiązkiem, zajęciem, rutyną oglądanie/nie m.in. telewizji a w tym seriali, Quizów, wiadomości, transmisji sportowych, słuchanie radia, surfowania po internecie, SMS-sowania telefonami komórkowymi, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
90. Naszego/cudzego odciągania/nie nas/innych przez środki masowego/nie przekazu, od codziennych/nie zajęć, obowiązków m.in. domowych/nie, zawodowych/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
91. Naszego/cudzego odizolowania/nie się, przejście/nie na życie w samotności/nie, oraz porzucenia/nie, opuszczenia/nie przyjaciół, rodziny chęci/nie do nich, spowodowanych/nie naszym/cudzym uzależnieniem/nie od środków masowego/nie przekazu m.in. telewizji, internetu poprzez gry komputerowe, seriale telewizyjne i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
92. Naszej/cudzej chęci/nie, rezygnacji/nie z uprawiania/nie sportu, hobby, wychodzenia/nie z domu, wyjazdów, wycieczek z powodu/nie uzależnienia/nie nas/innych od mass mediów a w tym telewizji, internetu radia, prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
93. Naszego/cudzego przejścia/nie z modelu społeczeństwa, w którym wartości moralne/nie, doświadczenia/nie są/nie przekazywane z pokolenia/nie na pokolenie, na inny/nie nowoczesny/nie model społeczeństwa nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
94. Naszego/cudzego bycia/nie nowym/nie modelem społeczeństwa, które to ma/nie m.in. duży/nie wpływ na młode/nie, małoletnie/nie, pełnoletnie/nie pokolenie poprzez mass media a w tym telewizją, reklamy, internet, kino, prasę, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
95. Naszego/cudzego bycia/nie wystawionymi/nie, poddanymi/nie, podatnymi/nie na wpływy/nie, kształtowanie/nie, modelowanie/nie postaw, zachowań naszych/cudzych m.in. dzieci, młodzieży poprzez mass media, szkoły, kościoły, państwo, "ulicę", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
96. Naszego/cudzego zagrożenia/nie w sposób dramatyczny/nie ze strony mass media poprzez m.in. filmy, reklamy, audycje, wiadomości, surfowania po internecie, czytanie, słuchanie, oglądanie, przez nas/innych przekazów pełnych/nie brutalnych/nie elementów m.in. scen krwawych/nie obrazów, zdjęć, wszelkiego rodzaju agresji, przemocy, brzydoty, nawiści/nie, zboczenia, patologii, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
97. Powstawania/nie się w nas/innych stanów, lekowych, strachu, zagrożenia, obaw, depresji, jak również znieczulicy/nie, odwracania/nie się, przymykania/nie oczu, zauważania/nie zła, brutalności, agresji, brzydoty, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
98. Naszego/cudzego zdobywania/nie wiedzy, informacji, instrukcji, wskazówek do agresywnego/nie, destruktywnego/nie, patologicznego/nie, złego/nie działania, zachowania naszego/cudzego przez korzystanie/nie z mass mediów m.in. poprzez oglądanie filmów, reklam, słuchanie radia, surfowania po internecie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
99. Naszego/cudzego oddawania/nie, powierzania/nie młodego pokolenia m.in. dzieci, młodzieży, obojga płci innym, pod "opiekę" w wychowanie m.in. państwa, kościoła, mass mediom, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
100. Naszego/cudzego zachwycania/nie się z powodu wzrostu popularności/nie oddziaływania/nie mass mediów a w tym telewizji, reklam, internetu , oraz ich wpływów m.in. wychowawczych/nie, rozrywkowych/nie, relaksujących/nie, edukacyjnych/nie, które kształtują nas/innych, na wszystkie możliwe sposoby, znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
101. Naszego/cudzego obowiązku/nie przekazywani/nie wartości, norm moralnych/nie, prawnych/nie, religijnych/nie, wzorców współżycia, zachowania w społeczeństwie z innymi LDIBT RZ m.in. naszym/nie dzieciom, młodzieży, a nie korzystania/nie, "oddawania/nie" ich środkom, masowego/nie przekazu a w tym telewizji, internetowi, "ulicy", państwu, kościołowi i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
102. Naszego/cudzego wyręczania/nie w zajmowaniu/nie się, wychowaniem/nie własnych/cudzych dzieci posługując się do tego środkami masowego/nie przekazu, państwem, kościołem, innymi placówkami/nie w celu wychowywania własnych/cudzych dzieci i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
103. Naszego/cudzego codziennego/nie "zabijania/nie", wypełniania/nie wolnego/nie czasu i nie tylko, siedzeniem/nie, ślęczeniem, leżeniem/nie godzinami przed odbiornikami m.in. telewizyjnymi, radiowymi, komputerami, telefonami i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
104. Naszego/cudzego uzależnienia/nie się od środków masowego/nie przekazu, mass mediów, a w tym telewizji, internetu, radia, telefonu, jak również towarzyszenia/nie ich m.in. nam/innym do ostatnich/nie chwil dnia/nocy na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
105. Naszego/cudzego podporządkowania/nie codziennego/nie życia, pracy, czasu wolnego/nie i nie tylko, pod mass media m.in. do godzin, dnia, miesiąca transmitowania/nie, nadawania/nie przez nie m.in. seriali, programów sportowych, Quizów, reportaży, audycji, oraz naszego/cudzego doświadczania/ nie tego wszelkich skutków.
