Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wynalazki i eksperymenty z kosmitami: intencje do przemodlenia

Autor Maksymilian

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego doświadczania/nie rozmaitych zmian w naszych łańcuchach DNA i RNA, w naszym mózgu i energetyce, czakramach i nie tylko m.in. w wyniku naszych własnych i cudzych ingerencji m.in. przez ludzi, dusze, istoty, kosmitów, maszyny, biomaszyny, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko, m.in. w wyniku eksperymentów, korzystania z rozmaitych wynalazków m.in. kosmitów, kodowania wzorców m.in. wiedźm, bóstw, bogiń, boskich matek i nie tylko oraz zmiany płci i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszych chęci/nie doświadczania/nie rozmaitych eksperymentów od ludzi, dusz, kosmitów, maszyny, biomaszyny, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko, i nie tylko, a także umawiania się/nie z nimi na takie eksperymenty, m.in. by zobaczyć jak to jest, by otrzymać coś w zamian, a także by pomogli zakodować nam w ten sposób wzorce, które chcemy przejawiać/nie a także by w ten sposób się ich pozbyć/nie poza Bogiem Dawcą Życia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszej chęci/nie używania/nie rozmaitych wynalazków od ludzi, dusz, kosmitów, maszyny, biomaszyny, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko, zgodnie/nie z przeznaczeniem m.in. do uzdrawiania, jako nośniki światła Boga Dawcy Życia, do pracy z Bogiem, a także do destrukcji do kodowania sobie i innym wzorców, zmian w DNA, RNA, mózgu, energiach oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego posiadania/nie wszelkich blokad, kodowań, wzorców, zmian w DNA, RNA, w naszej energetyce, w naszych czakramach m.in. pochodzących/nie od kosmitów, ludzi, dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, a zakodowanych nam na różne sposoby m.in. przemocą/nie, po dobroci/nie, po namowie/nie, po znieprzytomnieniu/nie a także doświadczania/nie ich ingerencji poprzez rozmaite wynalazki w sposób świadomy/nie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszych utożsamień do wszelkich kosmitów, ludzi, dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, i ich wynalazków, głoszonych teorii, podziwu dla nich, uwielbienia i zachwytu, transów zachwytu, a także podążania ich śladem, promocji ich i ich wynalazków, chęci/nie podążania za nimi, wzorowania się na nich, a nawet naszej chęci by nas przeprogramowali na kosmitów i chęci się stania jednym z nich oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszej chęci/nie bycia marionetkami kosmitów, wykonywania/nie ich poleceń, rozkazów, nakazów, działania z ich ramienia, bycia ich przedstawicielem/nie i widzenia ich, jakby byli Bogiem Dawcą Życia, równymi jemu, a nawet lepszymi i większymi od Jedynego Boga oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego przekładania/nie użytkowania/nie wszelkich wynalazków i technologii ludzi, dusz, kosmitów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko ponad dary i kontakt z Bogiem Dawcą Życia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego wyszukiwania/nie i podsuwania/nie, łowienia/nie wszelkich istot dla rozmaitych kosmitów, ludzi, dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, by mogli na nich eksperymentować, niszczyć i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego bycia/nie wiezionymi/nie, porywanymi/nie, niszczonymi/nie przez rozmaitych ludzi, dusze, kosmitów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, a także doświadczania/nie od nich cierpień i śmierci i odpowiednio pomocy, wsparcia, także w wyniku eksperymentów, operacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego doświadczania/nie rozmaitych paraliży ciała i chorób (a w tym chorób ukrytych, uśpionych, wszelkiego rodzaju powikłań) i nie tylko, m.in. w wyniku działań ludzi, dusz, kosmitów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, m.in. ze względu na używanie/nie przez nich na nas rozmaitych substancji narkotycznych i nie tylko, plazmy i wynalazków technicznych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszej chęci/nie doświadczania/nie rozmaitych eksperymentów/nie od kosmitów, ludzi, dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, m.in. żeby odbywać podróże kosmiczne, by poznać ich technologie i tajemnice i z wszelkich innych powodów oraz naszego przekonania/nie, ze tylko w taki sposób możemy tych eksperymentów doświadczyć/nie i odbyć/nie podróże oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego w wyniku eksperymentów/nie ludzi, dusz, kosmitów, klonów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, na nas- stawania/nie się głęboko wierzącymi/nie w mesjaszy, bóstwa, boginie, boskie matki, w różne religie a w tym w szczególności w hinduskie i w hinduskie mesjaszy, bóstwa m.in. w wisznu, kryszne, rame, rathe, sziwe, kali i inne mesjaszy, bóstwa, istoty, dusze
