Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Inkowie – intencje do przemodlenia

Na podstawie Wikipedii spisała Agata Pająk.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, historycznego państwa w zachodniej części Ameryki Południowej, obejmującego w okresie swego największego rozkwitu tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru, oraz częściowo Chile, Boliwii, Kolumbii i Argentyny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, założonego w XII wieku i rozbudowanego w rozległe imperium w ciągu około 200 lat przed odkryciem Ameryki przez Europejczyków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, jakie obejmowało prawie całe wybrzeże Pacyfiku wzdłuż Andów i tereny Peru i Boliwii, a zamieszkiwane było przez około 12 mln mieszkańców i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, jacy zajmowali się głównie rolnictwem, uprawiając m.in. kukurydzę, ziemniaki, komosę ryżową, bawełnę i kokę oraz hodowali lamy i alpaki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, jacy przygotowywali pola do uprawy nawadniając je przy pomocy sztucznych kanałów irygacyjnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, mieszkającymi w domach budowanych z cegły Adobe lub ciosanych kamieni łączonych zaprawą glinianą i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków, jacy zajmowali się produkowaniem, tworzeniem wyrobów ceramicznych, zdobionych inkrustacjami i malowidłami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego zamieszkiwania terenów Ameryki Południowej, m.in. w czasach przed inkaskich, gdzie pomiędzy rozmaitymi plemionami rozpoczęły się i toczyły się rozmaite walki, wojny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Państwa Inków władanymi przez legendarnych władców, m.in. Manco Capac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yahuar Huacac oraz przez władców historycznych m.in. Pachacuti Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huascar, Atahuapa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w okresie przed najazdem oddziału Francisco Pizarro, w państwie osłabionym wcześniejszą wojną domową oraz epidemią ospy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, podczas przybycia Hiszpanów do Ameryki Południowej, a w tym Pizarra i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, a w tym Atahualpą, oraz inkaską szlachtą, w liczbie ok. 5000 osób, oraz takimi jak oni, zaproszonymi przez Pizarra na ucztę, przybycia na tę ucztę bez broni, z pokojowym nastawieniem oraz naszego, a przez nas cudzego bycia w podstępny sposób zaatakowanymi i wymordowanymi przez żołnierzy hiszpańskich, a jedynym oszczędzonym z rzezi pozostał wzięty do niewoli sam władca Atahualpa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, że oszczędzonemu z rzezi władcy obiecano wolność w zamian za duży okup, m.in. Hiszpanie otrzymali 6 ton złota i 12 ton srebra, lecz mimo to Atahualpa został skazany na śmierć przez spalenie na stosie, co wg wierzeń Inków było równoznaczne z zabiciem również duszy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, że Atahualpa poniósł śmierć, pomimo zapłacenia okupu, jednak zmieniono sposób uśmiercenia i zamiast spalenia na stosie skazano go na śmierć przez uduszenie, jednak pod warunkiem wcześniejszego przejścia na chrześcijaństwo i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy potajemnie, nocą wykopali z grobu ciało zamordowanego Atahualpy i ukryli je, aby pochować go zgodnie z obrządkiem Indian i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy po śmierci władcy Atahualpy pozostali bez obrony, z uwagi na to, że dwie armie władcy się rozpierzchły oraz naszego, a przez nas cudzego stania się, jako i jak Inkowie narodem i krajem opanowanym przez niewielką armię Pizarra, przez Hiszpanów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy po upadku Imperium, po śmierci Atahualpy prowadzili walki partyzanckie z Hiszpanami, broniąc się pod dowództwem wodza Challcuchuma, bycia tym wodzem, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia władcami Inków, i jako i jak tacy, bycia otoczonymi wielkim przepychem i czczonymi jak bogowie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy otaczali swoich władców wielką czcią, dbali, aby żyli oni w przepychu i czcili ich jak bogów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia władcami Inków, jacy, jak każdy inkaski władca, budowali dla siebie w chwili objęcia władzy nowy pałac, zwany panaca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia władcami Inków, jakich po śmierci ich ciała mumifikowano i czczono w panaca, czyli ich pałacach, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia władcami Inków, do których i do kapłanów należała cała ziemia w państwie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, czczącymi rozmaite bóstwa, z których najważniejszymi były Inti, czyli słońce i Illapa, władający siłami przyrody, na których cześć budowano kultowe kamienne piramidy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, mieszkającymi w państwie Inków, którego stolicą jest miasto Cuzco na Płaskowyżu Andyjskim i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

1. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, mieszkającymi w Machu Piccu, zagadkowym mieście, położonym wysoko w górach i zbudowanym tak, że nie jest widoczne z dołu, a jakie zostało opuszczone przez mieszkańców na krótko przed przybyciem Hiszpanów do Ameryki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy po śmierci byli chowani w taki sposób, i w takich miejscach, że ich miejsce pochówku jest niewiadome, być może w mieście Pachacamac, nie jest znane również miejsce pochówku Atahualpy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, mieszkającymi dobrze zorganizowanym Imperium, państwie, na którego czele stał Sapa Inka, syn słońca i boski namiestnik, niżej w hierarchii byli prefekci, jacy aby sprawować tę funkcję musieli być bratem lub stryjem władcy, a każdy z nich zarządzał czwartą częścią kraju, oraz, podlegali im urzędnicy, oficerowie armii i sędziowie, zaś na samym dole piramidy społecznej byli robotnicy i rolnicy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy m.in. należą do rodziny władcy, pełnią funkcję perfektów i zarządzają podlegającymi im urzędnikami, oficerami, sędziami, odpowiednio, bycia zarządzanymi przez perfektów, a także bycia tylko robotnikami, rolnikami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, mieszkańcami wsi, na czele, której stał kuraka, czyli zarządca, a stanowisko zarządcy obejmował po śmierci kuraki jego najstarszy syn, oraz naszego a przez nas cudzego bycia kuraką, synem kuraki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia zarządcą wsi inkaskiej, jakiego zadaniem było pilnować podziału plonów, dbać o ludność, w razie potrzeby gościć Inkę lub wystawiać wojsko na jego potrzeby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, że nie każdy najstarszy syn kuraki zostawał jego następcą, ponieważ kuraką mógł zostać tylko człowiek mądry, rozsądny i sprawiedliwy, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia synami kuraków, zarządców wsi, kształconymi na następców zarządcy w Cuzco, i miała to być, była forma aresztu, kuraka nie buntował się wiedząc, że jego syn jest w stolicy, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie, wierzenia w Słońce, jako ich stwórcę i uznawania go za główne bóstwo, a także uważania, że wszyscy władcy są potomkami Słońca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako i jak oni, wierzenia i czczenia bóstwa zwanego Wirakocza i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania mitologii, wg, której ludzie byli niegdyś bóstwami, którzy za wszelką cenę chcieli dojść do najwyższej władzy, mimo, że byli najsłabsi pośród bogów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, że bóg Wirakocza, który zwykle był bardzo spokojny, miał dość kłótni ludzi- bogów o władzę i krzyknął na nich tak głośno, że spadli w pustkę i lecieli tak długo, aż napotkali ziarnko piasku, którego się złapali i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie wierzenia, promowania, że ludzie budowali Ziemię wiele milionów lat z okruchów spadających z nieba, a kiedy ludzie skończyli budować ziemię, bogowie, widząc, czego dokonali, podarowali im zwierzęta, ale pod warunkiem, że ustanowią święto dla każdego boga i będą je hucznie obchodzili, a każdy pominięty bóg sprowadzi na Ziemię kataklizm, później bogowie zażyczyli sobie ofiary ze zwierząt w zamian za to, że zwierzęta się rozmnażają i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego praktykowania, doświadczania, że kiedy Sapa Inka umierał, jego ciało balsamowano i mumifikowano, a w czasie świąt mumie sadzano obok żyjącego władcy, aby mogły widzieć świętujących i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie składania 100 śnieżnobiałych lam w ofierze bogu Inti, co zapewniać miało urodzaj i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie wkładania królewskich mumii do specjalnych wnęk świątyni, aby były gotowe na kolejne dni świąt i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie obchodzenia święta Inti Raymi, które odbywało się podczas przesilenia zimowego, ok.24 czerwca, kiedy do Cuzco zjeżdżali się wszyscy kurakowie, dla których największym zaszczytem było picie piwa kukurydzianego chicha razem z władcą i następowało wtedy rytualne przepicie Inki do Słońca, a także na widok publiczny wystawione były mumie wcześniejszych władców, a samo święto odbywało się na dwóch placach miejskich, gdyż tłum dostojników nie mieścił się na jednym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak Inkowie wierzenia, doświadczania, promowania, że podczas jednego ze świąt w nocy następuje rytualne oczyszczenie Cuzco ze złych duchów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, dla których podstawą gospodarki jest rolnictwo oraz naszego a przez nas cudzego posiadania umiejętności zwiększania plonów, m.in. poprzez stosowanie nawozów, a w tym organicznych, i w związku z tym posiadania dużych nadwyżek żywności, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni budowania na stokach gór, do wysokości 4000 m n.p.m. uprawnych stopni, tarasów, gdzie na spód sypane są kamienie stanowiące drenaż, następnie warstwa piasku, która przykryta jest ziemią uprawną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni posiadania narzędzi rolniczych, a w tym podstawowego narzędzia, tzw. inkaskiego pługa nożnego, używanego również obecnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni uprawiania pól i tarasów wspólnie, przez całą wspólnotę wiejską i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni uprawiania m.in. ziemniaków i kukurydzy, ale również fasolę, guawę, paprykę, chili i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni posiadania umiejętności suszenia ziemniaków, m.in. wynoszenia ich wysoko w góry, gdzie w nocy zamarzały, a po rozmrożeniu, udeptywania ich nogami, wygniatania z nich wody i suszenia ich na słońcu, (przy czym dotyczy to specjalnej odmiany ziemniaków, jaka m.in. nie występuje w Polsce) oraz możliwości przechowywania tak przygotowanych ziemniaków nawet do 20 lat i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni, otrzymywania, a w tym, jako m.in. małżeństwo, 1 tupu, czyli niewielki kawałek ziemi wystarczający na skromne utrzymanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni zajmowania się hodowlą zwierząt a w tym m.in. 5 gatunków, m.in. kaczek, świnek morskich, psów, alpak i lam, przy czym lamy i alpaki stanowią własność Inki, trzymane są dla wełny, świnki morskie i kaczki dla mięsa a psy dla zabawy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
50. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni posiadania w domach po kilkadziesiąt świnek morskich i uważania za przysmak pieczonego mięsa świnek morskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
51. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni w okresie przerwy w pracach rolnych w porze suchej zajmowania się tkactwem i rękodziełem, a wyroby, podobnie jak płody rolne i zwierzęta stanowiły własność Inki/władcy i były odbierane przez jego urzędników, składowane w magazynach i w miarę potrzeb redystrybuowane, rozprowadzane wśród całej populacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni posiadania również innej dziedziny gospodarki – górnictwa oraz wydobywania w kopalniach m.in. rud miedzi i srebra i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni pracowania w kopalniach miedzi srebra, a w tym, jako górnicy oddelegowani z wiosek na czas do trzech miesięcy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni m.in. budowania dróg, świątyń, pałaców w systemie nazywanym mita, czyli związanym z delegowaniem ludzi do prac, a okresy tego delegowania, odsyłania do pracy zależny był od uciążliwości pracy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni, m.in., jako wieśniacy, chętnego uczestniczenia w pracach w systemie mita, w delegacjach, z uwagi na to, m.in., że była to jedyna okazja opuszczenia wsi i zaobserwowania, jak żyje m.in. arystokracja inkaska i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, i jako oni i jak oni przekazywania rozmaitych informacji m.in. na temat stanu zapasów, liczby ludności i nie tylko takich do stolicy, m.in. w formie informacji zapisanych przy pomocy węzełków, kipu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, w którym, zgodnie z zasadą nieingerencji w sprawy lokalne państwo nie interweniuje w sądy i kary, które dotyczą chłopów, członków wspólnot, podporządkowanych jedynie jurysdykcji curacas (kuraków), ale państwo czuwa nad tym, aby curacas przestrzegali prawa Inki, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego bycia w państwie Inków curacas, i jako tacy bycia nadzorowanymi przez osobę zwaną tocricoc, jaki miał jurysdykcję nad kurakami, ale posiadania możliwości odwołania się do Inki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego bycia tocricoc w państwie Inków i jako tacy posiadania jurysdykcji nad curacas oraz nadzorowania ich pracy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
60. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, a w tym.m.in. lokalnymi władcami, przeciwko którym można było rozpocząć proces m.in. za niewykonanie rozkazów Inki, próbę rebelii, opieszałość w nadzorowaniu pracy swoich poddanych, braki w ceremoniach kultu państwowego, ustalonych w trzech konkretnych datach, także za nadużycia w stosunku do swoich poddanych m.in. przez wymaganie od nich usług osobistych zajmujących czas, który powinien być poświęcony służbie publicznej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