106. Naszej/cudzej chęci/nie posiadania/nie najlepszych/nie, najdroższych/nie odbiorników m.in. odbiorników telewizyjnych, komputerowych, laptopów, smartfonów, telefonów, radia, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
107. Naszego/cudzego zadłużania/nie się, brania/nie m.in. kredytów, pożyczek, oraz spłacania/nie na raty m.in. odbiorników telewizyjnych, komputerowych, laptopów, telefonów komórkowych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
108. Naszego/cudzego traktowania/nie mass mediów a w tym. telewizora, komputera, telefonu, radia jako czegoś bardzo ważnego/nie, bardzo potrzebnego/nie, uprzywilejowanego/nie "członka rodziny", bez którego możemy/nie się obyć, żyć, który zajmuje/nie najważniejsze/nie, centralne/nie honorowe/nie miejsce w domu, mieszkaniu m.in. pokoju, sypialni, kuchni, łazience i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
109. Naszego/cudzego zastępowania/nie spotkań, rozmów rodzinnych/nie m.in. z rodzicami, dziećmi, dziadkami, korzystaniem/nie z mas mediów, a w tym telewizji, internetu, radia, prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
110. Naszego/cudzego postrzegania/nie przyswajania/nie ze środków masowego/nie przekazu, internetu, reklam, prasy m.in. rzeczy, zdarzeń, obrazów, słów poprzez indywidualny/nie, pryzmat/nie wartości, zwyczajów, norm, często/nie zdeterminowanych/nie własnymi/cudzymi doświadczeniami i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
111. Naszej/cudzej "walki" jako pracownicy/nie środków masowego/nie przekazu o jak największą/nie liczbę odbiorców/nie, konsumentów najróżniejszymi/nie metodami dozwolonymi/nie, rozgrywają/nie się często/nie na polu zmysłów/nie odbiorców i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
112. Naszego/cudzego bycia/nie jako odbiorcy, widzowie, słuchacze m.in. oczarowywanymi/nie, zachęcanymi/nie, zagadywanymi/nie przez środki masowego/nie przekazu, aby przyciągnąć/nie naszą/cudzą uwagę/nie na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
113. Naszego/cudzego specjalizowania/nie, uczenia/nie się, szkolenia/nie jako pracownicy środków masowego/nie przekazu w celu pozyskania/nie nowych/starych odbiorców, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
114. Wzbudzania/nie naszej/cudzej uwagi/nie zainteresowania/nie na wszystkie możliwe/nie dozwolone/nie sposoby, jako pracownicy/nie środków masowego przekazu w celu zdobycia "starych/nowych" odbiorców, widzów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
115. Naszego/cudzego korzystania/nie ze środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, radia, internetu, prasy w celu uzyskiwania/nie, rozpowszechniania/nie m.in. szybkich/nie informacji/nie, wiadomości/nie, rozrywki/nie m.in. z regionu, kraju, świata, rodziny, o każdej/nie porze dnia/nocy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
116. Naszego/cudzego wykorzystywania/nie, posługiwania/nie się środkami masowego/nie przekazu a w tym telewizji, radia, internetu, prasy do celów m.in. przekazywania/nie, rozpowszechniania/nie, odbierania/nie, informowania/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
117. Naszego/cudzego posługiwania/nie się środkami masowego/nie przekazu a w tym telewizją, radiem, internetem, prasą do celów m.in. rozpowszechniania/nie aktualnych/nie wiadomości/nie, informacji/nie, prawdy/nie, propagandy/nie m.in. "na gorąco"/nie, bieżąco/nie, jak najszybciej/nie, z pierwszej/nie ręki, na żywo/nie i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