oraz bycia po takich eksperymentach zrelaksowani/nie i rozluźnieni/nie oraz naszego sięgania/nie po narkotyki, alkohol , jedzenia/nie bez opamiętania oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszej chęci odkręcania/nie z pomocą kosmitów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, i z pomocą ich wynalazków m.in. naszej karmy, złych uczynków, grzechów, przewinień, tego cośmy złego i szkodliwego uczynili sobie i innym oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszej chęci/nie pomocy i bratania się/nie z kosmitami, maszynami, biomaszynami, klonami, biorobotami, cyborgami i nie tylko takimi a w tym również udającymi ludzi i nie tylko, by m.in. posiąść władzę na ziemi, budować imperia i królestwa,
być/nie
żywymi bogami, ogłoszonymi bogami, nieogłoszonymi i ukrytymi bogami, kosmicznym absolutem, źródłem różnych energii, źródłem od fałszywego boga, bogów, bóstw-udających prawdziwego Boga Dawcę Życia,
być/nie opiekunami duchowymi, przewodnikami duchowymi, kosmicznymi boskimi matkami i ojcami, kosmicznymi braćmi i siostrami, kosmicznymi przyjaciółmi we wszelkich płciach i poza płciami, mesjaszami, zbawicielami ludzkości, Prometeuszami
oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego korzystania/nie z wynalazków m.in. kosmitów, ludzi, dusz na co dzień /nie oraz naszego przekonania/nie, że jak od kosmitów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, to jest to towar luksusowy oraz naszej łapczywości na tego typu luksus, naszego z powodu kontaktów unoszenia się dumą i wywyższania ponad innych
oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego posiadania/nie rozmaitych implantów m.in. fizycznych, technicznych, biotechnicznych, biologicznych, energetycznych i wszelkich innych implantów oraz hipnoz, kodowań, programowań, transów, transów podtrzymywania transów, rozmaitych fizycznych i energetycznych blokad i innych szkodliwych energii uniemożliwiających uwolnienie się od kosmitów, ludzi, dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, po to byśmy pamiętali/nie o eksperymentach, abyśmy łatwo się im poddali/nie, abyśmy w tym zakresie współpracowali/nie
oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego doświadczania/nie wszelkich wizyt ludzi, dusz, kosmitów, istot, bytów, tworów, klonów, cyborgów i nie tylko takich
a w tym również udających ludzi, bóstw, bogów, bogiń, buddów, demony, mary, zjawy, duchy, zjawiska i nie tylko, a także wizyt części naszej istoty oraz Boga w naszym i czyimś domu, szkole, pracy, w terenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego doświadczania/nie wszelkich wizyt ludzi, dusz, kosmitów, istot, bytów, tworów, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko
a w tym również udających mesjaszy, bóstwa, bogów, bogiń, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska a także udających części naszej istoty oraz Boga i nie tylko, w naszym i czyimś domu, szkole, pracy, w terenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17B. Naszego doświadczania/nie, wchodzenia/nie w relacje z ludżmi, duszami, kosmitami, istotami, bytami, tworami, maszynami, biomaszynami, klonami, biorobotami, cyborgami i nie tylko takimi a w tym również udającymi ludzi i nie tylko a także udającymi mesjaszy, bóstwa, bogów, boginie, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska a także udających części naszej istoty oraz Boga i nie tylko, w naszym i czyimś domu, szkole, pracy, w terenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17C. Naszego z różnych przyczyn i na różne sposoby doświadczania/nie seksu a także energetycznie oraz poprzez stymulację techniczną i wszelką inną stymulację odpowiednich obszarów mózgu a także w miejscach przebiegów nerwowych i nie tylko, m.in. z ludźmi, duszami, kosmitami, istotami, bytami, tworami, maszynami, biomaszynami, klonami, biorobotami, cyborgami i nie tylko takimi a w tym również udającymi ludzi i nie tylko a także udającymi mesjaszy, bóstwa, bóstwa tantry i czarnej tantry, bogów, boginie, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska a także udających części naszej istoty oraz Boga i nie tylko, w naszym i czyimś domu, szkole, pracy, w terenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17D. Naszego z różnych przyczyn i na różne sposoby doświadczania/nie seksu fizycznie i nie tylko z ludźmi, duszami, kosmitami, istotami, bytami, tworami, maszynami, biomaszynami, klonami, biorobotami, cyborgami i nie tylko takimi a w tym również udającymi ludzi i nie tylko a także udającymi mesjaszy, bóstwa, bóstwa tantry i czarnej tantry, bogów, boginie, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska a także udających części naszej istoty oraz Boga i nie tylko, w naszym i czyimś domu, szkole, pracy, w terenie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

18. Naszego obawiania się/nie, lęku, strachu, agresji, nienawiści, a także czucia/nie zachwytu, sympatii, miłości dla wszelkich kosmitów, ludzi, dusz, istot, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko a w tym również udających mesjaszy, bóstwa, bóstwa tantry i czarnej tantry, bogów, bogiń, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska a także udających części naszej istoty oraz Boga oraz udających Boga i nie tylko
