Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Emigracja, powroty oraz zmiana miejsca życia - Intencje do przemodlenia

Autor Waldemar Donal.
Wielu z nas w tym wcieleniu lub wcześniejszych wcieleniach naszej Duszy musiało, ze względu na sytuację życiową albo z własnej woli emigrować. Różne są powody tego, że opuszczamy rodzinne strony. Dobrze jeżeli robimy to z własnej nieprzymuszonej woli, a rezultaty przeprowadzki są pozytywne. Gorzej jeżeli zmusza nas do tego sytuacja lub ktoś kto ma złe zamiary wobec nas, wtedy konsekwencje bywają rozczarowujące... Gdzie byśmy się nie udali dobrze, abyśmy zawsze pamiętali, iż Bóg Dawca Spełnienia jest z nami. Z emigracją wiąże się często pragnienie powrotu do rodziny, do przyjaciół i znanych miejsc. I znowu jaką byśmy decyzje nie podjęli niech ona będzie świadoma, w zgodzie z wolą naszego Stwórcy.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego emigrowania /nie, zmieniania /nie miejsca zamieszkania oraz naszych powrotów do miejsca narodzin, do rodzinnych stron i nie tylko
2. Naszego częstego /nie zmieniania /nie miejsca naszego życia, pracy, mieszkania, domu i nie tylko
3. Naszego koczowniczego /nie stylu, trybu życia i nie tylko
4. Naszego opuszczania /nie rodziny, przyjaciół, domu za chlebem, za pracą, w poszukiwaniu lepszego, odpowiednio gorszego życia, w poszukiwaniu przygód i nie tylko
5. Naszego emigrowania z powodu /nie wojen, zamieszek, głodu, suszy, prześladowań, braku pracy, niemożności znalezienia żony/męża, religii, z powodu rodziny, w ucieczce przed prawem oraz z własnej woli i nie tylko
6. Naszego bycia /nie uchodżcą politycznym, religijnym i nie tylko
7. Naszego emigrowania /nie ponieważ myślimy /nie, że wszędzie lepiej gdzie nas nie ma i nie tylko
8. Naszego powracania /nie do rodzinnych stron z powodu /nie tęsknoty, z żalu, z przymusu, z własnej woli i nie tylko
9. Naszego zostawiania /nie z powodu /nie emigracji żony/męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, znajomych i nie tylko
10. Naszego doświadczania /nie nierówności społecznych w innych krajach ze względu /nie na nasze pochodzenie, narodowość, rasę, kolor skóry, religie, poglądy, język, wygląd i nie tylko
11. Naszej niemożności /nie znalezienia /nie własnego kąta, domu, miejsca zamieszkania i nie tylko
12. Naszego tułania się /nie po krajach i narodach tego świata i nie tylko tego nie mogąc /nie znależć sobie ojczyzny, domu, rodziny, miejsca zamieszkania, a także z własnej woli i nie tylko
13. Naszego emigrowania /nie, szukania miejsca zamieszkania /nie na stałe /nie w celu /nie znalezienia spełnienia, celu życia, oświecenia oraz Boga Dawcy Oświecenia i nie tylko
14. Naszego pozostawania /nie na emigracji /nie przez część naszego życia lub do końca /nie naszych dni w tym i w poprzednich inkarnacjach ND i nie tylko
15. Naszych relacji z innymi ludźmi przebywając /nie na emigracji, poza granicami naszej ojczyzny, poza domem rodzinnym i nie tylko
16. Naszego doświadczanego /nie uczucia /braku do ojczyzny przebywając /nie na emigracji i nie tylko
17. Naszego doświadczanego /nie uczucia /braku do kraju, narodu, ludzi do którego wyemigrowaliśmy /nie, w którym żyjemy, pracujemy i nie tylko
18. Naszego przekonania /nie, że na emigracji żyje się lepiej /nie, gorzej /nie i odpowiednio, że w ojczyźnie żyje się lepiej /nie, gorzej /nie i nie tylko
19. Naszych doświadczanych /nie dylematów, rozterek i nie tylko czy wrócić do rodzinnych stron czy pozostać /nie na emigracji, w odległych i całkiem bliskich krajach i nie tylko
20. Naszego doświadczania /nie trudów drogi w czasie /nie emigrowania /nie, przeprowadzania /nie się, zmiany /nie miejsca zamieszkania, a także w czasie /nie powrotów i nie tylko
21. Naszego doświadczania /nie rozdarcia /nie wewnętrznego z powodu /nie rozłąki z rodziną, żoną/mężem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, znajomymi i nie tylko
22. Naszego utrudnionego /nie kontaktu, relacji z najbliższymi pozostając /nie na emigracji i nie tylko
23. Naszego doświadczania /nie osłabienia, polepszenia się więzi rodzinnych, przyjacielskich z powodu /nie emigracji, zmiany miejsca życia i nie tylko
24. Naszego nagłego /nie zmieniania miejsca życia z powodu /nie katastrof naturalnych, powodzi, wybuchu wulkanu i nie tylko, a także wojen i działań człowieka i nie tylko
25. Naszego emigrowania /nie, które wychodzi /nie nam na lepsze, gorsze i poszerz /nie nasze horyzonty, światopogląd, świadomość i nie tylko


Dodano : 18-11-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1340 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 28-07-2022 22:37:03

  Emigracja i imigracja - Autorka Ellie Addison

      1. Naszego a w tym cudzego zabierania dzieci wbrew ich woli do obcych krajów w celu lepszego życia, lepszej edukacji, lepszych znajomych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      2. Naszej a w tym cudzej rejestracji, posiadania statusu emigranta w obcych krajach i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      3. Naszego a w tym cudzego emigrowania, imigrowania do obcych krajów w celu pomocy medycznej, zaawansowanej technologi medycznej, lepszej opieki medycznej i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      4. Naszej a w tym cudzej  rejestracji jako donor organów m.in. oddawaniu części ciała, organów,  skóry po uznaniu śmierci klinicznej, powypadkowej w kraju, do którego wyemigrowaliśmy i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków.