118. Naszego/cudzego docierania/nie jako pracownicy środków masowego/nie przekazu w szybkim/nie tempie do odbiorców/nie, widzów/nie m.in. we wszystkich zakątkach świata, dużej/nie grupy ludzi, oraz różnych/nie społecznych m.in. klas, warstw, grup, w celu wywoływania/nie określonych/nie zamierzonych/nie zmian/nie m.in. w zachowaniu, myśleniu, reakcji/nie odbiorców, konsumentów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
119. Naszego/cudzego zachwycania/nie się z powodu wzrostu popularności/nie oddziaływania/nie mass mediów, reklam, internetu, ich pozytywnych/nie wpływów m.in. wychowawczych/nie, które kształtują/nie nas/innych, a w tym dzieci, młodzież, oraz wpływają/nie na zachowania i reakcje nasze/cudze na wszystkie możliwe sposoby, znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
120. Naszej/cudzej możliwości/nie dzięki środkom masowego/nie przekazu, mass mediów do szybkiego/nie zrelaksowania/nie się, rozrywki/nie, oderwania/nie się od szarej/nie rzeczywistości, zapomnieniu/nie m.in. o problemach, zmartwieniach, terminach, obowiązkach, jak również miłego/nie spędzenia wolnego/nie czasu, oraz naszego/cudzego doświadczenia/nie tego wszelkich skutków.
121. Naszego/cudzego konfrontowania/nie z mała/dużą intensywnością, ilością na rozmaite/nie sposoby, nas/innych w życiu codziennym/nie, od czasu do czasu, sporadycznie/nie z przemocą, agresja, bezprawiem w środkach masowego/nie przekazu a w tym w telewizji, radiu, reklamach, kinie, grach komputerowych, muzyce, jak również w gazetach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
122. Naszego/cudzego lepszego/nie przyswajania/nie, zapamiętywania/nie scen, aktów, obrazów przemocy/nie, agresji/nie, gwałtu/nie bezprawia/nie od scen budzących m.in. radość/nie, szczęście/nie, które widzimy/nie w środkach masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
123. Naszego/cudzego naśladowania/nie, próbowania/nie odtwarzania/nie, powtarzania/nie m.in. różnych scen, sytuacji, widzianych/nie w środkach masowego/nie przekazu i nie tylko m.in. scen przemocy, męczenia, torturowania ofiar , zadawania/nie bólu, cierpienia sobie/innych LDIBT RZ, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
124. Naszego/cudzego naśladowania/nie stylu bycia/nie a w tym ubioru, fryzur, zachowania, mowy, czynów, naszych/cudzych ulubionych/nie m.in. bohaterów, idoli, a w tym aktorów, spikerów, sportowców, śpiewaków, występujących/nie, działających/nie, pracujących/nie w telewizji, internecie, gazetach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
125. Naszego/cudzego budzenia/nie się, powstawania/nie w nas/innych, entuzjazmu/nie, podziwu/nie, zauroczenia/nie, zahipnotyzowania spowodowanego/nie przez środki masowego/nie przekazu, internet, prasę, reklamą, różnorodnością m.in. filmów, programów, reportaży, transmisji, a w tym ich tematyką, podkładem muzycznym, obsadą aktorską i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
126. Naszego/cudzego bycia/nie uzależnionymi/nie na wskutek oglądania środków masowego/nie przekazu, a w tym, telewizji, internetu m.in. oglądania/nie filmów, reklam, surfowania/nie, grania/nie w gry komputerowe, słuchania/nie muzyki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
