Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Repo Man (Windykatorzy - Film) intencje do przemodlenia

Autorzy Małgorzata Krata i Sławomir Majda

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, przejawiania, noszenia, kodowania każdego rodzaju, znaczenia wielkości, koloru wszelkich m.in. symboli, tatuaży, znamion, rekwizytów, wyznaczników, inicjacji, licencji, umów, dokumentów, potwierdzeń i nie tylko świadczących o działalności jak i jako wszelkich płci m.in. windykatorzy, komornicy, egzekutorzy  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. otrzymywania, przyjmowania , zlecania, polecania, nakazywania wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. zleceń, pracy, nakazów, zamówień, dyspozycji na nasze lub cudze dokonanie m.in. windykacji, zajęć komorniczych, egzekucji, na odebranie od dłużników i od tych co nie wywiązali się z umów rozmaitych m.in. pożyczek, dóbr, przedmiotów, istot, członków rodzin, ziem, majątków, życia, zdrowia, fragmentów ciał a w tym narządów zewnętrznych i wewnętrznych  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn doświadczania i powodowania a także wierzenia w to, że czyjaś (lub odpowiednio nasza) śmierć przynosi nam (lub komuś innemu) zyski, korzyści a nawet życie oraz kupowania cudzą śmiercią życia sobie samym czy komukolwiek innemu  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn m.in. handlowania, kupczenia, windykowania cudzymi oraz własnej rodziny a nawet własnymi m.in. narządami, wnętrznościami, energiami, sztucznymi narządami i zamiennikami narządów, części ciał a także energetyki jak również wszelakimi inicjacjami, kodowaniami, zniewoleniami i nie tylko
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. dobrowolnie i z konieczności a w tym na trzeźwo i odpowiednio w nieprzytomności, w hipnozach, transach, w nawaleniu m.in. podpisywania, wyrażania zgody na pobór, na egzekucję naszych oraz od rodziny i cudzych m.in. narządów, wnętrzności, serc, nerek, rozmaitych wszczepionych, wstawionych, wkodowanych części, mechanizmów, zamienników, wytworów materializacji dżinów, wytworów astralnych a także pochodzących od kosmitów i nie tylko
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, wykorzystywania, ukrywania rozmaitych m.in. umiejętności, zdolności, talentów, kwalifikacji, szkoleń, inicjacji, pozwoleń, nominacji na działalność jak i jako każdego rodzaju, poziomu, płci m.in. windykatorzy, egzekutorzy, komornicy i nie tylko
7. Naszego a przez nas cudzego bycia/nie takimi jacy nie wahają się ani chwili, jacy bez namysłu, bez sentymentu i refleksji dokonują rozmaitych m.in. egzekucji, windykacji, zajęć komorniczych, ściągania długów i odbierania długów a nawet odbierają innym życie i nie tylko i m.in. tłumaczenia sobie i innym owych działań tym, że taki jest przecież charakter pracy, że takie zajęcie, że skoro jest zlecenie to wykonać trzeba i nie tylko tak
8. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn posiadania/nie, wykorzystywania/nie wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. urządzeń, aparatów, skanerów, przyrządów, anten, darów jasnowidzenia, jasnosłyszenia i nie tylko, służących do namierzania i odnajdywania m.in. dłużników a w tym karmicznych  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, ukrywania, wykorzystywania z wszelkich przyczyn a w tym celem m.in. unieszkodliwienia, obezwładnienia, celem obrony i nie tylko każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. paralizatorów a w tym biologicznych, chemicznych, świetlnych, elektrycznych, magnetycznych, plazmatycznych a w tym węży astralnych, i gadżetów - wytwórców obcych cywilizacji oraz wszelkich innych zjawisk, działań, idei, przedmiotów i nie tylko ich
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. otrzymywania pewnego procentu zysków z przeprowadzonych każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. windykacji, egzekucji, zajęć i działalności komorniczej i nie tylko
11. Naszego a przez nas cudzego czucia się niczym Bóg, który daje życie jako, że wszelkie organizacje do których się należy, takie przedłużenie i podtrzymanie życia umożliwiają m.in. organizacje handlujące i wszczepiające sztuczne organy, narządy i nie tylko oraz wierzenia, że oddając nasze narządy to dajemy życie innym, którzy tego życia i zdrowia potrzebują  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia, że najważniejszą wartością i honorem jest trzymanie się zasad, przestrzeganie ustalonych reguł, dotrzymywanie zobowiązań, umów a tym samym z drugiej strony ich egzekwowanie m.in. działając jak i jako rozmaici wszelkich płci m.in. windykatorzy, egzekutorzy, komornicy i nie tylko
13. Naszego a przez nas cudzego m.in. posiadania, przyjmowania i żądania m.in. premii, dodatków, bonusów za wykonywaną pracę m.in. w ciężkich, trudnych warunkach, za czarną i brudną robotę min za działania windykacyjne, czyścicieli, oprawców i nie tylko
