Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mitomania, patologiczne kłamstwo - intencje do przemodlenia

Autor: Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zjawisko patologicznego/nie kłamstwa polega na fałszowaniu rzeczywistości w stopniu skrajnie nieadekwatnym do rezultatu, jaki przy pomocy tego kłamstwa chce się osiągnąć, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
2. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że osoby określane mianem kłamcy patologicznego/nie, są/nie ludźmi chorymi umysłowo, niedorozwiniętymi, że w takich przypadkach nadmierne fantazjowanie czy też fałszowanie rzeczywistości jest/nie jednym z objawów chorobowych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
3. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamstwo rzadko/nie, jeśli w ogóle kiedykolwiek, dotyczy pojedynczego/nie zdarzenia, że ujawnia/nie się w czasie różnych okazji na krótki/nie okres, ale najczęściej/nie występuje/nie w ciągu wielu/nie lat, a czasami nawet przez całe/nie życie kłamcy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
4. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że z patologicznym/nie kłamstwem można pomylić fantazjowanie dziecięce lub fantazjowanie przez nastolatków w okresie dorastania, że istotnie, skomplikowane wizje fikcyjnego świata tworzone przez dzieci przypominają swoją rozległością i wybujałością wytwory patologicznych/nie kłamców, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
5. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamcy, mitomani, wprowadzaniem w błąd otoczenia, starają/nie się w jakiś sposób oszukać samych siebie. że jest to naturalnie/nie związane/nie z tworzeniem idealnego obrazu "ja", samego siebie, swojej osobowości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
6. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że większość/nie patologicznych/nie kłamców jest świadoma/nie swoich zdolności np. do tworzenia długich i barwnych kompozycji językowych, że postronni obserwatorzy określają ich jako wielkich mówców, czasami jako osoby romantyczne, fantastyczne itp., zatem z dużą dozą pewności można powiedzieć, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy płynnością językową a skłonnościami do patologicznego/nie kłamstwa, ale należy jednak przestrzec przed wyciąganiem pochopnych wniosków, że nie każda osoba posiadająca zdolności językowe, będzie miała skłonności do patologicznego/nie kłamstwa, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
7. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że cechą charakterystyczną patologicznego/nie kłamcy jest również głęboko zakorzeniony egocentryzm, że w większości przypadków można zaobserwować nadmierne samouznanie, bardzo mało sympatii w stosunku do innych i nieliczenie się z cudzymi opiniami, że patologiczni/nie kłamcy często/nie wyobrażają sobie siebie w bohaterskich rolach i te wyobrażenia zajmują centralne miejsce w ich opowieściach, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
8. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że patologiczni/nie kłamcy chcą/nie po prostu przedstawiać rzeczywistość zgodnie/nie ze swoją inwencją, wyobrażeniem, ale też są odporni/nie na fałszywe sugestie, które podsuwają im inni, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
 9. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w badaniach wykazano ponad wszelką wątpliwość, że cecha, jaką jest patologiczne/nie kłamanie, nie jest dziedziczona, a wiadomo natomiast, że taka tendencja kształtuje się we wczesnej młodości, że jeżeli w okresie formowania się osobowości zostanie podtrzymana tendencja do prawdomówności, to nie rozwinie się już nigdy patologiczny/nie kłamca, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
 10. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że wczesne doświadczenia emocjonalne patologicznych/nie kłamców były/nie szokujące, że ośmiu na 19 badanych miało bardzo wczesne doświadczenia seksualne, że pięć osób znajdowało się pod znaczącym wpływem złych/nie dorosłych, że pięciu z 19 patologicznych/nie kłamców (tylko tam, gdzie udało się zdobyć wystarczające dane) mieszkało w domu z osobą, którą można uznać za chronicznego krętacza, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
11. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że psychiczne "zakażenie" tendencją do kłamania wydaje się bardziej niż prawdopodobne, szczególnie w czasie, gdy kształtuje się osobowość, że prawdopodobnie tendencja taka występuje/nie jedynie/nie wtedy, gdy istnieje jakaś predyspozycja do niestabilności, że inną przyczyną takiego "zakażenia" może być brak fizycznej i psychicznej stabilności w okresie dojrzewania, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
12. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w wielu badanych przypadkach okazało się, że pewne dewiacje w życiu seksualnym wysoko korelują z tendencją do patologicznego/nie kłamstwa, że może to wynikać z konfliktów wewnętrznych, bowiem spora liczba spośród analizowanych osób zaczęła kłamać od czasu, kiedy przydarzyło im się jakieś doświadczenie o głębokim kontekście emocjonalnym, że te doświadczenia i emocje zostały/nie wyparte, a może to świadczyć o tym, że wyparte/nie zdarzenia odgrywają znaczącą, jeśli nie kluczową rolę, w genezie patologicznego/nie kłamstwa, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
13. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że charakterystyka patologicznego/nie kłamstwa pokazuje, że wyrasta ono z tendencji, która może z łatwością wyrażać się w innych formach, że częste są np. oszustwa, czasami kradzieże, ucieczki z domu (łącznie z przyjmowaniem innej tożsamości), ale należy jednak podkreślić, że omawiane przypadki nie mają nic wspólnego z psychopatią. że dane osoby, jeśli pominąć skłonności do patologicznych/nie kłamstw, były osobami najzupełniej/nie zdrowymi/nie psychicznie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
14. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamiemy najczęściej/nie wtedy, gdy mamy konkretny powód — chcemy/nie by nasze życie w rozmowie z dobrze ustawioną koleżanką wyglądało na ciekawsze, aby umniejszyć swoje przewinienia, czy zwrócić na siebie uwagę, że wymyślamy na poczekaniu niewinne kłamstewka o korku, gdy spóźniamy się do pracy, mijamy się z prawdą, gdy nie chcemy sprawić przykrości przyjaciółce, której styl ubierania, czy gdy nowa miłość, zupełnie się nam nie podoba, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
15. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamstwa mogą/nie uzależnić, że sytuacja staje się patologiczna/nie, gdy kłamstwa zakorzeniają się w osobowości, wypływają z człowieka nawet wtedy, gdy nie ma żadnych korzyści z niemówienia prawdy, a co więcej, taki osoba nie potrzebuje wiele czasu, kłamstwa wymyśla/nie na poczekaniu i wypowiada je tak, jakby były czymś naturalnym, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
16. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że postawa, patologicznego/nie kłamcy może wynikać z dzieciństwa, gdy notoryczne/nie kłamstwa i zaprzeczenia pozwalały/nie uciec od jakichś trudnych sytuacji, ale patologiczne/nie kłamanie może wynikać z zaburzeń psychicznych, np. syndrom Gansrea czy antyspołeczne zaburzenie, jak np. socjopata, dewiant seksualny i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
17. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamcę można/nie rozpoznać po kilku charakterystycznych zachowaniach, takich jak m.in.
-Bohaterstwo — Patologiczny kłamca często/nie kreuje się na bohatera, który pomaga potrzebującym w różnych sytuacjach, że jego historie są niesamowite, jakby wyjęte z filmu sensacyjnego, a w dodatku często/nie przechwala się znajomościami ze znanymi czy wpływowymi ludźmi,
-Rola ofiary — Przedstawia się w świetle cierpiętnika, któremu życie cały czas rzuca kłody pod nogi, że często/nie mówią o różnych chorobach ich lub bliskich, nieszczęściach i porażkach, jakie ich spotykają, co po czasie staje się niewiarygodne, a wszystko po to, by wzbudzić współczucie i zwrócić na siebie uwagę,
-Uzależnienia — Kłamcy mają często/nie problemy z narkotykami, alkoholem czy hazardem, że kłamstwami próbują/nie przykryć problem, ale tłumaczenia niedyspozycji i dziwnych zachowań wypadają mało przekonująco.
