Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Darwinizm, genetyka mendlowska. Neodarwinizm --intencje do przepracowania

Autorka Elżbieta Giemza
1. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie głównych/pobocznych tez teorii ewolucji (darwinizmu) opublikowanych w dziele pt. „O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
2. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że ewolucja zachodzi dwuetapowo i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
3. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że pierwszy etap ewolucji to powstanie przypadkowej i działającej bezkierunkowo zmienności w obrębie gatunku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
4. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że drugim etapem ewolucji jest dobór naturalny polegający na eliminowaniu osobników słabiej przystosowanych do środowiska i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
5. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że obserwowana wewnątrz gatunków zmienność osobnicza jest przypadkowa i bezkierunkowa, a także w znaczącym stopniu dziedziczna (potomstwo posiada szereg cech rodziców) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
6. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że osobniki w obrębie gatunków wydają więcej potomstwa niż może przeżyć, przez co wywoływana jest konkurencja z racji ograniczonych zasobów środowiska, konkurencja ta nazywana jest walką o byt i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
7. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że dobór naturalny (inaczej selekcja naturalna) powoduje, że w walce tej osobniki najlepiej zaadaptowane zwyciężają i wypierają osobniki o słabszych przystosowaniach, dzięki temu zjawisku w następnych pokoleniach utrwalane są cechy korzystne i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
8. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że w zmieniających się wciąż warunkach środowiska zewnętrznego długotrwałe działanie doboru naturalnego przyczynia się do wyodrębniania nowych gatunków, czyli specjacji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
9. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że ważnym czynnikiem przyczyniającym się do zajścia specjacji są bariery geograficzne (morze, góry), które uniemożliwiają krzyżowanie się osobników jednego gatunku na obszarach izolowanych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
10. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że źródłem bezkierunkowej zmienności osobniczej są mutacje i rekombinacja materiału genetycznego, dobór naturalny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków
11. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że występuje eliminacja niekorzystnych genotypów z populacji w wyniku działania warunków zewnętrznych na fenotypy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
12. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że osobniki o lepszych cechach adaptacyjnych zwyciężają konkurencję z osobnikami o gorszych cechach, osobniki silniejsze wydają potomstwo, któremu przekazywane są cechy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
13. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że liczba osobnikach o genotypach niekorzystnych maleje, a to skutkuje zmianą częstości występowania alleli w puli genowej danej populacji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
14. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że największe znaczenie w powstawaniu zmienności osobniczej ma zmienność mutacyjna i zmienność rekombinacyjna, są one losowe, bezkierunkowe i dziedziczne i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
15. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że istnieją trzy rodzaje doboru naturalnego: stabilizujący, kierunkowy i różnicujący oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.

KONSEKWENCJE TEORII EWOLUCJI

16. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że codzienna walka o byt i branie udziału w wyścigu szczurów są naszym naturalnym przeznaczeniem jako logiczna konsekwencja doboru naturalnego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
17. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że w dobór naturalny możemy świadomie ingerować, dokonywać selekcji, kreować tworząc w ten sposób nadludzi, rasę Panów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
18. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że w eliminowaniu osobników słabiej przystosowanych do środowiska powoduje u ludzi walkę pomiędzy narodami, rasami, nacjami o dominację, czyli wojny, eksterminację ras (np. Indian, Aborygenów, Żydów), narodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
19. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że dobór naturalny pozwala/nie, tłumaczy/nie, usprawiedliwia/nie niszczenie, wykorzystywanie, unicestwianie planety Ziemi, zwierząt, roślin, przyrody ożywionej i nieożywionej przez ludzi (walkę z naturą) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
20. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że teoria ewolucji (Darwinizm i neodarwinizm) jest jedynym/nie słusznym/nie poglądem i wiarą, a ewolucja rozumiana/nie jako przypadkowy splot wydarzeń obala/nie (odrzuca/nie) istnienie Boga i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
21. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że teoria ewolucji udawania/nie, usprawiedliwia/nie, potwierdza/nie słuszność idei takich jak: rasizm, eugenika, seksizm, nacjonalizm i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.
22. Naszej wiary/nie, przekonania/nie, głoszenia/nie, nauczania/nie, udowadniania/nie, badania/nie, doświadczania/nie tego, że teoria ewolucji udawania/nie, usprawiedliwia/nie, potwierdza/nie słuszność koncepcji hierarchii ras i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.


Dodano : 17-05-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1250 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.