Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bóle i choroby głowy; w jasnowidzeniu i w modlitwie

Tekst modlitwy z końcówki filmu

Boże dawco życia wspólnie z moją Duszą, całą naszą Istotą, bytem, tworem prosimy o opiekę, ochronę dla nas, dla wszystkich ofiar naszego działania i Ciebie Boże przepraszamy za skutki naszego ćpania, za skutki naszych hipnoz, za skutki naszej nieomylności, którą Boże podważyłeś czyniąc nam i innym problemy z myśleniem. Wspólnie z naszą Duszą, cała naszą Istotą zwracamy wolność wszystkim magom, hipnotyzerom, bóstwom, bogom, półbogom, którzy kiedykolwiek w czasie i poza czasem zakładali nam hipnozy, a w hipnozach zakładali nam blokady w nasze mózgi, móżdżki, układy nerwowe, blokujące realizację woli Twojej Boże, blokując nam współtworzenie, które byśmy mogli lub chcieli zrealizować, a nie było nam dane przez hipnozę.
Oddajemy Ci Boże wszystkie te nasze założone w naszych głowach zatyczki, podpięcia, sieci, umowy, cyrografy, rogi, nakładki na kanał czakrowy prowadzący od Ciebie do naszych serc. Prosimy o to samo abyś uczynił to samo co robisz nam, ofiarom naszych działań, którym myśmy to robili. Błagamy Ciebie Boże DŻ abyś uwolnił nas i ofiary naszych działań od skutków naszej nieomylności, wszelkiego rodzaju znaczenia, wielkości, rangi, w tym nieomylności ludzkiej, w tym fizycznej ale też nieomylności duchowej m.in. nieomylności religijnej, nieomylności żołnierzy, rodziców, męża, żony, nieomylności trzeźwej, hipnotycznej, narkotycznej, jakiejkolwiek innej, której Boże Ty znasz.
Boże dawco życia ja wiem, rozumiem to, że te nasze wzorce nieprzytomności, nawalenia, wszelkie hipnozy, porozumienia, umowy nie musiały mieć miejsca tu i teraz w tym wcieleniu mojej Duszy. Mogły mieć miejsce kiedykolwiek, gdziekolwiek, więc tam sięgnij Twoją wiedzą, Twoim rozumieniem, tam niech nastąpi uwolnienie nasze, wszystkich ofiar naszego działania od naszych blokad w myśleniu, od skutków blokad naszego myślenia, a także to samo, proszę, uczyń dla ofiar naszego działania. Boże jeśli ktoś kiedyś otwierał fizyczny lub energetyczny mózg mój, mojej Duszy, naszej Istoty i wkładał nam tam rozmaite programy, programował nas lub myśmy czynili to komukolwiek, to prosimy o kasację tego typu pomysłów, tego typu umów, porozumień zapisanych w naszych i cudzych mózgach, móżdżkach, aparatach myślenia i ich odpowiednikach, umowy ustne, pisemne zapisane w jakikolwiek sposób fizyczny, energetyczny, które myśmy mieli realizować lub miał realizować ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, w czasach, półczasach, do końca świata,a nawet dłużej. Zwracamy wolność wszystkim tym, którzy ograniczyli nam sposób myślenia ale też tym wszystkim którym myśmy ograniczyli sposób myślenia. Tych ostatnich przepraszamy, przebaczamy wszystkim, którzy uczynili nam tę krzywdę, te problemy. Oddajemy Tobie Boże wszystkich świadków, strażników, weryfikatorów, kontrolerów, w tym duszę, istotę Lokesia, wszelkich bogów, półbogów, wszelkie dusze, pośredników do Ciebie Boże, którzy tak naprawdę zabierali nam wolność, zabierali nam Boże, Ciebie, kontakt z Tobą bezpośredni, a siebie ustawili jako pośredników, a także jako tych, którzy są nieskutecznym rozwiązaniem naszych problemów.
Prosimy oczyść nasze serca, serca naszych ofiar, prosimy wskaż Boże nam, naszym ofiarom, do Ciebie, drogę prostą, bez pośredników, strażników, bez weryfikatorów, drogę przytomną, trzeźwą, wolną od hipnoz, od nawalenia, od ćpania, od skutków ćpania, hipnotyzowania nas lub kogokolwiek. Prosimy Boże o to abyś zharmonizował lewą i prawą półkulę naszych i ofiar naszego działania, mózgów odpowiednio oraz lewą i prawą półkulę móżdżków odpowiednio, abyś oczyścił, uzdrowił odpowiedni nasze i ich układy nerwowe wedle woli Twojej, tak jak Ty chcesz w czasach, półczasach, w całej wielowymiarowości.
Błagamy Ciebie Boże abyś dopowiedział co jeszcze aby wola Twoja się dopełniła w tym oto oczyszczeniu. Błagamy Ciebie Boże dawco życia o sąd Boży nad nami, między nami, a tymi którzy nam to uczynili, między nami, a wszystkimi którym myśmy to uczynili. Prosimy o detoksykację naszych i ich organizmów, ciał i jeśli byś Boże uważał tu o lewatywę konieczną dla kogokolwiek, to w trybie takim jak uważasz, to niech wszystko się dokona lub też niech dokona się takie uzdrowienie naszych i ich energii jakie Ty chcesz, w takim czasie jakim Ty chcesz, dajemy Ci Boże wolną rękę i prosimy o Twoją ingerencję.
Boże dawco życia błagamy Ciebie razem z moją Duszą, z całą Istotą abyś wszelkie presje na nas, rzucone sieci, kajdany, wszelkie formy zniewoleń, które jeszcze nas trzymają, ofiary naszych działań które trzymają ich przez nas, abyś je zneutralizował, skasował ale jeśli Ty masz Boże życzenie aby zrobić z tym cokolwiek, to niech będzie tak jak Ty chcesz. Oddajemy też tutaj wszystkie nasze inicjacje w nieomylność, wszystkich, którzy nas w to inicjowali we wszelką nieomylność, szaty, które czyniły z nas odpowiednio nieomylnych, wszelkie ozdoby które nosiliśmy jako osoby nieomylne, wszelkie świątynie naszej nieomylności, wszelkie dokumenty państwowe cywilne, świeckie, religijne na których jest napisane, że jesteśmy nieomylni. Oddajemy Tobie Boże naszą słodką mowę, słodką mowę tych wszystkich którzy wabili nas, myśmy wabili innych do naszej nieomylności ale też do negatywnych skutków, które dzisiaj Boże przyszło nam doświadczać. Prosimy Boże o szczęście, radość istnienia dla nas, dla ofiar naszego działania, prosimy o sąd Boży nad nami, miedzy nami, tymi którzy przyczynili się do tego, między nami, a ofiarami wszelkich negatywnych działań, które dzisiaj dają taki obraz u nas, a odpowiednio u innych podobny, który Ty Boże znasz.


Dodano : 24-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1350 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.