Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pijawki- intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju pijawkami, m.in. zwierzętami z typu pierścienic, zaopatrzonymi m.in. w jedną lub dwie i nie tylko, przyssawki i jako one, i jak one prowadzenia(nie) pasożytniczego lub drapieżnego trybu życia, a także bycia(nie) zwierzętami wodnymi lub amfiobiotycznymi, i rzadko lądowymi, ubarwionymi(nie) zwykle na brązowo lub zielono z dodatkiem czerni nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego, jako wszelkiego rodzaju, gatunku, płci, wielkości pijawki oraz jak one, zamieszkiwania(nie), życia w wodach śródlądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, a także w wodach morskich od północnych rejonów aż po wybrzeża Antarktydy, a w tym w wodach słodkich, słonawych lub słonych oraz na lądzie, preferując(nie) płytkie(nie), stojące(nie) wody lub wolno płynące(nie) słodkowodne zbiorniki rozmaitego typu oraz omijając(nie) jedynie bardzo szybko(nie) płynące(nie) potoki górskie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego, jako i jak pijawki posiadania ciała wydłużonego, kurczliwego, wyraźnie segmentowanego, obłego lub spłaszczonego grzbietobrzusznie, o długości od kilku mm do 30 cm, zwężające się ku końcom, zakończone jedną lub dwiema, i nie tylko przyssawkami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego bycia(nie) pijawkami oraz takimi jak one, posiadania(nie) na wierzchniej stronie płata przed-gębowego od 1 do 10 par oczu, o różnej, w zależności od gatunku, wielkości, kształcie i rozmieszczeniu, bądź też nie posiadania(nie) oczu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego posiadania(nie) przyssawek, które służą(nie) do przytwierdzania(nie) się do podłoża, lub, jeśli jesteśmy(nie) /inni krwiopijcami, służą(nie) wyłącznie do wbicia(nie) się pod skórę ofiary, oraz naszego/cudzego ssania(nie), wysysania(nie) pokarmu, płynu, krwi, energii m.in. silnie umięśnioną gardzielą i przełykiem, znajdującymi(nie) się w przedniej przyssawce i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego, jako pijawki oraz jak one, poruszania(nie) się m.in. w wodzie falistymi, wężowymi ruchami, a na lądzie przemieszczania(nie) się przy pomocy terminalnych przyssawek, wysuwając(nie) ciało do przodu, przyczepiając(nie) się jedną przyssawką do podłoża i podkurczając(nie) pod siebie resztę ciała i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego, jako pijawki i jak one, żywienia(nie) się, dokarmiania(nie) wyłącznie(nie) pokarmem zwierzęcym, płynami ustrojowymi, energią swoich żywicieli, a w tym m.in. krwią kręgowców lub płynami ustrojowymi bezkręgowców, oraz, jako drapieżniki, naszego/cudzego polowania(nie) na kijanki płazów, narybek, rozmaite bezkręgowce, a w tym ślimaki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego, jako pijawki i jak one bycia(nie) stałymi lub okresowymi pasożytami zewnętrznymi lub rzadziej wewnętrznymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego bycia(nie) pijawkami lub takimi jak one i jako tacy bycia(nie) obupłciowymi, a także stosowania(nie) zaplemnienia krzyżowego, podczas skomplikowanych(nie) procesów zaplemnienia(nie) oraz zapłodnienia(nie), i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego, jako pijawki oraz jak one podczas rozmnażania m.in. składania(nie) od 1 do 300 jaj w kokonach, składanych(nie) na roślinach, kamieniach, glebie lub na spodzie organizmu macierzystego a także wytwarzania siodełka oraz spermatoforów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) pijawkami oraz takimi jak one, jakich rozwój jest(nie) prosty, bez przeobrażenia i przebiega(nie) w kokonie, a młode wylęgają(nie) się w pełni ukształtowane(nie), przystosowane(nie) do samodzielnego życia, ale doświadczania(nie) też, w niektórych gatunkach, opieki ze strony dorosłych pijawek, jakie się opiekują(nie) potomstwem, noszą(nie) je na brzusznej stronie ciała i pomagają(nie) w zdobywaniu pokarmu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego, jako pijawki i jak one