-Cechy towarzyszące — Kłamcy mogą/nie być przewrażliwieni na swoim punkcie, wykazywać agresję podczas kwestionowania ich wersji wydarzeń, że bywają/nie zazdrośni, impulsywni oraz narcystyczni. i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
18. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamstwo wymyślone od czasu do czasu, zazwyczaj jest nieszkodliwą/nie praktyką, że jednak gdy pojawia się wiele razy na co dzień, może/nie szkodzić i wywierać negatywny wpływ na otoczenie, co może mieć wiele różnych konsekwencji, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
19. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że mitomania czyli kłamstwo patologiczne/nie to skłonność do opowiadania nieprawdziwych historii, które nigdy nie miały miejsca, że w fachowej terminologii mitomania określana jest także jako zespół Delbrücka lub pseudologia fantastyczna, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
20. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamstwo patologiczne/nie charakteryzuje/nie się tym, że opowiadający historię jest przekonany do tego o czym mówi i żadne argumenty drugiej strony nie są w stanie go przekonać o tym, że mówi nieprawdę czyli po prostu kłamie, innymi słowami taka osoba nie potrafi rozróżnić granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą i kłamstwem, że człowiek chce/nie, aby inni odbierali jego życie jako beztroskie i szczęśliwe, dlatego przedstawia/nie otoczeniu zmyślne wizje, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
21. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że opowiadając zmyślone historie kłamca pragnie/nie znaleźć się w centrum zainteresowania, że to najczęściej osoby te posiadają/nie wiele kompleksów, które charakteryzuje/nie niska samoocena, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
22. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że patologiczny/nie kłamca przedstawia wyłącznie/nie interesujące i wymowne opowieści czasem zakrawające o granice science fiction, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
23. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że osoby, które notorycznie/nie mówią/nie nieprawdę nie potrafią odróżnić fikcji od rzeczywistości, że pierwsze objawy mitomanii pojawiają się zazwyczaj w okresie dorastania, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
24. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że mitoman to osoba z wysokimi/nie zdolnościami konwersacyjnymi i głębokim/nie samouwielbieniem, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
25. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że do pseudologii zaliczamy także fabulacje czyli wspomnienia przekształcone baśniowo – skłonność do zmyślania nieprawdziwych wydarzeń, w którym odgrywało się centralną rolę, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
26. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że terminem podobnym do mitomani są urojenia czyli zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych sądach, odpornych na wszelką argumentację drugiej strony, że istnieje wiele typów urojeń, które głównie charakterystyczne są dla schizofrenii, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
27. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że osoby, które w dzieciństwie doświadczyły kontaktu z pewnymi schorzeniami w rodzinie jak alkoholizm, choroba psychiczna, rodzic z kryminalną przeszłością lub prowadzący rozwiązły tryb życia, i nie tylko, częściej wykazują/nie większą/nie predyspozycję do rozwinięcia mitomanii, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
28. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w niektórych badaniach wykazano korelację między głębokim, przykrym doświadczaniem emocjonalnym, którego dana osoba nie akceptuje które bardzo często wynikało to z nieudanego życia lub przeżycia przykrego/nie zdarzenia seksualnego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
29. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że skłonność do mitomanii to po prostu cecha osobowości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
30. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że mówienie nieprawdy może także towarzyszyć osobom cierpiącym na ADHD, że psychologowie i psychiatrzy w swoich obserwacjach wysnuwają także hipotezy, iż trauma przeżyta/nie w dzieciństwie bądź okresie dojrzewania a także przebyte/nie bądź toczące się choroby organiczne mózgu, mogą/nie prowadzić do częstszego występowania u tych osób zespołu Delbrücka, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
31. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że patologiczna/nie skłonność do kłamania została opisana w połączeniu z licznymi chorobami psychicznymi np. w chorobie afektywnej dwubiegunowej czy schizofrenii, że u dzieci także może występować skłonność do opowiadania zmyślonych historii, jest/nie to jednak okres przejściowy, dotyczy/nie głównie dzieci młodszych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
32. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że mitomania wystąpić może/nie w każdym wieku, że u najmłodszych dzieci zazwyczaj ma charakter przejściowy i związana/nie jest z życiem dzieci w świecie baśni i bajek (tzw. fantazjowanie dziecięce), i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
33. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że u osób starszych problem jest/nie dużo poważniejszy, że taka osoba patologicznie/nie mówiąca nieprawdę, kłamie zazwyczaj/nie w celu pokazania siebie jako osoby w dużo lepszym świetle np. mitoman kłamie, że jest profesorem na wyższej uczelni będąc tak naprawdę osobą z niższym wykształceniem bez zatrudnienia, że kłamca może też twierdzić, że jego majątek to piękny dom z basenem, a tak naprawdę mieszka w starej zniszczonej kamienicy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
34. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że kłamcy patologiczni/nie oszukują ludzi także w celu uzyskania korzyści np. kłamca opowiada szefowi, że jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym i musi jechać na ich pogrzeb by otrzymać dni wolne, a rzecz jasna, rodzice mitomana żyją i mają się w dobrym zdrowiu, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
35. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zdarza się także, że dana osoba kłamie w celu popsucia reputacji innych osób, np. gdy lekarz nie zgodzi się na wyraźne żądanie na wypisanie recepty lub skierowania na badanie, wówczas mitoman w odwecie może posłużyć się kłamstwem w ocenie osiągnięć zawodowych owego specjalisty, że każdy/nie argument podważający opinię mitomana, będzie kolejna zachętą do dalszego mówienia nieprawdy (w tym przypadku na temat lekarza), i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,


Dodano : 22-11-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1337 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.