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. spełniania/nie ostatniej woli dłużników, klientów do których przychodzimy m.in. po życie, narządy zewnętrzne i wewnętrzne czy po rozmaite inne kwestie, jakie po ich odebraniu spowodują cudzą śmierć, niedolę, cierpienie  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. wierzenia, promowania, że zawód to nie tylko praca ale to też jest m.in. powołanie, zaszczyt, tożsamość, część natury danego „pracownika” a w tym m.in. windykatora, egzekutora, kata, bóstwa śmierci, komornika i nie tylko
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. uciekania, chowania się przed wszelkich płci windykatorami, egzekutorami, katami, komornikami i odpowiednio czyhania na ich życie i chęci ich wykończenia, zanim oni wykończa nas i nie tylko
17. Naszego a przez nas cudzego m.in. zatrudniania, niewolenia m.in. dżinów, naukowców, kosmitów, rozmaitych geniuszy po to aby m.in. wytwarzały, udoskonalały, produkowały m.in. narządy i ich zamienniki, rozmaite artefakty, rzeczy, kodowania, zniewolenia i nie tylko-dotyczące naszego a przez nas cudzego bycia windykatorami, odbierającymi innym i odpowiednio nam z rozmaitych powodów m.in. długi, pieniądze, majętności, samochody, kobiety (mężów), niewolników, dzieci, nerki, wątroby, serca, dusze i nie tylko
18. dotyczące naszego a przez nas cudzego działania jako rozmaici m.in. windykatorzy, komornicy odbierający rozmaite należności, własności, długi od rozmaitych m.in. ludzi, zwierząt, roślin, bóstw, bogiń, bogów, świętych, od kosmitów lub na ich rzecz, dla ich a nie dla naszych korzyści 
19. dotyczące naszego a przez nas cudzego działania jako rozmaici m.in. windykatorzy, komornicy odbierający rozmaite należności, własności, długi od rozmaitych m.in. ludzi, zwierząt, roślin, bóstw, bogiń, bogów, świętych, od kosmitów dla samego Boga  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. dotyczące naszego a przez nas cudzego przysparzania innym (odpowiednio nam samym) rozmaitych kłopotów, trosk, cierpień, chorób, kalectw, na nawet śmierci poprzez działania wykonywane jako rozmaici m.in. windykatorzy, komornicy odbierający rozmaite należności, własności, długi
21. dotyczące naszego bycia tymi, którym inni przysparzają rozmaitych kłopotów, trosk, cierpień, chorób, kalectw, na nawet śmierci poprzez działania wykonywane jako rozmaici m.in. windykatorzy, komornicy odbierający rozmaite należności, własności, długi  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. dotyczące naszego a przez nas cudzego zadłużania się za rozmaite dobra materialne i odpowiednio dla cudzych (i naszych potrzeb) dla żony /męża, rodziców, kochanek, władców i nie tylko dla nich aby w efekcie tych działań trafić w ręce rozmaitych windykatorów, komorników  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. dotyczące naszego a przez nas cudzego zachęcania innych ludzi, dusz, istot (i nas samych) do m.in. zadłużania się za rozmaite dobra materialne i odpowiednio dla cudzych (i naszych potrzeb) dla żony /męża, rodziców, kochanek, władców i nie tylko dla nich aby w efekcie tych działań trafili w ręce rozmaitych windykatorów, komorników  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego zarabiania, dorabiania się, bogacenia się m.in. legalnie, półlegalnie, nielegalnie, trochę z ukrycia jak i jako rozmaici m.in. windykatorzy, komornicy odbierający rozmaite należności, własności, długi  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego m.in. obserwowania innych i bycia obserwowanymi całymi godzinami, wiele dni, całymi latami, a nawet przez całe wieki jak jako np. mąż, żona, przyjaciel aby w końcu dokonała się windykacja należności, aby coś zostało odebrane nam lub przez nas komukolwiek  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego przychodzenia do dłużników a w tym do nas z nakazem windykacji należności z polecenia Jaśnie Pana, władcy, komornika, windykatorów, bóstw, goauldów, osób świętych, sądów, kapłanów i nawet z nakazem od Boga  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego bawienia się doskonale, opowiadania i słuchania na imprezach towarzyskich i w życiu rodzinnym o ciekawszych i uciesznych przypadkach jakie można było spotkać w naszych i cudzych działaniach rozmaitych windykatorów, komorników odbierających rozmaite należności, własności, długi  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego liczenia zysków jakie nam lub innym przynosi praca rozmaitych windykatorów, komorników odbierających rozmaite należności, własności, długi  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dotyczące naszego a przez nas cudzego bycia m.in. ofiarami boskich windykacji, boskich windykatorów, ofiarami windykacji Boga i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
liczenia zysków jakie nam lub innym przynosi praca rozmaitych windykatorów, komorników odbierających rozmaite należności, własności, długi  i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 20-11-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 817 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.