bycia(nie) pozbawionymi(nie) układu oddechowego i naszego/cudzego wchłaniania(nie) tlenu z wody lub powietrza całą(nie) powierzchnią ciała i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego, jako pijawki i jak one posiadania(nie) mechanizmów biochemicznego konserwowania zawartości, a w tym m.in. wydzielania(nie) hirudyny powodującej(nie), że pobrana(nie) do przewodu pokarmowego krew nie krzepnie, co pozwala(nie) nam/innym pasożytom najadać(nie) się „na zapas” i ograniczyć(nie) atakowanie(nie) żywiciela m.in. do 2 razy w roku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego, jako i jak pijawki wszelkiego rodzaju, bycia(nie) ofiarami, a w tym pokarmem dla rozmaitych wodnych i lądowych zwierząt, a w tym m.in. innych pijawek, raków, niektórych gatunków owadów wodnych, ich larw, a także ryb, ptaków a nawet ssaków i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego, jako pijawki krwiopijne i jak one bycia(nie) nosicielami chorobotwórczych wirusów i pasożytów krwi, oraz zarażania(nie) rozmaitymi wirusami i pasożytami nasze/cudze ofiary, szkodząc(nie) m.in. hodowlom m.in. ryb, osłabiając(nie) naszych/cudzych żywicieli, czyniąc(nie) ich bardziej(nie) podatnymi(nie) na zakażenia, a nawet, wysysając(nie) nadmiernie(nie) ich krew, czy energię, doprowadzania(nie) do ich śmierci, a szczególnie młodych ryb, kaczek i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) pijawkami lekarskimi oraz takimi, jak one, jakie posiadają(nie) specyficzne właściwości śliny, jakie ludzie i nie tylko oni, używają(nie), stosują(nie) do leczenia, a w tym m.in. do upuszczania(nie) krwi, a także w terapii m.in. hemoroidów, zapaleniu sromu, zapaleniu krtani, nadciśnienia, w zapaleniu stawów, gojeniu ran i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego, z własnej/cudzej woli, na własne/cudze życzenie, i odpowiednio bez naszej/cudzej zgody, a w tym także na życzenie rozmaitych wszelkich płci medyków, lekarzy, znachorów, uzdrowicieli i nie tylko ich, bycia(nie), stania(nie) się żywicielami wszelkiego rodzaju, wielkości, płci, gatunku pijawek, także lekarskich, jakie są(nie) do nas/innych, do naszego/cudzego ciała fizycznego/duchowego przyssane(nie) trwale(nie) i odpowiednio czasowo(nie) i jakie wysysają(nie), żerują(nie) na naszej/cudzej energii, jakie wysysają(nie) naszą/cudzą krew, energię, jakie pozbawiają(nie) nas/innych nadmiaru i nie tylko nadmiaru energii, krwi i nie tylko, a także, jakie nas/innych osłabiają(nie), niszczą(nie), zarażają(nie) rozmaitymi innymi wirusami, pasożytami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia(nie) wszelkiego rodzaju, płci, lekarzami, medykami, znachorami, uzdrowicielami i nie tylko, jacy promują(nie), stosują(nie) wobec innych/siebie leczenie(nie), uzdrawianie(nie), a w tym zgodnie(nie) z prawem, za pomocą pijawek, tzw. hirudoterapię oraz jacy przykładają(nie) innym/sobie do ciała fizycznego/duchowego rozmaite pijawki, m.in. w celu leczenia(nie), a w tym wysysania(nie) nadmiaru m.in. naszej/cudzej krwi, energii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego posiadania(nie), wykarmiania(nie), hodowania(nie), przyciągania(nie) stale, czasowo, wszelkiego rodzaju, wielkości pijawek, m.in. przyssanych(nie) do nas/do innych także m.in. świadomie, nieświadomie, oraz tych, jakie w rozmaitych terapiach, zabiegach i nie tylko przystawili(nie) nam/innym rozmaici ludzie, dusze, istoty, byty, twory, i nie tylko oni, aby m.in. nas wyleczyć(nie), uleczyć(nie), osłabić(nie), zniszczyć(nie), wykarmić(nie) naszym/cudzym kosztem innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego hodowania, wykarmiania naszych/cudzych pijawek m.in. cudzą energią, cudzym kosztem oraz podrzucania innym naszych/cudzych pijawek do żerowania, m.in., aby się pijawek pozbyć od siebie i nie tylko oraz promowania takich działań, metod leczniczych, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

 


Dodano : 16-11-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1149 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.