127. Naszego/cudzego bycia/nie, zachowywania/nie się agresywnie/nie, brutalnie/nie, arogancko/nie, złośliwie/nie w różnych/nie sytuacjach życiowych/nie miejscach m.in. publicznych/nie, prywatnie/nie, na wskutek Korzystania/nie ze środków masowego przekazu, a w tym telewizji, internetu, gier komputerowych, reklam i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
128. Naszego/cudzego doświadczania/nie na co dzień w naszym/cudzym życiu, zła, brutalności, agresji, która powstaje/nie m.in. w rodzinie, środowisku, społeczeństwie, kraju państwie, pod wpływem/nie korzystania/nie z mass mediów, a w tym telewizji, internetu, kina, reklamy, prasy jak również grania/nie w gry komputerowe i nie tylko, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
129. Naszego/cudzego codziennego/nie ślęczenia/nie, czuwania/nie, przysypiania/nie przed odbiornikami m.in. środków masowego/nie przekazu a w tym telewizorem, komputerem, laptopem, tabletem, radiem na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
130. Naszego/cudzego bycia/nie znerwicowanymi/nie, lękliwymi/nie, agresywnymi/nie, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, z powodu codziennego/nie oglądania telewizji, surfowania po internecie, grach komputerowych, oraz słuchania/nie wiadomości w radiu i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
131. Naszego/cudzego przyzwyczajania/nie się, akceptowania/nie, tolerowania/nie brutalności, zła, agresji, przemocy, bezprawia na wszystkie możliwe/nie sposoby znane Tobie Boże, we wszystkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, na wskutek korzystania/nie naszego/cudzego ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
132. Podsuwania/nie nam /innym przez środki masowego/nie przekazu gotowych/nie m.in. rozwiązań, sytuacji, obrazów, które to przekształcają nas/innych m.in. w odbiorców przestających/nie samodzielnie/nie myśleć, dokonywać/nie wyborów, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
133. Naszego/cudzego zatracanie/nie umiejętności odróżniania/nie dobra od zła, czułości od przemocy spowodowane destruktywnym/nie, właściwym/nie działaniem środków masowego/nie przekazu na nas/innych m.in. dzieci, młodzież i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
134. Naszego/cudzego ograniczonego/nie dostępu do informacji, ich gromadzenia, przetwarzania i wielokrotnego/nie odtwarzania m.in. dzięki środkom masowego przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
135. Naszego/cudzego dostosowywania/nie się środków masowego przekazu, do naszych/cudzych potrzeb/nie, oczekiwań/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
136. Naszego/cudzego "kolonizowania"/nie przez środki masowego przekazu, naszych/cudzych umysłów czyniąc/nie je niewolnikami pewnych/nie orientacji światopoglądowych/nie, propagowanych/nie wzorców, stylów życia oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
137. Naszego/cudzego prawidłowego/nie korzystania/nie ze środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, radia, co powoduje u nas/innych m.in. choroby wzroku, układu kostnego/nie, układu nerwowego/nie, alergie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
138. Naszego/cudzego podporządkowania/nie codziennego/nie życia, pracy, czasu wolnego/nie i nie tylko, pod mass media m.in. do godzin, dnia, miesiąca nadawania/nie, transmitowania/nie przez nie m.in. filmów, programów sportowych, reportaży, audycji i nie tylko na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/ nie tego wszelkich skutków.