i do wynalazków przez nich stworzonych/nie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego bycia/nie trafianymi/nie m.in. wiązką światła, fal dźwiękowych słyszalnych i o częstotliwościach niesłyszalnych, fotonów, plazmy, energii, energii elektromagnetycznej i pola elektromagnetycznego a w tym w szczególności o częstotliwości 5GHz, pola magnetycznego i strumienia pola magnetycznego kierowanego, burz magnetycznych, burz słonecznych, promieniowania rentgenowskiego, promieniowania podczerwieni, energii cieplnej, ognia, strumienia powietrza o wysokiej i niskiej temperaturze a także poprzez różne pola energii o właściwościach i parametrach nam nieznanych i wszelkich innych a znanych Bogu Dawcy Życia; przez ludzi, dusze, kosmitów, maszyny, biomaszyny, klony, bioroboty, cyborgi i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko
a w tym również udających mesjaszy, bóstwa, bóstwa tantry i czarnej tantry, bogów, bogiń, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska
oraz naszego doświadczania/nie pobierania/nie od nas wycinków tkanek, wszczepiania/nie implantów (fizycznych, technicznych, biotechnicznych, biologicznych a także energetycznych) i wbijania/nie krótkich/nie, długich/nie igieł i innych fizycznych rzeczy i nie tylko
oraz doświadczania/nie wszelkiego rodzaju medycznych i nie medycznych gwałtów, seksualnych gwałtów, seksualnych przymuszeń, uprawiania seksu, wszelkich eksperymentów ze strony m.in. kosmitów, ludzi, dusz, istot, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko
a w tym również udających mesjaszy, bóstwa, bóstwa tantry i czarnej tantry, bogów, bogiń, świętych, Jezusa, Maryję, proroków, buddów, demony – z wszelkich rodzajów religii i nie tylko oraz udających mary, zjawy, duchy, zjawiska oraz naszego znajdowania/nie na ciele regularnych i nieregularnych nacięć i śladów po igłach, zabiegach, mikrochipów, bioczipów tkwiących w tkankach m.in. ze stopów metali pokrytych powłoką biologiczną zapobiegającą odrzuceniu przez organizm, bioczipów w pełni biologicznych, czipów energetycznych i nie tylko takich czipów oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszej wszelkiej łapczywości/nie, zachłanności/nie, ciekawości/nie na eksperymenty kosmitów, ludzi , dusz, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko,
szukania/nie możliwości ku temu, umawiania/nie się na takie zabiegi z nimi i nie tylko, a także bycia porywanymi/nie, niewolonymi/nie, więzionymi/nie, znieprzytamnianymi/nie, odurzanymi/nie, operowanymi/nie, zubożanymi/nie fizycznie i energetycznie oraz na wszelkie sposoby, przez kosmitów, ludzi, dusze, istoty, maszyny, biomaszyny, klony, bioroboty, cyborgi i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego współpracowania/nie z kosmitami, ludźmi, duszami, istotami, maszynami, biomaszynami, biorobotami, klonami, cyborgami i nie tylko m.in. za wynalazki, technologie i nie tylko, a także naszego mówienia/nie o Bogu i podążania/nie wg jego planu dla nas m.in. ze względu na kosmitów, ludzi, dusze, istoty, maszyny, biomaszyny, klony, bioroboty, cyborgi i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko, i ich niechęć/nie do Boga, ich odrzucenie/nie Boga a także bo nam każą mówić/nie o Bogu m.in. TAK JAK ONI CHCĄ w zamian za wynalazki, technologie, patenty i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego korzystania/nie z systemu zdrowia, długopisu zdrowia, Magrava i wszelkich innych wynalazków ludzi, dusz, kosmitów, istot, maszyny, biomaszyny, klony, bioroboty, cyborgi i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko, korzystania wg woli Boga DŻ i w jego ochronie dla nas, przyjmowania/nie takiej ochrony w czasie użytkowania/nie i pytania/nie Boga DŻ jak prawidłowo korzystać z tych wynalazków oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego bycia/nie uwalnianymi/nie od kosmitów, ludzi, dusz, istot, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko takich a w tym również udających ludzi i nie tylko, i bycia/nie uwalnianymi/nie przez Boga DŻ od ich wynalazków, blokad, kodowań, wzorców oraz naszego bycia/nie uzdrawianymi/nie przez Boga od wszelkich spustoszeń i cierpień, jakich dokonali/nie kosmici, ludzie, dusze, istoty, maszyny, biomaszyny, klony, bioroboty, cyborgi i nie tylko a w tym również udające ludzi i nie tylko- w naszym ciele i energetyce oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego chorowania/nie m.in. na choroby serca, krążenia, psychiczne, bezpłodność, na choroby płciowe, seksualne i nie tylko a także doświadczania/nie zmian w naszych energiach, czakramach, DNA, w wyniku ingerencji kosmitów, ludzi, dusz, istot, maszyn, biomaszyn, klonów, bioroboów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego otrzymywania/nie i proszenia/nie Boga o instrukcje, jak się uwolnić od wszelkich zależności od istot, kosmitów, dusz, istot, ludzi, maszyn, biomaszyn, klonów, biorobotów, cyborgów i nie tylko a w tym również udających ludzi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 04-02-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 28 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.