61. Naszego a przez nas cudzego bycia lokalnymi władcami, curacas, i jako oni i jak oni bycia sądzonymi, karanymi, ukaranymi za przewinienia, za jedno z nich, za kilka, a w tym m.in. doświadczania, jako kary m.in. zawsze utracenia władzy, piastowanego stanowiska, a w przypadku rebelii bycia karanymi, jako uznani winnymi m.in. śmiercią oraz śmiercią całej rodziny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
62. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, a w tym m.in. urzędnikami, nawet najwyższego szczebla poddawanymi okresowym, drobiazgowym kontrolom przeprowadzanym przez wizytatorów lub sędziów tocoiricoc, którzy jawnie lub w misji sekretnej, jeśli tego wymagał konkretny przypadek, przemierzali terytoria imperium, aby osobiście zdać Ince sprawę z dokładnego wykonywania obowiązków i z uczciwości jego administratorów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
63. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków pełniącymi funkcje wizytatorów lub sędziów tocoiricoc, jacy jawnie lub tajnie przekazywali władcy sprawozdanie, jak administratorzy wywiązują się z obowiązków i na ile są uczciwi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
64. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, jacy byli poddawani kontroli politycznej, a także ścisłemu i permanentnemu, powszechnemu i wzajemnemu nadzorowi, na każdym szczeblu hierarchii, m.in. w celu zapobiegania korupcji i nadużyciom, które mogłyby podkopać sprawność systemu polityczno-biurokratycznemu, ustanowionego przez władców Imperium, zamieszkałych w Cuzco i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
65. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, a w tym arystokratami, jakich można było skazać na karę więzienia i zamknąć w najbliższej twierdzy m.in. za zaniedbanie swoich obowiązków, bycia tak karanymi, karania w taki sposób innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
66. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, a w tym urzędnikami niższej rangi, jacy za popełnione przestępstwo mogli być, byli karani więzieniem, zamykani w domu jednego z arystokratów rady imperialnej oraz karania w taki sposób innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
67. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami państwa Inków, a w tym przestępcami z gminu, niebezpiecznymi lub bardzo ważnymi, wysyłanymi do więzień pilnowanych przez straże, oraz karania innych w taki sposób i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
68. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi tego, że w Cuzco znajdowało się więzienie, zwane Sapan Inca, zarezerwowane dla „długouchych” arystokratów, curacas lub dzieci Inków i kapitanów twierdz, bycia w takim więzieniu za karę, jako strażnicy, zarządcy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
69. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi tego, że w Imperium Inków znajdowały się różne typy więzień, zgodnie z rodzajem przestępstwa i intensywnością kary, a w tym również więzienia o najwyższym zabezpieczeniu a także odbywania kary w takich więzieniach, bycia w nich strażnikami, zarządcami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
70. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi tego, że w Imperium Inków stosowano typ kary więziennej, jaką odbywało się w tzw. sancahuasi, miejscach zamkniętych całkowicie i wybrukowanych spiczastymi i ostrymi skałami, które cięły jak noże, z drapieżnymi zwierzętami, oraz, że do tych więzień kierowano za popełnienie poważnego przestępstwa przeciwko Ince, jakie zasługiwało na przykładną karę, polegającą na rzucaniu przestępcy zwierzętom, które zwykle rozszarpywały go żywcem, jeśli jednak wyszedł z tego nietknięty, otrzymywał ułaskawienie Inki, który przywracał mu wszystkie jego godności i odtąd przyznawał mu wielkie przywileje, a także bycia skazanymi na taką karę, uśmierconymi przez zwierzęta i odpowiednio oszczędzonymi przez nie, oraz skazywania na takie kary innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
71. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w którym nie znano koła i nie używano do transportu żadnych pojazdów, a jedynym zwierzęciem jucznym była lama i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
72. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, gdzie zbudowano wiele dróg, a rozmiary i jakość inkaskich szlaków porównywalna jest z drogami rzymskimi, oraz bycia świadomymi, że łączna długość sieci komunikacyjnej Inków wynosiła ok. 40 000 kilometrów, z czego do dnia dzisiejszego zachowało się ponad
20 000 kilometrów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
73. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, że stworzenie w krótkim czasie tak olbrzymiego założenia było możliwe dzięki włączeniu do systemu komunikacyjnego sieci dróg istniejących już wcześniej i odziedziczonych po starszych cywilizacjach andyjskich oraz perfekcyjnej organizacji pracy w skali całego państwa, jaką udało się Inkom zaprowadzić i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
74. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w którym każdy mężczyzna zamieszkujący w Imperium zobowiązany był do odpracowania w ramach świadczeń na rzecz państwa kilku tygodni w ciągu roku, zaś Inkowie nie ingerowali w sposób budowy, jaką poszczególne ludy zamieszkujące Imperium realizowały plan ogólnopaństwowej sieci komunikacyjnej, stąd wyróżnia się dziś około 40 różnych technik budowlanych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
75. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w którym najważniejszą część sieci drogowej stanowią dwa trakty rozciągnięte na całej długości imperium, jeden wzdłuż wybrzeża, drugi przez Andy, oraz cztery inne, wiodące z Cuzco, ze stolicy do każdej z czterech prowincji królestwa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
76. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, jacy dzięki drogom mogli względnie szybko przemieszczać wojska w czasie wojny lub zamieszek przy jednoczesnym utrzymywaniu relatywnie niewielkich sił zbrojnych w skali całego kraju i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
77. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy wykorzystywali drogi również do przesyłania wiadomości, czym zajmowali się specjalni biegacze, kurierzy, zwani chasquis, dla których wzdłuż szlaków pobudowano stacje, gdzie mogli odpocząć i przebrać się, a przesyłanie wiadomości odbywało się na zasadzie sztafety, tzn., gdy jeden biegacz docierał do stacji, drugi wybiegał mu na spotkanie i przejmował przesyłkę lub wiadomość oraz naszego a przez nas cudzego bycia takimi biegaczami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
78. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy przekazywane wiadomości zapisywali w formie kipu, jednak jego odczytanie wymagało zapamiętania przez biegacza i przekazania dodatkowych informacji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
79. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, korzystającymi z przekazywania wiadomości przez biegaczy, przy czym sztafeta była na tyle wydajna, że informacje z Cuzco do Quito docierały w czasie krótszym niż 6 dni i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
80. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy korzystając z dróg mieli do dyspozycji kilka tysięcy państwowych zajazdów, zwanych tambos, ulokowanych wzdłuż dróg, jeden od drugiego mniej więcej w odległości jednego dnia marszu, i zapewniających podróżnym nocleg, wyżywienie a w razie potrzeby również nową odzież na koszt króla i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
81. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków przemieszczającymi się drogami nieprzystosowanymi do transportu kołowego, czy jazdy konnej, z uwagi na to, że w trudnych do przebycia górskich obszarach droga potrafi płynnie przejść w wykute w litej skale stopnie, natomiast ponad wąwozami i przepaściami znajdują się dynamiczne i trudne do przebycia dla niedoświadczonych mosty linowe, których jedynymi kamiennymi elementami są pylony i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
82. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy posługiwali się kipu, czyli różnobarwnymi sznurkami, służącymi do porozumiewania się, przekazywania wiadomości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
83. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w którym forma edukacji jest ściśle uzależniona od pozycji społecznej i tak m.in. zwykły obywatel może jedynie poznać tajniki zawodu, jaki przyszło mu wykonywać, zatem edukację pobiera od dzieciństwa w środowisku rodzinnym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
84. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, gdzie mówiono, a w tym m.in. Inca Rokka, że edukowanie prostych ludzi może przyczynić się do upadku państwa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
85. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, w którym dziewczęta w wieku 10 lat na drodze selekcji obejmującej szerokie warstwy społeczeństwa typowane były do klasztoru Acllahuasi i poznawały tam tajniki tkactwa i posługi religijnej niezbędne w służbie Dziewic Słońca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
86. Naszego a przez nas cudzego bycia dziewczynkami wybieranymi do klasztoru, wybierania dziewczynek do służby Dziewic Słońca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
87. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym członkami wyższych warstw społecznych oraz takimi jak oni, m.in. inkaską arystokracją oraz elitą podbitych ludów i jako oni i jak oni pobierania nauk w założonej wg tradycji przez króla Ince Roce, znajdującej się w Cuzco, w dzielnicy Collcamrata, szkole Yacha Huasi oraz uczenia się tam m.in. historii, mitologii, a przy tym swoistej ideologii, jaką realizowali władcy Inków a także religii, literatury, prawa, wiązania i odczytywania kipu oraz tajników administracji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
88. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym młodzieżą pochodzącą spośród elit podbitych państw i uczenia się również urzędowego języka keczua oraz inkaskich obyczajów i tradycji, przygotowując się w ten sposób do zarządzania, administrowania swoimi ojczystymi ziemiami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
89. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym uczącymi się w Yacha Huasi i kończenia nauki w momencie osiągnięcia pełnoletności, zgodnie z prawem inkaskim, czyli w wieku 16 lat oraz zdawania wówczas swoistego egzaminu, przy czym od uczniów wymagano wykazania się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i sprawnością fizyczną oraz wytrzymałością, a egzamin sprawnościowy, odbywający się w obecności króla miał charakter pewnego rodzaju kilkudniowego święta i był podobny do zawodów sportowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
90. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym młodzieżą zdającą egzamin po ukończeniu nauki w szkole Yacha Huasi i w trakcie tego egzaminu m.in. uczestniczenia m.in. w wyścigu dookoła znajdującej się w sąsiedztwie stolicy świętej góry Huankawuri, udział w zawodach strzelania z łuku, z procy, walki bokserskie, zapasy, zawody lekkoatletyczne oraz udział w pojedynkach między uczniami na maczugi i topory, co pociągało za sobą często ofiary śmiertelne, zaś ostatniego dnia egzaminów sprawdzano wytrzymałość psychiczną m.in. do egzaminowanego podchodził wojownik i wymachiwał mu przed twarzą toporem, oraz poprzez chłostę sprawdzano wytrzymałość na ból i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
91. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym uczniami szkoły Yacha Huasi, kończącymi szkołę, jacy nie zdołali zaliczyć któregoś z egzaminów i mieli w związku z tym zamkniętą drogę do wyższych urzędów państwowych, nie przewidziano możliwości ponownego zdawania egzaminów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
92. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym bycia żołnierzami, wojownikami, jacy są m.in. piechurami, uzbrojonymi najczęściej w buzdygany, składające się z drewnianego trzonu o długości około 1 metra oraz, zwykle kamiennej, mosiężnej lub pozłacanej głowni w kształcie gwiazdy, i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
93. Naszego a przez nas i cudzego, jako inkascy żołnierze, wojownicy, używania, jako najpopularniejszą broń – procy, z jakiej miota się kamienne pociski, czasem rozgrzane w ognisku, co pozwala wywoływać pożary w krytych strzechą budynkach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
94. Naszego a przez nas cudzego bycia inkaskimi żołnierzami, wojownikami noszącymi dla ochrony watowane tuniki, a także hełmy, zazwyczaj wyplatane ze słomy i pokryte wełną z lamy, na których umieszczano znak rozpoznawczy klanu oraz korzystania z tarcz wykonanych z drewna i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
95. Naszego a przez nas cudzego bycia inkaskimi żołnierzami, wojownikami, jacy w końcowej fazie imperium byli łucznikami, a także uczestniczyli w walkach z dołączonymi do armii inkaskiej łucznikami z Amazonii, a także walczyli w niewielkich konnych oddziałach uzbrojonych w broń palną zdobyta na Hiszpanach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
96. Naszego a przez nas i cudzego bycia świadomi tego, że liczebność armii inkaskiej m.in. w czasach konkwisty ocenia się na około 100 tysięcy wojowników i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
97. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków oraz takimi jak oni, leczącymi chorych i rannych w oparciu o ziołolecznictwo i szamanizm i naszego a przez nas cudzego wierzenia, bycia przekonanymi, promowania, że medycyna inkaska stała na wysokim poziomie a szamani, leczący, uzdrowiciele i nie tylko oni znali działanie wielu ziół, a w tym m.in. chininę, używali liści koki, która wzmacniała ich podczas wędrówek i zarezerwowana była dla inkaskich urzędników i arystokracji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
98. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, i jako tacy i jak oni, posiadania dostępu do bardzo wysokiego poziomu chirurgii a także, posiadania wiedzy o nich i znajomości wielu chorób, a w tym nowotworowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
99. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy nie radzili sobie z chorobami zakaźnymi przeniesionymi z Europy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
100. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, na którego terytorium pomimo dużych opadów w porze deszczowej, nawet do 200 cm rocznie, położone w Andach pola wymagały nawadniania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
101. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, na terenie, którego była zbudowana w czasach preinkaskich sieć kanałów nawadniających pola uprawne, oraz rozbudowania tych kanałów, chronienia ich przed dewastacją i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
102. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, zajmującymi się astronomią, i m.in. prowadzenia obserwacje z tak zwanej Wieży Słońca oraz w Świątyni Trzech Okien, przy czym okna te były ułożone na jednej linii ze stojącym głazem w środku budynku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
103. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków obchodzącymi święta, a w tym m.in. święta słońca: Intip Raymi – odbywało się podczas przesilenia letniego, a Kapaq Raymi podczas zimowego przesilenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
104. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, dla których wielkie znaczenie miał kult Słońca, a także posiadania m.in. Intihuatana, czyli słupka, do którego przywiązuje się słońce, m.in. służyło to do obliczania ważnych dat, np. zrównania dnia z nocą a nazwa dotyczy uroczystości, odbywanej podczas zimowego przesilenia, kiedy mówiono, że słońce przywiązywano do słupa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
105. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków posiadającymi również preinkaskie obserwatoria słoneczne, np. na szczycie Huayna Picchu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
106. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków posiadającymi kalendarz, gdzie m.in. rok w kalendarzu inkaskim liczył 365 dni, podzielonych na 12 miesięcy i rozpoczynał się od przesilenia grudniowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
107. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków obchodzenia w ciągu roku wiele uroczystości i świąt związanych przede wszystkim z kalendarzem rolniczym (przesilenia zimowe i letnie oraz zrównania dnia i nocy), a także z rodziną i godnościami władcy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
108. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków posiadającymi kalendarz powiązany z astronomią oraz bycia świadomymi, że Inkascy astronomowie rozumieli zjawiska równonocy, przesilenia, fragmenty zenitu, cykl Venus, nie potrafili jednak przewidywać zaćmień słońca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
109. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy posiadali i uznawali kalendarz księżycowo-słonecznym (eng. Lunisolar) będący kombinacją kalendarza słonecznego i księżycowego, w którym rok kalendarzowy trwa 365 dni, ale długość miesiąca równa jest długości miesiąca księżycowego (29 lub 30 dni), biorąc pod uwagę 12 miesięcy księżycowych na koniec 365 dniowego roku zostawało około 11 dni, które były dopasowywane w kalendarzu do każdego przesilenia zimowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
110. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, oraz takimi jak oni i w każdym z 12 miesięcy księżycowych praktykowania specyficznych rytuałów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
111. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków i jako oni i jak oni nie posiadania w Inkaskim kalendarzu żadnych nazw dni tygodnia, i prawdopodobne jest, że nie było podziału czasu na tygodnie, podobnie miesiące nie były podzielone na sezony, a czas w danym dniu nie był liczony w godzinach czy minutach, ale raczej w kategoriach, jak wysoko nad horyzontem jest słońce, lub jak przemieszcza się na niebie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
112. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, dla których jednostki miar bazowały na ludzkich częściach ciała, m.in. palce, odległość pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, dłonie, łokcie oraz rozpiętość ramion były najczęściej używanymi jednostkami, a najbardziej podstawową jednostką do pomiaru dystansu był thatkiy, który odpowiada około 130 cm, następną wielkością było topo lub tupu, miara 6000 thatkiys, odpowiadająca 4,8 mili (7,7 km); kolejną miarą była wamani, składająca się z 30 topos (w przybliżeniu 144 mile/232 km), zaś do wyznaczenia terenu używano ramion, przeważnie obszar był wyznaczany poprzez 25 lub 50 rozpiętości ramion, wyrażanych w topos (w przybliżeniu 1,266 mil²/3,28 km²) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
113. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków rozumienia odległość, jako dystans możliwy do przejścia w ciągu jednego dnia; dystans pomiędzy kolejnymi stacjami tambo znacząco się różnił w odróżnieniu do czasu potrzebnego na przejście tej odległości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
114. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków posługującymi się urzędowym językiem keczua, także językiem ajmara oraz używania kipu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
115. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym członkami arystokracji oraz takimi jak oni i jako tacy posiadania ubiorów złożonych z takich samych części, wykonanych z delikatnie tkanych materiałów o wspaniałych kolorach, bycia także zwykłymi mieszkańcami Imperium, zaliczanymi do plebsu i ubierania się w stroje podobne fasonem i sposobem noszenia do tych noszonych przez arystokrację i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
116. Naszego a przez nas cudzego bycia Inkami, mężczyznami, których ubranie składało się z huara, czyli opaski na biodra, unku, czyli koszuli z otworami na głowę i ramiona, sięgającej aż do kolan, którą m.in. arystokraci przepasywali tocapu, czyli bogato haftowanym pasem, oraz z kapy przewiązywanej na szyi końcami krótszych boków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
117. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkankami Imperium Inków, kobietami ubierającymi się w acsu, długą tunikę bez rękawów, założoną na ramionach i lliclla, czyli chustę, spiętą na piersi wielką agrafą topo oraz, podobnie jak mężczyźni, jak wszyscy zakładania na stopy prostych sandałów ojotas, ze skóry lamy, przy czym lepiej wyprawionej w przypadku arystokracji, gorzej dla pospólstwa i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
118. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, posiadającymi, używającymi, wytwarzającymi bogate ozdoby jubilerskie, ale przeznaczone tylko dla elit, m.in. wielkie nauszniki, w które stroili się mężczyźni, stąd nazwa hiszpańska „długousi”, stosowana przez Hiszpanów na określenie arystokratów w Cuzco i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
119. Naszego a przez nas cudzego bycia władcami Inków, i jako taki, nie zakładania nigdy takiego samego ubrania dwa razy, bo władca nigdy nie mógł nosić takiego samego ubrania dwa razy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
120. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy w domach posiadali skromne i elementarne wyposażenie, składające się z naczyń z drewna lub z gliny, umieszczanych w otworach w grubych murach domostwa, a jedynymi meblami były kołyski dla dzieci i ceremonialne siedziska, czyli trony, używane przez dygnitarzy podczas sprawowania, wykonywania funkcji, przy czym miały one różną, zależną od hierarchii wysokość, od prostych taboretów z drewna do wyszukanych dzieł jubilerskich, natomiast wyposażenie arystokracji stanowiły bogate naczynie ze srebra i złota, wykwintna ceramika oraz keros i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
121. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków żywiącymi się produktami rolnymi stanowiącymi podstawę diety, m.in. jadania warzyw i owoców, ziemniaków, rzadko spożywania mięsa, m.in. z hodowanych świnek morskich i przy nadzwyczajnych okazjach spożywania mięsa lamy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
122. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, a w tym inkaską arystokracją i urządzania polowań na zwierzęta żyjące na wolności, traktowania tego, jako sportu, a z pozyskanego mięsa tworzenia rezerw żywnościowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
123. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, jacy uprawianą w dwudziestu odmianach kukurydzę traktowali, jako produkt luksusowy, służący do sporządzania chicha, a także spożywania kukurydzy w postaci gotowanej i przyprawiania jej papryką lub aromatycznymi ziołami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
124. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków, dla których uzupełnieniem diety były ryby, zwłaszcza na wybrzeżu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
125. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Imperium Inków uczestniczenia we wspólnych posiłkach, jakie miały charakter ceremonialny, co odzwierciedlało obowiązki wzajemności i nawet sam Inka, Władca ucztował publicznie z curacas na znak, jeden więcej, dokonywania redystrybucji, a także miały te publiczne uczty znaczenie społeczne i polityczne, a ich częstość i obfitość miały gwarantować dobre relacje między ludami imperium i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
126. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, że kiedy Inka/Pan chciał okazać kurace i nie tylko jemu, swoją łaskę, posyłał mu kilka koszy koki, naszego bycia taki władcami i odpowiednio obdarowanymi koką i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków

 


Dodano : 15-12-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1301 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.