139. Naszego/cudzego oceniania/nie, samookreślenia/nie siebie/innych poprzez korzystanie/nie ze środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, radia prasy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
140. Naszego/cudzego określania/nie bezpieczeństw/nie jakie niesie ze sobą konwencjonalne/nie korzystanie/nie z ofert, propozycji środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
141. Naszego/cudzego poddawania/nie się kształtowaniu/nie, wpływom/nie, manipulacjom/nie środkom masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetowi, prasie m.in. na nasze/cudze zachowanie/nie, decyzje, opinie, a także nasza/cudzą psychikę, na wszystkie możliwe sposoby znane Tobie Boże, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
142. Naszego/cudzego doświadczania/nie środków masowego/nie przekazu,a w tym telewizji, internetu, prasy jako ważnego/nie środka przekazu/nie informacji m.in. dydaktycznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, sportowych i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
143. Naszego/cudzego używania/nie traktowania/nie środków masowego przekazu, internetu, prasy jako źródeł/nie, które dostarcza/nie m.in. zabawy, rozrywki, informacji, a także uczą, pomagają, radzą, relaksują, rozweselają, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
144. Naszego/cudzego umiejętnego/nie, korzystania/nie ze środków masowego/nie przekazu, a w tym telewizji, internetu, prasy, reklamy do celów dydaktycznych/nie, naukowych/nie, rozrywkowym/nie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
145. Naszego/cudzego popadania/nie po korzystaniu/nie ze środków masowego/nie przekazu, internetu, prasy w różne/nie stany emocjonalne/nie m.in. depresję, lęki, panikę, fobię. cierpienie, jak również agresję, nienawiść, złość, uzależnienia, nałogi i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
146. Naszego/cudzego utrwalania/nie, potęgowania/nie po wpływem korzystanie/nie z mass mediów m.in. agresywnych/nie, aroganckich/nie, bezprawnych/nie wzorców zachowania/nie poprzez aktywizację/nie negatywnych/nie, destruktywnych/nie emocji w nas/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
147. Naszej/cudzej uwrażliwienie/nie nas/innych m.in. dzieci, młodzieży na przemoc, bezprawie, przedstawianą/nie, prezentowaną/nie, występująca/nie w mass mediach, jak również w naszym/cudzym m.in. życiu rodzinnym, społeczeństwie, otoczeniu, państwach, kontynentach, świecie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
148. Naszego/cudzego traktowana/nie przemocy, siły, brutalności, gwałcenia praw LIBT RZ przez nas/innych jako często/nie występujące/nie, "normalne/nie", codzienne/nie, na porządku dziennym/nie, powszechne/nie zjawisko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
149. Naszej/cudzej trudności/nie w ustalaniu/nie granic korzystania/nie m.in. w sposób bezpieczny/nie, właściwy/nie, pożyteczny/nie, kontrolowany/nie, planowany/nie, z "głową”/bez ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
150. Wykorzystywania/nie, posiadania/nie przez środki masowego/nie przekazu olbrzymich/nie możliwości wychowawczego/nie oddziaływania m.in. na dzieci, młodzież, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
151. Naszego/cudzego formowania/nie, kształtowania/nie m.in. u dzieci młodzieży postaw/nie, zainteresowani/nie, światopoglądu przez środki masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
152.Naszego/cudzego bycia/nie od wieku dziecięcego wystawionymi/nie, narażonymi/nie na wpływ środków masowego/nie przekazu, i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
153. Niszczenia/nie, zniekształcania/nie naszych/cudzych wyobrażeń, logicznego samodzielnego/nie myślenia m.in. dzieci, młodzieży przez środki masowego/nie przekazu a w tym telewizję, internet, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
154. Bycia/nie środków masowego/nie przekazu a w tym telewizji, internetu, kina, reklamy, radia m.in. dla dzieci, młodzieży i nie tylko, pierwszymi/nie, najważniejszymi/nie i często/nie jedynymi/nie w domu "nauczycielami", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
155. Dostarcza/nie przez środki masowego/nie przekazu na wszystkie możliwe sposoby m.in. dzieciom, młodzieży, nam/innym, rozrywki, zabawy, relaksu, humoru, jak również zła, agresji, bezprawia, przemocy, brutalności, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
156. Naszego/cudzego pozwalania/nie na spędzanie/nie, wysiadywania/nie wiele/nie godzin, czasu przed ekranem telewizyjnym/nie, komputerów m.in. dzieciom, młodzieży, małżonkom i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
157. Naszego/cudzego korzystanie/nie w właściwy/nie sposób ze środków masowego/nie przekazu m.in. dzieci, młodzieży i nie tylko, czego następstwem skutkami są/nie problemy zdrowotne/nie w postaci wad wzroku i postawy, jak również psychologiczne/nie przejawiające/nie się w "chorobie telewizyjnej", oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
158. Zawładnięcia/nie przez środki masowego/nie przekazu naszej/cudzej uwagi wolnego/nie czasu m.in. dzieci, młodzieży i nie tylko, wypierając/nie inne/nie sposoby wykorzystania/nie wolnego czasu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
159. Naszego/cudzego, a w tym dzieci, młodzieży coraz rzadszego/nie czytania/nie książek, i zastępowania/nie ich m.in. oglądaniem/nie środków masowego przekazu, a w tym telewizji, internetu, kina, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
160. Naszego/cudzego oglądania/nie m.in. przez dzieci, młodzież i nie tylko ekranizacji/nie lektur, powieści, co z kolei powoduje/nie u m.in. dzieci, młodzieży i nie tylko, trudności w m.in. czytaniu/nie przejawiające/nie się w braku/nie płynności, zrozumienia tekstu, znajomością/nie liter, zainteresowaniem/nie książką, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
161. Naszego/cudzego wzrastania/nie utrwalania/nie, po wpływem mass mediów m.in. ze złych, agresywnych/nie, aroganckich/nie wzorców zachowania/nie poprzez aktywizację/nie m.in. naszej/cudzej wyobraźni, pragnień, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
162. Naszego/cudzego kopiowania/nie naśladowania/nie m.in. negatywnych/nie, destruktywnych/nie emocji, wyobrażeń, działań, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
163. Naszego/cudzego pobudzania/nie i generowania/nie negatywnych/nie wzorców zachowania, pod wpływem naszego/cudzego korzystania/nie ze środków masowego przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
164. Naszego/cudzego oceniania/nie, samookreślenia/nie samych siebie i innych na podstawie m.in. wzorców zaczerpniętych/nie, wziętych/nie, podsuniętych/nie nam/innym ze środków masowego/nie przekazu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
165. Naszego/cudzego traktowania/nie środków masowego/nie przekazu jako środka, instrumentu do aktywnego/nie, świadomego/nie użytkowania w celu zaspokajania określonych potrzeb naszych/cudzych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
166. Naszego/cudzego włączania/nie odbiorników m.in. telewizyjnych, komputerów, smartfonów, telefonów komórkowych naszym/cudzym dzieciom, aby zająć je "czymś", mieć trochę czasu wolnego/nie dla siebie/innych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
167. Naszego/cudzego podporządkowywania/nie naszych zajęć, spożywania/nie posiłków m.in. naszych dzieci, młodzieży do godzin nadawania/nie przez środki masowego/nie przekazu m.in. programów, filmów i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
168. Szkodliwego/nie oddziaływania poprzez m.in. promieniowanie/nie, fale z odbiorników mass mediów, które działają/nie na nasz/cudzy m.in. mózg, system nerwowy, układ kostny, trawienny, nasze zmysły a w tym słuch, wzrok jak również przyczyniają/nie się do powstawania różnych chorób, wad rozwojowych/nie u niemowląt, dzieci, młodzieży, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
169. Szkodliwego/nie oddziaływania/nie na nas/innych sieci połączeń, stacji, anten telewizyjnych, radiowych, telefonicznych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
170. Naszego/cudzego bycia/nie narażanymi/nie na konsekwencje/nie promieniowania z odbiorników telewizyjnych, telefonicznych, internetowych jak również anten, nadajników, stacji telewizyjnych, telefonicznych, radiowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
171. Naszego/cudzego chorowania/nie, zapadania/nie na choroby m.in. raka spowodowanymi/nie bliskim/nie mieszkaniem w pobliżu stacji nadawczych, nadajników, anten, masztów m.in. telewizyjnych, telefonicznych, wysokiego napięcia i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
172. Naszego/cudzego traktowania/nie środków masowego/nie przekazu jako instrumentu do aktywnego/nie, świadomego/nie użytkowania m.in. w celu zaspokajania określonych/nie naszych/cudzych potrzeb, zachcianek pragnień, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
173. Naszego/cudzego ograniczonego/nie dostępu do wszelkich/nie mass mediów w tym internetu, prasy telewizji, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
174. Naszego/cudzego konkurowania/nie, prześmigiwania/nie się z kolegami z pracy, sąsiadami, przyjaciółmi, wszelkiego rodzaju płci, wieku, o posiadanie/nie jak najnowszych/nie, najdroższych/nie, najlepszych/nie odbiorników mass mediów m.in. telewizyjnych, komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
175. Naszego/cudzego pogrążania/nie się, popadania/nie w kompleksy szczególnie, dzieci, młodzieży z powodu/nie, m.in. posiadania/nie najnowszych/nie, najdroższych/nie, najmodniejszych/nie modelów odbiorników a w tym telewizyjnych, laptopów, komputerów, tabletów, telefonów komórkowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.


Dodano : 05-08-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1160 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.