      5. Naszego a w tym cudzego płodzenia dzieci czy zachodzenie w ciążę poza ojczyzna w celu otrzymania legalnego statusu emigranta bądź obywatela i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków

      6. Naszego a w tym cudzego wyjeżdżania poza granice ojczyzny podczas porodu, żeby potomek otrzymał podwójne obywatelstwo m.in. obywatelstwo rodowe oraz to, w którym urodzone było potomstwo i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków

      7. Naszego a w tym cudzego nazywania potomków imionami, które poznaliśmy na emigracji i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      8. Naszego a w tym cudzego bycia emigrantem bądź imigrantem pierwszej generacji bez znajomości języka używanego w kraju zamieszkania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      9. Naszego a w tym cudzego bycia uczniem emigrantem szkołach, collegach, szkołach średnich, uniwersytetach i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków

      10. Naszego a w tym cudzego wyjeżdżania za granice w celach zdrady m.in. małżeńskiej bądź chęci życia w poligamicznych związkach na odległość z więcej niż jedną osobom i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      11. Naszego a w tym cudzego szukania miłości, wrażeń I emocji na emigracji i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków. 

      12. Naszego a w tym cudzego poszukiwania pijackiego braterstwa na emigracji m.in. uczestniczenie w pijackich libacjach i popijawach, również wzorowania przyjaźni na alkoholizmie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      13. Naszego a w tym cudzego promowania emigracji jako zbawienia dla m.in. naszych członków rodziny, dzieci, rodzeństwa, rodziców i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      14. Naszego a w tym cudzego promowania emigracji jako uwolnienia się od m.in. idiotów, półgłówków, pijaków, gwałcicieli, byłych partnerów, obecnych partnerów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      15. Naszego a w tym cudzego wywyższania, porównywania , uważania sie za lepszych niż inni emigranci, obcokrajowcy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      16. Naszego a w tym cudzego naśmiewania sie z innych emigrantów, obcokrajowców m.in ich akcentów, wymowy, stylu życia, ubioru I tradycji i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków.

      17. Naszego a w tym cudzego mieszkania w ubóstwie, nędzy, w malej przestrzeni, żeby m.in. gromadzić pieniądze, wysyłać pieniądze do ojczyzny bądź rodziny i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      18. Naszej a w tym cudzej biurokracji w obcych krajach w celach znanych BDZ i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      19. Naszego a w tym cudzego zawierania znajomości z obcokrajowcami bądź rodakami jedynie w celach emigracyjnych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      20. Naszego a w tym cudzego zawierania kontraktów z krajem, do którego wyemigrowaliśmy przez m.in. obywatelstwo, małżeństwo, zmiany imion I nazwisk, potomków i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      21. Naszej a w tym cudzego przyłączania do wojska, walczenia o kraj, do którego wyemigrowaliśmy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      22. Naszego a w tym cudzego umierania, uśmiercania inkarnacji poza ojczyzna, każdym czasie, wymiarach oraz wcieleniach duszy i nie tylko, oraz doświadczania tego wszelkich skutków 

      23. Naszej a w tym cudzej nostalgii, sentymentu wobec kraju, do którego wyemigrowaliśmy po powrocie do ojczyzny i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      24. Naszego a w tym cudzego częstego wyjazdu m.in. kolejnych emigracji do różnych krajów w celach poznawczych m.in. gdzie było lepiej czy gorzej i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      25. Nasze a w tym cudze rozczarowanie życiem na emigracji i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków. 

      26. Naszym a w tym cudzym byciu na zasiłku dla bezrobotnych jako emigrant i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków. 

      27. Naszego a w tym cudzego otrzymywaniu zakwaterowania od kraju jako osoba bezdomna,  bezdomny emigrant i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      28. Naszego a w tym cudzego bycia aresztowanym, siedzenie w wiezieniu w obcym kraju, w rezultacie bycie deportowanym jako emigrant i nie tylko oraz doświadczanie tego wszelkich skutków. 

      29. Naszego a w tym cudzego budowania szajek, braterstwa kryminalnego w celu m.in. nastraszania, bicia, wyłudzania pieniędzy, biznesu i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      30. Naszego a w tym cudzego handlowania ludzkim towarem na emigracji m.in. nielegalne przywożenie żon, prostytutek I taniej siły roboczej i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      31. Naszej a w tym cudzej prostytucji I sprzedaży ciała jako eskort podczas emigracji i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      32. Naszego a w tym cudzego emigrowania, zamieszkiwania obcego kraju nielegalnie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków 

      33. Naszego a w tym cudzego odrzucania, bycia odrzucanymi jako emigranci poprzez m.in. rad, władze emigracyjne, oficerów emigracyjnych, rodowych obywateli lub innych emigrantów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      34. Naszego a w tym cudzego posiadania pracy jako prawnik emigracyjny lub pracownik socjalny i promowanie m.in. zachodzenia w ciążę, pobierania zasiłków, otrzymanie mieszkania od kraju jak również pomoc w celach oszustw, wyłudzania pieniędzy, biurokracji i nielegalnych działalności i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      35.  Naszego a w tym cudzego karmicznego przywiązania się do kraju m.in. rodzenia się, umierania, płodzenia, walczenia, spłacania długów, myta za kraj, w którym już nie mieszkamy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków. 

      36.  Naszego a w tym cudzego energetycznego przywiązania się do różnych m.in. krajów, galaktyk, wszechświatów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków