Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Obozy zagłady – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1- naszego bycia więzionymi, przesłuchiwanymi, torturowanymi m.in. w celu wymuszenia, złożenia zeznań zgodnych/nie z wolą oprawców, wykorzystanych potem przeciwko nam samym i innym ludziom, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków, we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
2- naszego doświadczania skutków traktowania nas jak i jako istoty gorszego gatunku, które trzeba poddać/nie procesowi eliminacji, eksterminacji, bycia śmieciem, rzeczą, odpadem, który należy zutylizować, pozbyć się, wyzyskiwać aż do śmierci, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
3- naszego bycia przewożonym w różnego rodzaju transportach, stłoczonymi ponad miarę z innymi, w warunkach gorszych niż bydło, bez dostępu do sanitariatów, bez jedzenia i picia, w zimnie i gorącu, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
4- naszego bycia poddanymi selekcji pod kątem przydatności dla systemu, do pracy, pod względem rasy, wyznania, orentacji seksualnej, narodowościowej, wieku, pozbawionym tożsamości, praw, ograbianym z wszelkich przedmiotów materialnych, pieniędzy, osobistych itp. bycia zmuszanym do ubierania odzieży więziennej, drewnianych butów itp. z wytatuowanym numerem i ogoloną głową oraz naszego przez to stawania się nikim/nie, numerem w szeregu, wśród wielu nam podobnych/nie, a nawet rzeczami, bezimiennymi istotami służącymi do pracy, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
5- naszego życia w panicznym strachu sięgającym najgłębszych trzewi m.in. przed biciem z byle powodu/ bez, dla zabawy, dla przykładu, z powodu złego humoru oprawców: esesmanów, gestapowców, kapo, ubeków, NKWD-owców, strażników, współwięźniów i nie tylko, a także naszego bycia okradanymi/nie, zabijanymi, skatowanymi przez nich, a także odczuwania stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
6- naszego stania w wielogodzinnych apelach m.in. na deszczu, w palącym słońcu, na mrozie, zimnie, o głodzie, bycia szczutym psami, oraz odczuwania strachu, że zostaniemy wyznaczenia do zabicia, zagazowania, śmierci, powieszenia itp. a także odczuwania stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
7- naszego spania w barakach, po kilkanaście osób na jednej pryczy, w fekaliach, smrodzie, brudzie, w wilgoci, wśród chorych/nie, zawodzących/nie, płaczących/nie osobach, w atmosferze rozpaczy i beznadziei, przy otwartych oknach, nawet w największe mrozy, skwary i odczuwania strachu, że się nie obudzę, umrzemy z wychłodzenia oraz bycia kąsanymi przez rozmaite pasożyty, bycia trawionymi przez rozmaite choroby i nie posiadania dostępu do bieżącej wody i sanitariatu i nie tylko oraz naszego a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
8- naszego bycia zmuszanym do pracy m.in. ciężkiej/nie, wyniszczającej/nie, ponad ludzkie siły/nie, upadlającej/nie, jako wykwalifikowany/nie robotnik m.in. pod nadzorem/bez oraz jako kapo, więźniowie, którzy pilnują, dręczą innych, koleżeńska policja, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
9- naszego bycia obiektem doświadczalnym, do eksperymentów medycznych, wytrzymałościowych, pseudomedycznych, testowania różnego rodzaju m.in. związków chemicznych i ich wpływu na organizm ludzki, rozmaitych operacji, zabiegów, testów i odczuwania z tego powodu dodatkowych cierpień fizycznych i psychicznych, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
10- naszego zgadzania/nie się na niechciane/chciane zachowania seksualne, praktyki i działania rozmaitego rodzaju m.in. w zamian za złudną nadzieję przeżycia, za dodatkową porcję jedzenia, za skierowanie do lżejszych robót, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
11- naszego doświadczania m.in. braku wpływu na cokolwiek, na własny i cudzy los, niemocy, frustracji, braku możliwości/nie ucieczki, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
12- naszego odczuwania strachu przed m.in. eksterminacją, uśmierceniem m.in. poprzez rozstrzelanie, zagłodzenie, podanie trucizny w zastrzyku, powieszenie, zagazowanie i spalenie ciała w krematorium m.in. żywcem/nie, z powodu wycieńczenia przez pracę, a także naszego doświadczania takich śmierci, a także odczuwania stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
13- naszego odczuwania paraliżującego/nie strachu m.in. , że znowu trafimy do obozu zagłady, obozu pracy, łagru, do niewoli, więzienia, byciem/nie torturowanym, obiektem eksterminacji w sposób powolny/szybki, z zadawaniem cierpienia, a także stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
14- naszego oporu/nie przed nazwaniem, wyartykułowaniem m.in. wielkości, ogromu m.in. strachu, krzywdy cierpienia, upodlenia, nieludzkiego traktowania, tortur, głodu, udręczenia, chorób doznanych w niewoli, obozie zagłady, pracy przymusowej, a także na wojnie, w czasie okupacji i nie tylko, a także odczuwania stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem
15- naszego odczuwania m.in. letargu, depresji, znieczulenia, wyparcia, zobojętnienia m.in. na wszelkiego rodzaju otaczającą nas masową śmierć, los i nie tylko ludzi, istot z różnych przyczyn i powodów, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.
16- naszego modlenia się/nie, oczekiwania/nie, doprowadzania/nie do własnej i cudzej śmierci, by się uwolnić/nie z udręki w obozach koncentracyjnych, pracy i nie tylko , a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.
17- naszego uciekania/nie z obozów koncentracyjnych, a także z miejsca niewoli a także planowania takiej ucieczki oraz naszego doświadczania,że ucieczka nasza/nie się udaje/nie, a także naszego ponoszenia/nie wszelkich kar zato, że ktoś uciekł lub próbował uciec z obozu zagłady, pracy i nie tylko , a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.
18- naszego oczekiwania/nie na ratunek od BDZ, od wszelkich LDIBTKZ, który nigdy nie nadszedł i odpowiednio nadszedł i nie tylko, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.
19- naszego bycia zmuszanymi/nie do wielokilometrowych marszów śmierci i naszego umierania/nie wskutek uczestniczenia/nie w nich i nie tylko, a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.
20- Naszego doświadczania/nie rozmaitych łapanek m.in. na ulicach, naszego bycia/nie wyciąganymi z domów m.in. z zaskoczenia, w środku nocy, wywabianymi z kryjówek, a także dostawania skierowań, wyroków, wezwań do rozmaitych m.in. więzień, obozów koncentracyjnych, łagrów oraz naszego bycia/nie rozdzielanymi/nie z nasza rodziną i dziećmi podczas tej niewoli, naszego też doświadczania/nie śmierci/nie bliskich na naszych oczach/nie, a także tracenia z nimi kontaktu na zawsze/nie i nie tylko , a także odczuwania strachu, stresu z tym związanego oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego skutków we wszystkich czasach, pół czasach i poza czasem.

Boże Stwórczej Miłości uwolnij mnie od strachu wszechogarniającego, wszechobecnego i stresu z tym związanego i naucz jak żyć na co dzień bez poczucia strachu wszechogarniającego, wszechobecnego i stresu z tym związanego.
Boże Stwórczej Miłości uwolnij mnie od wszelkich skutków doświadczania strachu wszechogarniającego, wszechobecnego, traumy i stresu z tym związanego.
Autorka Jolanta Dębiec 


Dodano : 04-09-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1511 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.