Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
III Rzesza - modlitwa uwalniająca nr 2

 

Prosimy Boże o Twoja ochronę, opiekę, Twoje prowadzenie dla mnie, mojej Duszy, całej naszej wielowymiarowej istoty w trakcie, przed i po wypowiadaniu tej naszej modlitwy.
Prosimy Boże, otwórz moje własne serce, moją Duszę, całą naszą istotę na uwolnienie nas o ofiar naszego działania, od karmy III Rzeszy, od rozmaitych działań wojennych i zbrodniczej działalności oraz od poczucia winy i potrzeb pokutowania z tym związanych.
Prosimy Cię Boże, o skutki wszystkich naszych modlitw, takie jakie Ty Boże byś dla nas chciał oraz, aby to wszystko odbywało się według Twoich zasad i kryteriów, według Twojej Boże woli, dla najwyższego dobra naszego i innych istot.
Przebaczamy sobie to, że własne życie poświęcaliśmy nieustannej walce i wojennemu rzemiosłu oraz zbrodniczym działalnościom.
Przepraszamy Cię Boże za to, że własne życie poświęcaliśmy nieustannej walce i wojennemu rzemiosłu oraz zbrodniczym działalnością.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od przekonania, że życie to ciągła walka z innymi istotami, że aby się rozwijać, musimy walczyć z innymi istotami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb zajmowania się w swoim życiu wojennym rzemiosłem i zbrodniczą działalnością.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie i innych za to, że zajmowaliśmy się w swoim życiu, wojennym rzemiosłem i zbrodniczą działalnością.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanych tym, że własne życie poświęcaliśmy nieustannej walce i wojennemu rzemiosłu oraz zbrodniczym działalnościom.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy zajmowaliśmy się w swoim życiu wojennym rzemiosłem i zbrodniczą działalnością, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że w swoim życiu zajmowaliśmy się wojennym rzemiosłem, zbrodniczą działalnością, że uczyniliśmy z własnego i cudzego życia pole walki i nieustanną potrzebę walki.
Przepraszamy Cię Boże za to, że czyniliśmy ze swojego i cudzego życia, pole bitwy i poświęcaliśmy się rozmaitym destrukcyjnym rozkazom i misjom.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy czyniliśmy ze swojego i cudzego życia, pole bitwy i kiedy poświęcaliśmy się rozmaitym rozkazom i misjom, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb czynienia ze swojego i cudzego życia, pole bitwy i od poświęcania się rozmaitym rozkazom i misjom.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od pokutowania i poczucia winy, spowodowanych tym, że czyniliśmy ze swojego i cudzego życia, pole bitwy i że poświęcaliśmy się rozmaitym rozkazom i misjom.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że czyniliśmy ze swojego i cudzego życia, pole bitwy i że poświęciliśmy się rozmaitym destrukcyjnym rozkazom i misjom.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że uczyniliśmy z własnego i cudzego życia pole walki i nieustanną potrzebę walki.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że własne życie poświęcaliśmy wojennemu rzemiosłu oraz zbrodniczym działalnościom a także rozmaitym rozkazom i misjom.
Przebaczamy sobie to, że wiedzeni rozmaitymi rozkazami, misjami, własnymi potrzebami i intencjami, niszczyliśmy inne istoty i zajmowaliśmy się wojennym rzemiosłem i zbrodniczą działalnością.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, których niszczyliśmy, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że niszczyliśmy inne istoty, że wykonywaliśmy rozmaite destrukcyjne rozkazy i misje.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że niszczyliśmy inne istoty.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że niszczyliśmy inne istoty, że wykonywaliśmy rozmaite destrukcyjne rozkazy i misje.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że w swoim życiu niszczyliśmy inne istoty, że wykonywaliśmy rozmaite destrukcyjne rozkazy i misje.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas intencji, nawyków i potrzeb niszczenia innych istot i zajmowania się zbrodniczą działalnością.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, które ucierpiały przez nasze zbrodnicze działania, przez nasze zainteresowania wojennym rzemiosłem i brakiem poszanowania dla innych istot.
Powierzam siebie, moja Dusze, cała naszą wielowymiarowa istotę i wszystkie ofiary naszych działańnie tylko z czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności, Tobie Boże i proszę o sąd Boży pomiędzy nami oraz, abyś uczynił to co uważasz za stosowne a także prosimy o uzdrowienie relacji pomiędzy nami, w taki sposób jaki Ty uważasz za stosowne.
Przebaczamy sobie to, że alkohol i narkotyki, były dla nas jak chleb powszedni.
Przebaczamy sobie to, że picie alkoholu, ćpanie narkotyków stało się dla nas ważnym zajęciem i nieodzownym nawykiem.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy picie alkoholu, ćpanie narkotyków było dla nas ważnym zajęciem i nieodzownym nawykiem, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Przepraszamy Cię Boże za to, że picie alkoholu, ćpanie narkotyków było dla nas ważnym zajęciem i nieodzownym nawykiem, że było kiedyś ważniejsze niż czystość naszych energii.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb przyjmowania i spożywania alkoholi i narkotyków, od traktowania ich jako użytecznych i potrzebnych w naszym życiu.
Prosimy Cię Boże uwolnij nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że przyjmowaliśmy i spożywaliśmy alkohol i narkotyki, że traktowaliśmy je jako użyteczne i potrzebne w naszym życiu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie, spowodowane tym, że w swoim życiu sami byliśmy i otaczaliśmy się rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, psychopatami, socjopatami, że przyjmowaliśmy i spożywaliśmy nadmierne ilości alkoholi i narkotyków.
Przebaczamy sobie to, że ciągnęło nas w środowiska rozmaitych alkoholików, narkomanów, socjopatów, psychopatów, że zaczęliśmy żyć i przejawiać się tak jak oni.
Przepraszamy Cię Boże za to, że w naszym życiu byliśmy i otaczaliśmy się rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, socjopatami, psychopatami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanych tym, że byliśmy i otaczaliśmy się rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, socjopatami, psychopatami.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy byliśmy i otaczaliśmy się rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, socjopatami, psychopatami, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże odwróć wszystkie konsekwencje tego, że w swoim życiu sami byliśmy i otaczaliśmy się rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, psychopatami, socjopatami, że przyjmowaliśmy rozmaite ilości alkoholi i narkotyków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb otaczania się i bycia alkoholikami, narkomanami, socjopatami, psychopatami oraz od przyjmowania i spożywania wszelkihc ilości alkoholi i narkotyków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że otaczaliśmy się i byliśmy rozmaitymi alkoholikami, narkomanami, socjopatami, psychopatami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że picie alkoholu i ćpanie narkotyków było dla nas ważnym zajęciem i nieodzownym nawykiem.
Przebaczamy sobie to, że ciągnęło nas do wojska, dla poświęcania się dla wojska oraz, aby zdobywać coraz to wyższe rangi w strukturach militarnych.
Przepraszamy Cię Boże za to, że ciągnęło nas do wojska, dla poświęcania się dla wojska, do zdobywania coraz to wyższych rang w strukturach militarnych.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy poświęcaliśmy się dla wojska, dla zdobywania coraz to wyższych rang w strukturach militarnych, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że poświęcaliśmy się dla wojska, do zdobywania coraz to wyższych rang w strukturach militarnych.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że w swoim życiu poświęcaliśmy się dla wojska oraz tego, że pięliśmy się w górę nie tylko w wojskowej hierarchii.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb poświęcania swojego życia, dla robienia kariery w wojsku, dla szkolenia siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że poświęciliśmy swoje życie dla robienia kariery w wojsku, że szkoliliśmy siebie i innych do niszczenia siebie i innych istot.
Przebaczamy sobie to, że szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Przepraszamy Cię Boże za to, że szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Pozwalamy na to aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże uwolnij nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże odwróć wszystkie konsekwencje tego, że szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że ciągnęło nas do wojska, dla poświęcania się dla wojska oraz, że pięliśmy się wojskowej hierarchii.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że szkoliliśmy siebie i innych w niszczeniu siebie i innych istot.
Przebaczamy sobie to, że przyszło nam żyć w takich warunkach i okolicznościach, gdzie dominuje nienawiść do wrogów i podporządkowanie się dowódcom ale też i podwładnym.
Przepraszamy Cię Boże za to, że wybieraliśmy sobie takie warunki i okoliczności, gdzie dominuje nienawiść do wrogów i podporządkowanie się dowódcom ale też i podwładnym.
Przebaczamy sobie to, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot.
Przepraszam Cię Boże za to, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże uwolnij nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb życia i przebywania w takich miejscach gdzie dominuje strach, nienawiść i podporządkowanie się innym.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb rozkazywania i nawoływania do niszczenia siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot.
Przepraszamy wszystkie te istoty, które przekonywaliśmy, że powinny niszczyć inne istoty, że powinni być nam posłuszni.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że przyszło nam żyć w takich warunkach i okolicznościach, gdzie dominuje nienawiść do wrogów i podporządkowanie się dowódcom i podwładnym.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że przyszło nam żyć w takich warunkach i okolicznościach gdzie dominuje nienawiść do wrogów, i podporządkowanie się dowódcom i podwładnym.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że rozkazywaliśmy i nawoływaliśmy do niszczenia siebie i innych istot
Przebaczamy sobie cala karmiczną przeszłość nie tylko z czasów III Rzeszy, z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Przepraszamy Cię Boże za całą naszą karmiczną przeszłość nie tylko z czasów III Rzeszy i z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, za czasów III Rzeszy i z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, pochodzącego z całej karmicznej przeszłości nie tylko z czasów III Rzeszy i czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od całej karmicznej przeszłości nie tylko z czasów III Rzeszy i z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za przeszłość nie tylko z czasów III Rzeszy, z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Przepraszamy wszystkie te istoty, które ucierpiały z powodu naszych działań za czasów III Rzeszy i czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb przyciągania do siebie i do innych takich doświadczeń jak za czasów III Rzeszy i innych czasów wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że przyciągaliśmy do siebie i do innych, takie doświadczenia jak za czasów III Rzeszy i innych czasów wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, pochodzących z całej karmicznej przeszłości nie tylko z czasów III Rzeszy, z czasów wojennych działań oraz zbrodniczej działalności.
Przebaczamy sobie to, że ściągaliśmy siebie i inne istoty na dno, do całkowitego upadku duszy i naszej istoty.
Przepraszamy Cię Boże za to, że ściągaliśmy siebie i inne istoty na dno, do całkowitego upadku duszy i naszej istoty.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb ściągania nas samych i inne istoty na same dno, do całkowitego upadku duszy i naszej istoty.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że ściągaliśmy nas samych i inne istoty na same dno, do całkowitego upadku duszy i naszej istoty.
Prosimy Cię Boże uwolnij nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanego tym, że ściągaliśmy nas samych i inne istoty na same dno, do całkowitego upadku duszy i naszej istoty.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, które doprowadziliśmy do ich upadku, które ściągnęliśmy na same dno.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy doprowadziliśmy do ich upadku, których ściągnęliśmy na same dno, przebaczyli nam te całe zło, jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że ściągaliśmy siebie i inne istoty na dno, do całkowitego upadku.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że ściągaliśmy siebie i inne istoty na dno, do całkowitego upadku.
Przebaczmy sobie to, że wojenne rzemiosło stało się dla nas ważniejsze, niż własna rodzina, niż własna żona i dzieci, ważniejsze niż dobre relacje z innymi istotami.
Przepraszamy Cię Boże za to, że wojenne rzemiosło stało się dla nas ważniejsze, niż własna rodzina, niż własna żona i dzieci, ważnie niż dobre relacje z innymi istotami.
Pozwalamy na to aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy wojenne rzemiosło stało się dla nas ważniejsze niż oni sami, przebaczyli nam te całe zło, jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb, przekładania wojennego rzemiosła ponad dbanie o własną rodzinę, ponad dobre relacje z innymi istotami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że przekładaliśmy wojenne rzemiosło ponad dbanie o własną rodzinę, ponad dobre relacje z innymi istotami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanego tym, że przekładaliśmy wojenne rzemiosło ponad dbanie o własną rodzinę, ponad dobre relacje z innymi istotami.
Przepraszamy wszystkie nasze rodziny, dzieci, żony, rodziców i inne istoty i ich dusze za to, że przekładaliśmy wojenne rzemiosło ponad ich rodzinne potrzeby, ponad nasze dobre relacje z innymi istotami.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że wojenne rzemiosło stało się dla nas ważniejsze, niż własna rodzina, niż własna żona i dzieci, ważniejsze niż dobre relacje z innymi istotami.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że wojenne rzemiosło stało się dla nas ważniejsze, niż własna rodzina, niż własna żona i dzieci, ważniejsze niż dobre relacje z innymi istotami.
Przebaczamy sobie cale poczucie winy, związane z karma pochodząca nie tylko z czasów III Rzeszy i innych działań wojennych oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od całego poczucia winy, związanego z karma pochodząca nie tylko z czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności a także od intencji nawyków i potrzeb które nas do tego poczucia winy doprowadziły.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, które ucierpiały z naszego powodu, nie tylko z czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Oddajemy tobie Boże, abyś uczyni to co uważasz za stosowne z cala nasza karma pochodząca nie tylko z czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności a także z naszym poczuciem winy i potrzebami pokutowania, które z tego wynikły.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, co jest związane z karma pochodząc nie tylko z czasów III Rzeszy i innych działań wojennych oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń i całego poczucia winy, związanego z karma pochodząca nie tylko z czasów III Rzeszy i innych działań wojennych oraz zbrodniczych działalności.
Przebaczamy sobie to, że przyszło nam żyć w czasach III Rzeszy i innych działaniach wojennych oraz w czasach zbrodniczej działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb posiadania doświadczeń życiowych takich jak, i podobnych do czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że tworzyliśmy sobie i innym takie doświadczenia, jak za czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanego tym, że tworzyliśmy sobie i innym, takie doświadczenia jak za czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, które ucierpiały z naszego powodu w czasach takich jak i podobnych do czasów III Rzeszy i innych wojennych działań oraz zbrodniczych działalności.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że przyszło nam żyć w czasach III Rzeszy i innych działań wojennych oraz w czasach zbrodniczej działalności.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że przyszło nam żyć w czasach III Rzeszy i innych działaniach wojennych oraz w czasach zbrodniczych działalności.
Przebaczamy sobie to, że karaliśmy siebie za całe zło jakie wyrządziliśmy innym istotom i całemu światu.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, za całe zło jakie do nich przyszło z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, wynikającego z całego zła jakie wyrządziliśmy innym istotom i całemu światu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za całe zło jakie wyrządziliśmy innym istotom i całemu światu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że karaliśmy siebie za całe zło jakie wyrządziliśmy innym istotom i całemu światu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, poczucia winy i potrzeb karania się, za całe zło jakie wyrządziliśmy innym istotom i całemu światu.
Przebaczamy sobie to, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot
Przepraszamy Cię Boże za to, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot.
Przepraszamy wszystkie te istoty i dusze, których byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanego tym, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, od poczucia winy i potrzeb pokutowania, spowodowanych tym, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, których byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści, przebaczyli nam te całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowanych tym, że byliśmy sprawcami wielu nieszczęść, cierpienia i boleści innych istot.
Przebaczamy sobie to, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Przepraszamy Cię Boże za to, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb brania udziału i współudziału w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen, przebaczyli nam całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że braliśmy udział i współudział w rozmaitych spiskach, zmierzających do wywoływania rozmaitych wojen.
Przebaczamy sobie to, że prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie.
Przepraszamy Cię Boże za to, że prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb prowadzenia jakichkolwiek wojen a w tym m.in. agresywnie i bezwzględnie.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie, przebaczyli nam całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że prowadziliśmy jakiekolwiek wojny a w tym m.in. agresywne i bezwzględne.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że prowadziliśmy rozmaite wojny agresywnie i bezwzględnie.
Przebaczamy sobie to, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym żołnierzom i okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy np. morskich rozbitków.
Przepraszamy Cię Boże za to, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb nie udzielania pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijania i mordowania rozbitków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków, przebaczyli nam całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że nie udzielaliśmy pomocy zniszczonym okrętom przeciwnika oraz dobijaliśmy i mordowaliśmy rozbitków.
Przebaczamy sobie to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Przepraszamy Cię Boże za to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych i wojennych, przebaczyli nam całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że byliśmy sprawcami i współsprawcami popełniania zbrodni międzynarodowych, zbrodni wojennych i zbrodni całkiem prywatnych.
Przebaczamy sobie to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości i Bogu.
Przepraszamy Cię Boże za to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości i Bogu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości i Bogu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od intencji, nawyków i potrzeb bycia karnymi i karania siebie za to, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości i Bogu.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od potrzeb pokutowania i poczucia winy, spowodowane tym, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości i Bogu.
Pozwalamy na to, aby ci wszyscy których skrzywdziliśmy, kiedy byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko Bogu, pokojowi i przeciwko ludzkości, przebaczyli nam całe zło jakie doświadczyli z naszego powodu.
Prosimy Cię Boże, odwróć wszystkie konsekwencje tego, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko Bogu, pokojowi i przeciwko ludzkości.
Prosimy Cię Boże o uwolnienie nas od wszelkich obciążeń, zniewoleń, spowodowanych tym, że byliśmy sprawcami i współsprawcami zbrodni przeciwko Bogu, pokojowi i przeciwko ludzkości.
Autor Konrad Jaszowski z inspiracji Sławomira Majdy.


Dodano : 14-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 909 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Konrad Jaszowski 11-07-2021 08:51:52

   Modlitwa w technice 10 błędów.

   

  Oddaję teraz Tobie Boże stwórczej siły Miłości najważniejszy znany Tobie błąd jaki popełniłem ja, jaki popełniła moja własna Dusza i jej awatarowie w czasach III Rzeszy

   Proszę Boże Dawco życia, dokonaj teraz kasacji tego najważniejszego błędu jaki popełniłem ja, jaki popełniła moja własna Dusza i jej awatarowie w czasach III Rzeszy.

  Proszę Boże odwróć teraz wszystkie negatywne skutki tego najważniejszego błędu jaki popełniłem ja, jaki popełniła moja własna Dusza i jej awatarowie w czasach III Rzeszy