Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Podróże w czasie i przestrzeni – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, inspirowania/nie, projektowania/nie, budowania/nie, kupowania/nie, sprzedawania/nie, psucia/nie, niszczenia/nie, naprawiania/nie, pilnowania/nie, kradzenia/nie, używania/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, budowy, przeznaczenia i nie tylko m.in. wehikułu czasu, półczasów, pozaczasów, międzyczasów, przestrzeni, wymiarów, płaszczyzn, bram czasu, portali, przejść, gwiezdnych wrót, i nie tylko oraz korzystania/nie z nich, w sposób chciany/nie, samemu/nie z kimś, pod przymusem/nie, dobrowolnie/nie, w różnych celach, z wszelkich przyczyn i nie tylko oraz przedostawania się przez nie m.in. mrocznych armii, sił ciemności/nie, światła, zła, dobra, kogokolwiek i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
2) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, przebywania/nie, umierania/nie, przemieszczania/nie, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, poza nimi, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami i nie tylko za pomocą, dzięki, przez m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, budowy, przeznaczenia i nie tylko m.in. wehikuły czasu, półczasów, pozaczasów, międzyczasów, przestrzeni, wymiarów, płaszczyzn, bram czasu, portali, przejść i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
3) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, tego że zostaliśmy/nie, dobrowolnie/nie, pod przymusem i nie tylko w m.in. czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, przestrzeni, wymiarze, świecie, płaszczyźnie i nie tylko do którego chcieliśmy/nie, musieliśmy/nie się dostać, przenieść i nie tylko z wszelkich przyczyn i powodów i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
4) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, tego że poprzez nasze a przez nas cudze działania, ingerencje podczas naszego a przez nas cudzego m.in. przebywania/nie, przemieszczania/nie, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami, świadomościami i nie tylko w tym przez zabijanie i nie tylko m.in. zmienianie/nie, i nie tylko historii, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, wydarzeń i nie tylko, tak aby dla nas a przez nas dla innych było m.in. lepiej/nie, gorzej/nie, inaczej, żeby coś poprawić, pogorszyć i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
5) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, zapętlania/nie się w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami, galaktykami i ich odpowiednikami, zamiennikami, synonimami i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
6) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, przez m.in. przebywania, przemieszczania, podróżowanie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami i nie tylko tracenia/nie, zyskiwania/nie i nie tylko m.in. bliskich, rodziny, przyjaciół, męża i odpowiednio żony, dzieci, pracy, życia i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
7) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, przebywania, przemieszczania, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami i nie tylko po to aby m.in. odzyskać/nie, utracić/nie, odnaleźć/nie, zgubić/nie, zniszczyć/nie, podbić/nie, zniewolić/nie, …. I nie tyko m.in. bliskich, rodzinę, męża i odpowiednio żonę, dzieci, rodziców, przyjaciół, naród, historię, świat, światy, galaktyki, wrogów, najeźdźców, terrorystów i wszelkie ich i tego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
8) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, podczas m.in. przebywania, przemieszczania, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami i nie tylko kradzenia/nie technologi, przenoszenia, wykorzystywania/nie technologii z innych czasów, półczasów, przestrzeni, wymiarów, światów, galaktyk i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
9) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, podczas m.in. przebywania, przemieszczania, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami, galaktykami i nie tylko zniewalania, hipnotyzowania, kodowania i nie tylko w m.in. nas, innych, dobrowolnie/nie, pod przymusem i nie tylko wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi i nie tylko wszelkich form zniewoleń m.in., sieci, pieczęci, znaków, myslokształtów, merkab, krzyży karmicznych, węzłów karmicznych, figur geometrycznych płaskich i przestrzennych, liczb, cyfr, liter, słów, idei, nici aka, zakładek, przekładek, kluczy, broni i wszelkich ich i tego odpowiedniki, zamienniki, synonimy i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
10) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, podczas m.in. przebywania, przemieszczania, podróżowania/nie i nie tylko m.in. w czasie, półczasie, pozaczasem, międzyczasem, w przestrzeni, między wymiarami, płaszczyznami, światami, lądami, morzami, galaktykami i nie tylko ulegania chorobą, jak i przenoszenia ich, wszędzie gdzie się zjawimy, zdobywania możliwości widzenia/nie przyszłości, jasnowidzenia, jasnoodczówania, jasnosłyszenia i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
11) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, posiadania m.in. władzy, wiedzy, zdolności, umiejętności, i nie tylko m.in. sterowania, kontrolowania, zmieniania, naprawiania, ulepszania, pogarszania, naginania i nie tylko m.in. czasu, półczasów, międzyczasu, wymiarów, przestrzeni, płaszczyzn oraz wszystkim/nie, wszystkimi/nie, którzy tam m.in. żyją, istnieją przebywają i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
12) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, używania/nie, tworzenia/nie, niszczenia/nie, kradzieży/nie, znajdowania/nie, sprzedawania/nie, kupowania/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkiego rodzaju pierścieni, emblematów, wisiorów, insygnia, kodów, pieczęci, run i nie tylko i wszelkie ich odpowiedniki, zamienniki, synonimy i nie tylko do m.in. przechodzenia/nie przez, tworzenia/nie, niszczenia/nie, zamykania/nie, nie otwierania/nie i nie tylko wrót, portali, bram, przejść i nie tylko w czasie, półczasie, miedzyczasami, przestrzeniami, warstwami, wymiarami, płaszczyznami, galaktykami, światami, świadomościami i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
13) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, zabierania w podróże w czasie, przestrzennymi, międzywymiarowymi, międzygalaktycznymi i nie tylko m.in. rzeczy jak m.in. zdjęć, listów, nośników pamięci i nie tylko dotyczących ludzi których znamy/nie, kochamy/nie, znielubimy/nie i nie tylko aby ich nie zapomnieć, aby wiedzieć, że byli i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
14) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, próśb, błagań żądań alby Bóg Dawca Życia dokonał cofki czasowej i każdej innej oraz doświadczania/nie cofki czasowej i każdej inne oraz posiadania przez to więcej wzorców obciążeń, więcej uwikłań, kodowań, form zniewoleń i nie tylko oraz nie stawania się na spotkanie z Bogiem Dawca Życia w sprawie m.in. cofki czasowej i jej konsekwencji i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
15) Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, odrzucania, przyjmowania i nie tylko m.in. zaproszenia na spotkanie z Bogiem Dawca Życia w sprawie cofki czasowej i nie tylko oraz przybywania/nie, na to spotkanie oraz traktowania dobrze/nie, źle/nie wysłanników Boga Dawcy Życia z tymi zaproszeniami i nie tylko oraz ingerowania w to m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi, płci i nie tylko ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, kosmitów, roślin, bogów, bóstw, bogiń, władców ludzi, władców dusz, mesjaszy, zbawicieli a w tym…. i nie tylko oraz doświadczania tego skutków


Dodano : 30-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 1190 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.