Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Uczciwość – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego bycia(nie) rzetelnymi(nie), sumiennymi(nie), prawymi(nie) w postępowaniu, działaniu wobec samych siebie/innych oraz m.in. szanowania(nie) cudzej własności, bycia(nie) niezdolnymi(nie) do oszustwa, kłamstwa, prawymi(nie), uczciwymi(nie) i nie tylko oraz oczekiwania(nie) od innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów i nie tylko od nich, że będą(nie) wobec nas/innych postępować (nie) tak(nie) samo i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) uczciwymi(nie), a także rozumienia(nie) uczciwości(nie) w taki sposób, że m.in. kierujemy(nie) się my/inni wobec samych siebie/innych we wszelkich relacjach prawością(nie), wywiązujemy(nie) się z danego słowa, podjętych(nie) zobowiązań, przestrzegamy(nie) reguł społecznych, m.in. uznawanych(nie) za moralne(nie), etyczne(nie), nawet wówczas, kiedy inni tego nie widzą(nie), nie dostrzegają(nie), nie oczekują(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. Naszego/cudzego oczekiwania od innych, a w tym od bliskich, od rodziny, mężów, żon, dzieci, braci, sióstr, krewnych, od obcych, od władców, zwierzchników, przełożonych, podwładnych, duchownych, nauczycieli, i wszelkich pozostałych m.in. uczciwości(nie), prawości (nie) oraz wierzenia(nie), ufania(nie), że są (nie) prawi(nie), uczciwi(nie) i odpowiednio nie wierzenia(nie) w ich uczciwość(nie), prawość(nie), wątpienia(nie) w te cechy u nich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. Naszego/cudzego określania(nie) mianem uczciwość(nie) zarówno konkretnego(nie) postępowania w danych, konkretnych okolicznościach, jak i trwałej(nie) cechy charakteru i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. Naszego/cudzego pojmowania(nie) uczciwości(nie), jako działania zgodnego(nie) z przyjętymi(nie) zasadami lub prawem i m.in. odnoszenia(nie) tego do środowiska, otoczenia, w jakim przebywamy(nie), a w tym m.in. bycia(nie) uczciwymi(nie) złodziejami, uczciwymi (nie) tylko(nie) wobec rozmaitych grup, do jakich należymy(nie), uczciwymi(nie) wobec tych, którzy nam/innym pomogli(nie) i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. Naszego/cudzego bycia(nie) uczciwymi(nie), działania(nie), mówienia(nie), przekazywania(nie), promowania(nie), obiecywania(nie), także poświadczania(nie) zgodnie(nie) z rzeczywistością, zgodnie(nie) z prawdą bez przekłamań, dokładnie(nie) tak, jak było(nie), jest(nie), bez fałszu(nie), także uczciwego(nie) ostrzegania(nie) przed zagrożeniami, przestrzegania(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego/cudzego bycia(nie) uczciwymi(nie) wobec innych będąc(nie) równocześnie nieuczciwymi(nie) wobec samych siebie i odpowiednio bycia(nie) uczciwymi(nie) wobec siebie, będąc(nie) równocześnie nieuczciwymi(nie) wobec innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. Naszego/cudzego bycia(nie) uczciwymi(nie), prawymi(nie), dobrymi(nie), szlachetnymi (nie) w zależności (nie) od relacji, w jakiej się znajdujemy(nie), w zależności (nie) od sytuacji, okoliczności, także w zależności(nie) od tego, jakich oczekujemy(nie) korzyści dla siebie i innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
9. Naszego/cudzego doświadczania(nie), że bliscy, obcy, od których oczekujemy(nie) uczciwości(nie), prawości(nie) działają(nie) wobec nas/innych nieuczciwie(nie), nadużywają(nie) zaufania, oszukują(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
10. Naszego/cudzego oczekiwania(nie) od samych siebie, od MD, całej istoty m.in. uczciwości(nie), prawości(nie), zamiast kluczenia, kłamstw, handlowania, kupczenia, unikania, bez naszej wiedzy, woli, zgody, ale za to naszym /cudzym kosztem i naszego/cudzego bycia (nie) w takich relacjach uczciwymi(nie), prawymi(nie), sprawiedliwymi(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) nieuczciwymi(nie) wobec samych siebie, wobec innych m.in. ukrywając(nie) m.in. przed sobą, innymi, m.in. prawdę, przekazując(nie), sugerując(nie) półprawdę, podpuszczając(nie) do rozmaitych działań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków


Dodano : 19-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1249 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.